Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Popularizace vědy v audiovizuálních médiích?

Popularizace vědy v audiovizuálních médiích?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Špaček
Šetření:17. 01. 2015 - 14. 02. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):25 / 18.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jste zvídaví diváci, uživatelé internetu nebo patříte mezi vědce a badatele? Právě Vaše názory mne zajímají! Stačí 5 minut Vašeho času.

Jak vidíte současnou popularizaci vědy v audiovizuálních médiích (TV, film, internet)?

Vyhovuje Vám obsah, odbornost, kvalita, poutavost této produkce?

Pracuji v prostoru mezi vědou a médii. Proto se týká téma mé závěrečná školní práce právě populárně-vědecké audiovizuální tvorby, její současnosti a budoucnosti. Zajímá mne proto i Váš pohled na věc, který mi pomůže nejen při zpracování absolventské práce na filmové škole, ale i v mé práci na Akademii věd.

Děkuji za odpovědi.

Václav

Odpovědi respondentů

1. Cítíte se jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2460 %60 %  
žena1640 %40 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie náležíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 30 let1127,5 %27,5 %  
19 - 24 let1127,5 %27,5 %  
46 - 60 let820 %20 %  
31 - 45 let717,5 %17,5 %  
13 - 18 let37,5 %7,5 %  

Graf

3. Jakého vzdělání jste dosáhl(a) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita1947,5 %47,5 %  
titul Bc.1025 %25 %  
základní820 %20 %  
titul Mgr.615 %15 %  
titul Ing.37,5 %7,5 %  
titul DiS.25 %5 %  
vyučení12,5 %2,5 %  
Dr.12,5 %2,5 %  
PhD12,5 %2,5 %  

Graf

4. V jak velké obci (městě) žijete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 300002152,5 %52,5 %  
10000 - 30000922,5 %22,5 %  
méně než 3000615 %15 %  
5001 - 1000037,5 %7,5 %  
3001 - 500012,5 %2,5 %  

Graf

5. V jaké zemi žijete a pracujete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ČR3997,5 %97,5 %  
v jiné zemi EU25 %5 %  

Graf

6. Jaké pořady si představíte pod označením "Populárně-vědecké" ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cosmos, Through the Wormhole

dokumenty

dokumenty na kabelové televizi, něco jako Prima zoom

Dokumenty o vědě a zechnice, nových objemech a tak.

Dokumenty o zajímavých věcech/lidech

dokumenty, vedecke filmy, naucne porady

Hyde Park Civilizace Pořady Jiřího Grygara

Intelektuálně vhodné pro masy

Jídlo, s.r.o.

naučné pořady

naučné, vzdělávací, osvětové, pořady, které vědecky (fakticky) správně populárním způsobem prezentují vědeckou práci

nudné

Okna vesmíru dokořán ČT PORT Nezkreslená věda

Okna vesmíru dokořán, DNews, Populární mechanika pro děti

pop i věd

Popularizující vědecké poznání

Populárně-vědecké

populárně-vědecké, informativní, nakousnou téma a někdy se v nich objeví něco zajímavého, nového, například pořady BBC, apod.

Pořady neznám, nemám TV, vzpomínám si na kanál Discovery, tam jich byla spousta

Pořady, které přinášejí vědecká témata pro neodborné publikum, tudíž nelze hovořit v tolika odborných termínech a do takové hloubky, nicméně pořád se jedná o sdělení zajímavých vědeckých témat a poznatků. Samozřejmě přizpůsobené předpokládanému publiku, protože může jít o děti, mládež nebo dospělé. Obvykle si představím dokumenty typu BBC, případně pro děti a mládež zábavné pořady, které se snaží prezentovat věci netradičním způsobem. Pamatuji si z dětství pořady, které se jmenovaly Populární mechanika pro děti a Věda je zábava, co dávají teď, to nevím.

pořady, které zábavnou formou podávají některé informace, např. některé pořady na Prima Zoom

přibližují vědní obory populární (tzn. jednoduchou) formou

Různé

ty co jsou zaměřeny na vědecké disciplíny, ale jsou vedeny pro ,,obyčejného" diváka

U kterých pochopím o co při výzkumu šlo a k tomu mě pořad zajímal.

věc která se tváří chytře a zajímavě ale vlastně to neni ani jedno z toho... prázdný sračky pro lidi co chtěj vypadat chytře, ale nevědi nic... pak je to jenom mate a myslej si že něco vědí.. pořady... třeba takový ty o přírodě... nevim :D

Zábavný pořad, ve kterém se něco dozvím

Zázraky přírody, Clever

7. Pracujete v některé z následujících oblastí činnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [práce ve vědě a výzkumuotázka č. 12, práce v audiovizuálních médiíchotázka č. 8, jiné činnostiotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné činnosti2562,5 %62,5 %  
práce ve vědě a výzkumu820 %20 %  
práce v audiovizuálních médiích717,5 %17,5 %  

Graf

8. Zkuste charakterizovat Akademii věd ČR:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

....

Akademie věd je organizační složka sdružující vědy zabývající se základními výzkumy.

Akademie věd sdružuje několik vědeckých pracovišť, rozvíjí výzkum a vzdělává

AV ČR zastřešuje různá výzkumná a vývojová pracoviště

banda vědátorů, vlastně pořádně nevím co dělají, asi nic :)

Banda zapšklých vědátorů

Hlavní organizace v ČR zodpovědná převážně za základní výzkum

instituce zaštitující českou vědu.. asi...

Instituce, financovaná z veřejných prostředků, provádějící (základní) výzkum a shromažďující vědecké informace (DB, knihovny)

Institut zastřešující vědecký výzkum v ČR.

jakási akademie s akademiky o které veřejnost moc neví, jen tuší, že se v ní dělá primární výzkum, nebo v ní jsou lidé, kteří jsou ve svém oboru na svých pracovištích světová špička.

Největší neuniverzitní vědecká instituce v ČR zabývající se širokým spektrem oborů ve všech vědních oblastech.

Několik vědeckých stanovišť, kde se snaží o různé výzkumy v mnoha oblastí.

netuším o co přesně se jedná

neznámá

sdruzeni ruznych vednich odvetvi

Sdruzuje vedecke instituce zakladniho vyzkumu v CR.

sdružení učenců

Sdružení výzkumných ústavů

sdružuje různá vědecká pracoviště v ČR, ale moc o ní nevím (nevím k čemu vlastně je)

Sdružuje vědce ČR

Skupina akademiků

Slyšel jsem o ní.

společenství vědců

Stará, úřední, byť s jistými zbytky solidnosti.

Státní organizace zabývající se podporou vědeckých disciplín a aktivním výzkumem v oblasti vědy.

Tak... Pracuje tam táta, je to největší věděcká instituce v ČR

Tam vymýšleji tu vědu

Úřad zastupující jednotlivé vědce.

Veda výzkum vzdelani

velká organizace plná starších moudrých lidí.

Známkujte jako ve škole 1-5

9. Považujete Akademii věd za

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Důvěryhodnou instituci1.8751.047
Užitečnou pro společnost1.9061.21
Prestižní instituci1.9381.309
Vstřícnou k veřejnosti2.9691.53
Užitečnou pro vědce2.2811.202

Graf

10. Znáte nějaký vědecký výzkumný ústav ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1959,38 %47,5 %  
ne1340,63 %32,5 %  

Graf

11. Čím se tento ústav zabývá ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Astronomií

biologií

Fyzikou

chemických procesů nebo co, přírodovědný atd.... je jich přece mnoho a každý z nich se zabývá svým oborem

chemie

IKEM - transplantace, Entomologický a parazitologický ústav v Českých Budějovicích (hmyz a paraziti)

jazyky

máte tu málo místa, výzkumných ústavů je spousta a mnohé velmi užitečné, pokud chcete jmenovat tak například geofyzikální ústav ČSAV, atd. atd...

myšima

něco s biologií :-)

neurofyziologie, paměť

Neznám, překlikl jsem se, nejde vrátit

půdou

ústav pro kontrolu léčiv

Výzkumem

Výzkumný ústav pro výzkum výzkumných ústavů

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. - to je různé. je tam bakteriologie, virologie, farmakologie, taky genetika zvířat, pak něco o bezpečnosti potravin

Zkoumáním českého jazyka

12. Jaká je oblast vašeho zájmu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vědy o živé přírodě a chemické vědy675 %15 %  
Popularizace vědy112,5 %2,5 %  
vědy o neživé přírodě112,5 %2,5 %  
humanitní a společenské vědy112,5 %2,5 %  

Graf

13. Jaká vidíte rizika při popularizaci vědy ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

bulvarizace a zábava

laici, co si mysli, ze vi vsechno nejlepe

Nutně musí docházet ke zjednodušení některých věcí, což vede ke zkreslení. Navíc některé věci nelze pochopit bez širších souvislostí a jakýsi náhodný vědecký poznatek pak působí jako když v televizi uvedou jen část výroku nějakého politika - neúplné, zavádějící.

Zavádějící

závist kolegů je obtížné srozumitelně formulovat výsledky bádání, aby jim rozuměla i laická veřejnost

ze seriozního vědeckého problému se může stát senzace. Nebo lidi něco zaujme, ale nevěnují pozornost důkazům, takže nakonec odejdou s irelevantními informacemi

žádné

14. Proč by měli vědci svou práci popularizovat ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

...

1.) je to strašně zajímavé 2.) kdejaké děcko umí vyjmenovat sportovce, kteří čutají do míče, nebo honí puk a vydělávají těžké prachy - ale to, že Otto Wichterle dal světu mimo jiné kontaktní čočky, to že prof. Hejrovský dostal Nobelovky za polarografii, to že prof. Holý dal světu antivirotika (xAIDS), atd., atd. - neví už nikdo 3.) kdyby vědci svou práci popularizovali více - snad by to do vědy a výzkumu mohlo přinést i více peněz.

Aby atrahovali budoucí dorost a aby veřejnost věděla, za co je platí.

aby byl pop lepší

Aby jednodušší lidé pochopili, že jejich činnost je důležitá nebo že je alespoň k něčemu

Aby ji lidi znali.

Aby lidi věděli.

Aby mohli společnosti ukázat čeho docílili.

aby nevznikla situace, kdy budeme mít super techniku, které ale nikdo nebude rozumět

aby o ní veřejnost věděla

aby prokázali svou užitečnost, probudit zájem o vědu v dětech

aby přiblížili svou práci a výzkumy veřejnosti

Aby přiblížili vědu veřejnosti -> může zaujmout děti a ty se pak vědou mohou zabývat

aby se dostala na povedomi sirsi verejnosti

Aby se dostala více do podvědomí občanů

aby se o ní vědělo

aby se o nich vědělo

aby se tito laici presvedcili, ze se pletou

aby se vědělo o jejich práci

abych si z nich nemohl dělat legraci, že prd dělají a jen žerou moje peníze

abychom jejich výsledkům rozuměli.

Je to zajímavé i pro ostatní lidi, co objevili. Zpětná vazba, na co jsou použity peníze daňových poplatníků.

když budou pochopeni společností, mohou být více podporováni.. další lidi se vědy nebudou bát..

Kvůli zpřístupnění co nejširšímu spektru lidi

např. k získávání nových (mladých) vědců, podpora veřejnosti a následná podpora státu.

nejspíše kvůli dotacím

Peníze

Peníze

Popularizace znamená zájem veřejnosti, což potažmo zvyšuje příliv finančních prostředků

Pro uvedení věd v zájem širší veřejnosti jak k účelu obohacující veřejnost na věděckých faktech, tak pro lepší přehled a orientaci v oblasti výzkumu.

pro větší informovanost široké veřejnosti o základních principech přírody

Protoze bez popularizace nebudou mit casem na vyplaty :-)

Protože je věda úžasná věc a spoustu lidí zajímá jaký jak lidstvo postupuje ve svých objevech i když nejsou plně vystudováni ve všech vědeckých oborech. A ty které to zase tak nezajímá, nebo tomu rozumí o něco méně, je potřeba v tomto ohledu co nejvíce vzdělávat aby vědu uměli ocenit, aby si nemysleli vědecky vyvracené míty apod.

Protože jinak je to nuda

protože tím vlastně "prodají" svou práci, ukáží své výsledky a je to pro ně odměnou a oceněním jejich mnohdy náročné a nedoceněné práce dále to umožňuje získat pro svůj obor nové nadšené studenty a kolegy a mít tak nástupce

Protože věda se nedá dělat bez peněz, jsou potřeba různé dotace, je potřeba sponzoring. Sponzory je třeba nalákat a pokud se jedná o státní dotace, jde vlastně o peníze občanů, kteří si zaslouží vidět výsledky práce, která vlastně probíhá i za jejich peníze. Navíc úkolem vědce je zjišťovat pravdu o světě a podle mě je součástí toho i úkol seznamovat ostatní s touto pravdou ( k čemu by jinak byla?). Popularizace vědy může být i způsobem, jak přitáhnout nové zájemce o vědu, nikdy nevíte, třeba před televizí zrovna sedí malé dítě, které zaujme nějaký přírodovědný dokument a začne se o vědu zajímat a za několik let se samo stane vědcem. Takže jde i o vychování další generace vědců.

ve prospěch společnosti

work - finish - publish. Popularizátoři vědy přibližují objevy ostatním lidem a zájemcům. Například RNDr. Grygar, MUDr. Plzák, atd. atd..

15. Jaká kritéria by měl splňovat dobrý populárně-vědecký pořad ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

......

Atraktivní podání zajímavých informací Měl by být o tématech, která jsou lidem relativně blízká

být zábavný, srozumitelný, veselý, poutavý. Podávat správné informace

být zajímavý... říkat věci srozumitelně, ale musí to mít obsah, ne aby to byly prázdný sračky zajímavě okecaný.. prostě fakt věděcká věc podaná jednodušší formou jazyka...

exaktnost, srozumitelnost, zajímavost

fakta, srozumitelnost, kvalitní záběry na zkoumanou oblast, vhodné vysvětlení, nesmí být zdlouhavý a přerušovaný nebo doblba opakovat to, co už bylo řečeno, jako mají podle jejich zvyku mnohé americké filmy a případné animace udělat tak, aby bylo zřejmé že to je animace a ne jakoby skutečnost.

Hlavně se zaobírat vědeckými věcmi.

hodně popu méně vědy

informativní pochopitelný (i pro větší idioty než jsem já)

jasně a stručně vysvětleno, zejména s použitím současné audio-vizuální techniky

krátký, poutavý

Laickou formou vysvětlit, zaujmout vědecké informace.

Měl by být zábavný a divák by se měl něco dozvědět

Měl by mít dostatečnou "vědecké složku", při zachování zábavnosti.

Měly by se dělit na dva typy - jednodušší, přístupnější a složitější. Některé populárně-vědecké pořady nejdou moc do detailů, nezabývají se složitějšími koncepty a mohou být nudné pro vzdělanější lidi. Na druhou stranu pro děti a méně vzdělané lidi mohou být zase některé populárně-vědecké pořady moc nudné nebo složité. Jaké pořád splňující ideální kritéria je pro mě momentálně nedávný Cosmos.

něco nového sdělit nejlépe originálním způsobem

Netusim

objektivita; musí být schopen zaujmout i zajímajícího se laika; nerezignovat na argumentaci i přes to, že jde o pořad pro převážně laickou veřejnost

Populárně vědecký pořad, by měl být zábavný, poutavý, neměl by obsahovat přehršel odborných termínů, kterým divák nerozumí, ale zároven by se měl něčemu novému přiučit - tato hranice může být někdy tenká. Dále by neměly chybět všemi olíbené pokusy, ne jen pro splnění zábavné stránky, ale především pro ukázku vysvětlené, či uvedené teorie v praxi, pro lepší divákovu představu dané látky a její pochopení.

poučit srozumitelnou formou

Poutavý, abych u něj neusnul.

pravdivost a pochopitelnost

pravdivost a poutavost

přesný (fakticky), srozumitelný, zábavný

Spojený s praktickým využitím vědy

srozumitelnost, zábavnost, měl by upoutat pozornost, zároveň by měl podávat seriozní info

Srozumitelný a zajímavý.

srozumitelný, zajímavý, dobře řemeslně zpracovaný.

Tak samozřejmě zajímavé téma. To samozřejmě je hodně subjektivní a je hodně těžké určit, co budou nadšeně sledovat všichni (roztomilá zvířátka jsou asi sázka na jistotu) a na co se podívá pár nadšenců. Dobrý pořad by měl přinést nové informace, ne jen stokrát omílaná data (motýl se líhne z kukly, gepard je nejrychlejší, voda mrzne v led, penicilin byl objeven náhodou - to už každý slyšel). V dnešní době v dobrém dokumentu nesmí chybět dobré záběry, zajímavé nejen informačně, ale i esteticky. Co lidi hodně zaujme je i jakési jejich zapojení do děje - pravidelná soutěž, vsuvky, kdy si může divák něco vyzkoušet sám na sobě, případně sám si vyrobit něco, čím si sám ověří, co právě slyšel.

Upoutat; přesnost

Vybrat zajímavé téma Moderátor by "měl něco vědět" - pilně si vždy nastudovat danou problematiku - ne jen "odkrkat" bezmyšlenkovitě naučené texty Téma přehledně vysvětlit - názorný příklad, schéma, vizualizace, ... Vysvětlit, proč je dobré danou problematiku dál zkoumat - co to přinese lidem/lidstvu/zvířatům/planetě/...

vyklad info poutavou a nikoliv nudnou formou

Zábavnost

zábavný, poutavý, poučný, pořad, ve kterém se dozvíme něco nového, zajímavého

zábavný,zajímavý, přesné nezamlžující informace

Zajimave nosne tema, prehlednost, srozumitelnost a zaroven mnozstvi informaci pro divaka.

Zajímavý obsah, moderátor - profesionál s komunikačními schopnostmi, který zaujme. Vhodný vysílací čas.

zaujmout i uplneho laika a obohatit jej vedomostmi (viva la byl jednou jeden zivot)

16. Vnímáte snahu o popularizaci vědy v ČR jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je jí málo2152,5 %52,5 %  
nedostatečnou1537,5 %37,5 %  
povrchní1332,5 %32,5 %  
jen jako show717,5 %17,5 %  
seriozní717,5 %17,5 %  
žádná snaha zde není512,5 %12,5 %  
nevšiml jsem si ji512,5 %12,5 %  
bulvární410 %10 %  
neseriozní12,5 %2,5 %  
vynikající12,5 %2,5 %  

Graf

17. Proč by měly vznikat populárně-vědecké pořady ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to způsob kultivace veřejnosti3382,5 %82,5 %  
je to způsob informovat veřejnost o užitečné práci3280 %80 %  
jde o zajímavé pořady, které diváci vyžadují1230 %30 %  
jen zkreslují pohled na vědu a vědce37,5 %7,5 %  
jde o zjednodušení, která nemají s vědou nic společného25 %5 %  
je to zbytečné, nikoho to nezajímá25 %5 %  
jde o zbytečný exhibicionismus jedinců25 %5 %  
je to vytváření mediálního obrazu, kterému chybí podstata12,5 %2,5 %  
alespon nějaké informace lidem se dostanou, ale mělo by to být odbornější a kvalitnější12,5 %2,5 %  
protože daný experimentátor/vědec chce! upozornit na svou práci i širokou veřejnost12,5 %2,5 %  
aby byly12,5 %2,5 %  
poučení, výuka, nové obzory, klíč k moderní současnosti a současným technikám 12,5 %2,5 %  
Sice jde o zjednodušení vědy, ale z druhé strany se veřejnost dozví mnoho potřebných informací12,5 %2,5 %  
je to byznys televizí, které si jen honí sledovanost12,5 %2,5 %  

Graf

18. Chcete sledovat více populárně-naučných pořadů v TV ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 21, televizi nesledujiotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2357,5 %57,5 %  
televizi nesleduji1435 %35 %  
ne37,5 %7,5 %  

Graf

19. Sledujete populárně-vědecké pořady na internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %22,5 %  
ano535,71 %12,5 %  

Graf

20. Kde se na internetu setkáváte s populárně vědeckými pořady ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

stránky zaměřené na danou problematiku, youtube.

Torrenty, Youtube... ale spíše čtu populárně vědecké weby

YouTube

youtube, blogy a podcasty konkrétních lidi ochotných svou myšlenku sdílet

(Mimo specializované programy jako National Geograpic, Discovery apod.)

21. Zkuste vyjmenovat vědecko-populární pořady v TV:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

........

Bohužel mne žádný nenapadá

Bořiči mýtů

Horizont,

Je jich minimum, brak na prima Zoom nelze povazovat za vedecke - neobsahuji temer tadne informace.

Je jich tolik na kabelové televizi, že je nedokážu vyjmenovat.

Leccos na PrimaZoom a ČT2

Lovci záhad, Věda je zábava, Braniac: Šílená věda, Bořiči mýtů,

maxi clever (ale má bídnou úroveň) na ČT déčko jsou pořady pro děti (vysílané kolem 17. hod odpoledne), většinou slušnější úrovně na Českém rozhlase jsou občas rozhovory s vědci nebo rozhovory o populárních objevech

něco někdy jde na ČT2

nedej se, království divořiny, zázraky přírody

Nevím

Neznam

Neznám.

Okna vesmíru dokořán, Lovci záhad, ČT Port

planeta země, popularis,

pořady BBC o přírodě, zemi, stavitelství, lidech; Bořitelé mýtů, Hyde Park Civilizace, atd.

prima zoom

Prizma Hyde Park Civilizace

Průvodce po světových galerií, interpretace nejvýznamnějších výtvarných děl

Při tom, kolik jich je na PrCo?

Tak to nezvládnu, teď na televizi skoro nekoukám a věci o tématech, které mě zajímají, hledám na internetu.

televizi téměř nesleduji

TV je mrtvá, nastoupil internet

Zázraky přírody

zoom

známky jako ve škole 1-5

22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vědecká správnost2.7310.581
Divácká atraktivita2.3851.083
Vědomostní přínos2.4230.936
Přínos popularizaci vědy2.5380.941
Výborná kvalita zpracování2.7690.716
Výborný výkon účinkujících2.7690.947
Výborná volba obsahu2.5380.864

Graf

0 = pořad neznám, známkování jako ve škole 1-5

23. Jak hodnotíte následující pořady ?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Bořiči mýtů2.1152.41
Věda je zábava0.6151.467
Věda je detektivka0.3461.226
Věda na vlastní kůži0.3851.314
Lovci záhad1.7693.331
Úžasná tajemství vědy0.3460.919
Dobrodružství vědy a techniky11.692
VideoJournal z české vědy0.4231.167
Univerzita vševědoucna00
Horizont0.9231.763
Fascinující věda0.2310.716
Věda je náhoda0.1150.333
Hyde Park Civilizace1.6542.457
PORT0.7311.735
Prizma0.51.019

Graf

24. Kdo by měl financovat populárně-vědecké pořady ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize2362,16 %57,5 %  
vědecké ústavy2156,76 %52,5 %  
stát1951,35 %47,5 %  
EU, Soukr. sektor12,7 %2,5 %  
soukromá sféra a stát (v tomto pořadí)12,7 %2,5 %  
dílem všichni12,7 %2,5 %  
vědecké ústavy jako součást své práce - work-finish-publish12,7 %2,5 %  

Graf

25. Jaké populárně-vědecké pořady chcete vidět nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Biologie

fakta, fantazie, kvalitně zpracované, bez propagace duchařiny a pavědeckých blábolů nebo lží, ze všech oblastí vědy - člověk, země a vesmír, technika, umění, různé vědy... atd.

moje

moje

nejvíce nevim.. ale nejméně... asi něco o psychologii sociologii, národnostních menšinách.. lidi pak maj pocit, že tomu rozumí, ale ve skutečnosti vědí hovno.. pořady o tučňákách a jadernejch reaktorech jsou fajn zajímavý a neškodný... :) o umění nemá smysl je dělat, lidi pak maj pocit že to je jenom historie a vůbec nevědi, co to vlastně umění je.. jako to uvažování umělce jim pak chybí a nic z těch keců nechápou..

Netuším

Nevím

o současné špičkové technice

O umění

pořady o fyzice, technice, chemii, astronomii, kosmologii

Poučné, avšak zábavné

různé, z přírody, techniky, astronomie/kosmonautiky, historie...

sex

Takové jako Cosmos... O vesmíru, fyzice...

Takové, ve kterých budou věci, se kterými přicházíme běžně do styku

To je jedno.

Top Gear

ty co pochopím :) celkově však takové, které dodávají happy end, ale nechávají mě na pochybách s otevřenou otázkou, kterou si můžu ve volných chvílích i nadále pokládat.

z přírody

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Pracujete v některé z následujících oblastí činnosti ?

 • odpověď jiné činnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Užitečnou pro vědce=3 na otázku 9. Považujete Akademii věd za

16. Vnímáte snahu o popularizaci vědy v ČR jako:

 • odpověď je jí málo:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná kvalita zpracování=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV

18. Chcete sledovat více populárně-naučných pořadů v TV ?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná kvalita zpracování=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědomostní přínos=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV

23. Jak hodnotíte následující pořady ?

 • odpověď Fascinující věda=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná kvalita zpracování=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná volba obsahu=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborný výkon účinkujících=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrodružství vědy a techniky=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lovci záhad=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úžasná tajemství vědy=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Horizont=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Divácká atraktivita=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita vševědoucna=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je náhoda=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je detektivka=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda na vlastní kůži=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Chcete sledovat více populárně-naučných pořadů v TV ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přínos popularizaci vědy=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědomostní přínos=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VideoJournal z české vědy=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prizma=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
 • odpověď PORT=0:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborný výkon účinkujících=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lovci záhad=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přínos popularizaci vědy=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
 • odpověď Prizma=0:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Horizont=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrodružství vědy a techniky=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přínos popularizaci vědy=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
 • odpověď Univerzita vševědoucna=0:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Divácká atraktivita=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přínos popularizaci vědy=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědomostní přínos=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná kvalita zpracování=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná volba obsahu=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborný výkon účinkujících=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrodružství vědy a techniky=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fascinující věda=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Horizont=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lovci záhad=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi PORT=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prizma=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úžasná tajemství vědy=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je detektivka=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je náhoda=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je zábava=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda na vlastní kůži=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VideoJournal z české vědy=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Chcete sledovat více populárně-naučných pořadů v TV ?
 • odpověď Úžasná tajemství vědy=0:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná volba obsahu=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrodružství vědy a techniky=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lovci záhad=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborný výkon účinkujících=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda na vlastní kůži=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědomostní přínos=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prizma=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
 • odpověď Věda je detektivka=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná volba obsahu=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrodružství vědy a techniky=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lovci záhad=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je zábava=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda na vlastní kůži=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Horizont=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je náhoda=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná kvalita zpracování=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborný výkon účinkujících=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přínos popularizaci vědy=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědomostní přínos=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úžasná tajemství vědy=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prizma=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
 • odpověď Věda je náhoda=0:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědomostní přínos=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná volba obsahu=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrodružství vědy a techniky=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lovci záhad=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úžasná tajemství vědy=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je detektivka=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je zábava=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda na vlastní kůži=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Univerzita vševědoucna=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fascinující věda=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Chcete sledovat více populárně-naučných pořadů v TV ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VideoJournal z české vědy=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prizma=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi PORT=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
 • odpověď Věda je zábava=0:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrodružství vědy a techniky=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
 • odpověď Věda na vlastní kůži=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědomostní přínos=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná volba obsahu=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrodružství vědy a techniky=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lovci záhad=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je detektivka=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úžasná tajemství vědy=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prizma=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi PORT=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je zábava=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věda je náhoda=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborný výkon účinkujících=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přínos popularizaci vědy=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
 • odpověď VideoJournal z české vědy=0:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Divácká atraktivita=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědecká správnost=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lovci záhad=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi PORT=0 na otázku 23. Jak hodnotíte následující pořady ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborný výkon účinkujících=3 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přínos popularizaci vědy=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědomostní přínos=2 na otázku 22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cítíte se jako:

2. Do jaké věkové kategorie náležíte ?

3. Jakého vzdělání jste dosáhl(a) ?

4. V jak velké obci (městě) žijete ?

5. V jaké zemi žijete a pracujete ?

7. Pracujete v některé z následujících oblastí činnosti ?

9. Považujete Akademii věd za

10. Znáte nějaký vědecký výzkumný ústav ?

16. Vnímáte snahu o popularizaci vědy v ČR jako:

17. Proč by měly vznikat populárně-vědecké pořady ?

18. Chcete sledovat více populárně-naučných pořadů v TV ?

22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV

23. Jak hodnotíte následující pořady ?

24. Kdo by měl financovat populárně-vědecké pořady ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cítíte se jako:

2. Do jaké věkové kategorie náležíte ?

3. Jakého vzdělání jste dosáhl(a) ?

4. V jak velké obci (městě) žijete ?

5. V jaké zemi žijete a pracujete ?

7. Pracujete v některé z následujících oblastí činnosti ?

9. Považujete Akademii věd za

10. Znáte nějaký vědecký výzkumný ústav ?

16. Vnímáte snahu o popularizaci vědy v ČR jako:

17. Proč by měly vznikat populárně-vědecké pořady ?

18. Chcete sledovat více populárně-naučných pořadů v TV ?

22. Jak hodnotíte obecně současnou populárně-vědeckou produkci v TV

23. Jak hodnotíte následující pořady ?

24. Kdo by měl financovat populárně-vědecké pořady ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Špaček, V.Popularizace vědy v audiovizuálních médiích? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://popularizace-vedy-v-av.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.