Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj občanů k volbám v ČR.

Postoj občanů k volbám v ČR.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Chramostová
Šetření:09. 02. 2012 - 16. 02. 2012
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o Vaši chvilku!!! Dotazník uplatním v bakalářské práci. Cílem je: Průzkum veřejného mínění a postoj občanů k volbám.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11968 %68 %  
muž5632 %32 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-28otázka č. 3, 29-38otázka č. 3, 39-48otázka č. 3, 49-58otázka č. 3, 59-68otázka č. 3, 69- víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2813174,86 %74,86 %  
29-382212,57 %12,57 %  
39-48116,29 %6,29 %  
49-5874 %4 %  
59-6831,71 %1,71 %  
69- více10,57 %0,57 %  

Graf

3. Chodíte k volbám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14784 %84 %  
ne2816 %16 %  

Graf

4. Myslíte si, že by se věková hranice voličů měla snížit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14683,43 %83,43 %  
nevím179,71 %9,71 %  
ano126,86 %6,86 %  

Graf

5. Myslíte si, že svým hlasem můžete ovlivnit dění v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8649,14 %49,14 %  
ne7241,14 %41,14 %  
nevím179,71 %9,71 %  

Graf

6. Jste pro, že vámi zvolená strana po volbách vytváří koalici se stranou, u které nesdílíte stejné postoje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10660,57 %60,57 %  
ano3520 %20 %  
nevím3419,43 %19,43 %  

Graf

7. Jste spokojeni se vznikem stále nových politických stran?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9956,57 %56,57 %  
ne7643,43 %43,43 %  

Graf

8. Jste pro přímou volbu prezidenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13878,86 %78,86 %  
ne3721,14 %21,14 %  

Graf

9. Myslíte si, že volbám v ČR vládne korupce, popřípadě je jakkoliv ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7140,57 %40,57 %  
souhlasím5430,86 %30,86 %  
spíše nesouhlasím2514,29 %14,29 %  
nevím1810,29 %10,29 %  
nesouhlasím74 %4 %  

Graf

10. Ovlivňuje váš volební úsudek média (TV, tisk)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8850,29 %50,29 %  
ne8749,71 %49,71 %  

Graf

11. Myslíte si, že ekonomická krize může ovlivnit volby v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13577,14 %77,14 %  
nevím2313,14 %13,14 %  
ne179,71 %9,71 %  

Graf

12. Souhlasíte, aby se voleb v ČR účastnili i lidé se zde vedeným trvalým pobytem a však bez českého občanství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10459,43 %59,43 %  
ano7140,57 %40,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Chodíte k volbám?

4. Myslíte si, že by se věková hranice voličů měla snížit?

5. Myslíte si, že svým hlasem můžete ovlivnit dění v ČR?

6. Jste pro, že vámi zvolená strana po volbách vytváří koalici se stranou, u které nesdílíte stejné postoje?

7. Jste spokojeni se vznikem stále nových politických stran?

8. Jste pro přímou volbu prezidenta?

9. Myslíte si, že volbám v ČR vládne korupce, popřípadě je jakkoliv ovlivňuje?

10. Ovlivňuje váš volební úsudek média (TV, tisk)?

11. Myslíte si, že ekonomická krize může ovlivnit volby v ČR?

12. Souhlasíte, aby se voleb v ČR účastnili i lidé se zde vedeným trvalým pobytem a však bez českého občanství?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Chodíte k volbám?

4. Myslíte si, že by se věková hranice voličů měla snížit?

5. Myslíte si, že svým hlasem můžete ovlivnit dění v ČR?

6. Jste pro, že vámi zvolená strana po volbách vytváří koalici se stranou, u které nesdílíte stejné postoje?

7. Jste spokojeni se vznikem stále nových politických stran?

8. Jste pro přímou volbu prezidenta?

9. Myslíte si, že volbám v ČR vládne korupce, popřípadě je jakkoliv ovlivňuje?

10. Ovlivňuje váš volební úsudek média (TV, tisk)?

11. Myslíte si, že ekonomická krize může ovlivnit volby v ČR?

12. Souhlasíte, aby se voleb v ČR účastnili i lidé se zde vedeným trvalým pobytem a však bez českého občanství?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chramostová, M.Postoj občanů k volbám v ČR. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoj-obcanu-k-volbam-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.