Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj Čechů k Islámu

Postoj Čechů k Islámu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Novotný
Šetření:02. 12. 2015 - 01. 01. 2016
Počet respondentů:219
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hlavním úkolem dotazníku je zmapovat základní povědomí občanů o Islámu a zjištění obecného postoje k tomuto náboženství.

Výsledky tohoto anonymního dotazníku budou použity v bakalářské práci a budou zde přístupné.

Vyplňujte pouze pokud jste občan ČR starší 18 let.

 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let15470,32 %70,32 %  
25 - 30 let2913,24 %13,24 %  
31 - 35 let167,31 %7,31 %  
51 - 55 let62,74 %2,74 %  
36 - 40 let62,74 %2,74 %  
41 - 45 let31,37 %1,37 %  
46 - 50 let31,37 %1,37 %  
jiný20,91 %0,91 %  

Graf

2. A. Uveďte Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání – maturitní zkouška13662,1 %62,1 %  
vysokoškolské5525,11 %25,11 %  
neúplné středoškolské vzdělání – výuční list94,11 %4,11 %  
základní52,28 %2,28 %  
vyšší odborné vzdělaní52,28 %2,28 %  
základní vzdělání10,46 %0,46 %  
Studuji střední školu10,46 %0,46 %  
středoškolské vzdělání10,46 %0,46 %  
10,46 %0,46 %  
3. ročník gymnázia10,46 %0,46 %  
student střední školy s maturitou10,46 %0,46 %  
Základní škola10,46 %0,46 %  
žádné, (víceleté gymnázium odpovídající 8. třídě)10,46 %0,46 %  
studium stále probíhá10,46 %0,46 %  

Graf

3. B. V případě, že Vaše studium stále probíhá, tak uveďte typ studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské studium12155,25 %55,25 %  
středoškolské studium, ukončení maturitní zkouškou3917,81 %17,81 %  
neprobíhá177,76 %7,76 %  
středoškolské studium, ukončení výučním listem52,28 %2,28 %  
vyšší odborné studium41,83 %1,83 %  
již nestuduji31,37 %1,37 %  
Ukončeno20,91 %0,91 %  
už nestuduji20,91 %0,91 %  
Žádné 20,91 %0,91 %  
studium ukončeno10,46 %0,46 %  
již jsem dostudovala10,46 %0,46 %  
pracuji10,46 %0,46 %  
PhD.10,46 %0,46 %  
-10,46 %0,46 %  
začínám pracovat10,46 %0,46 %  
ukončeno již dávno10,46 %0,46 %  
už neprobíhá10,46 %0,46 %  
Neprobíhá.10,46 %0,46 %  
žádné neprobíhá10,46 %0,46 %  
Žádné!10,46 %0,46 %  
nestuduji dále10,46 %0,46 %  
nic nestuduji10,46 %0,46 %  
neprobiha, je ukoncene10,46 %0,46 %  
samostudium10,46 %0,46 %  
vysokoškolské - ukončeno Mgr. 10,46 %0,46 %  
Sebevzdělávání10,46 %0,46 %  
PhD10,46 %0,46 %  
postgraduální10,46 %0,46 %  
už nestuduju10,46 %0,46 %  
dostudováno10,46 %0,46 %  
ukonceno10,46 %0,46 %  
Již mám maturitu10,46 %0,46 %  
.10,46 %0,46 %  

Graf

4. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15470,32 %70,32 %  
ano, příslušník některé z církví, které vycházejí z křesťanství3817,35 %17,35 %  
Islám20,91 %0,91 %  
pohanství20,91 %0,91 %  
To, že jsem věřící neznamená, že jsem příslušník nějaké církve nebo náboženského hnutí.10,46 %0,46 %  
něcoizmus10,46 %0,46 %  
satanismus10,46 %0,46 %  
synchronicita světa10,46 %0,46 %  
Agnosticismus10,46 %0,46 %  
věřící, žádná církev10,46 %0,46 %  
nepraktikující křesťan nehlásící se k žádné církvi10,46 %0,46 %  
Reformátor, hlavně věřím v karmu10,46 %0,46 %  
víra v něco nadpřirozeného (energie)10,46 %0,46 %  
ano, bez příslušenctví ke kterékoli církvi. Víra spočívá spíše ve víru v morální hodnoty a něco jako karmu. 10,46 %0,46 %  
Rovnováha světa 10,46 %0,46 %  
jsem pohan - nepovažuji pohanství za nové náboženské hnutí, když je starší, než křesťanství10,46 %0,46 %  
věřím v křesťanského Boha, ale nejsem a nechci být příslušníkem církve.10,46 %0,46 %  
ano, příslušník některé z církví, které přináleží k novým náboženským hnutím10,46 %0,46 %  
přírodní pohanství10,46 %0,46 %  
"necista" - verim v neco10,46 %0,46 %  
humanismus10,46 %0,46 %  
prostě věřím10,46 %0,46 %  
Věřím. Ale církve neuznávám10,46 %0,46 %  
buddhismus10,46 %0,46 %  
agnostik10,46 %0,46 %  
judaismus10,46 %0,46 %  
Zenový buddhismus10,46 %0,46 %  

Graf

5. Kdo je považován za zakladatele islámu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohamed7936,07 %36,07 %  
Prorok Mohamed2511,42 %11,42 %  
Muhammad2310,5 %10,5 %  
Mohammed146,39 %6,39 %  
Nevím 125,48 %5,48 %  
Alláh83,65 %3,65 %  
Aláh83,65 %3,65 %  
Prorok Mohammed83,65 %3,65 %  
Mohhamed31,37 %1,37 %  
prorok Mohamad20,91 %0,91 %  
ostatní odpovědi Muhamad
Muhamed
prorok muhammed
Mohamed?
.
prorok Muhammad
Barák Obamič
píčus
Islám nemá zakladatele. Jedním z jeho hlavních protoků je Mohammed. Věří se v Allaha. "Zakladatel" celého Světa.
Mohammad
Prorok Mohamed (Muhammad).
alah je bůh a mohamed je jeho prorokem
prorok Mohhamad
Mohammed... Psal slovo Allahovo
n
?
Člověk který vytvořil víru, ospravedlnil své chování
Mohamed pravdepodobne
Nevím.
...
Nevím, asi nějaké Ahmed nebo Mohamed
Prorok Mohamed.
Prorok Mohamed?
Muhammad (mír s ním), ale lze to dle náboženství vysledovat až k Ibrahímovi (mír s ním).
Abraham podle muslimů, Mohamed podle ostatních.
Muhammad ibn Abdilláh ibn Abdilmuttalib
proroh Muhamed
Alláh? Každopádně totální idiot.
Muslim
..
Muhammed
3716,89 %16,89 % 

Graf

6. Jak se nazývá základní kniha islámské věrouky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Korán20091,32 %91,32 %  
Korán.41,83 %1,83 %  
akída20,91 %0,91 %  
Korán a Sunna20,91 %0,91 %  
.20,91 %0,91 %  
Šaria10,46 %0,46 %  
Bible10,46 %0,46 %  
Korán 10,46 %0,46 %  
Korána10,46 %0,46 %  
píčusova kniha10,46 %0,46 %  
ostatní odpovědi Korán, nemohl jsem přijít na jméno, tak mi to připomněl Googl
Koraan
Svatý Korán
Korán (sunna)
41,83 %1,83 % 

Graf

7. Slovo džihád podle Vás znamená:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

povinnost muslimů bránit a šířit islám

.

.

"Snažení", zpravidla v náboženském smyslu, např. "být lepším muslimem".

(dusevni) boj za pevnou viru

boj

Boj za islám, především na duchovní a osobní rovině. Též může znacit ozbrojený boj za věc islámu.

Boj, úsilí

boj, válka - v islámu se dělí na velký vnitřní - srdcem (tzn. boj člověka, přijetí islámu) a malý vnější - mečem (to je ten boj za islám vůči vnějšku)

bojují a niči okolní svět, aby si rozširovali svoje nabozenstvi

boží válka

Boží válka

Boží válka proti nevěřícím.

cesta

Část knihy která pouze doplňuje Korán a jsou to různé zákony a doporučení pro celý život

Člověk usilující o rozšíření Islámskeho nabozenství - "svatá vojna"

člověk vyznávající určité odvětví Islámského náboženství

člověk, který bere islám opravdu za své, hájí ho a usiluje o jeho šíření

Duchovní boj

Duchovní boj proti všem zlu v člověku. Má velmi dobré paralely v křesťanství a dalších autentických duchovních směrech.

džihád je náboženská povinnost muslimů ochraňovat a rozšiřovat víru

Džihád není konkrétně z muslimství. Jedná se spíše o radikální muslimy. Spíše šiíty. Je to povstání, a snažení se zasvětit jiné lidi, než muslimy k islámu, za jakýhkoliv podmínek.

Islámská evangelizace

islámské právo

jakékoliv úsilí - boj proti zlu v sobě a ve světě

je to obrana islámského náboženství

Je to povinnost muslima rozšiřovat islám

Jedná se o fenomén, který ukládá příslušníkům islámu šířit víru.

Konkrétní muslimský svátek, podrobnosti nevím.

krute islamske praktiky, ktere se neslucuji s nasim beznym "evropskym" zivotnim stylem

má bránit a rozšiřovat islám

Má různé významy, jedním z nich je svatá válka

Magor

muslim, ktery siri islam

Muslimská Boží válka

muslimská posvátnost, nošení islámu v srdci nebo tak nějak myslim

Muslimske sireni a obrana islamu jako takoveho vsude i v sobe

Muslimsky svatek

n

Náboženská povinnost ochraňovat a šířit islám

náboženská válka

Náboženská válka

náboženství muslimů a rozšiřování jejich víry

napřesdržku

násilná a ortodoxní forma či větev Islámu

Násilné celosvětové rozšiřování islámu.

Násilné prosazování Islámu

násilné rozšiřování Islámu do světa

Návod jak nejprve ideologicky a činy získat co nejvíce příznivců/věřících.

nebezpečí

neco s vrazdenim

Něco špatného, nedokážu přesně vyjádřit

nejaka osoba spojena se zalozenim islamu

Nějaká povinnost muslimů.

netuším

netušim

neviem

Nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím.

Obrana a rozšiřování Islámu

obrana muslimů a rozšiřování islámu

obrana šířění islámu v srdci a ve světě, velmi zjednodušeně misie

odnoš islámu, radikálnější přístup k islámské víře

ochrana a šíření islámu ve svém srdci i ve světě (slovem, chováním, osobním postojem atd.)

Ochrana víry, a sebezdokonalování

ortodoxní islám

Osobní boj proti vlastním hříchům a nedostatkům. Šíření islámu vlastním příkladem. V krajním případě fyzický boj pokud jsou muslimové v ohrožení života, nebo je krutě potlačena možnost vyznávat vlastní víru.

ozbrojené napadání osob i majetku, kteří islám nevyznávají, resp. nevyznávají jej takovým způsobem, jaký si vyhlašovatel džihádu právě představuje

Ozbrojený boj muslimů proti nevěřícím

označuje náboženskou povinnost muslimů usilovat o obranu a rozšiřování islámu ve vlastním srdci i ve světě

Podle mě se jedná o muslima s náboženskou povinností rozšiřovat chránit svou víru. (bohužel v dnešním světě i přes kladený odpor)

podpora a šíření islámu - džihád srdcem (projevy zbožnosti a víry, boj proti hříchu), džihád jazykem (osvěta a šíření islámu), džihád rukou (charitativní činnost), džihád mečem (války na obranu islámu) - jak to tak vypadá, poslední uvedené se stává čím dál důležitějším

Podřízení se Alláhovo vůli

Pokrývka hlavy, oděv

popravdě nevím

poslušnost

používá se ve více významech, časté je užití pro svatou válku, jinak ale znamená usilování, a to v ostatních případech o dobro

povinnost bránit muslimy

Povinnost muslim šířit svoji víru.

povinnost muslimů obhajovat víru a náboženskou povinnost

povinnost muslimů rozšiřování islámu po světě

Povinnost muslimů šířit Islám

povinnost muslimů šířit islám

povinnost muslimů šířit svoji víru

povinnost muslimů usilovat o obranu a rozšiřování islámu

povinnost plnit víru, oddanost náboženství

Pravo muslimu sirit islam

pro mne je to terorismus, radikalizace lidi

Přečetl jsem si na Googlu, po přečtení otázky, tudíž nemá smysl vyplňovat

Radikál

radikální islám

radikální odvětví islámu

radikální pravidla

Rozhodně to neznamená teroristický útok... původně šlo o rozšiřování islámu, vše ale zmutovalo a mediálně se zničilo....

Rozšiřování islámu

rozšiřování islámu

Rozšiřování islámu

rozšiřování islámu

Rozšiřování islámu, násilné i nenasilne

Rozšiřování islámu.

Rozšiřování náboženství (islámu).

rozšiřování víry (nemusí být násilné)

rozšiřování vlastní víry po světě

Sleva v Mc Donald

slovo označující povinnost šířit islám

slysela jsem ale o co jde netusim

smrt, cesta

Snaha - vnitřní boj za lepší já

Snaha o něco dobrého, šíření islámu.

snaha o rozšíření islámu

Snaha rozšíření islámu ve světe.

svatá válka

svatá válka

Svatá válka

svatá válka

svata valka

Svata valka

svatá válka

Svatá válka

Svata valka

Svatá válka

Svatá válka

svata valka

svatá válka

Svatá válka

svata valka

Svatá válka

Svata valka

svatá válka

Svatá valka

svatá válka

svatá válka

Svatá válka

Svatá válka

Svata valka

Svatá válka

svatá válka

Svatá valka

Svatá válka

Svatá valka

svatá válka

svatá válka

svatá válka

Svatá válka - Mohammedovo navrácení do Mekky, v dnešní době je to subjektivně převzaná myšlenka, která nebyla takto formulována, avšak zfanatizovaná skupina džihadistu jí bezmezně věří a dodržuje ji. Pravděpodobně je její převzetí úmyslné, aby měli omluvu pro své činy.

svatá válka - ve jménu Alláha zabíjet všechny, kdo víru nevyznávají, nebo se jí nějak dotknou...

svatá válka = násilné podmanění si určitého teritoria, boj s nevěřícími

Svatá válka mezi muslimy a lidmi, kteří islám odmítají

svatá válka proti nevěřícím

svatá válka proti nevěřícím

svatá válka proti nevěřícím

Svatá válka proti nevěřícím

Svatá válka s úkolem porazit jinověrce (a bezvěrce)

Svatá válka určená k obraně islámského světa i podrobení si území, kde není islám vyznáván. V přeneseném slova smyslu se jako džihád občas označuje i boj s vlastními hříchy.

svatá válka za šíření nebo obranu islámu

svatá válka, boj proti nevěřícím

svatá válka, přirovnal bych ke křižáckým výpravám ve středověku, válka proti nevěřícím

Svatá válka, tedy šíření víry ohněm a mečem.

svatá válka, ve smyslu snahy prosazovat islám jako dobro

Svatá valka, za orácení na "správnou" víru.

Svatá válka.

Svata vojna

svátek

svátek

Svatou válku

svatou válku

Svatou valku.

svatý boj - ale ne nutně ozbrojený a proti člověku, je i džihád v duši - proti zlu v sobě

Šíření a obrana islámu

šíření islámské víry a jejich zákonů, nebo i ve významu svaté války

šíření islámu

Šíření Islámu

šíření islámu

šíření islámu

šíření islámu

šíření Islámu

šíření islámu

Šíření Islámu (nelze přesně určit, někdo mluví o šíření povědomí o bohu mezi ostatní lidi a někdo vnímá šíření víry v sobě samém)

Šíření náboženství

šíření víry

šíření víry

Šíření víry - v sobě (velký dihád) i ven (malý džihád)

Ten, kdo vede boj proti těm co nevěří v Islám a chce je za každou cenu přivést na jeho víru

teror

Teroristická organizace

Totální moc- úplné vyhlazení nevěřících v Alláha

úsilí

úsilí

úsilí

úsilí o šíření islámu

Úsilí předávat boží slovo

usilovat o obranu a rozšíření islámu

Usilovné snažení

útočník

válka

válka za šíření islámu

vélečník

Velký Džihád je vnitřní boj uvnitř sebe a Malý Džihád je boj mečem v obranně Islámu.

Verze islámu praktikovaná teroristy

víra

víra

víra a ponaučení, stálá věrnost svému náboženství a nutnost zvěstovat víru i ostatním

Víra a přesvědčení v rozšiřování islámu u sebe samého a ve světě

vojna

vražda nevěřících

xenofobní ozbrojené boje

zákon islámu vycházející z koránu

Zákony muslimů

Znám slovo džíhádista. Takže to bude nějaký "způsob života" těch kteří pak páchají hrozné věci.

způsob života podle islámu

žít a zemřít ve jménu Alláha

8. Znáte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, základní principy islámské víry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14063,93 %63,93 %  
ne4520,55 %20,55 %  
o tuto problematiku se nezajímám2611,87 %11,87 %  
nechci se vyjádřit83,65 %3,65 %  

Graf

9. Na stupnici od 1 do 5 označte, jaké máte pocity, když se řekne slovo islám. (číslo 1 představuje nejméně negativní postoj a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám negativní postoj k islámu4821,92 %21,92 %  
44520,55 %20,55 %  
34520,55 %20,55 %  
54319,63 %19,63 %  
22812,79 %12,79 %  
1104,57 %4,57 %  

Graf

10. Které aspekty islámu vnímáte negativně? (můžete vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spojení islámu s náboženským terorismem a násilím16675,8 %75,8 %  
nedodržování lidských práv15671,23 %71,23 %  
aplikace práva Šáriá12958,9 %58,9 %  
zahalování žen na veřejnosti8940,64 %40,64 %  
žádné125,48 %5,48 %  
Všechno 10,46 %0,46 %  
Násilné nucení k jejich křesťanství, netolerance 10,46 %0,46 %  
Náboženství obecně je dle mého iracionální přežitek.10,46 %0,46 %  
Když jim nabídnu slaninu, praští mě s ní po tváři10,46 %0,46 %  
nečestnost, podrazáctví10,46 %0,46 %  
netolerantnost10,46 %0,46 %  
nerespektování jiných vyznání a přesvědčení, neúcta k člověku a životu10,46 %0,46 %  
postoj lidi k islamu10,46 %0,46 %  
Vlastní lidská práva dodržují a sám Islám o sobě není zas takový . Mě samotnému se určité části jejich běžného života, týkajícího se především žen, nelíbí, ale to je převážně v jiných textech než koránu a nebo to tam není přímo řečeno. Největší problém je neslučitelnost naší kultury s jejich vírou.10,46 %0,46 %  
nedostatečná hygiena, netolerance10,46 %0,46 %  
teď je otázkou, nakolik to souvisí s islámem... 10,46 %0,46 %  
některé uvedené věci vnímám negaivně, ale neberu je jako projev islámu, ale jako lidské zabedněnosti10,46 %0,46 %  
netolerance10,46 %0,46 %  
Vztah ke psům.10,46 %0,46 %  
hallal jatka10,46 %0,46 %  
nenávidím islám10,46 %0,46 %  
Wahhábismus10,46 %0,46 %  
Nejasná problematika LGBT práv, Korán se nedá číst bez znalostí historických kontextů (+ málo obrázků)10,46 %0,46 %  
správný muslim nesmí pít, ani kouřit, to by mě omezovalo10,46 %0,46 %  
Některé doslovne ahistoricke výklady islámu. 10,46 %0,46 %  
je to náboženství.Z náboženství toho nikdy moc dobrého neplyne. Nemám ráda islám, ale islamisté jako lidé mi nevadí.10,46 %0,46 %  
Co je to šááária, negramote?10,46 %0,46 %  
porušování lidských práv některými režimy - nevím, nakolik to souvisí s islámem10,46 %0,46 %  
přehnané restrikce vůči drogám, halal10,46 %0,46 %  
agresivita sireni10,46 %0,46 %  
Politický islám týkající se i nevěřících.10,46 %0,46 %  

Graf

11. Zajímáte se o problematiku islámu a muslimů v Evropě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas sleduji tuto problematiku11452,05 %52,05 %  
ano, pravidelně sleduji aktuální vývoj této problematiky8739,73 %39,73 %  
ne188,22 %8,22 %  

Graf

12. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11753,42 %53,42 %  
ne6228,31 %28,31 %  
nemám vyhraněný názor na tuto problematiku3415,53 %15,53 %  
nechci se vyjádřit62,74 %2,74 %  

Graf

13. Označte míru, do které podle vás zapadá souvislost aktuálního dění a teroristických hrozeb s migrační vlnou. (číslo 1 představuje nejmenší míru a směrem k číslu 5 se míra zvyšuje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46127,85 %27,85 %  
54922,37 %22,37 %  
34420,09 %20,09 %  
23917,81 %17,81 %  
12611,87 %11,87 %  

Graf

14. Na stupnici od 1 do 5 označte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, míru propojení islámu a náboženského terorismu. (číslo 1 představuje nejmenší míru propojení a směrem k číslu 5 se míra propojení zvyšuje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45123,29 %23,29 %  
54922,37 %22,37 %  
23616,44 %16,44 %  
33415,53 %15,53 %  
nepovažuji islám spojený s náboženským terorismem2913,24 %13,24 %  
1209,13 %9,13 %  

Graf

15. Jaké zdroje informací k získání poznatků o problematice islámu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace vícero zdrojů17881,28 %81,28 %  
internet – včetně sociálních sítí a diskusních fór156,85 %6,85 %  
internet – pouze zprávy a články125,48 %5,48 %  
informace o této problematice nevyhledávám52,28 %2,28 %  
pouze televize20,91 %0,91 %  
kombinace TV, internetových článků, konference10,46 %0,46 %  
návštěva islámských zemí, sledování dění, studium 10,46 %0,46 %  
internet, media, tv, 10,46 %0,46 %  
odborné publikace, názory odborníků10,46 %0,46 %  
Přednášky, studium, komunikace s lidmi, zahraniční zdroje zpráv atd10,46 %0,46 %  
Odbornou literaturu10,46 %0,46 %  
odborné publikace10,46 %0,46 %  

Graf

16. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují média Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepociťuji vliv médií na můj postoj k islámu5525,11 %25,11 %  
35022,83 %22,83 %  
24219,18 %19,18 %  
43214,61 %14,61 %  
5209,13 %9,13 %  
1209,13 %9,13 %  

Graf

17. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují okolnosti migrační krize a přílivu uprchlíků Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepociťuji vliv migrační krize na můj postoj k islámu6228,31 %28,31 %  
34319,63 %19,63 %  
44118,72 %18,72 %  
52913,24 %13,24 %  
22712,33 %12,33 %  
1177,76 %7,76 %  

Graf

18. Souhlasíte s přijímáním uprchlíků z islámských zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10949,77 %49,77 %  
ano6931,51 %31,51 %  
nemám vyhraněný názor na tuto problematiku3315,07 %15,07 %  
nechci se vyjádřit83,65 %3,65 %  

Graf

19. Souhlasili byste s nošením islámského šátku ve veřejných institucích? (např. ve školách, na úřadech apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12356,16 %56,16 %  
ano6328,77 %28,77 %  
nemám vyhraněný názor na tuto problematiku3013,7 %13,7 %  
nechci se vyjádřit31,37 %1,37 %  

Graf

20. Jaký zaujímáte postoj ke stavbě mešit na území ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní11452,05 %52,05 %  
nemám vyhraněný názor na tuto problematiku5223,74 %23,74 %  
pozitivní5123,29 %23,29 %  
nechci se vyjádřit20,91 %0,91 %  

Graf

21. Souhlasil/a byste do budoucna s minimální mírou vzdělávání v oboru islámského náboženství v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11552,51 %52,51 %  
Ano8739,73 %39,73 %  
Zbytečná multikulturace10,46 %0,46 %  
Armádní heslo je: poznej svého nepřítele.10,46 %0,46 %  
a ne jen islamskeho nabozenstvi, ale i vsech ostatnich10,46 %0,46 %  
celkově hodiny náboženství by mohli být prospěšné a možná by mohli sloužit jako nástroj prevence10,46 %0,46 %  
Asrat, Jiří 10,46 %0,46 %  
Každý kdo má o náboženství zájem si o něm dohledá informace sám. Nevidím jediný důvod proč bychom měli někoho vzdělávat v oboru jakéhokoliv náboženství... 10,46 %0,46 %  
Do všeobecné znalosti lidstva by měla patřit základní znalost o všech náboženstvích.10,46 %0,46 %  
Základní vzdělaní o islámu mame na střední škod v rámci zsv10,46 %0,46 %  
Souhlasila bych pouze v případě, že by se jednalo o hodinu náboženství, kde by se postupně vyučovaly různá náboženství a ne pouze islám. 10,46 %0,46 %  
Myslím, že je dobré mít základní vědomosti o jakémkoliv náboženství. Obzvláště potom o takovém, ve které věří velká část lidí z našeho okolí.10,46 %0,46 %  
Myslím že lidé nemají ponětí co je hlavní myšlenku islámu.10,46 %0,46 %  
Je dobré o náboženství informovat, ne jen o islámském, ale děti určitě mají hodně zkreslené představy z toho co slyší "na ulici" nebo čtou na FB. Jejich historie je dle mého ale velmi rozsahlá a komplikovaná, takže by možná nebylo ani možné problematiku stoprocentne vyjádřit. Ovšem je lepší něco, než li nic.10,46 %0,46 %  
Ano ale pouze základy. Náboženství je pouze individuální volba. Je na každém, jakým směrem bude jeho život směřovat. Žádná víra by neměla být upřednostňována. 10,46 %0,46 %  
O ostatních náboženstvích se také neučí.10,46 %0,46 %  
jsme jiná kultura, jiný svět oni by nás taky nechtěli 10,46 %0,46 %  
pouze pokud by šlo o vzdělávání o všech náboženstvích. V případě propagace pouze jednoho nebo dvou (islámské a křesťanské) nesouhlasila bych, v takovém případě si lidé mají sami dospět k pocitu ke kterému náboženství mají blízko přirozeně bez vlivu školy10,46 %0,46 %  
myslím, že islám se hodně podepisuje na otřesném dění v tomto svět.. proč ho učit v čr, která je založena na křesťanských zásadách...10,46 %0,46 %  
Otázka je, co je minimální míra vzdělávání - za jakých podmínek. Budou-li i muslimové hledat shodu ve vzdělávání v křesťanství, dialog s křesťany - apod.10,46 %0,46 %  
ne ať s tím jdou do píče10,46 %0,46 %  
Jsem křesťan, tak si logicky nepřeji, aby se tu rozmáhalo jiné náboženství.10,46 %0,46 %  
Každý má právo se rozhodnout, co chce studovat, proto bych preferoval volitelný předmět.10,46 %0,46 %  
Koho islám zajímá má možnost si jej prostudovat jak na internetu, tak přečtení koránu. Do škol patří důležitější náplně výuky. 10,46 %0,46 %  
proc vyucovat zrovna islam proc ne krestanstvi judaismus nebo budhismus? copak jde o nejake nadnabozenstvi kterym je treba se zabyvat vic? pojem o vsechn nabizenstich by mel byt zaclenen do predmetu jiz od zakladni skoly.. at uz Zsv na sš nebo prvouka na zš. samostatny predmet je prehnanost.. rozhodne ale vetsi znalost i mezi vyucujicimi..vyvarovat se prosazovani vkastniho nazoru a zminovat pouze ty pro nas divne, nesmyslne nebo pohorsujici nazory10,46 %0,46 %  
Ne, křesťanstvím se školství nezajímá takže nevidím důvod proč by mělo islámem. - Náboženství bych do školství vůbec netahal (až na specializované obory vysokých škol). 10,46 %0,46 %  
ve školství by se nemělo propagovat žádné náboženství. Ani islámské, ani křesťanské.. pokud člověk věří ví o tom co potřebuje a nemusí se to nutit všem lidem. 10,46 %0,46 %  
Islám nemá co dělat v českých školách! 10,46 %0,46 %  
Myslím si, že je toto téma aktuální a je dobré o něm získat objektivní přehled a ne jen to, co nám zprostředkovávají média. Ačkoliv k islámu nikterak nakloněná nejsem, podle mě je důležité mít o tom přehled a orientovat se aspoň v základech této problematiky.10,46 %0,46 %  
Vzhledem k prohlubování krize je nezbytné uzavřít hranice. Islám jako ideologii nikoli náboženství, zakázat islám jako takový v ČR a EU a stanovit podmínky, za kterých do Evropy vstoupit. Na prvním místě podřízení se zákonům EU a vzdání se islámu.10,46 %0,46 %  
Česká republika je sekulární stát, její školství je nezávislé na církvích (s výjimkou církevních škol, které jsou svobodnou volbou). Žáci a studenti se nevzdělávají v oblasti křesťanské ani jiné věrouky, proto nepovažuji "minimální míru" vzdělávání v této oblasti za vhodné.10,46 %0,46 %  
nemám zajem se učit o tomhle prokletem náboženství10,46 %0,46 %  
Myslím si, že informace o Islámu obsažené např. v Občnaské výchově či podobném předmětu jsou dostačující, kdo by se o toto zajímal, měl by informace čerpat sám z dostupných zdrojů10,46 %0,46 %  
Islám není z historického hlediska vírou, která by v Evropě nějak působila (kromě nájezdů Turků a občasných vzdělanců).10,46 %0,46 %  
nevím, na jednu stranu je to dobrá prevence, aby všichni už jako děti věděli, jak je islám se svým šaria násilnický, ale na druhou stranu to může mnohé naopak inspirovat, takže nemám jednoznačný názor10,46 %0,46 %  
Tak napůl, nechci někomu bránit v jeho náboženství, ale zase nechci aby se z cechu stali islamisté 10,46 %0,46 %  
Nesouhlasím s výukou jakéhokoliv náboženství ve školách. Ale podání objektivních informací v rámci výuky např. společenských věd ano. Nemyslím si, že by víra Islámu mohla za současnou napjatou situaci. Islám je zneužit jako nástroj tak, jako se to stalo v historii lidstva již opakovaně.10,46 %0,46 %  
v rovině rovnocenného informování o všech náboženstvích a jejich projevech a při zachování přísné objektivity (netabuizování problematických životních postojů a náboženských projevů)10,46 %0,46 %  
nejake základy by se lidem hodili10,46 %0,46 %  
Náboženství obecně je věc, která, dle mého názoru, nemá ve vzdělávacím systému co pohledávat. Maximálně říci: jsou tyto druhy, vychází z těchto premis, kostel je přes ulici, víc vám řeknou tam. Náboženství obecně posledních 2000+ let aktivně pracují na sabotáži lidského pokroku a z tohoto důvodu jakékoliv náboženství ve školách NE.10,46 %0,46 %  
Obecná výuka základů hlavních náboženstvích ( křesťanství, judaismus, islám, buddhismus) v rámci religionistiky by neškodil. Maturanti neví kdo byl Jidáš!!!.10,46 %0,46 %  
k tomu snad dochází - dějepis atd.10,46 %0,46 %  
vzdelani ano, ale at si z techto informaci svobodne kazdy vytvori svuj nazor, napr. po precteni koranu a predstave jak by to asi vypadalo kdyby se doslova realne aplikovaly vsechny dane pravidla... (vetsine dojde, ze je to silenost) 10,46 %0,46 %  
rozhodně ne jako předmět ve škole, proč taky? už teď je součástí osnov v občance a zeměpise... to stačí10,46 %0,46 %  
S islámem a mohamedány přicházíme do styku, je vhodné proto vědět základní fakta.10,46 %0,46 %  
V křesťanství nás taky nikdo nevzdělává. Kdo chce, věnuje se tomu, kdo nechce, tak nevěnuje. Ať přijdou uprchlíci, islamisté, ale musí se přizpůsobit a ne chtít nějaké změny po nás.10,46 %0,46 %  
otázka není konkrétní, nevím, jaké vzdělávání se tím míní10,46 %0,46 %  
Vzdělávání ohledně islámu by mohlo být ovlivňováno mocnými lidmi, kteří jsou výhradně pro, nebo proti (spíš pro) islámu.10,46 %0,46 %  
Myslím si, že aktuální přehled o všech významných světových náboženství je vyučován na dostatečné úrovni a každý ať si individuálně své otázky dohledá. Nevím proč by se měl zrovna islám upřednostnit nad ostatní. Jako ateista vnímám všechna náboženství velmi podobně.10,46 %0,46 %  
nechapu otazku10,46 %0,46 %  
je důležité rozvíjet vzdělanost ohledně islámu, aby se zabránilo vzniku předsudků (např. že každý muslim bije svoji ženu a je terorista)10,46 %0,46 %  
s mírou vzdělávání v oboru náboženství ano10,46 %0,46 %  
Minimální mírou je vzdělávání o islámském náboženstvím zahrnuto na základních i středních školách. Vnímám pozitivně přijímání bližších informací, které se týkají nadnárodního měřítka. Informovanost ve společnosti vnímám jako velice důležitou, bez ní si jedinec nemůže utvořit vlastní názor a tudíž je snadno zmanipulovatelný médii a okolím.10,46 %0,46 %  
Zde nemám jednoznačný názor - nezastávám ani ano (jsem proti striktnímu určování co učit a co ne), ani ne (protože na druhou stranu při dnešních proimigračních tendencích zastupitelů voličů by určitá "gramotnost" nebyla na škodu).10,46 %0,46 %  
nechápu otázku, jde o to, že míra vzdělávání v této oblastimá být jen minimální (nesouhlasím), nebo o to, že má být zavedeno alespoň minimum o islámu do vzdělávání (souhlasím)?10,46 %0,46 %  
Co to znamena? Par hodin v obcanske nauce klidne.10,46 %0,46 %  
Já nevím, jaká je současná situace. IMO by měl být stát v otázce náboženství neutrální. Vyučující se jiná hlavní náboženství, měl by se i islám. A naopak. 10,46 %0,46 %  
všichni bychom měli mít povědomí o všech současných náboženstvích10,46 %0,46 %  
Stejně tak, jako s mírou ostatních náboženství. 10,46 %0,46 %  
Zdá se mi kultura Islámu neslučitelná s naší kulturou.10,46 %0,46 %  
Spíš nevím, chtělo by to víc upřesnit, specifikovat.10,46 %0,46 %  
Pro zájemce. Když to někoho nezajímá, neměl by být nucen v rámci povinných předmětů. Když to někoho zajímá, měl by mít možnost vyhledat si nějakou přednášku o současném problému, a pokud je současný problém Islám, tak prosím. Ale jinak není problém najít si, kdy je na nějaké blízké škole přednáška z podobného předmětu a zajít tam. Já sama si zvolila ze zájmu předmět dějiny náboženství a v jedné z přednášek jsme mluvili i o islámu. Není mi známo o tom, že by někdo zakazoval, aby se na takovou hodinu přišel podívat i nestudent. Pokud povinně, tak leda zařazeno do občanky nebo něčeho takového a stejně jako všechna náboženství. Tudíž, aby se minimální míra informací dostala o všech hlavních světových náboženství. 10,46 %0,46 %  
takovou, která již probíhá v rámci dějepisu10,46 %0,46 %  
je hloupost aby současná situace měla vliv na vzdělávání a to i v oblasti náboženství10,46 %0,46 %  
Nevím, ale asi by to bylo rozumné. Aby lidi nebyli tak moc ovlivnění médii a věděli o tom něco.10,46 %0,46 %  
Nedělám rozdíly mezi žádnými náboženstvími. Mešita je pro mě kostel i synagoga. Problém je s fanatiky, drtivá většina je umírněná - to jenom Češi to neumí odlišit.10,46 %0,46 %  
Nevidím důvod, aby tomu u tohoto náboženství bylo jinak, než u ostatních.10,46 %0,46 %  
Myslím si, že na školách by se mělo učit o všech náboženství, aby měl člověk všeobecný přehled.10,46 %0,46 %  
Ano, aby lidé poznali Islám a přestali se bát, není to totiž přijemné se dozvídat, že jsem terorista.10,46 %0,46 %  
Lidi by měli znát základní informace o všech větších náboženstvích. 10,46 %0,46 %  
V rámci časových možností v průběhů výuky ( ne na úkor důležitějším věcem )10,46 %0,46 %  
muslimů je mnoho, jestli jim lidé nebudou chtít rozumět, nepochopí je a budou zde spory, stejně jako už jsou. toto vede k 3. světové10,46 %0,46 %  
Ale ne na státních školách. Jsem pro zákaz jakékoliv náboženské propagandy v státních školách. Informace o náboženstvý poskytovat komplexně o všech vyznáních a žádné nepreferovat. Zachovávat striktně sekularizaci školstvý a státních institucí. 10,46 %0,46 %  
Jsem proti jakémukoli začleňování náboženství do vzdělávání. Snad výjma religionistiky.10,46 %0,46 %  
žádné náboženství do škol nepatří. nábožensví je pro dospělé 18+, jinak jde o manipulaci10,46 %0,46 %  
Nevidím důvod pro ateistu, proč by se měl vzdělávat v oblasti jakéhokoliv náboženství. Na druhou stranu, Češi by potřebovali vzdělat v tom, že islám se nerovná islámský stát!10,46 %0,46 %  
Aby nevznikaly paskvily, jako je tato anketa10,46 %0,46 %  
kulturně-společenský rozhled, prevence extremismu10,46 %0,46 %  
už dnes se ve školách učí o různých náboženstvích v rámci občanské výchovy! Myslím, že i islám tam patří10,46 %0,46 %  
lidé nemají povědomí a přiměřené znalosti o islámu, vede ke islamofobii10,46 %0,46 %  
Naše vzdělávání je dost narvané křesťanskou vírou. Nemělo by být jednostranné, když to není jediná víra na světě...10,46 %0,46 %  
křesťanští duchovní mají také veřejné VŠ - a stát jim může odebrat akreditaci10,46 %0,46 %  
informace o islámu jsou dohledatelné, nepatří do vzdělávání10,46 %0,46 %  
Pouze jako zdroj informací o negativech islámu.10,46 %0,46 %  
Islám do Evropy nepatří.10,46 %0,46 %  
Mělo by se vzdělávat, ale pravdivě, že Islám je, stejně jako každé jiné náboženství, vymývání mozků.10,46 %0,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. B. V případě, že Vaše studium stále probíhá, tak uveďte typ studia:

 • odpověď vysokoškolské studium:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet – pouze zprávy a články na otázku 15. Jaké zdroje informací k získání poznatků o problematice islámu využíváte?

8. Znáte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, základní principy islámské víry?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 10. Které aspekty islámu vnímáte negativně? (můžete vybrat více odpovědí)

12. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 14. Na stupnici od 1 do 5 označte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, míru propojení islámu a náboženského terorismu. (číslo 1 představuje nejmenší míru propojení a směrem k číslu 5 se míra propojení zvyšuje)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 9. Na stupnici od 1 do 5 označte, jaké máte pocity, když se řekne slovo islám. (číslo 1 představuje nejméně negativní postoj a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 13. Označte míru, do které podle vás zapadá souvislost aktuálního dění a teroristických hrozeb s migrační vlnou. (číslo 1 představuje nejmenší míru a směrem k číslu 5 se míra zvyšuje)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 17. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují okolnosti migrační krize a přílivu uprchlíků Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 17. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují okolnosti migrační krize a přílivu uprchlíků Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

18. Souhlasíte s přijímáním uprchlíků z islámských zemí?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Označte míru, do které podle vás zapadá souvislost aktuálního dění a teroristických hrozeb s migrační vlnou. (číslo 1 představuje nejmenší míru a směrem k číslu 5 se míra zvyšuje)
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 9. Na stupnici od 1 do 5 označte, jaké máte pocity, když se řekne slovo islám. (číslo 1 představuje nejméně negativní postoj a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 17. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují okolnosti migrační krize a přílivu uprchlíků Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 13. Označte míru, do které podle vás zapadá souvislost aktuálního dění a teroristických hrozeb s migrační vlnou. (číslo 1 představuje nejmenší míru a směrem k číslu 5 se míra zvyšuje)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 14. Na stupnici od 1 do 5 označte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, míru propojení islámu a náboženského terorismu. (číslo 1 představuje nejmenší míru propojení a směrem k číslu 5 se míra propojení zvyšuje)

19. Souhlasili byste s nošením islámského šátku ve veřejných institucích? (např. ve školách, na úřadech apod.)

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 9. Na stupnici od 1 do 5 označte, jaké máte pocity, když se řekne slovo islám. (číslo 1 představuje nejméně negativní postoj a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

20. Jaký zaujímáte postoj ke stavbě mešit na území ČR?

 • odpověď negativní:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 9. Na stupnici od 1 do 5 označte, jaké máte pocity, když se řekne slovo islám. (číslo 1 představuje nejméně negativní postoj a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Váš věk

2. A. Uveďte Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

3. B. V případě, že Vaše studium stále probíhá, tak uveďte typ studia:

4. Jste věřící?

5. Kdo je považován za zakladatele islámu?

6. Jak se nazývá základní kniha islámské věrouky?

7. Slovo džihád podle Vás znamená:

8. Znáte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, základní principy islámské víry?

9. Na stupnici od 1 do 5 označte, jaké máte pocity, když se řekne slovo islám. (číslo 1 představuje nejméně negativní postoj a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

10. Které aspekty islámu vnímáte negativně? (můžete vybrat více odpovědí)

11. Zajímáte se o problematiku islámu a muslimů v Evropě?

12. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?

13. Označte míru, do které podle vás zapadá souvislost aktuálního dění a teroristických hrozeb s migrační vlnou. (číslo 1 představuje nejmenší míru a směrem k číslu 5 se míra zvyšuje)

14. Na stupnici od 1 do 5 označte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, míru propojení islámu a náboženského terorismu. (číslo 1 představuje nejmenší míru propojení a směrem k číslu 5 se míra propojení zvyšuje)

15. Jaké zdroje informací k získání poznatků o problematice islámu využíváte?

16. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují média Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

17. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují okolnosti migrační krize a přílivu uprchlíků Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

18. Souhlasíte s přijímáním uprchlíků z islámských zemí?

19. Souhlasili byste s nošením islámského šátku ve veřejných institucích? (např. ve školách, na úřadech apod.)

20. Jaký zaujímáte postoj ke stavbě mešit na území ČR?

21. Souhlasil/a byste do budoucna s minimální mírou vzdělávání v oboru islámského náboženství v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Váš věk

2. A. Uveďte Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

3. B. V případě, že Vaše studium stále probíhá, tak uveďte typ studia:

4. Jste věřící?

5. Kdo je považován za zakladatele islámu?

6. Jak se nazývá základní kniha islámské věrouky?

7. Slovo džihád podle Vás znamená:

8. Znáte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, základní principy islámské víry?

9. Na stupnici od 1 do 5 označte, jaké máte pocity, když se řekne slovo islám. (číslo 1 představuje nejméně negativní postoj a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

10. Které aspekty islámu vnímáte negativně? (můžete vybrat více odpovědí)

11. Zajímáte se o problematiku islámu a muslimů v Evropě?

12. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?

13. Označte míru, do které podle vás zapadá souvislost aktuálního dění a teroristických hrozeb s migrační vlnou. (číslo 1 představuje nejmenší míru a směrem k číslu 5 se míra zvyšuje)

14. Na stupnici od 1 do 5 označte, dle Vašeho subjektivního hodnocení, míru propojení islámu a náboženského terorismu. (číslo 1 představuje nejmenší míru propojení a směrem k číslu 5 se míra propojení zvyšuje)

15. Jaké zdroje informací k získání poznatků o problematice islámu využíváte?

16. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují média Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

17. Na stupnici od 1 do 5 označte, do jaké míry, dle Vašeho subjektivního hodnocení, ovlivňují okolnosti migrační krize a přílivu uprchlíků Váš postoj k islámu. (číslo 1 představuje nejméně negativní ovlivnění a směrem k číslu 5 se síla negativismu zvyšuje)

18. Souhlasíte s přijímáním uprchlíků z islámských zemí?

19. Souhlasili byste s nošením islámského šátku ve veřejných institucích? (např. ve školách, na úřadech apod.)

20. Jaký zaujímáte postoj ke stavbě mešit na území ČR?

21. Souhlasil/a byste do budoucna s minimální mírou vzdělávání v oboru islámského náboženství v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotný, J.Postoj Čechů k Islámu (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://postoj-cechu-k-islamu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.