Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porovnání balené vody a vody z kouhoutku

Porovnání balené vody a vody z kouhoutku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Kokeš
Šetření:10. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):6 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjistit, jestli lidé dávají přednost balené vodě před mnohem levnější vodou z kohoutku a jaké k tomu mají důvody.

Odpovědi respondentů

1. Kupujete balenou vodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5953,64 %53,64 %  
ne5146,36 %46,36 %  

Graf

2. Balenou vodu kupuji, protože v porovnání s vodou z kohoutku je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtunější2644,07 %23,64 %  
žádná z možností1728,81 %15,45 %  
kvůli praktickému využití láhve1525,42 %13,64 %  
kvalitnější610,17 %5,45 %  
čistší46,78 %3,64 %  
zdravější46,78 %3,64 %  

Graf

3. Balenou vodu nekupuji, protože voda z kohoutku je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
levnější3262,75 %29,09 %  
kvalitnější2345,1 %20,91 %  
chutnější2141,18 %19,09 %  
zdravější1325,49 %11,82 %  
čistší917,65 %8,18 %  
žádná z možností815,69 %7,27 %  

Graf

4. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6357,27 %57,27 %  
pracující4540,91 %40,91 %  
nezaměstnaný21,82 %1,82 %  

Graf

5. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-256559,09 %59,09 %  
41 a více3229,09 %29,09 %  
26-4098,18 %8,18 %  
0-1743,64 %3,64 %  

Graf

6. Můj čistý měsíční příjem (vč.příspěvku od rodičů) je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-40003834,55 %34,55 %  
16000 a více3733,64 %33,64 %  
4000-80001715,45 %15,45 %  
8000-120001210,91 %10,91 %  
12000-1600065,45 %5,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kupujete balenou vodu?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtunější na otázku 2. Balenou vodu kupuji, protože v porovnání s vodou z kohoutku je:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli praktickému využití láhve na otázku 2. Balenou vodu kupuji, protože v porovnání s vodou z kohoutku je:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná z možností na otázku 2. Balenou vodu kupuji, protože v porovnání s vodou z kohoutku je:
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chutnější na otázku 3. Balenou vodu nekupuji, protože voda z kohoutku je:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalitnější na otázku 3. Balenou vodu nekupuji, protože voda z kohoutku je:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi levnější na otázku 3. Balenou vodu nekupuji, protože voda z kohoutku je:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravější na otázku 3. Balenou vodu nekupuji, protože voda z kohoutku je:

4. Jsem:

 • odpověď pracující:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16000 a více na otázku 6. Můj čistý měsíční příjem (vč.příspěvku od rodičů) je:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 a více na otázku 5. Věk:
 • odpověď student:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4000-8000 na otázku 6. Můj čistý měsíční příjem (vč.příspěvku od rodičů) je:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-4000 na otázku 6. Můj čistý měsíční příjem (vč.příspěvku od rodičů) je:

5. Věk:

 • odpověď 18-25:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4000-8000 na otázku 6. Můj čistý měsíční příjem (vč.příspěvku od rodičů) je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Jsem:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kupujete balenou vodu?

2. Balenou vodu kupuji, protože v porovnání s vodou z kohoutku je:

3. Balenou vodu nekupuji, protože voda z kohoutku je:

4. Jsem:

5. Věk:

6. Můj čistý měsíční příjem (vč.příspěvku od rodičů) je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kupujete balenou vodu?

2. Balenou vodu kupuji, protože v porovnání s vodou z kohoutku je:

3. Balenou vodu nekupuji, protože voda z kohoutku je:

4. Jsem:

5. Věk:

6. Můj čistý měsíční příjem (vč.příspěvku od rodičů) je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kokeš, F.Porovnání balené vody a vody z kouhoutku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://porovnani-balene-vody-a-vody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.