Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Špachmanová
Šetření:13. 11. 2011 - 18. 11. 2011
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto krátkého průzkumu je zjistit, jaký je postoj čeké věřejnosti k reklamě. Zejména k reklamě v televizi a telemarketingu. 

Odpovědi respondentů

1. Máte svou oblíbenou televizní reklamu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5659,57 %59,57 %  
ne3840,43 %40,43 %  

Graf

2. Obtěžuje Vás televizní reklama během sledování oblíbených pořadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8388,3 %88,3 %  
je mi to lhostejné88,51 %8,51 %  
ne33,19 %3,19 %  

Graf

3. Pokud se rozhodujete mezi dvěma obdobnými výrobky nebo službami, ovlivní vaše konečné rozhodnutí televizní reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4345,74 %45,74 %  
nemyslím si, že by mně televizní reklama až tolik ovlivňovala4244,68 %44,68 %  
ano1313,83 %13,83 %  

Graf

4. Zakoupili jste někdy zboží nebo službu pouze na základě telemarketingové nabídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6771,28 %71,28 %  
ano2728,72 %28,72 %  

Graf

5. Jak vnímáte, když jste nečekaně osloveni telemarketingovou nabídkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obtěžuje mně to 7479,57 %78,72 %  
pokud mi to okolnosti a čas dovolí, nabídku si poslechnu a prodiskutuji1415,05 %14,89 %  
nabídka by mně i zajímala, ale většinou volají, když nemám čas55,38 %5,32 %  

Graf

6. Myslíte si, že by váš zájem o telefonicky nabízené zboží nebo službu byl větší, pokud by byla nabídka uskutečněna jinou formou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na tom, čeho se konkrétně nabídka týká a jaké jméno má firma, která ji nabízí.3638,3 %38,3 %  
Způsob nabídky mně neovlivňuje3537,23 %37,23 %  
určitě, mám raději osobní kontakt s prodejcem v zavedené prodejně2324,47 %24,47 %  

Graf

7. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 244244,68 %44,68 %  
25 - 343031,91 %31,91 %  
35 - 441111,7 %11,7 %  
54 a více88,51 %8,51 %  
45 - 5433,19 %3,19 %  
nic11,06 %1,06 %  

Graf

8. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 7175,53 %75,53 %  
muž2324,47 %24,47 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední 4446,81 %46,81 %  
4244,68 %44,68 %  
základní88,51 %8,51 %  

Graf

10. Ve vašem nynější zaměstnání pracujete spíše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
"hlavou"8287,23 %87,23 %  
"rukama"1212,77 %12,77 %  

Graf

11. Děti ve Vaši domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti zatím nemám7175,53 %75,53 %  
děti se mnou žijí ve společné domácnosti1414,89 %14,89 %  
děti již odrostly a mají vlastní domácnost99,57 %9,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pokud se rozhodujete mezi dvěma obdobnými výrobky nebo službami, ovlivní vaše konečné rozhodnutí televizní reklama?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi "rukama" na otázku 10. Ve vašem nynější zaměstnání pracujete spíše?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte svou oblíbenou televizní reklamu?

2. Obtěžuje Vás televizní reklama během sledování oblíbených pořadů?

3. Pokud se rozhodujete mezi dvěma obdobnými výrobky nebo službami, ovlivní vaše konečné rozhodnutí televizní reklama?

4. Zakoupili jste někdy zboží nebo službu pouze na základě telemarketingové nabídky?

5. Jak vnímáte, když jste nečekaně osloveni telemarketingovou nabídkou?

6. Myslíte si, že by váš zájem o telefonicky nabízené zboží nebo službu byl větší, pokud by byla nabídka uskutečněna jinou formou?

7. Váš věk?

8. Jste?

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Ve vašem nynější zaměstnání pracujete spíše?

11. Děti ve Vaši domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte svou oblíbenou televizní reklamu?

2. Obtěžuje Vás televizní reklama během sledování oblíbených pořadů?

3. Pokud se rozhodujete mezi dvěma obdobnými výrobky nebo službami, ovlivní vaše konečné rozhodnutí televizní reklama?

4. Zakoupili jste někdy zboží nebo službu pouze na základě telemarketingové nabídky?

5. Jak vnímáte, když jste nečekaně osloveni telemarketingovou nabídkou?

6. Myslíte si, že by váš zájem o telefonicky nabízené zboží nebo službu byl větší, pokud by byla nabídka uskutečněna jinou formou?

7. Váš věk?

8. Jste?

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Ve vašem nynější zaměstnání pracujete spíše?

11. Děti ve Vaši domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Špachmanová, I.Postoj české veřejnosti k reklamě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-ceske-verejnosti-k-re.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.