Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení žen na trzích práce

Postavení žen na trzích práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Huynhová
Šetření:28. 04. 2021 - 05. 05. 2021
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím pár minut svého času na vyplnění dotazníku ohledně genderové politiky na českém a slovenském pracovním trhu . Odpovědi budou zpracovány v semestrální práci na předmět Lidské zdroje na trhu práce.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5775 %75 %  
Muž1823,68 %23,68 %  
Muž11,32 %1,32 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let3140,79 %40,79 %  
31 - 40 let2735,53 %35,53 %  
nad 40 let1418,42 %18,42 %  
do 18 let33,95 %3,95 %  
do 18 rokov11,32 %1,32 %  

Graf

3. Uveďte Vaši národnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká7396,05 %96,05 %  
česká a švédská11,32 %1,32 %  
slovenský11,32 %1,32 %  
moravská11,32 %1,32 %  

Graf

4. Znáte význam pojmu genderová politika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6686,84 %86,84 %  
Ne911,84 %11,84 %  
nie11,32 %1,32 %  

Graf

5. Spojujete si pojem feminismus s pojmem genderová politika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4457,89 %57,89 %  
Ne3140,79 %40,79 %  
nie11,32 %1,32 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy na pracovišti s diskriminaci, která souvisela s pohlavím zúčastněné(ho)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4964,47 %64,47 %  
Ano2634,21 %34,21 %  
nie11,32 %1,32 %  

Graf

7. S jakou formou diskriminace z důvodu pohlaví jste se setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nížší důvěra14,35 %1,32 %  
přednostní přijímání mužů, přidělování atraktivnější práce mužům (aby neodešli), upřednostnění služebně mladšího muže se stejnými kompetencemi i erudicí a vzděláním při povýšení, protože "ten nepůjde na mateřskou"14,35 %1,32 %  
chirurg má být muž a ne žena… kvůli této domněnce jednoho muže je v práci špatná atmosféra14,35 %1,32 %  
Čerstvá zkušenost. Měli jsme tým o pěti lidech. Tři muži a dvě ženy. Vybíral se další člen. Po pohovorech jsme dali vedení doporučení na tři kandidáty. Všichni to byli muži. Vybírali jsme na základě schopností, zkušeností a nějaký gender nehrál roli. Všechny kandidáty podporovali i obě ženy v týmu. Vedením ale byla vybrána žena, kterou jsme při rozhodování vyřadili jako jednu z prvních. Neměla vzdělání v oboru ani zkušenosti. Nikdo jsme to nechápali. Kontaktoval jsem námi vybrané kandidáty, abych zjistil zda všichni odmítli, nebo co se stalo. Ne. Všichni měli zájem, ale byli odmítnuti. Vedení to víc nekomentovalo. Pochopili jsme, až když se v prezentaci firmy začalo objevovat, jak jsou naše týmy genderově vyrovnané.14,35 %1,32 %  
Podceňování schopnosti zvládnout technický (stereotipně mužský) problém14,35 %1,32 %  
Jebnul jsem kolegyni tyči protože je LGBT kunda14,35 %1,32 %  
Moznost tehotenstvi14,35 %1,32 %  
Lidé se tak nějak přirozeně chovají různě k zástupců stejného/odlišného pohlaví. Rozlišují ho (význam slova diskriminace).14,35 %1,32 %  
Mateřství 14,35 %1,32 %  
Mzdové ocenění, zpochybňování intelektu 14,35 %1,32 %  
ostatní odpovědi znevýhodňování žen při odměňování a povyšování
Odmítnutí mi dát práci z důvodu, že jsem mladá žena a určitě budu brzy chtít mít děti.
Upřednostňování žen, aby zaměstnavatel nebyl obviněn z diskriminace
Nepřijetí učitele do školky kvůli předsudkům postarší ředitelky
Jako čistě ženskou kancelář nás brali jako "slepičí kancelář" - doslova oslovení jednoho z vedoucích.
Otázka na děti a jejich hlídání
nepřijetí z důvodu předpokladu, že budu mít brzy dítě
Upřednostnění muže na povýšení.
-
K práci byl vybrán méně zkušený muž namísto ženy s několikaletou praxí.
Obtížností práce
despekt, šikana ze strany nadřízeného
sexismus, nižší plat
1356,52 %17,11 % 

Graf

8. Myslíte si, že diskriminace z důvodu pohlaví je dnes častým problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4153,95 %53,95 %  
Ano3444,74 %44,74 %  
nie11,32 %1,32 %  

Graf

9. Myslíte si, že je pro ženy náročnější dostat se na manažerské pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4964,47 %64,47 %  
Ne2634,21 %34,21 %  
áno11,32 %1,32 %  

Graf

10. Jaké překážky, dle Vašeho názoru, brání ženám dostat se na manažerské pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchova dětí3140,79 %40,79 %  
žádné překážky neexistují1519,74 %19,74 %  
pohlaví79,21 %9,21 %  
tradice67,89 %7,89 %  
předsudky22,63 %2,63 %  
stereotypy11,32 %1,32 %  
Málo kouří pinďoura11,32 %1,32 %  
stejné, jaké brání všem lidem11,32 %1,32 %  
Děti a péče o nem. či zavřené školy. Empatie.11,32 %1,32 %  
Vše výše uvedené11,32 %1,32 %  
Nehodí se pro tuto pozici11,32 %1,32 %  
Už samotné pohlaví a každý má v hlavě vytesáno že žena=dítě=problém (Smysl: žena je tu jen od toho aby rodila.)11,32 %1,32 %  
Já jsem je neměla11,32 %1,32 %  
nic až na to, že většina žen na to nemá ambice11,32 %1,32 %  
tradícia11,32 %1,32 %  
E vedeni je pořád většina mužů, kteří automaticky si spíše vybírají může. 11,32 %1,32 %  
pozitivní diskriminace žen zavedená zákoníkem práce - mateřská, rodičovská, ošetřování, přestávky na kojení, přeřazení na jinou pozici v těhotenství/nechání doma za 100 % - pokud budu mít dva kandidáty, logicky si prostě vyberu muže11,32 %1,32 %  
u řady firem žádné překážky neexistují11,32 %1,32 %  
děti, předsudky, ale i to, že většina žen po tom netouží11,32 %1,32 %  
předpojatost vedení firmy, nedůvěra ve schopnosti ženy11,32 %1,32 %  

Graf

11. Myslíte, že je pro ženy těžké sladit pracovní a rodinný život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5471,05 %71,05 %  
Ne2127,63 %27,63 %  
nie11,32 %1,32 %  

Graf

12. Myslíte, že se bude v budoucnu zlepšovat postavení žen na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5268,42 %68,42 %  
Ne2330,26 %30,26 %  
nie11,32 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Myslíte si, že diskriminace z důvodu pohlaví je dnes častým problémem?

  • odpověď Ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné překážky neexistují na otázku 10. Jaké překážky, dle Vašeho názoru, brání ženám dostat se na manažerské pozice?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Myslíte si, že je pro ženy náročnější dostat se na manažerské pozice?

9. Myslíte si, že je pro ženy náročnější dostat se na manažerské pozice?

  • odpověď Ne:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné překážky neexistují na otázku 10. Jaké překážky, dle Vašeho názoru, brání ženám dostat se na manažerské pozice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Vaše pohlaví.

2. Uveďte Váš věk.

3. Uveďte Vaši národnost.

4. Znáte význam pojmu genderová politika?

5. Spojujete si pojem feminismus s pojmem genderová politika?

6. Setkali jste se někdy na pracovišti s diskriminaci, která souvisela s pohlavím zúčastněné(ho)?

8. Myslíte si, že diskriminace z důvodu pohlaví je dnes častým problémem?

9. Myslíte si, že je pro ženy náročnější dostat se na manažerské pozice?

10. Jaké překážky, dle Vašeho názoru, brání ženám dostat se na manažerské pozice?

11. Myslíte, že je pro ženy těžké sladit pracovní a rodinný život?

12. Myslíte, že se bude v budoucnu zlepšovat postavení žen na pracovním trhu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Vaše pohlaví.

2. Uveďte Váš věk.

3. Uveďte Vaši národnost.

4. Znáte význam pojmu genderová politika?

5. Spojujete si pojem feminismus s pojmem genderová politika?

6. Setkali jste se někdy na pracovišti s diskriminaci, která souvisela s pohlavím zúčastněné(ho)?

8. Myslíte si, že diskriminace z důvodu pohlaví je dnes častým problémem?

9. Myslíte si, že je pro ženy náročnější dostat se na manažerské pozice?

10. Jaké překážky, dle Vašeho názoru, brání ženám dostat se na manažerské pozice?

11. Myslíte, že je pro ženy těžké sladit pracovní a rodinný život?

12. Myslíte, že se bude v budoucnu zlepšovat postavení žen na pracovním trhu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Huynhová, P.Postavení žen na trzích práce (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://postaveni-zen-na-trzich-prac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.