Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k sektám

Postoj k sektám

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Němečková
Šetření:03. 03. 2014 - 11. 03. 2014
Počet respondentů:194
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k průzkumu postojů veřejnosti k sektám. 

Velmi děkuji a přeji příjemný den.

Eva Němečková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13971,65 %71,65 %  
muž5528,35 %28,35 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-309548,97 %48,97 %  
15-206734,54 %34,54 %  
31-602814,43 %14,43 %  
12-1442,06 %2,06 %  

Graf

3. Jaké jsou vaše zkušenosti s náboženskými sektami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl/a jsem na ulici osloven/a členem sekty11559,28 %59,28 %  
nemám s nimi žádné zkušenosti6332,47 %32,47 %  
můj známý je členem sekty3317,01 %17,01 %  
byl jsem členem sekty73,61 %3,61 %  
jsem členem sekty21,03 %1,03 %  

Graf

4. Navštívil/a byste seminář, kurz apod., který by pořádala některá náboženská sekta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, i kdyby mě zaujalo téma14373,71 %73,71 %  
podle toho, která sekta by ho pořádala2814,43 %14,43 %  
ano, kdyby mě zaujalo téma2311,86 %11,86 %  

Graf

5. Máte pocit, že byste se mohl/a stát členem některé náboženské sekty, kdyby vás zaujala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne, i kdyby mě zaujala14474,23 %74,23 %  
spíše ne, nejsem si jistý/jistá3317,01 %17,01 %  
ano, kdyby mě zaujala a měl/a bych o ní dostatek informací105,15 %5,15 %  
spíše ano, nejsem si jistý/jistá73,61 %3,61 %  

Graf

6. Přátelil/a byste se s někým, kdo by byl členem některé náboženské sekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud by mi byl/a sympatický/á11358,25 %58,25 %  
nevěděl/a bych co dělat4623,71 %23,71 %  
ne, i kdyby mi byl/a sympatický/á3518,04 %18,04 %  

Graf

7. Dovolil/a bych svému dítěti, aby se stalo členem některé náboženské sekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne14072,16 %72,16 %  
ano, ale jen kdybych přesně věděl/a, kde je a co dělá2512,89 %12,89 %  
ano, pokud bych osobně znal/a i jiné členy té konkrétní náboženské sekty199,79 %9,79 %  
ano, kdyby si to přálo105,15 %5,15 %  

Graf

8. Podle mě jsou náboženské sekty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen některé špatné a nebezpečné pro společnost8342,78 %42,78 %  
všechny špatné a nebezpečné pro společnost6734,54 %34,54 %  
nemohu soudit, mám neutrální postoj3819,59 %19,59 %  
všechny dobré a přínosné63,09 %3,09 %  

Graf

9. Máte pocit, že jsou náboženské sekty nebezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většina je nebezpečná7940,72 %40,72 %  
jen některé jsou nebezpečné7337,63 %37,63 %  
všechny jsou nebezpečné4121,13 %21,13 %  
žádné nejsou nebezpečné10,52 %0,52 %  

Graf

10. Zakázali byste náboženské sekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, každý má svobodnou vůli8342,78 %42,78 %  
ano, ale jen některé6332,47 %32,47 %  
ano, ohrožují životy lidí4824,74 %24,74 %  

Graf

11. Vůdce náboženské sekty je podle váš člověk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je duševně nemocný7337,63 %37,63 %  
který touží po penězích6432,99 %32,99 %  
věří ve své učení a chce zachránit svět5729,38 %29,38 %  

Graf

12. Myslíte si, že téma sekt se týká jen malého množství lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10654,64 %54,64 %  
nevím5126,29 %26,29 %  
ano3719,07 %19,07 %  

Graf

13. Členové náboženských sekt jsou nejčastěji lidé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se středoškolským vzděláním10755,15 %55,15 %  
se základním vzděláním4623,71 %23,71 %  
s vysokoškolským vzděláním4121,13 %21,13 %  

Graf

14. Myslíte si, že byste poznal/a náboženskou sektu, kdybyste s ní přišel/a do styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8945,88 %45,88 %  
ano8342,78 %42,78 %  
ne2211,34 %11,34 %  

Graf

15. Jestli ano, podle čeho byste ji poznal/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

n

společenské vystupování, odměřenost, nebo přespřílišná horlivost

-

-

-

-

- všichni jsou až přehnaně příjemní a milý, - "vymývání" - nutnost trávit společně každou volnou chvíli - pro jistotu, aby si to člověk nerozmyslel -...

---

.

.

.

.

..

..

...

...

100% jistá si nejsem. Ale nejspíš podle jejich chování, toho co a jak říkají. Záleželo by, jak dlouho bych je vídala, jak moc znala-jak žijí....abych byla schopná posoudit.

Alternativní výklady obecně známých náboženských textů. Důraz na oddanost sektě. Povinnost šířit učení sekty dále.

Asi podle chování.

casto se daji poznat podle obleceni

celkové vystupování, vzhled/oblečení

časté zavádění řeči na téma víry, persuazivní techniky.

divné chování

dle chování lidí

dle způsobu mluvení se mnou

Dognatismus. Centralizace moci směrem k vůdci a omezování teologické zvídavosti.

extremismus, fanatismus, prosazování velmi úzkého kruhu myšlenek, většinou jsem to poznala

f

Fanatismus

Fanatizmus a typické praktiky - zpočátku příjemné vystupování, ideály a přijetí člověka, postupné oddělení člověka od přátel a rodiny, aby se neměl kam vrátit, nakonec okrádání o čas, peníze a duševní zdraví

fg

ghgf

Charakteristické rysy pro všechny členy(oblečení...)

chovají se jinak než obyčejní lidé, žijí v jiném "svém" světě

chování

Chovani rec obleceni

chování, názory

Chování, postoje k světu apod.

chování, styl oblékání

intuice - většinou příliš melou o Bohu nebo o Bibli a tváří se přitom, jako by sežrali všechnu moudrost světa

intuice?

j

jako ateista bych poznal cokoli náboženského hned

Jako sektu vnímám náboženskou skupinu vyznačující se autoritářstvím, tendencí řídit a kontrolovat své členy i v nenáboženské rovině života, uzavřeností vůči okolí a netolerováním jakéhokoli odlišného názoru, individuální praxe či interpretce posvátných textů či zvyklostí. Její členové zpravidla mají ustálený jazykový projev odlišitelný od ostatních, naučené argumenty a klišé, často shodnou mimiku, gesta - na protiargumenty, otázky či jen naprosto normální lidsky přiléhavý projev obvykle nereagují přiměřeně. Není potřeba dlouhého rozhovoru, aby byli rozpoznatelní.

Jejich řečí

Jiný styl oblékání, vzhled..

jsou divní

kapuce

komunikace, nenápadný styl nátlaku a přesvědčování, povětšinou přehnaná a nekontrolovaná zapálenost pro věc

lidé: témata hovoru, slovní zásoba, oblékání, životní styl..

Manipulativní chování, ukládání omezení, vytváření závislosti....

Manipulativní chování.

n

Názorové postoje, snaha přesvědčit ostatní o správnosti jejich názoru, někdy se vyskytují i vnější odlišující znaky jejich členů.

názory

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Nejsem si jistá možná ano, ale podle mě se ti to lidé nechovají jinak.

Nejspíš by byli nějak divně oblečeni...jednotně.

nejspíše by mi začali vnucovat svůj pohled na svět

Některé lidi na první pohled nepoznáte, že věří v něco, že jsou v některé sektě.

Někteří se odlišně oblékají, ale i když ne, po nějaké době vám secvakne že se chovají jinak....že by to mohla být nějaká sekta.

nenapsala jsem ano

nepoznal

Nepoznala

nepoznala

nepoznala

Nepoznala bych to.

Nepoznala. K otázce č. 16 -> Věřím i nevěřím v Boha a věřím na spoustu věcí, takže nevím, jak správně odpovědět. Dala jsem NE, protože nejsem posedlá jednou určitou vírou :-).

Nepoznala. ;)

nepoznám

netuším

Neustále veškeré hovory svádějí do náboženské roviny a propagují z Bible jen to co se jim hodí.

neviim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

NEVÍM

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

Nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevim

nevim

nevím

Nevím

nevím asi

Nevim jak to říct

Nevím no. Většinou to bývá tak, že se vás snaží velmi vřelým a nenuceným chování dotlačit k nim do spolku atd.

nevím, doufám, že ano

Nevím.

nevím....

ničeho

oblečení

Oblečení, mluva, líčení, mimika

odpověděla jsem nevím..

parta idiotů

podle dementbich otazek

podle chování

Podle chovani a nazoru jijich clenu

podle chování a řeči, komunikaci

podle chování a snahy manipulovat - poznám je brzpečně po první jimi pronesené větě (většinou tázací)

podle chování členů a leadera

podle chování jedinců

podle jejich metod, chovani

Podle jejich myšlení a slov

podle jejich pošahanosti

Podle jwjích argumentů

Podle kutny v šatníku

Podle naučených přesných textů neobsahujících vlastní střízlivý názor

Podle obsahu rozhovoru.

podle otázky 14 bych je nepoznala

Podle ovčího chovánní:)))

podle projevů demagogie

podle propagace názorů a myšlení

podle prvniho pohledu

podle rozhovoru se členy

podle řečí, které členové vedou

Podle stylu mluvy, fanatického přesvědčování (o své víře), neschopnosti přijímat protiargumenty...

Podle toho, jak by se chovali.

Podle typického oblčení a chování - viz. jehovistky v dlouhých sukních v metru co nabízejí časopisy atd.

podle vnucování názorů, přesvědčování apod.

pokud by po mě někdo chtěl změnu životního stylu nebo mi cpal nějakou víru

Povětšinou na nás zvoní v neděli v poledne v době oběda a chtějí distribuovat materiály k jejich učení a povídat si s námi. Jsou velmi neodbytní. Svými plakátky polepují dokonce i domovní nástěnku (jedna z členek sekty je dokonce moje sousedka).

rečí

Rozeznám sektu od náboženství

sektářské chování

Silná manipulace s lidmi, jejich ovlivňování. Tvrdili by že pomůžou ovšem to je jen zástěrka aby vůdci sekt mohli někoho ovlivňovat.

Silné vyznání

Snaha o omezení styku s lidmi, se kterými jsem se dosud stýkala, a obecně jakékoliv zásahy do osobního života.

snaha vtáhnout mě dovnitř, snaha přesvědčit mě, že mě dokáží dostat do nějakého duševního rozpoložení bez ohledu na mou vůli

společenství

Strom se pozná po ovoci, takže podle nesouladu jejich učení s křesťanskou vírou a někdy i určitou manipulativností.

Svědek Jehovův- Taška přes rameno, slušně oblečení (muži oblek, ženy sukně), v ruce časopis s tématem jejich náboženství.

tato otázka by neměla být povinná!!!!!

těžko vypsat, poslušnost vůdci sekty, nadřazenost sekty, jediný správný názor, nesvoboda, podřízenost, psychický nátlak...

to teda nevím

Třeba podle nějakého jejich oblečení, chování... nevím

typicka dikce - dogmata, pravidla, odmena za poslusnost

tztz

Uvedla jsem nevím

Uzavřenost

uzavřenost, přísná pravidla, patriarchální hierarchie

uzavřenost, typická postava vůdce, specifické učení

Uzavřený kolektiv, pevná pravidla, svázání lidí se sektou. Silné působení na osobní život lidí, nemožnost vystoupit. Ale navenek přitahující lidi...

V civilu podle spusobu mluveni, nazoru a treba na srazu nektery sekty maji i jiny obleceni a vsichni stejne, takze podle toho...

vetsinou chcou clovea nalakat do sekty takze podle chovani, a taky mívaji stejne obleceni

většina z nich, ve svém mluveném projevu zdůraznuje víru, že bůh je všemocný, a tváří se velmi sympaticky, ale když chcete pomalu odejít s ním že nemáte zájem, tak začnou naléhat, že nemůžete že bůh vás vidí...

viz výše

vymývání mozků

Vymývání mozků, vyžadování poslušnosti

vyplnila jsem možnost nevím

vyžaduje můj majetek,odděluje mě od rodiny, chce mě izolovat od společnosti, nutí mě změnit životní styl(odejíz ze zaměstnání,jíst něco jiného,změnit jméno,vzhled,,)

vzhled, názory, zájmy, způsob trávení času, vztahy

xxx

zaleží jak do styku... jen tak na ulici asi těžko, kdyby mi začali něco vykládat, ukazovat, byl bych už nejspíš více v obraze.

Zkušenosti

zmanipulovanost a oddanost členů

16. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13971,65 %71,65 %  
ano5528,35 %28,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaké jsou vaše zkušenosti s náboženskými sektami?

4. Navštívil/a byste seminář, kurz apod., který by pořádala některá náboženská sekta?

5. Máte pocit, že byste se mohl/a stát členem některé náboženské sekty, kdyby vás zaujala?

6. Přátelil/a byste se s někým, kdo by byl členem některé náboženské sekty?

7. Dovolil/a bych svému dítěti, aby se stalo členem některé náboženské sekty?

8. Podle mě jsou náboženské sekty:

9. Máte pocit, že jsou náboženské sekty nebezpečné?

10. Zakázali byste náboženské sekty?

11. Vůdce náboženské sekty je podle váš člověk:

12. Myslíte si, že téma sekt se týká jen malého množství lidí?

13. Členové náboženských sekt jsou nejčastěji lidé:

14. Myslíte si, že byste poznal/a náboženskou sektu, kdybyste s ní přišel/a do styku?

15. Jestli ano, podle čeho byste ji poznal/a?

16. Jste věřící?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaké jsou vaše zkušenosti s náboženskými sektami?

4. Navštívil/a byste seminář, kurz apod., který by pořádala některá náboženská sekta?

5. Máte pocit, že byste se mohl/a stát členem některé náboženské sekty, kdyby vás zaujala?

6. Přátelil/a byste se s někým, kdo by byl členem některé náboženské sekty?

7. Dovolil/a bych svému dítěti, aby se stalo členem některé náboženské sekty?

8. Podle mě jsou náboženské sekty:

9. Máte pocit, že jsou náboženské sekty nebezpečné?

10. Zakázali byste náboženské sekty?

11. Vůdce náboženské sekty je podle váš člověk:

12. Myslíte si, že téma sekt se týká jen malého množství lidí?

13. Členové náboženských sekt jsou nejčastěji lidé:

14. Myslíte si, že byste poznal/a náboženskou sektu, kdybyste s ní přišel/a do styku?

15. Jestli ano, podle čeho byste ji poznal/a?

16. Jste věřící?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němečková, E.Postoj k sektám (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://postoj-k-sektam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.