Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy chování prokletí lidské společnosti?

Poruchy chování prokletí lidské společnosti?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Smáhová
Šetření:06. 02. 2010 - 13. 02. 2010
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy a pánové,

ráda bych vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník neobsahuje žádné sdělení osobních či citlivých údajů, které by mohly být použity proti Vám, či byly zneužity. Prosím o pravdivé vyplnění dotazníku. Předem děkuji za dodržený postup a pravdivé doplnění.
S pozdravem a poděkováním Lenka Smáhová, studentka II. ročníku Mgr. Obor Speciální pedagogika, Univerzita J.A.Komenského Praha

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste nebo jste četl/a o Poruchách chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15293,25 %94,41 %  
nevím63,68 %3,73 %  
ne53,07 %3,11 %  

Graf

2. Víte, že do Poruch chování patří - ADD/ADHD, LMD, Hyperaktivita?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11369,33 %70,19 %  
nevím3119,02 %19,25 %  
ne1911,66 %11,8 %  

Graf

3. Byla u vás zjištěna některá z forem poruch chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13683,44 %84,47 %  
ano148,59 %8,7 %  
nevím137,98 %8,07 %  

Graf

4. Která z poruch chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám poruchu chování11268,71 %69,57 %  
Hyperaktivita3018,4 %18,63 %  
ADD - Porucha pozornosti127,36 %7,45 %  
LMD - Hyperkinetická porucha84,91 %4,97 %  
ADHD - Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou42,45 %2,48 %  

Graf

5. Důvody výskytu jsou různé, patří vaše porucha mezi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám poruchu chování14890,8 %91,93 %  
Dědičnost84,91 %4,97 %  
Následek porodu 53,07 %3,11 %  
Úraz/Nemoc 31,84 %1,86 %  

Graf

6. Vyhledal/a jste někdy odbornou pomoc z důvodů poruch chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14790,18 %91,3 %  
ano169,82 %9,94 %  

Graf

7. Vyskytují se známky poruch chování ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8853,99 %54,66 %  
nevím4426,99 %27,33 %  
ne3119,02 %19,25 %  

Graf

8. Vyskytují se známky poruch chování ve vaší rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9860,12 %60,87 %  
ano4527,61 %27,95 %  
nevím2012,27 %12,42 %  

Graf

9. Vykytla se porucha chování u vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti14689,57 %90,68 %  
ne169,82 %9,94 %  
ano21,23 %1,24 %  

Graf

10. Jste muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14488,34 %89,44 %  
ano1911,66 %11,8 %  

Graf

11. Jste žena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14387,73 %88,82 %  
ne2012,27 %12,42 %  

Graf

12. Jste ve věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – 2610262,58 %63,35 %  
0 – 153420,86 %21,12 %  
27 – 502615,95 %16,15 %  
51 - 10010,61 %0,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Vyskytují se známky poruch chování ve vaší rodině?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Vyskytují se známky poruch chování ve vašem okolí?

10. Jste muž?

  • odpověď ano:
    • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Jste žena?

11. Jste žena?

  • odpověď ne:
    • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Jste muž?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste nebo jste četl/a o Poruchách chování?

2. Víte, že do Poruch chování patří - ADD/ADHD, LMD, Hyperaktivita?

3. Byla u vás zjištěna některá z forem poruch chování?

4. Která z poruch chování?

5. Důvody výskytu jsou různé, patří vaše porucha mezi?

6. Vyhledal/a jste někdy odbornou pomoc z důvodů poruch chování?

7. Vyskytují se známky poruch chování ve vašem okolí?

8. Vyskytují se známky poruch chování ve vaší rodině?

9. Vykytla se porucha chování u vašeho dítěte?

10. Jste muž?

11. Jste žena?

12. Jste ve věku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste nebo jste četl/a o Poruchách chování?

2. Víte, že do Poruch chování patří - ADD/ADHD, LMD, Hyperaktivita?

3. Byla u vás zjištěna některá z forem poruch chování?

4. Která z poruch chování?

5. Důvody výskytu jsou různé, patří vaše porucha mezi?

6. Vyhledal/a jste někdy odbornou pomoc z důvodů poruch chování?

7. Vyskytují se známky poruch chování ve vašem okolí?

8. Vyskytují se známky poruch chování ve vaší rodině?

9. Vykytla se porucha chování u vašeho dítěte?

10. Jste muž?

11. Jste žena?

12. Jste ve věku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Smáhová, L.Poruchy chování prokletí lidské společnosti? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://poruchy-chovani-prokleti-lidske-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.