Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > postoj k duchovnu

postoj k duchovnu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Čechová
Šetření:14. 08. 2016 - 28. 08. 2016
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jaký máte názor na "duchovní svět" ? Věříte v duši? V posmrtný život, karmu?

Odpovědi respondentů

1. Věříte, že člověk má duši?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13976,37 %76,37 %  
ne2714,84 %14,84 %  
nevím168,79 %8,79 %  

Graf

2. Věříte v posmrtný život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9954,4 %54,4 %  
ne5630,77 %30,77 %  
nevím2714,84 %14,84 %  

Graf

3. Myslíte si, že si nemoc můžeme sami zapříčinit negativním myšlením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11864,84 %64,84 %  
ne3820,88 %20,88 %  
nevím2614,29 %14,29 %  

Graf

4. Myslíte, že se člověk může uzdravit psychosomaticky? Jen pozitivníma myšlenkama?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6937,91 %37,91 %  
souhlasím6636,26 %36,26 %  
nevím4725,82 %25,82 %  

Graf

5. Znáte pojem Psychosomatické onemocnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14680,22 %80,22 %  
ne2614,29 %14,29 %  
nevím105,49 %5,49 %  

Graf

Pokud ano, jaký je Váš názor na knihu?

6. Znáte knihu Miluj svůj život od Louise Hay?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14479,12 %79,12 %  
ano3016,48 %16,48 %  
nevím84,4 %4,4 %  

Graf

7. Četli jste knihu Miluj svůj život Louise Hay?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16691,21 %91,21 %  
ano158,24 %8,24 %  
nevím10,55 %0,55 %  

Graf

8. Co si myslíte, že se stane s člověkem po smrti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim147,78 %7,69 %  
nic63,33 %3,3 %  
reinkarnuje se31,67 %1,65 %  
zetleje31,67 %1,65 %  
rozloží se31,67 %1,65 %  
znovu se narodi31,67 %1,65 %  
reinkarnace 31,67 %1,65 %  
..21,11 %1,1 %  
.21,11 %1,1 %  
Prach21,11 %1,1 %  
ostatní odpovědi shnije
rozloží se tělo
odejde na lepší místo
Jeho duše opustí jeho tělo a půjde do nebe nebo do pekla, tak jak si sám zvolí na pozemském světě.
rozloží se v hrobě ;-)
najde klid, nebo věčné zatracení (nebe/peklo)
myslím, že bude to co před narozením, tedy nekonečná, téměř průzračná čerň
Nejsem si úplně jistá. Přikláním se ke dvěma názorům. Buďto prostě umře a po smrti nic není, anebo se nějakým způsobem reinkarnuje. Nejsem schopná udělat si jasný názor v tomto.
stane se z něj neživá schánka ve které jsou jen kosti
Popel.
převtělí se/stane se duchem
Rozklad těla či kremace. Nevěřím v posmrtný život v žádné podobě.
neexistuje
znovu se zrodí
prestane existovat
Nedá se to skutečně vůbec vysvětlít,protože je to skutečně jenom moc velké tajemství.
duše si najde nový rodící se život
zozeru ho cervy
duše vystoupí z těla, vidí pak okolí z pohledu shora...ale co je dál, to si ani neumím myslet, natož vědět
Veškerá hmota a energie je ve vesmíru (zemi) recyklována
bude žiť niekde hore
myslím si, že se budeme moci pohybovat po světě a sledovat vše co jsme mohli za života. Avšak nebudeme moci nic ovládat. Jen poslouchat a slyšet
Duše odletí
Myslím, že člověk po smrti prochází několika fázemi. Nejprve se odpoutá od těla. V této fázi může vidět světlo na konci tunelu, cestu, anděli...Potom se dostane do stádia, kdy vidí celý svůj předešlý život a znovu, mnohem rychleji a mnohem intenzivněji prožívá všechno podruhé. Zároveň má možnost vidět vlastní činy z více perspektiv, z pohledu jiných lidí, z pohledu přírody, světa... Ne vždy dostane přístup ke všem těmto pohledům. To, jak komplexně své činy uvidí, závisí na jeho stupni vývoje. Na základě této znovuprožité kaskády událostí vlastního života v člověku převládne jistá emoce (strach, vina, zmatek, nuda, radost, štěstí, vděčnost, pokora...) Na základě této převažující emoce se pak dotyčný v podstatě sám odsoudí a dostane se na místo, které jeho emoci odpovídá. Každá emoce na sebe po smrti bere tvar, má určitou podobu, vůni, doprovází ji zvuk, chuť... Pokud tedy v člověku převládne radost, uvidí tuto radost například jako barevnou kvetoucí louku se spoustou života, kterou se line zvuk zvonečků, vůně fialek a chutná jako lentilky. Pokud se naopak převažující emocí stane smutek, může se člověk kupříkladu ocitnout v pustém údolí prostoupeném monotónní hudbou, kde neustále prší z šedivých mraků. To, jak daný člověk uvidí svou posmrtnou krajinu, je věc čistě individuální. Každý z nás má svou vlastní. Je to něco jako absolutní synestetická zkušenost. Tyto krajiny by se daly nazvat jako určité druhy pekel/nebí, popř. neutrálních končin. Je samozřejmě více lidí, kteří žijí kupříkladu ve zmiňované krajině vlastní radosti. Tito lidé se mohou navzájem potkávat a vidět. Mohou vstupovat do individuálních krajin toho druhého nebo společně pobývat v univerzálních oblastech nebe radosti, které vypadají pro všechny téměř stejně. Duše z nebí diametrálně odlišných emocí se setkat nemohou, nebo mohou, ale jen velmi obtížně. Emoce, kterou člověk prožívá a do jejíhož světa se "odsoudí" samozřejmě nemusí být tak jednoduchá. Může být komplikovaná a komplexní, třeba směs žalu, smutku, zmatení a beznaděje. Krajina, která vnikne na základě této smíšené emoce potom bude obsahovat prvky všechny těchto emocí a člověk v ní bude moci zavítat jak do univerzálního nebe smutku, tak i žalu, beznaděje a zmatení. Takto vypadají posmrtné krajiny většiny lidí z planety Země. Jsou však i tací, kteří se k životu v žádné emoční krajině po zhlédnutí svého uplynulého života neodsoudí. Budou prožívat emoce, ale nenechají se s jimi strhnou, nestanou se jimi. Tyto duše odejdou dál, do jemnějších sfér, založených spíš na myšlenkách, popřípadě vědomí či čitém bytí, než na emocích. Tyto duše potom budou povětšinou pokračovat ve vývoji jinde než na Zemi. Není ale možné na tomto místě všechno přesně popsat. Moje představa o posmrtném životě je rozsáhlá a komplexní a nemohu ji na tomto omezeném prostoru plně vysvětlit. V každé z posmrtných krajin ubíhá jinak čas, prostory jsou různě velké...Po uplynutí určité doby, kdy si člověk svou emoci odžije, se znovu narodí. Proces, kterým se to děje, je složitější. Sestupuje ze své emoční krajiny do jiných svůj, svůj budoucí život si částečně plánuje (míra plánování závisí na stupni vývoje)...Pak se narodí znovu na Zemi, či na jinou planetu a pokračuje ve svém vývoji. To, co jsem napsala, je jen velmi zjednodušené. Zkutečnost je mnohem rozmanitější a možných osudů lidských duší po smrti je více. Píšu jen o těch nejběžnějších, které se nejčastěji týkají lidí ze Země.
jeho duše se přenese do jiného nově narozeného člověka
nevím, nejspíš prostě zemře a přestane existovat, ale přála bych si, aby to tak nebylo a člověk mohl dál žít v nějaké posmrtné říši s lidmi i zvířaty, které měl rád, ale zdá se mi, že to není příliš reálné, jednoznačně nemůžeme vědět, co bude po smrti, protože to za života nemůžeme dokázat
Jde buď do nebe, nebo do pekla
myslím, že fyzické tělo odejde (kremace, pohřeb), ale duše člověka se převtělí do dalšího těla (dokud ten daný člověk neumře) - a tak to jde pořád dokola. Duše je nesmrtelná.
Záleží podle toho, jakým žil životem, buď zůstane na zemi jako duch nebo začne další život a možná, že pokud už se nebude mít, co učit, pak se dostane někam, kde bude jen odpočívat.
tělo se rozpadne a dál nic
věřím v posmrtný život,ale nevěřím na nebe a peklo-nedokáži posoudit co se stane
Prostě umře šlus finito ende. A jestli se nějaký posmrtý život tak se s námi nemůže určitě spojit. Jinak by se to už za celou epochu lidstva určitě stalo. A ne jako ted že to je jedna paní povídala a spousty příběhů který si lidi vymysleli
Posmrtny život jako duch
jeho tělesná schránka už nebude-obrátí se v prach, ale duše nude žít dál
kdoví
mám dvě teorie, obě jsou na dlouho
Buď jej spálí, nebo nechají shnít.
zanikne
n
jeho duše žije dále v místě mezi nebem a zemí
Absolutně nic, konec.
zhnije
duše může zůstat mezi živými nebo se vtělí do jiného člověka
Odejde do nebe/pekla
lepší život, kde nebude hněv, napětí a smutek
Nic, přestane existovat.
prostě nic, není
Pro něj už nic. Prostě přestanou fungovat veškeré životně potřebné orgány a bez toho člověk nemůže žít.
přijde do nebe
Duse opusti telo a setka se s jiz mrtvymi blizkymi
duše se vtělí do jiného těla a znovu se narodí
Vzkříšení a život věčný.
rozloží se - to není můj názor, to je snadno dokazatelný fakt
Jak kdy, nekdy ho pohrbi a jindy ne
zemře jen tělesná schránka
přejde do jiné formy existence
nic po smrti není, člověk ztratí duši
Boží soud. nebe nebo peklo
Duše se převtělí do někoho/něčeho jiného
*krčií rameny*
vůbec nic
neumím vysvětlit
Jde do pekla nebo očistce a nebe.
duše přetrvá
Jeho duše (nebo něco takového) se přesune někam jinam.
Mohl by pokračovat v dalším životě, aniž by si pamatoval předchozí.
buď ho snědí červi nebo je zpopelněn
Nicota, tma, ticho, neuvědomění si sebe ani času
přijde do pekla, stane se z něj duch
doufám, že se odebere na lepší místo. Nebo do pekla. Záleží, co si zaslouží...
Doufám v to, že jeho duše vyjde z těla a dál existuje. Pokud ale ne, neumím si představit, že jen tak skončíme,rozplyneme se. Nechce se mi věřit, že naše mysl jen tak vyhasne. Věřím, nebo spíš doufám, že po smrti ještě něco je, ale nedokážu si představit, co je to. Každopádně na tu druhou stranu nijak nespěchám... Co kdyby tam nic nebylo? Tak si radši užiju pozemský život, dokud to jde...
myšlenky jsou vlnění a žijí dál, umře jen tělo
nic, prostý konec
Je pohřben nebo rozptýlen
projde tunelem k očistci, kde dojde odpuštění a pak následně se dostává do nebe
Všechno utichne
Odejde na "onen svět".
Nekteri zustavaji, jini jdou daale jen nevim kam
bude zpopelněn nebo pohřben. v případě pohřbu do země se tělo rozloží působením mikroorganismů. to je všechno.
vylítne do nebe
po určitém čase se převtělí
Duše jde k soudu, tělo čeká na vzkříšení
Bude z něho mrtvola
Fyzický systém člověka přestane fungovat a tím jeho existence zanikne. To, čemu se říká "Duše" je výsledkem fyziologických procesů a proto bez fyzického těla nemůže existovat.
je pohřben
bude hodnocen jeho život a smýšlení a podle toho bude duše dál žít
Doufám, že se z něj stane nějaká forma energie
Znovu se narodí.
ropa
podle toho, jestli za života přijal Ježíše jako svého zachránce a Pána jde buď do nebe, nebo do pekla
clovek shnije, duse jde dal
-
dochází k rozkladu těla
nevím, nechám se překvapit
V prach se obrátí.
Asi se vrátí tam, kde byl před narozením.
duše se oddělí od těla. Tělo zaniká, zatímco duše žije dál
v reinkarnaci a po určitých životech v "nebe"
přestane existovat, zanikne
zije dal
--
Duše půjde do nebe
nic, v prach se obrátí
Osobně se přikláním ke konceptu znovuzrozování, též znamý jako podmíněné zníkání (nikoliv reinkarnaci). Ve své podstatě však nikdo nic neví. Můžeme si jenom myslet nebo tomu věřit. Myslím si, že není moc důležité, co nás čeká potom, ale co děláme právě teď(co je právě teď). Jsem si jistý, že jestliže existuje nějaké potom, bude ovlivněno mým jednáním v současnoti.
je v hrobě a čeká na příchod Ježíš Krista, kdy bude vzkříšen
Nic po smrti neexistuje - prostě konec
Bude pohřben, nebo zpopelněn
duše existuje dál (někde...)
Myslím, že každý to má jinak. Některé duše se navždy zatratí či odejdou na věčný odpočinek, ale některé ještě nemají splněnou úlohu na světě a tak duše počká na vhodnou ,,schránku" nýbrž tělo, do které se narodí znovu. Podle mě může duše čekat jakkoliv dlouho. Desítky, stovky, tisíce let.
To je složité na toto odpovědět. Mám na to svůj názor ale ve zkratce: Věřím na posmrtný život.
Umírá jen tělo
buď půjde do nebe nebo do pekla
Co je to člověk? Je to spojení duše a těla? Pokud ano, tak tělo se rozbije a duše unikne do prostoru.
Zožerú ho červy
zůstane tu jeho energie
stále je tu s nami jeho duša
tělo se rozpadá, duše žije dál
Doufam, ze nic, o cem by tentyz clovek vedel. Proste uz neexistuje.
Znovu se narodí v těle někoho úplně jiného
anděl strážný
Duše projde rituálen výběru nového novorozeného těla, jehož rodiče, životní situace a lokace přispěje k tomu, aby duše mohla okusit život z jiného hlediska, či jí byl poskytnut prostor k učení se a nabírání moudrosti
spí beze snů
narodí se do jiného života
Jeho duše jde do vyšší dimenze. A tělo? Zůstane na svém místě, dokud se nevstřebá do země a dokud za 65000000 let nebude součástí fosilních paliv, jako jsou dnes třeba dinosauři.
absolutně nic.
nevím přesně,ale myslím si,že smrt není konečná,ale že duše vstoupí do jiné dimenze
duše jde někam dál
Vrátí se
Nic. Konec. Prazdno
netroufám si řict. počkám si.
Duše splyne s okolním světem
hlína
Nic.
Reinkarnacia
nebe, očistec, peklo
věčný život
žije dál v paralelním světě
rozpadne se
13977,22 %76,37 % 

Graf

9. Pokud někdo onemocní závažnou chorobou, například rakovinou. Myslíte, že to je z důvodu špatného životního stylu, stresu, dedičnosti? Nebo onemocněl "záměrně" bud neustálýma negativníma myšlenkama, vinou, záští? Nebo, aby si nemocí něco uvědomil?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí 42,22 %2,2 %  
První možnost31,67 %1,65 %  
Ano31,67 %1,65 %  
.21,11 %1,1 %  
nevím21,11 %1,1 %  
to první21,11 %1,1 %  
Ne21,11 %1,1 %  
dědičnost21,11 %1,1 %  
n21,11 %1,1 %  
životní styl, stres, dědičnost21,11 %1,1 %  
ostatní odpovědi špatný životní styl
,,
Důvodů může být více, první kategorie výrazně převažuje.
..
z důvodu špatného żivotního stu, dědičnost nebo stres
myslím si, že každý z vypsaných faktorů sehrává v onemocnění určitou roli
záměrně to určitě není
Nevím. Všechny možnosti.
spíše první možnost
špatný životní styl, stres, dědičnost, špatné pracovní podmínky/bydliště
Vše vyjmenované mí svůj vliv
Určitě první možnost. V takové věci jako negativní myšlení nevěřím.
rakovina je ze stresu i z dědičnosti
a) je správně
Choroba má v mém vesmíru reálný základ. Pozitivní myšlení je irelevantní
z obojiho neco
Je to z důvodu špatného životního stylu, stresu či dědičnosti.
stres
Dědičnost, životní styl a chronický stres.
vše výše uvedené
Chyba v programu
Ne.
věřím v oboje možnosti a je to náhodné případ od případu... věřím ale také, že onemocnění může být vyloženě jen špatná náhoda nezapříčiněná ani jednou z výše zmíněných možností
vsetko je mozne...
to je různé, asi platí vše, co jste vyjmenovala, někdo si to způsobí sám, ale někdo ne, těžko malé dítě s rakovinou si to vysloužilo záští a životním stylem...
Špatného životního stylu, predispozic, stresu a vyčerpání.
Dědičnost a geny především. Negativní myšlení a stres má podle mne také svůj podíl.
aby si niečo uvedomil
životní styl, stres, dědičnost,
od vseho trochu
Pravda se skrývá v kombinaci všeho. Na rakovinu má vliv genetika, stres, prostředí i životní styl. Neustále prožívané silné negativní, ale i pozitivní emoce, jako zmiňovaný pocit viny a zášti, do jisté míry oslabují imunitní systém a tím mohou zvýšit riziko rakoviny či jakékoli jiné nemoci. Nemocí si člověk také může leccos uvědomit, stejně tak jako všemi událostmi, které ho v životě potkají. Může si pak např. víc vážit života. Nesmíme taky zapomenout, že každý musí nějak umřít, takže na konci života nejspíš onemocníme prostě proto, abychom mohli nějak opustit tělo. Možných příčin a kombinací příčin nemocí je mnoho. K jejich určení je nejspíš třeba znát konkrétní případ a konkrétní nemoc. I tak je velmi obtížné, téměř bych řekla v současnosti neproveditelné, správně určit všechny příčiny.
hlavně z genetiky a špatného životního stylu
psychika může mít vliv na průběh onemocnění, stejně tak životní styl, stres i dědičnost, ale myslím si, že to určitě nejsou jediné faktory vzniku
kombinace mnoha faktorů z obou oblastí
myslím, že je to z každého něco a když se to sejde, může vzniknout závažné onemocnění
Můj názor je takový, že se na tomto podílejí všechny tři faktory, ale ten jeden může převažovat (například nezdravý životní styl).
životní styl, dědičnost
Záleží pravděpodobně na situaci a na člověku, myslím si, že hodně je to způsobeno stresem a dědičností, ale je možné, že to má i jinou stánku věci a u některých lidí to může být, aby si nemocní něco uvědomili.
souhlasím s možnostmiz první otázky tohoto bodu.
Životní styl, genetika, ozáření...
je to individuální,znám lidi,kteří jedli zdravě,sportovali a přesto je rakovina skolila,dále znám kuřáky a ti kteří mají špatný životní styl a nemoci se vyhli,ale určitě né negativníma myšlenkama
většnou to bývá všechno dohromady. A hlavně je do asi tou dědičností která je ale spojena s tím že si to člověk vsugeruje když zjistí že v jeho rodině bylo spousty případů rakoviny. No tak už ta informace je uložena v paměti a když člověk onemocní a neví co to je tak co ho asi začne napadat že má za nemoc.
d
dědičnost, rozhodně si nemyslím, že by si za to člověk mohl sám
Smysl je nezávislý na vůli člověka
to je těma sračkama co do nás komerční skupiny cpou, a debilními lidmi, co ty sračky kupují to nevymizí
špatný životní styl...., ale psychika také hraje velkou roli, zejména v uzdravování
stylem života
To je různé.
případ od případu, genetické předpoklady v některých případech mají velký význam, u některých se jedná o špatný životní styl, v některých případech lze považovat psychosomatické vlivy za "spouštěč"
Špatným životním stylem, stresem, dědičností atd.
Životní styl, stres
zivotni styl, dedicnost
myslím, že od každého trochu
Nemoc je poslána do života člověka kvůli tomu, aby si něco uvědomil, začal si vážit všeho, co má.
strest
Negativní myšlenka nemoc nepřivolá.
špatný styl života, dědičnost
U těchto nemocí bych prvně dával "za vinu" dědičnost. Jindy to může být nižší obranyschopnost.
jo špatný životní styl a dědičnost
myslim ze je to smes vseho
dědičnost, stres, špatné návyky
Kombinace
onemocnění je způsobené kombinací externích faktorů (z prostředí) a vnitřními (např. vrozenými), negativní myšlení (= psychologický stres) k tomu může přispět, žádný záměr ani smysl v tom samozřejmě není
Hrnec
myslím že nejčastěji je to kombinace uvedeného
to i to
někdo má smůlu, někdo špatný životní styl
Pul na pul
Spíše myslím, že je to vinou špatného životního stylu, dědičností či náhodou.
nyslím, že vše uvedené je možné. Nepaušalizovala bych to. Případ od případu.
životní styl, dědičnost apod.
je to náhoda
podle mě je to osud. osud, který má každý z nás předepsaný a nedá se nijak obejit..
dědičnost, stres, životní styl
za prvé
První odpověď.
obojí je možné
Rakovinu člověk těžko dostane z negativního myšlení. Může tam být nějaký faktor, např. špatná životospráva, málo pohybu, dědičnost atd. Někdy ale může začít úplně bez důvodu, prostě "zešílí" buňky.
Podle mě je to špatným životním stylem,...
Náhoda
Genetika, rizikové faktory
kombinací všeho
Spatny ziv styl, strava, ...
Myslím, že špatný životní styl, stres a dědičná onemocnění jdou ruku v ruce s negativními myšlenkami.
Myslím, že je to hlavně z důvodu špatného životního stylu, stresu, dědičnosti. Věřím i v psychosomatiku, ale podle mě, pokud se člověk nervuje - a tím si navodí nemoc - je to psychosomatika, ale nervování se, je vlastně špatný životní styl...
nemoc vidím jako zhmotnění strachu, nenávisti... například křesťané před tím byli varováni v "nenech nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu" [Efezským 4:26-27]
Dědičnost, životní styl...
Bude to kombinace,pravděpodobně..ale na druhou stranu,co děti,které se rodí s rakovinou,aha? co ty mají za negativní myšlenky nebo životní styl zhýralce?
Může to být kombinace obojího jak životního stylu tak i emočním programem v hlavě, který ten člověk má i myšlenkami a přístupem k životu.
Souhr. Více faktorů
genetika, špatné prostředí... V tomhle spoléhám na vědu a vědecké výzkumy
Možná i aby si nemocí něco uvědomil, nebo možná proto, aby zjistil, že i toto dokáže překonat, zvítězit a tím pádem je to pro něj průprava pro další těžké situace v životě. Ale nemusí to mít žádný vyšší smysl, prostě jsou rodiny, kde se vyskytuje rakovina a hotovo, samozřejmě živoní styl v tom může hrát taky roli, ale není všemocný (existují silní kuřáci, kteří se dožijí devadesáti a na druhé straně děti s rakovinou plic).
špatný životní styl, stres, dědičnost.
od všeho trochu
To nevím,určitě to závisí na spoustě faktorů....
Také
Nemoci nejsou způsobovány nějakou "vyšší moci" či za určitým účelem. Nemoci mají kauzální příčiny, které mohou být jak fyzické, tak i psychické povahy.
myslím, že má vliv životní styl, případně dědičnost
nemoc je vždy způsobena něčím objektivním, ale lze si průběh zhoršit nebo naopak zmírnit svým přístupem
někdy možná ano, někdy ne, někdy může jít o obojí dohromady
vliv genetiky,stresu,špatné stravy apod.
Myslím že se to děje kvůli dědičnosti nebo špatnému životnímu stylu.
styl
možná...
zamerne urcite ne. Vzdy jde o spatny ziv.styl a dusevni nepohoda
-
špatný životní styl, dědičnost, stres...
může i nemusí
Onemocněl z důvodu špatného životního stylu, stresu, dědičnosti...
nemyslím si, že např. negativní myšlenky atd způsobují nemoci...ale mohou dále ovlivňovat jejich průběh
Myslím, že rakovina je nemoc, která začíná v hlavě
je to z důvodu špatného životního stylu, stresu, dědičnosti atd.
oboje
stres, dědičnost, špatný životní styl
prvni moznost
Myslím, že je to kombinace špatného životního stylu a dědičnosti
ani jedna z možností...dítě s leukémií nemá žádné "logické" vysvětlení
Je to vina jak špatného životního stylu, tak i genetickými vlohami. Geny některých lidí hold naprogramují tělo, náchylnější k některým onemocněním. Stejně si však myslím, že se genetika podílí na vznik rakoviny oproti vnějším vlivům jenom nepatrně. Stres chápu, jako vystavení organismu nepříznivým až extrémním podmínkách (fyzických či psychických). Problém nevidím ve stresu, ale v reakci na něj. Někteří lidé na stres lépe reagují. Co se týče negativních myšlenek, tak ty jsou určitě velkým problémem. Přeci jenom vznikají díky mozku a mozek je řídícím centrem. Ještě je tu však jedna důležitá věc, která tu nebyla jmenována a tou je životní prostředí. Dnes je ŽP mnohem znečištěnější, něž-li dříve. Kdybych to shrnul, tak to vidím takhle: Onemocnění je ovlivněno v 25 % podílu ze špatného životního stylu, životním prostředím, psychickým rozpoložením a genetickou informací.
Důsledek špatného životního stylu, stresu, dědičnosti. Ale i ostatní aspekty mají podle mého názoru vliv.
Hlavně dědičnost a životní prostředí; často onemocní i veselí a přátelští lidé
špatný životní styl, stres, atd.
Jsem přesvědčen, že ve většině případech člověk onemocnění rakovinou neovlivní a ve zbylých případech se dostal do kontaktu s nežádoucí látkou.
Těžká otázka. Asi od každého trochu a záleží na typu člověka. Jeden to má tak, druhý jinak. Nevím, jak lépe to vyjádřit.
Asi jak u koho. Ale nehoda není náhoda. Buď si za to může sám nebo je to osud a něco ho to má naučit.
Myslím, že je to spíš to "záměrně"
může to být aby si něco uvědomil
Bohužel jsem neprovedl dostatečný výzkum, abych mohl podávat závěry.
Prvá možnosť.
Smrt a nemoc si nevybírá podle charakteru
stres nebo dědičnost
z dôvodu dedičnosti
životní styl, dědičnost, atd.
Vi ok zivotniho stylu, stresu, genetiky. Negaticni myslenka rakovinne bujeni nezpusobi.
Může za to špatný životní styl
dedicnost
kombinace životosprávy a myšlenek, chování
Kombinací obojího
ani jedno
Civilizační choroby typu rakovina mají tuhý základ ve stresu, ostatní je jen katalyzátor.
Nevěřím, že by si nemocí měl něco uvědomit. Věřím spíše v dědičnost, popřípadně špatný životní styl (př.kuřáci, alkoholici)
hlavne dedicnost
myslím si,že to může být způsobeno oběma faktory
myslím, že jde o genetiku, stres,životní styl...
Vše
Spatny zivotni styl ci genetika.
Poslední možnost mě láká nejvíce. ale myslím že od všeho trochu.
Je možné obojí, většinou je to asi kombinace hned několika faktorů.
životní styl
...
Nie
nevěřím na negativní myšlenky atd, ale psychyka a aktuální náhled člověka na nemoc ji umí,, krotit nebo naopak nastartovat k činnosti
Nemyslím, že by nemoc mohla být způsobena negativním smýšlením, i když jistý podíl na tom mít může.
jako že zafungoval "trest Boží?" NE, je to odraz špatného živ.stylu, prostředí a popř.dědičnosti, žádný zásah shůry
má smůlu
15686,67 %85,71 % 

Graf

10. Myslíte si, že slovo nemoc. Znamená Ne-Moc? Že člověk nad sebou nemá moc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8144,51 %44,51 %  
souhlasím5831,87 %31,87 %  
nevím4323,63 %23,63 %  

Graf

11. Myslíte si, že slovo rakovina může znamenat RAK o VINA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14177,47 %77,47 %  
nevím3117,03 %17,03 %  
souhlasím105,49 %5,49 %  

Graf

12. Znáte pojem Indigové děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9853,85 %53,85 %  
ano7440,66 %40,66 %  
nevím105,49 %5,49 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22168,84 %8,79 %  
26158,29 %8,24 %  
24158,29 %8,24 %  
25147,73 %7,69 %  
23137,18 %7,14 %  
1994,97 %4,95 %  
2894,97 %4,95 %  
2084,42 %4,4 %  
2973,87 %3,85 %  
2173,87 %3,85 %  
ostatní odpovědi 31
27
30
16
35
34
49
42
51
47
45
32
46
13
15
18
17
tak nějak lehce nad třetinu průměrného dožití
44
53
40
57
50
Není slušné ptát se dámy na věk,ale 33. :)
55
72
33
52
64
6837,57 %37,36 % 

Graf

14. Jste muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12770,17 %69,78 %  
ano5429,83 %29,67 %  

Graf

15. Jste žena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12367,96 %67,58 %  
ne5832,04 %31,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslíte, že se člověk může uzdravit psychosomaticky? Jen pozitivníma myšlenkama?

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Myslíte si, že si nemoc můžeme sami zapříčinit negativním myšlením?

6. Znáte knihu Miluj svůj život od Louise Hay?

 • odpověď ano:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Četli jste knihu Miluj svůj život Louise Hay?

14. Jste muž?

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jste žena?

15. Jste žena?

 • odpověď ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Jste muž?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věříte, že člověk má duši?

2. Věříte v posmrtný život?

3. Myslíte si, že si nemoc můžeme sami zapříčinit negativním myšlením?

4. Myslíte, že se člověk může uzdravit psychosomaticky? Jen pozitivníma myšlenkama?

5. Znáte pojem Psychosomatické onemocnění?

6. Znáte knihu Miluj svůj život od Louise Hay?

7. Četli jste knihu Miluj svůj život Louise Hay?

8. Co si myslíte, že se stane s člověkem po smrti?

10. Myslíte si, že slovo nemoc. Znamená Ne-Moc? Že člověk nad sebou nemá moc?

11. Myslíte si, že slovo rakovina může znamenat RAK o VINA?

12. Znáte pojem Indigové děti?

13. Kolik je Vám let?

14. Jste muž?

15. Jste žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věříte, že člověk má duši?

2. Věříte v posmrtný život?

3. Myslíte si, že si nemoc můžeme sami zapříčinit negativním myšlením?

4. Myslíte, že se člověk může uzdravit psychosomaticky? Jen pozitivníma myšlenkama?

5. Znáte pojem Psychosomatické onemocnění?

6. Znáte knihu Miluj svůj život od Louise Hay?

7. Četli jste knihu Miluj svůj život Louise Hay?

8. Co si myslíte, že se stane s člověkem po smrti?

10. Myslíte si, že slovo nemoc. Znamená Ne-Moc? Že člověk nad sebou nemá moc?

11. Myslíte si, že slovo rakovina může znamenat RAK o VINA?

12. Znáte pojem Indigové děti?

13. Kolik je Vám let?

14. Jste muž?

15. Jste žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechová, M.postoj k duchovnu (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://postoj-k-duchovnu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.