Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poskytování informací v kontextu bezpečnostního systému státu

Poskytování informací v kontextu bezpečnostního systému státu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Svobodová
Šetření:02. 12. 2014 - 14. 12. 2014
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění následujícího dotazníku s názvem „Poskytování informací v kontextu bezpečnostního systému státu“.

Jmenuji se Veronika Svobodová a jsem studentkou 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě na VŠKE, a.s. Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro zpracování bakalářské práce na téma: Struktura poskytování informací v kontextu bezpečnostního systému státu. Bakalářská práce se zabývá především problematikou Zákona o svobodném přístupu k informacím v závislosti na bezpečnostním systému státu. K tomuto tématu se tedy váže i dotazník, který máte právě před sebou…

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 3-5 minut.

Předem děkuji za spolupráci a Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že máte nárok na poskytnutí jakékoliv informace? (např. při dotazu na PČR)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3265,31 %65,31 %  
ano1734,69 %34,69 %  

Graf

2. Zajímá Vás, jako plátce daní, jak vysoký je plat např. policejního prezidenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3265,31 %65,31 %  
ne1734,69 %34,69 %  

Graf

3. Myslíte si, že je tato informace týkající se obecné informace o výši příjmů veřejně a jednoduše dostupná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2959,18 %59,18 %  
ANO, každý si ji „vygooglí“1020,41 %20,41 %  
ANO, ale pouze na základě písemné žádosti510,2 %10,2 %  
ANO, ale pouze na základě elektronické žádosti510,2 %10,2 %  

Graf

4. Využil/a jste někdy své právo na poskytnutí informace - PČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4693,88 %93,88 %  
Ano36,12 %6,12 %  

Graf

5. Pokud ano, uveďte, jakým způsobem jste získal/a odpověď na Vaše otázky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vyhledal/a jsem si odpověď sám/aotázka č. 7, Kontaktoval/a jsem příslušný orgán telefonicky, e-mailemotázka č. 6, Kontaktoval/a jsem příslušný orgán písemně prostřednictvím podatelnyotázka č. 6, Jiný způsobotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontaktoval/a jsem příslušný orgán telefonicky, e-mailem466,67 %8,16 %  
Kontaktoval/a jsem příslušný orgán písemně prostřednictvím podatelny116,67 %2,04 %  
Jiný způsob116,67 %2,04 %  

Graf

6. Jak dlouho jste (v případě externí konzultace) čekal/a na odpověď?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než 3 týdny120 %2,04 %  
odpověď jsem nedostal/a120 %2,04 %  
3-7 dní120 %2,04 %  
1-3 dny120 %2,04 %  
2-3 týdny120 %2,04 %  

Graf

7. Jaké oblasti se Váš dotaz týkal? Pokud je to možné, uveďte konkrétně (např. počet zraněných policistů ve výkonu služby za rok 2013).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktuální počet legálních držitelů zbraní v roce 2014

oigháýfrtzdfžtzu

Počet homosexuálnich policistů ve výkonu služby

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2653,06 %53,06 %  
1326,53 %26,53 %  
Vyšší odborné48,16 %8,16 %  
Střední bez maturity (výuční list)36,12 %6,12 %  
Základní36,12 %6,12 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24612,24 %12,24 %  
23510,2 %10,2 %  
21510,2 %10,2 %  
2248,16 %8,16 %  
1948,16 %8,16 %  
3436,12 %6,12 %  
2836,12 %6,12 %  
4324,08 %4,08 %  
4024,08 %4,08 %  
3124,08 %4,08 %  
ostatní odpovědi 29
27
49
45
39
48
33
36
32
456
25
37
1326,53 %26,53 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.53
Minimum:19
Maximum:48
Variační rozpětí:29
Rozptyl:59.8
Směrodatná odchylka:7.73
Medián:25
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že máte nárok na poskytnutí jakékoliv informace? (např. při dotazu na PČR)

2. Zajímá Vás, jako plátce daní, jak vysoký je plat např. policejního prezidenta?

3. Myslíte si, že je tato informace týkající se obecné informace o výši příjmů veřejně a jednoduše dostupná?

4. Využil/a jste někdy své právo na poskytnutí informace - PČR?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že máte nárok na poskytnutí jakékoliv informace? (např. při dotazu na PČR)

2. Zajímá Vás, jako plátce daní, jak vysoký je plat např. policejního prezidenta?

3. Myslíte si, že je tato informace týkající se obecné informace o výši příjmů veřejně a jednoduše dostupná?

4. Využil/a jste někdy své právo na poskytnutí informace - PČR?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, V.Poskytování informací v kontextu bezpečnostního systému státu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://poskytovani-informaci-v-kont.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.