Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porovnaní firemní kultury dvou různých podniků: KFC a Costa Coffee..

Porovnaní firemní kultury dvou různých podniků: KFC a Costa Coffee..

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dara Buntinova
Šetření:18. 03. 2024 - 20. 04. 2024
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

KFC se stará o kvalitu nabídky, vysokou úroveň služeb a spokojenost zákazníků. Jejich vysoká kvalita a péče o zákazníky mají přímou souvislost s tím, jak efektivní je firemní kultura uvnitř samotného podniku. A proto je navrženo porovnat firemní kulturu dvou různých podniků: KFC a Costa Coffee.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete KFC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za rok2530,86 %30,86 %  
Jednou za půl roku2429,63 %29,63 %  
Párkrát měsíčně2328,4 %28,4 %  
Jednou týdně67,41 %7,41 %  
Každý den33,7 %3,7 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete Сosta Coffee?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za rok3138,27 %38,27 %  
Jednou za půl roku2328,4 %28,4 %  
Párkrát měsíčně1619,75 %19,75 %  
Každý den67,41 %7,41 %  
Jednou týdně56,17 %6,17 %  

Graf

3. Jste spokojeni s cenami a rozmanitostí nabídky v KFC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3948,15 %48,15 %  
Spíše ne2429,63 %29,63 %  
Ne1214,81 %14,81 %  
Ano67,41 %7,41 %  

Graf

4. Jste spokojeni s cenami a rozmanitostí nabídky v Сosta Coffee?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3543,21 %43,21 %  
Spíše ne2125,93 %25,93 %  
Ano1518,52 %18,52 %  
Ne1012,35 %12,35 %  

Graf

5. Jste spokojeni s kulturou komunikace se zaměstnanci KFC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3138,27 %38,27 %  
Ano2834,57 %34,57 %  
Spíše ne1417,28 %17,28 %  
Ne89,88 %9,88 %  

Graf

6. Jste spokojeni s kulturou komunikace se zaměstnanci Сosta Coffee?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3543,21 %43,21 %  
Spíše ano2733,33 %33,33 %  
Ne1113,58 %13,58 %  
Spíše ne89,88 %9,88 %  

Graf

7. Jste spokojeni s rychlostí obsluhy v KFC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3138,27 %38,27 %  
Ano3037,04 %37,04 %  
Ne1113,58 %13,58 %  
Spíše ne911,11 %11,11 %  

Graf

8. Jste spokojeni s rychlostí obsluhy v Costa Coffee?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3543,21 %43,21 %  
Spíše ano2530,86 %30,86 %  
Ne1113,58 %13,58 %  
Spíše ne1012,35 %12,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jste spokojeni s rychlostí obsluhy v Costa Coffee?

  • odpověď Ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Jste spokojeni s cenami a rozmanitostí nabídky v Сosta Coffee?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete KFC?

2. Jak často navštěvujete Сosta Coffee?

3. Jste spokojeni s cenami a rozmanitostí nabídky v KFC?

4. Jste spokojeni s cenami a rozmanitostí nabídky v Сosta Coffee?

5. Jste spokojeni s kulturou komunikace se zaměstnanci KFC?

6. Jste spokojeni s kulturou komunikace se zaměstnanci Сosta Coffee?

7. Jste spokojeni s rychlostí obsluhy v KFC?

8. Jste spokojeni s rychlostí obsluhy v Costa Coffee?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete KFC?

2. Jak často navštěvujete Сosta Coffee?

3. Jste spokojeni s cenami a rozmanitostí nabídky v KFC?

4. Jste spokojeni s cenami a rozmanitostí nabídky v Сosta Coffee?

5. Jste spokojeni s kulturou komunikace se zaměstnanci KFC?

6. Jste spokojeni s kulturou komunikace se zaměstnanci Сosta Coffee?

7. Jste spokojeni s rychlostí obsluhy v KFC?

8. Jste spokojeni s rychlostí obsluhy v Costa Coffee?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Buntinova, D.Porovnaní firemní kultury dvou různých podniků: KFC a Costa Coffee.. (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://porovnani-firemni-kultury-dv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.