Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porozumění graf. informacím

Porozumění graf. informacím

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:26. 02. 2015 - 15. 03. 2015
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):22 / 16.74
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítáme Vás na úvodní stránce našeho dotazníku. Dotazník má několik částí. Některé části se týkají porozumění psanému textu a schopnosti odhadovat různé údaje na základě grafických informací. Jiné části dotazníku jsou zaměřeny na životní styl. Většinu otázek v dotazníku také spojuje to, že se týkají potravin.

 

Tento výzkum je realizován Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně a Barborou Dubcovou, která studuje na Karlově univerzitě v Praze.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 8 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz nebo barbora.dubcova@post.cz.

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

Nejdříve několik otázek o Vás...

1. Jste..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9569,34 %69,34 %  
Muž4230,66 %30,66 %  

Graf

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241510,95 %10,95 %  
221510,95 %10,95 %  
25128,76 %8,76 %  
26107,3 %7,3 %  
2396,57 %6,57 %  
2164,38 %4,38 %  
2753,65 %3,65 %  
2953,65 %3,65 %  
4342,92 %2,92 %  
2842,92 %2,92 %  
ostatní odpovědi 19
45
30
55
17
20
49
40
51
34
38
35
31
39
50
48
36
42
15
37
80
18
57
47
32
33
54
46
65
41
5237,96 %37,96 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.11
Minimum:19
Maximum:54
Variační rozpětí:35
Rozptyl:77.86
Směrodatná odchylka:8.82
Medián:25
Modus:24

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7554,74 %54,74 %  
Středoškolské s maturitou5036,5 %36,5 %  
Základní107,3 %7,3 %  
Středoškolské bez maturity21,46 %1,46 %  

Graf

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrou8763,5 %63,5 %  
Spíše špatnou3324,09 %24,09 %  
Velmi dobrou139,49 %9,49 %  
Velmi špatnou42,92 %2,92 %  

Graf

5. Jak často nakupujete následující potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Ve kterém měsíci jste se narodil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Červenec1813,14 %13,14 %  
Únor1712,41 %12,41 %  
Květen139,49 %9,49 %  
Říjen139,49 %9,49 %  
Leden128,76 %8,76 %  
Duben118,03 %8,03 %  
Listopad107,3 %7,3 %  
Srpen107,3 %7,3 %  
Březen107,3 %7,3 %  
Prosinec107,3 %7,3 %  
Červen96,57 %6,57 %  
Září42,92 %2,92 %  

Graf

7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ledenotázka č. 8, Únorotázka č. 15, Březenotázka č. 8, Dubenotázka č. 15, Květenotázka č. 8, Červenotázka č. 15, Červenecotázka č. 8, Srpenotázka č. 15, Záříotázka č. 8, Říjenotázka č. 15, Listopadotázka č. 8, Prosinecotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Duben1718,28 %12,41 %  
Březen1010,75 %7,3 %  
Květen99,68 %6,57 %  
Červen99,68 %6,57 %  
Listopad99,68 %6,57 %  
Červenec88,6 %5,84 %  
Srpen88,6 %5,84 %  
Prosinec77,53 %5,11 %  
Září66,45 %4,38 %  
Říjen44,3 %2,92 %  
Únor33,23 %2,19 %  
Leden33,23 %2,19 %  

Graf

8. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.3957,35 %28,47 %  
Rozhodně ne.2435,29 %17,52 %  
Spíše ano.34,41 %2,19 %  
Rozhodně ano.22,94 %1,46 %  

Graf

Prohlédněte si, prosím následující graf. Tento graf zobrazuje pokles spotřeby balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. V grafu nejsou uvedeny číselné hodnoty na svislé ose.

9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
252942,65 %21,17 %  
201623,53 %11,68 %  
3057,35 %3,65 %  
2645,88 %2,92 %  
2834,41 %2,19 %  
2222,94 %1,46 %  
2322,94 %1,46 %  
4011,47 %0,73 %  
1011,47 %0,73 %  
1811,47 %0,73 %  
ostatní odpovědi 15
27.987
24
27
45,88 %2,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.06
Minimum:20
Maximum:30
Variační rozpětí:10
Rozptyl:8.06
Směrodatná odchylka:2.84
Medián:25
Modus:25

Graf

10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5276,47 %37,96 %  
Ano1623,53 %11,68 %  

Graf

11. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že došlo k poklesu spotřeby balené vody? Prosím vypište stručně v bodech.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- ekologie - větší informovanost o nezávadnosti kohoutkové vody - trend - podobně jako biopotraviny je 'in' pít vodu z kohoutku

- finanční možnosti - zdražování - zdravý životní styl

- její cena - větší povědomí o tom, že kohoutková voda je stejně dobrá jako ta balená - výraznějčí ekologické uvědomění společnosti

- lidé šetří - nechali se poučit, že voda z kohoutku je kvalitnější - pijí vodu z kohoutku

- obyčejné "kohoutkové" vody je zatím dost - voda z vodovodu je lacinější - opětovné uvedení domácích vyvíječů sodovky (Sodastream...) na trh - ekologie - balená voda přináší zbytečné obaly

- Větší propagace vody z kohoutku, jako zdravější a levnější varianty - Větší spotřeba slazených nápojů - Lidé si více myslí, že voda v Pet lahvích obsahuje škodliviny

1.finanční důvod 2.ochucené vody si lidé nahrazují ovoc.šťávami

Balena voda je mnohem drazsi nez voda z vodovodu. Plastove obaly jsou spatne odbouratelne a nici zivotni prostředí. Medii probehla kampan upozorňující na prednosti kohoutkove vody.

BREKEKE

Cena

cena

cena, kvalita kohoutkove vody

Cena, větší propagování dobré kvality vody z vodovodu

Čepuju kohoutkovou neasi

Domácí filtry vody Kampaň na pití kohoutkové vody

ekologické, cena

ekologie

ekonomická situace dobrá kvalita kohoutkové vody zdravější životní styl aféry týkající se škodlivosti balených vod

horší finanční situace,. kvalitní kohoutková voda

Je drahá

je drahá a je krize

je drahá, lidé si uvědomili, že je ekonomičtější pít kohoutkovou....možná se také zvedla kvalita kohoutkové vody

Je dražší

Jednu dobu to byl boom v důsledku marketingu, teď se to jen vrátilo k normálnu.

kampaň pijte kohoutkovou vodu finanční situace lidí

když to teče z kouhoutku? a balená je drahá jak prase...

Kohoutková voda je nejzdravější. PET láhve zamořují Zemi.

Kvalita pitné vody z vodovodu je velice dobrá Cena balené vody se zvyšuje Lidé se více zajímají o životní prostředí

Kvalita vody z vodovodu, cena, nutnost donaseni

lepší informovanost - vymizení mýtu, že voda z kohoutku je škodlivá

lepší kvalita vody kohoutkové

lidé pijí vodu z kohoutku uvědomění si skutečností lidé pijí více slazené nápoje

lidé se naučili pít kohoutkovou, mají přístroje na výrobu sodovky (Soda Stream apod.)

Lide setri a piji vodu z kohoutku

Lidé si konečně uvědomili, že jim teče doma pitná voda z kohoutků.

Lidé si uvědomují čím dál více, že z vodovodu u nás teče kvalitní voda

lidé šetří

Lidé víc pijí vodu z kohoutku zdravější životní styl

Lidé začali více pít vodu z kohoutku.

lidé zjišťují, že voda s kohoutku je jednak levnější a jednak není nijak závadna

Lidi si uvědomili, že voda z vodovodu je dobrá a levná

likvidace plastu neúměrná cena nezaručená kvalita zdravotní rizika spojená s uvolňováním nežádoucích látek do obsahu pet lahve shrnuto: lidé dostávají rozum

málo petek?

máme kvalitní vodu z vodovodu

nekvalitní balena voda, problém s kojeneckou v minulosti, lide dostávají rozum a pijí vodu z kohoutku

Nemám ponětí

netuším, možná kvůli ochraně přírody či kvůli vlastnímu životnímu stylu, nebo nástupem jiných produktů na trh - konvice na filtrování vody, sodastream, apod.

nevím

Nevim

Občané jsou vesměs zásobováni kvalitní pitnou vodou z vodovodních řadů, která je nepoměrně levnější než voda balená. Prodej balené pitné vody ve větším měřítku je tak pouze vítězstvím marketingu dodavatelů nad racionálním uvažováním spotřebitelů. Všeobecná ekonomická krize posledních let vede logicky u občanů k hledání úsporných opatření a k příklonu k racionálnějšímu uvažování ohledně jejich výdajů.

osvěta

Osvěta - zjištění, že leckterá balená voda není lepší než kohoutková, šetření, namáhavost spojená s dopravením balené vody domů

Pet láhev škodí životnímu prostředí

Piti vody z kohoutku,rozsireni pristroju na vyrobu sody

povědomí o nevhodném skladování mediální kampaň o vodě z kohoutku

Pruzkumy nezavislych medii ohledne kvality balene vody vs vody z kohoutku.

reklama (že voda z řadu je kvalitní) cena postupný přechod na vodu bez CO2 a následné poznání, že sirup si umím nalít do vody také

Rostoucí cena, rozšíření přístrojů jako sodastream

snaha ušetřit, vyšší informovanost o dobré kvalitě kohoutkové vody, vyšší informovanost o problematice možného uvolňování nežádoucích látek z PET lahví do vody a o možné nekvalitnosti samotné balené vody

spotřebitelé si uvedomili, že kvalita balené vody je srovnatelná s tou z kohoutku a ta je hlavně levnější

stoji za prd, alespon to nas ucili na hodinach hygieny...

Upřednostnění kohoutkové vody, zvýšení konzumace jiných nápojů

Úspora financí

větší informovanost obyvatel; konkurenční boj mezi vodárnami a výrobci balených vod

Vyšší cena oproti kohoutkove vode

vyšší ceny

zdražení balených vod, relativní zlevnění sladkých nápojů

Zvyseni kvality vodovodni site a rozvodu vody v domech, medialn kampane.

12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4464,71 %32,12 %  
Ano2435,29 %17,52 %  

Graf

Nyní Vám ukážeme ten samý graf, nyní ovšem s číselnými hodnotami na svislé ose. Pokuste se svůj odhad poklesu spotřeby balené vody zpřesnit bez použití kalkulačky nebo počítače.

13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
252333,82 %16,79 %  
22913,24 %6,57 %  
23710,29 %5,11 %  
2657,35 %3,65 %  
2457,35 %3,65 %  
3045,88 %2,92 %  
2034,41 %2,19 %  
2722,94 %1,46 %  
2122,94 %1,46 %  
2822,94 %1,46 %  
ostatní odpovědi 33.3
10
26.5
29
22.37894
33
68,82 %4,38 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.58
Minimum:20
Maximum:30
Variační rozpětí:10
Rozptyl:4.77
Směrodatná odchylka:2.18
Medián:25
Modus:25

Graf

14. Řekl/a byste, že se v ČR stává moderní omezovat spotřebu balené vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3348,53 %24,09 %  
Spíše ne2333,82 %16,79 %  
Určitě ano1116,18 %8,03 %  
Určitě ne11,47 %0,73 %  

Graf

15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.4057,97 %29,2 %  
Rozhodně ne.2637,68 %18,98 %  
Spíše ano.34,35 %2,19 %  

Graf

Nyní Vám ukážeme graf, který znázorňuje spotřebu různých potravin v ČR v roce 2012. Graf si prosím pozorně prohlédněte.

 

16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Pšeničná mouka1.1160.914
Žitná mouka4.7970.249
Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky7.8410.859
Ostatní mouky8.8121.254
Rýže6.8990.294
Chléb3.1010.352
Pšeničné pečivo2.1590.859
Trvanlivé pečivo4.2460.389
Těstoviny6.0290.202

Graf

Většina současných teorií rozhodování souhlasí s tím, že lidé se rozhodují s ohledem na kontext situace. Rozhodovací proces tak ovlivňují nejen individuální záliby a znalosti, ale také konkrétní situace. Abychom zjistili, že jste pozorně dočetli tento text až sem, zatrhněte prosím u otázky uvedené níže bílou a růžovou bez ohledu na to, jaká je Vaše oblíbená barva. Ano, přesně tak, ignorujte tuto otázku a prostě zatrhněte tyto dvě barvy.

17. Jaká je Vaše oblíbená barva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bílá9367,88 %67,88 %  
Růžová9065,69 %65,69 %  
Jiná1611,68 %11,68 %  
Zelená1510,95 %10,95 %  
Modrá1410,22 %10,22 %  
Černá1410,22 %10,22 %  
Červená53,65 %3,65 %  

Graf

V šedém poli níže jsou uvedena jména barev a každé toto jméno je zobrazeno jinou barvou. Spočítejte co nejrychleji kolikrát se shoduje jméno barvy s barvou písma.

18. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
85741,61 %41,61 %  
73424,82 %24,82 %  
61913,87 %13,87 %  
5118,03 %8,03 %  
275,11 %5,11 %  
342,92 %2,92 %  
442,92 %2,92 %  
1010,73 %0,73 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.82
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:7
Modus:8

Graf

19. Nyní Vám předložíme seznam několika různých potravin. Zaškrtněte ty potraviny, jejichž spotřeba v ČR se podle Vás v roce 2015 sníží (v porovnání s předchozími roky).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Balená voda9670,07 %70,07 %  
Pšeničná mouka5036,5 %36,5 %  
Nízkotučné mléko4734,31 %34,31 %  
Chléb1813,14 %13,14 %  
Těstoviny64,38 %4,38 %  

Graf

Jsou podle Vás následující výroky pravdivé?

20. Většina Čechů a Češek si v následujících 7 dnech koupí...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Koupíte v následujících 7 dnech...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

22. Jsme na konci dotazníku. Zkuste si prosím ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

?

.

Alespoň 10 respondentů vytvoří solidní hypotézu pro bakalářku :-)

balená voda a její spotřeba

běžný člověk neporozumí graf. informacím?

blbost

budu si v nejbližších dnech kupovat balenou vodu?

Co nejčastěji nakupují normální lidé přes týden nejčastěji

Ctou respondenti spravne dotaznik?

Čím více slonů jezdí na koloběžce, tím více Somálců skáče přes kaluže.

čtení v grafech mezi mnozstvim informací

H0: Zvýšení komoditní ceny pšenice bude mít nezanedbatelný vliv na provoz českých domácností. H1: Opak V mém případě nebude H0 prokázána, resp. bude potvrzena H1. V české společnosti bude podle mě naopak potvrzena H0. :-)

Hypo...kdo?? :))

Chcete začít prodávat takové ty refill plastové lahve na kohoutkovou vodu a zajímá vás, jestli by to mohlo mít úspěch.

Jak dlouho ještě bude lidi bavit neustále klepat na tlačítko Pokračovat?

Jak pozorně čtou respondenti zadání u otázek :)

jak se vyvíjí trh, jaký o tom lidi mají podvědomí

Je autor výzkumu pošuk?

Lidé co zdravě jí lépe rozumí grafům....

lidé nepřemýšlí o tom, co do dotazníků vyplňují

Lidé nerozumí grafickým informacím :)

lidé ve většině případů nemají představivost

Má zjistit jak kvalitně dotazovaní vyplňují dotazníky.

Mindfuck

na to se snažím přijít celou dobu a opravdu netuším :-D

nákup potravin

Návyky při nakupování,ověření pravdivosti odpovědí, psychologie.

Názory lidí na to, jaká je spotřeba různých potravin u jiných lidí, je ovlivňována jejich vlastním spotřebitelským chováním

nedokážu posoudit

nechám se podat ;-))

nejde o porozumění grafickým informacím, ale o průzkum prodeje balené vody

Nepřímé otázky na vyvození osobnosti, která rozumí/nerozumí grafům.

Netušil, tam bude nějakém chytak

netuším

netuším

netuším

Netuším

Netuším

Netušim

netuším

netuším

netuším ale som zvedavá na výsledok

netuším, ale v atmosféře všeobecného ohlupování národa by mohlo jít o prostou pozornost, kterou ztrácíme z důvodu ztráty hodnoty morálky a pravdy

nevím

Odpovida/tipuje jednotlivec podle sveho mineni i za celou spolecost?

onanie?

Ověření platnosti rčení Podle sebe soudím tebe:)

ovlivnění dpovědí kontextem

ovlivnitelnost vnucenám názorem pomocí průzkumemu

Podaří se mám důkladně zmást respondenta?

Podle sebe soudím tebe ... ?

Poptávka po balené vodě klesá a bude i nadále

porozumění graf. informacím

porozumění grafickým informacím

porozumění textu

porozumneni grafickym informacim a ovlivneni

Průzkum ohledně spotřeby balené vody.

působení návodných otázek?

Radši ani nemyslet ....

reklamní kravina

Respondenti budou častěji tvrdit, že dojde k poklesu spotřeby balené vody. Vyvolal jste nějakou situaci - informoval jste o poklesu spotřeby balené vody.

schopnost analyzovat informace (zrakem, nejen grafy)

Soustredenost na provadenou cinnost

soutředění se na dotazníky

spotřeba potravin v čr či porozumění podávaných informací

šukání vprůjezdě?

Tak to fakt nevím

tipovací soutěž

týkající se grafů,ale připadá mi zároveň výzkum ohledně balené vody

udržení pozornosti lidí, schopnost lidí soustředit se na určitou věc, schopnost logického myšlení

uvažování v kontextu

Většina Čechů neumí číst v grafech

Vubec nechapu jestli jde o cteni v grafech nebo se pruzkum tyka spotreby potravin

Vyvolat v lidech povědomí o: vodě zdravém životním stylu

Zda lidé budou méně kupovat balenou vodu

Zda se moje názory liší od mých tipů

Zkouška pozornosti.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak často nakupujete následující potraviny?

 • odpověď Kupuji balené vody v PET láhvi.=Občas:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Balenou vodu=3 na otázku 21. Koupíte v následujících 7 dnech...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Balenou vodu=2 na otázku 21. Koupíte v následujících 7 dnech...

9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

 • odpověď < 10 - 20 >:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chléb=3 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní mouky=9 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničné pečivo=2 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rýže=7 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těstoviny=6 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničná mouka=1 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?

10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?

 • odpověď Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 14. Řekl/a byste, že se v ČR stává moderní omezovat spotřebu balené vody?

13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

 • odpověď < 10 - 22 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chléb=3 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní mouky=9 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničné pečivo=2 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rýže=7 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těstoviny=6 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničná mouka=1 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?

16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.

 • odpověď Chléb=3:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní mouky=9 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničné pečivo=2 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rýže=7 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těstoviny=6 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničná mouka=1 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
 • odpověď Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chléb=3 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní mouky=9 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničné pečivo=2 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rýže=7 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těstoviny=6 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničná mouka=1 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
 • odpověď Ostatní mouky=9:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chléb=3 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničné pečivo=2 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rýže=7 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těstoviny=6 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničná mouka=1 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
 • odpověď Pšeničná mouka=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chléb=3 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní mouky=9 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničné pečivo=2 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rýže=7 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těstoviny=6 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
 • odpověď Pšeničné pečivo=2:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chléb=3 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní mouky=9 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rýže=7 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těstoviny=6 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničná mouka=1 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
 • odpověď Rýže=7:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těstoviny=6 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chléb=3 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní mouky=9 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničné pečivo=2 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničná mouka=1 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
 • odpověď Těstoviny=6:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rýže=7 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duben na otázku 7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chléb=3 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kroupy, ječná krupice, ovesné vločky=8 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní mouky=9 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničné pečivo=2 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pšeničná mouka=1 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?
 • odpověď Trvanlivé pečivo=4:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
 • odpověď Trvanlivé pečivo=5:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žitná mouka=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
 • odpověď Žitná mouka=4:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=5 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.
 • odpověď Žitná mouka=5:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvanlivé pečivo=4 na otázku 16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.

21. Koupíte v následujících 7 dnech...

 • odpověď Balenou vodu=Určitě ne 1:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji balené vody v PET láhvi.=Nikdy na otázku 5. Jak často nakupujete následující potraviny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste..

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

5. Jak často nakupujete následující potraviny?

6. Ve kterém měsíci jste se narodil/a?

7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?

8. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?

9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?

12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?

13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

14. Řekl/a byste, že se v ČR stává moderní omezovat spotřebu balené vody?

15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?

16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.

17. Jaká je Vaše oblíbená barva?

18. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

19. Nyní Vám předložíme seznam několika různých potravin. Zaškrtněte ty potraviny, jejichž spotřeba v ČR se podle Vás v roce 2015 sníží (v porovnání s předchozími roky).

20. Většina Čechů a Češek si v následujících 7 dnech koupí...

21. Koupíte v následujících 7 dnech...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste..

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

5. Jak často nakupujete následující potraviny?

6. Ve kterém měsíci jste se narodil/a?

7. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?

8. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?

9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?

12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?

13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

14. Řekl/a byste, že se v ČR stává moderní omezovat spotřebu balené vody?

15. Dělá Vám problémy porozumět informacím prezentovaným v grafech?

16. Seřaďte prosím potraviny podle množství spotřeby na osobu za rok. Jako první dejte potravinu s nejvyšší spotřebou, jako poslední potravinu s nejnižší spotřebou.

17. Jaká je Vaše oblíbená barva?

18. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

19. Nyní Vám předložíme seznam několika různých potravin. Zaškrtněte ty potraviny, jejichž spotřeba v ČR se podle Vás v roce 2015 sníží (v porovnání s předchozími roky).

20. Většina Čechů a Češek si v následujících 7 dnech koupí...

21. Koupíte v následujících 7 dnech...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Porozumění graf. informacím (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://porozumeni-grafickym-informa-2-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.