Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k zavádění změn na pracovištích

Postoj k zavádění změn na pracovištích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Šimková
Šetření:14. 07. 2014 - 20. 07. 2014
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku pro účely závěrečné práce v rámci specializačního vzdělávání na NCONZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů).

Děkuji

Marie Šimková

Odpovědi respondentů

1. Pracujete nebo pracoval/-a jste někdy jako vedoucí pracovník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7056,45 %56,45 %  
ano5443,55 %43,55 %  

Graf

2. Účastnil/-a jste se někdy v rámci svého zaměstnání jakéhokoli projektu z vlastní iniciativy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8971,77 %71,77 %  
ne3528,23 %28,23 %  

Graf

3. Činí Vám problém učit se novým postupům v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11592,74 %92,74 %  
ano97,26 %7,26 %  

Graf

4. Máte v průběhu pracovní doby prostor určený pouze pro seznámení se s novými pracovními postupy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7358,87 %58,87 %  
ano5141,13 %41,13 %  

Graf

5. Ovlivňujete pozitivně své kolegy při zavádění změn?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9475,81 %75,81 %  
ne3024,19 %24,19 %  

Graf

6. Je Vám vždy poskytnut dostatek informací před zavedením změn na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8971,77 %71,77 %  
ano3528,23 %28,23 %  

Graf

7. Limituje Vás nedostatek času v účasti na změnách ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6653,23 %53,23 %  
ne5846,77 %46,77 %  

Graf

8. Máte možnost v rámci Vašeho zaměstnání spolupodílet se na přípravě projektů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8568,55 %68,55 %  
ne3931,45 %31,45 %  

Graf

9. Jste iniciátorem změn na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6350,81 %50,81 %  
ne6149,19 %49,19 %  

Graf

10. Máte možnost vyjádřit se ke změně ve fázi jejího uvedení do provozu i v případě, že jste se na vzniku projektu nepodílel/-a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7459,68 %59,68 %  
ne5040,32 %40,32 %  

Graf

11. Máte vždy před uvedením změny do praxe zajištěny veškeré potřebné zdroje (např. finanční prostředky, prostory, pomůcky, personál apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9475,81 %75,81 %  
ano3024,19 %24,19 %  

Graf

12. Jsou dle Vašeho názoru změny na pracovišti přínosné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10584,68 %84,68 %  
ne1915,32 %15,32 %  

Graf

13. Myslíte si, že změny na pracovišti zatěžují zaměstnance?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8064,52 %64,52 %  
ne4435,48 %35,48 %  

Graf

14. Máte po zavedení změny na Vašem pracovišti přístup k informaci, zdali byla tato změna efektivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4637,1 %37,1 %  
spíše nesouhlasím3125 %25 %  
souhlasím2016,13 %16,13 %  
nevím1411,29 %11,29 %  
nesouhlasím1310,48 %10,48 %  

Graf

15. Podporujete své nadřízené při realizaci změn?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8266,13 %66,13 %  
ne4233,87 %33,87 %  

Graf

16. Je realizace či iniciace změn ve Vaší firmě spojena s Vaším odměňováním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3931,45 %31,45 %  
spíše nesouhlasím3528,23 %28,23 %  
spíše souhlasím2520,16 %20,16 %  
nevím1512,1 %12,1 %  
souhlasím108,06 %8,06 %  

Graf

17. Máte pocit, že změn realizovaných na Vašem pracovišti je nadmíru a jsou spíše kontraproduktivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4637,1 %37,1 %  
nevím2520,16 %20,16 %  
spíše souhlasím2419,35 %19,35 %  
nesouhlasím1915,32 %15,32 %  
souhlasím108,06 %8,06 %  

Graf

18. Vnímáte pozitivně nové projekty či inovace stávajících procesů na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9475,81 %75,81 %  
ne3024,19 %24,19 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8770,16 %70,16 %  
muž3729,84 %29,84 %  

Graf

20. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 35 let3931,45 %31,45 %  
26 – 30 let2520,16 %20,16 %  
20 – 25 let1915,32 %15,32 %  
36 – 40 let1814,52 %14,52 %  
41 – 45 let1612,9 %12,9 %  
46 – 50 let43,23 %3,23 %  
51 - 55 let21,61 %1,61 %  
56 - 60 let10,81 %0,81 %  

Graf

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8366,94 %66,94 %  
středoškolské s maturitou3528,23 %28,23 %  
středoškolské bez maturity43,23 %3,23 %  
základní21,61 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Limituje Vás nedostatek času v účasti na změnách ve Vaší firmě?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 17. Máte pocit, že změn realizovaných na Vašem pracovišti je nadmíru a jsou spíše kontraproduktivní?

9. Jste iniciátorem změn na Vašem pracovišti?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Vnímáte pozitivně nové projekty či inovace stávajících procesů na Vašem pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete nebo pracoval/-a jste někdy jako vedoucí pracovník?

2. Účastnil/-a jste se někdy v rámci svého zaměstnání jakéhokoli projektu z vlastní iniciativy?

3. Činí Vám problém učit se novým postupům v zaměstnání?

4. Máte v průběhu pracovní doby prostor určený pouze pro seznámení se s novými pracovními postupy?

5. Ovlivňujete pozitivně své kolegy při zavádění změn?

6. Je Vám vždy poskytnut dostatek informací před zavedením změn na Vašem pracovišti?

7. Limituje Vás nedostatek času v účasti na změnách ve Vaší firmě?

8. Máte možnost v rámci Vašeho zaměstnání spolupodílet se na přípravě projektů?

9. Jste iniciátorem změn na Vašem pracovišti?

10. Máte možnost vyjádřit se ke změně ve fázi jejího uvedení do provozu i v případě, že jste se na vzniku projektu nepodílel/-a?

11. Máte vždy před uvedením změny do praxe zajištěny veškeré potřebné zdroje (např. finanční prostředky, prostory, pomůcky, personál apod.)?

12. Jsou dle Vašeho názoru změny na pracovišti přínosné?

13. Myslíte si, že změny na pracovišti zatěžují zaměstnance?

14. Máte po zavedení změny na Vašem pracovišti přístup k informaci, zdali byla tato změna efektivní?

15. Podporujete své nadřízené při realizaci změn?

16. Je realizace či iniciace změn ve Vaší firmě spojena s Vaším odměňováním?

17. Máte pocit, že změn realizovaných na Vašem pracovišti je nadmíru a jsou spíše kontraproduktivní?

18. Vnímáte pozitivně nové projekty či inovace stávajících procesů na Vašem pracovišti?

19. Jste:

20. Váš věk:

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete nebo pracoval/-a jste někdy jako vedoucí pracovník?

2. Účastnil/-a jste se někdy v rámci svého zaměstnání jakéhokoli projektu z vlastní iniciativy?

3. Činí Vám problém učit se novým postupům v zaměstnání?

4. Máte v průběhu pracovní doby prostor určený pouze pro seznámení se s novými pracovními postupy?

5. Ovlivňujete pozitivně své kolegy při zavádění změn?

6. Je Vám vždy poskytnut dostatek informací před zavedením změn na Vašem pracovišti?

7. Limituje Vás nedostatek času v účasti na změnách ve Vaší firmě?

8. Máte možnost v rámci Vašeho zaměstnání spolupodílet se na přípravě projektů?

9. Jste iniciátorem změn na Vašem pracovišti?

10. Máte možnost vyjádřit se ke změně ve fázi jejího uvedení do provozu i v případě, že jste se na vzniku projektu nepodílel/-a?

11. Máte vždy před uvedením změny do praxe zajištěny veškeré potřebné zdroje (např. finanční prostředky, prostory, pomůcky, personál apod.)?

12. Jsou dle Vašeho názoru změny na pracovišti přínosné?

13. Myslíte si, že změny na pracovišti zatěžují zaměstnance?

14. Máte po zavedení změny na Vašem pracovišti přístup k informaci, zdali byla tato změna efektivní?

15. Podporujete své nadřízené při realizaci změn?

16. Je realizace či iniciace změn ve Vaší firmě spojena s Vaším odměňováním?

17. Máte pocit, že změn realizovaných na Vašem pracovišti je nadmíru a jsou spíše kontraproduktivní?

18. Vnímáte pozitivně nové projekty či inovace stávajících procesů na Vašem pracovišti?

19. Jste:

20. Váš věk:

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimková, M.Postoj k zavádění změn na pracovištích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://postoj-k-zavadeni-zmen-na-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.