Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy sexuální preference - veřejnost

Poruchy sexuální preference - veřejnost

Představte si, že právě teď máte chuť na nanuk
Jaký z nabízených nanuků si vyberete?

(průzkum Jana Diehela, cca 1 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Novotná
Šetření:29. 04. 2015 - 28. 05. 2015
Počet respondentů:259
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko,

Vážený respondente,

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na názory široké veřejnosti na osoby s poruchami sexuální preference. Tento dotazník vznikl v rámci interního grantu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Vyplnění tohoto dotazníku je zcela dobrovolné a anonymní. Tento dotazník je určen osobám starším 16 let věku.

 

Děkuji za vaši ochotu

                                               PhDr. Jana Novotná, Ph.D.

                                               Hlavní řešitel grantu

 

 

Instrukce:

Nejdříve si prosím pozorně přečtěte vysvětlivky a následně přejděte k otázkám. Po přečtení otázky vždy prosím zvolte odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru. Označte vždy jen jednu odpověď.

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na email: projekt-vspj@seznam.cz

 

 

Vysvětlivky:

 

Hlavní poruchy sexuální preference

           

Fetišismus

Jedná se o erotické zaměření na určité druhy předmětů (např. spodní prádlo, boty atp.) či na jisté části těla partnera (např. nohy, ruce, atp.).

Voyeurismus

Vzrušení je dosahováno sledováním intimního počínání jiných objektů (svlékajících se žen apod.). Voyeur je tedy dospělý člověk, který rád „šmíruje“ (nejedná se tedy o jednání mládeže).

Pedofilie

Dlouhodobá náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně k dětem.

Sadismus

Jedná se o sexuální potěšení při ponižování, fyzickém omezování či způsobování bolesti jinému jedinci.

 

Masochismus

Jedná se o sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen při ponižování, fyzickém omezování či bolesti, která je mu způsobována.

Exhibicionismus

Jedná se o pohlavní uspokojení, kterého je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví.

 

 

Odpovědi respondentů

1.       Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne16262,55 %62,55 %  
Ano, ve většině případů5822,39 %22,39 %  
Rozhodně ne3513,51 %13,51 %  
Ano51,93 %1,93 %  

Graf

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s následujícími poruchami sexuální preference? (viz vysvětlivky)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3.       Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne14455,6 %55,6 %  
Spíše ano6123,55 %23,55 %  
Ne3814,67 %14,67 %  
Ano176,56 %6,56 %  

Graf

4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.

(Vyberte prosím na škále hodnotu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru, 1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Fetišismus1.8491.163
Voyeurismus31.506
Pedofilie4.4171.216
Sadismus3.1042.186
Masochismus2.6251.995
Exhibicionismus3.0231.582

Graf

5.       Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19274,13 %74,13 %  
ano6725,87 %25,87 %  

Graf

6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7.       Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, je spíše obtížné získat informace13953,67 %53,67 %  
Ano, jsou informace, ale jen v odborné literatuře5119,69 %19,69 %  
Ano, je dostatek informací4517,37 %17,37 %  
Ne, informace nejsou238,88 %8,88 %  
Ano, je dostatek informac10,39 %0,39 %  

Graf

8.       Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano14857,14 %57,14 %  
Ano8733,59 %33,59 %  
Spíše ne207,72 %7,72 %  
Ne41,54 %1,54 %  

Graf

9.       Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10741,31 %41,31 %  
Ano10239,38 %39,38 %  
Spíše ne4617,76 %17,76 %  
Ne41,54 %1,54 %  

Graf

10.       Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleželo by na typu poruchy – tedy různě20880,31 %80,31 %  
Beze změny3212,36 %12,36 %  
Záleží na typu poruchy a přístupu té osoby k poruše. 10,39 %0,39 %  
zajímalo by mě to a rád bych si o tom promluvil10,39 %0,39 %  
Jinak, prosím doplňte10,39 %0,39 %  
Nejspíš beze změny. Možná bych se ho/jí na to zeptal za účelem získat informace z první ruky. Přeci jenom tak je to nejlepší. 10,39 %0,39 %  
nabidla bych mu odbornou pomoc, samozrejme zalezi na typu10,39 %0,39 %  
záleželo by to na míře, jakou by se dotyčný dokázal ovládat10,39 %0,39 %  
V přijetí jeho osoby beze změny, ale nabídla bych mu pomoc, jak řešit nenormální záležitost10,39 %0,39 %  
Pokud by se jednalo o pedofilii nebo útočný sadismus, byla bych ostražitější, ale nezměnilo by to mé vztahy s tím člověkem. Určitě bych zamezila kontaktu svých dětí s pedofilem a s útočným sadistou bych nechodila v noci sama přes les. Vše ostatní je OK.10,39 %0,39 %  
Omezení kontaktu s mými dětmi10,39 %0,39 %  
snad by se mi jako sexuologovi svěřil10,39 %0,39 %  
Záleží co by to bylo přesně kdyby šlo o pedofilii tak zákaz kontaktu s dětmi, jinak beze změny.10,39 %0,39 %  
Informováním ostatních10,39 %0,39 %  
Krom pe***ilie by mi to bylo jedno.10,39 %0,39 %  
Snažila bych se mu pomoct, pokud by chtěl10,39 %0,39 %  
Záleželo by na typu poruchy, v případě, že bych v tom neviděl nebezpečnost, tak bych to ignoroval. V případě, že ano, tak bych se ho snažil přesvědčit k "léčbě".10,39 %0,39 %  
pokud bychom se dobře znali, byla bych mu připravena pomoci vyhledat odbornou pomoc a stát po boku10,39 %0,39 %  
Zpozornil bych a sledoval ho (ji) při vzájemném kontaktu ve spolčenosti či v práci. Nic bych neomezoval, ale byl bych asi obezřetnější ve vazbě k mým dětem apod.10,39 %0,39 %  
Omezením kontaktu10,39 %0,39 %  
snažila bych se ho vyslechnout, pochopit jeho poruchu a pomoci mu.10,39 %0,39 %  

Graf

11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18471,04 %71,04 %  
Spíše ano6625,48 %25,48 %  
Spíše ne93,47 %3,47 %  

Graf

15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Uveďte prosím své názory na Voyeury:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Uveďte prosím své názory na Exhibicionisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Uveďte prosím své pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18671,81 %71,81 %  
Muž7328,19 %28,19 %  

Graf

22. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21259,65 %9,65 %  
24207,72 %7,72 %  
22186,95 %6,95 %  
23166,18 %6,18 %  
20166,18 %6,18 %  
26155,79 %5,79 %  
18155,79 %5,79 %  
17155,79 %5,79 %  
25124,63 %4,63 %  
28114,25 %4,25 %  
ostatní odpovědi 19
16
27
33
49
15
38
30
40
41
44
31
45
14
35
29
39
32
57
50
36
43
51
53
48
34
55
13
47
56
333
61
9637,07 %37,07 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.1
Minimum:16
Maximum:49
Variační rozpětí:33
Rozptyl:52.96
Směrodatná odchylka:7.28
Medián:23
Modus:21

Graf

23. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské12046,33 %46,33 %  
Vysokoškolské7428,57 %28,57 %  
Základní4718,15 %18,15 %  
Vyšší odborné93,47 %3,47 %  
Vyučení v oboru72,7 %2,7 %  
Vysokoškolské postgraduální20,77 %0,77 %  

Graf

24. Studujete v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10640,93 %40,93 %  
Ano, vysokou školu8733,59 %33,59 %  
Ano, jiný typ školy5822,39 %22,39 %  
Ano, vyšší odbornou školu83,09 %3,09 %  

Graf

25. Uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní8042,11 %30,89 %  
Technický3820 %14,67 %  
Všeobecný3820 %14,67 %  
Nedokážu posoudit3417,89 %13,13 %  

Graf

26. Uveďte prosím, zda bydlíte ve městě či na venkově:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město20779,92 %79,92 %  
Venkov5220,08 %20,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 14 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s následujícími poruchami sexuální preference? (viz vysvětlivky)

 • odpověď Masochismus=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano, velmi na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
 • odpověď Sadismus=Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:

4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.

 • odpověď Fetišismus=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=1 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.
 • odpověď Masochismus=1:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=1 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.

6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?

 • odpověď Fetišismus=Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
 • odpověď Masochismus=Ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
 • odpověď Pedofilie=Ano, velmi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano, velmi na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

 • odpověď Exhibicionismus=Ano, ti kteří spáchali trestný čin:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Nevím na otázku 18. Uveďte prosím své názory na Exhibicionisty:
 • odpověď Exhibicionismus=Ne:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Fetišismus=Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=2 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Masochismus=Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=2 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.
 • odpověď Pedofilie=Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Nevím na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
 • odpověď Pedofilie=Ano, ti kteří spáchali trestný čin:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Nevím na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
 • odpověď Voyeurismus=Ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

 • odpověď Exhibicionismus=Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Minimálně na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
 • odpověď Masochismus=Ano:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Masochismus=Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Spíše ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Beze změny na otázku 10.       Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=3 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
 • odpověď Pedofilie=Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Pedofilie=Ano, u osob, které spáchaly trestný čin:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Nevím na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
 • odpověď Sadismus=Ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Voyeurismus=Ano:
  • 10.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Voyeurismus=Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?

 • odpověď Exhibicionismus=Ano:
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
 • odpověď Pedofilie=Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Pedofilie=Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Minimálně na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Nevím na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Sadismus=Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

 • odpověď Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Spíše ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 16. Uveďte prosím své názory na Voyeury:
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 16. Uveďte prosím své názory na Voyeury:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 16. Uveďte prosím své názory na Voyeury:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

16. Uveďte prosím své názory na Voyeury:

 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 16. Uveďte prosím své názory na Voyeury:

17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:

 • odpověď Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Spíše ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Spíše ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=1 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=1 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.

18. Uveďte prosím své názory na Exhibicionisty:

 • odpověď Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ne na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=2 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 18. Uveďte prosím své názory na Exhibicionisty:

19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:

 • odpověď Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Nevím na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Nevím na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ano na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 18. Uveďte prosím své názory na Exhibicionisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Nevím na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Nevím:
  • 17x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Nevím na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:

20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:

 • odpověď Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:

22. Uveďte prosím Váš věk:

 • odpověď < 13 - 19 >:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 23. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

24. Studujete v současné době?

 • odpověď Ano, jiný typ školy:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 23. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1.       Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s následujícími poruchami sexuální preference? (viz vysvětlivky)

3.       Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.

5.       Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?

7.       Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

8.       Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

9.       Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

10.       Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?

14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

16. Uveďte prosím své názory na Voyeury:

17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:

18. Uveďte prosím své názory na Exhibicionisty:

19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:

20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:

21. Uveďte prosím své pohlaví?

22. Uveďte prosím Váš věk:

23. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

24. Studujete v současné době?

25. Uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

26. Uveďte prosím, zda bydlíte ve městě či na venkově:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1.       Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s následujícími poruchami sexuální preference? (viz vysvětlivky)

3.       Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám.

5.       Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?

7.       Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

8.       Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

9.       Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

10.       Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?

14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

16. Uveďte prosím své názory na Voyeury:

17. Uveďte prosím své názory na Masochisty:

18. Uveďte prosím své názory na Exhibicionisty:

19. Uveďte prosím své názory na Pedofily:

20. Uveďte prosím své názory na Sadisty:

21. Uveďte prosím své pohlaví?

22. Uveďte prosím Váš věk:

23. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

24. Studujete v současné době?

25. Uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

26. Uveďte prosím, zda bydlíte ve městě či na venkově:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, J.Poruchy sexuální preference - veřejnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://poruchy-sexualni-preference.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.