Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj obyvatel k životnímu prostředí a třídění odpadu.

Postoj obyvatel k životnímu prostředí a třídění odpadu.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Zemanova
Šetření:16. 04. 2011 - 20. 04. 2011
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou seminární práci do Marketingu. Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu věnovat se mému dotazníku.

Martina

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o problematiku životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, okrajově3260,38 %60,38 %  
ano1630,19 %30,19 %  
ne59,43 %9,43 %  

Graf

2. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pravidelněotázka č. 3, ano, průběžněotázka č. 3, neotázka č. 4, ne, stejně to nemá významotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně2750,94 %50,94 %  
ano, průběžně2037,74 %37,74 %  
ne, stejně to nemá význam 35,66 %5,66 %  
ne35,66 %5,66 %  

Graf

3. Domníváte se, že umíte správně třídit odpad? (Víte, které obalové materiály patří do jednotlivých nádob na tříděný odpad?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3268,09 %60,38 %  
nejsem si jistý(a)1021,28 %18,87 %  
nevím48,51 %7,55 %  
ne12,13 %1,89 %  

Graf

4. Víte, jaké barevné nádoby jsou určeny pro tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žlutá5094,34 %94,34 %  
zelená4788,68 %88,68 %  
modrá4788,68 %88,68 %  
bílá1935,85 %35,85 %  
červená1630,19 %30,19 %  
hnědá916,98 %16,98 %  
oranžová35,66 %5,66 %  
nevim11,89 %1,89 %  
oranžová pro krabice od mléka11,89 %1,89 %  

Graf

5. Máte v blízkosti svého bydliště nádoby na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5094,34 %94,34 %  
ne35,66 %5,66 %  

Graf

6. Je pro Vás vzdálenost nádob na tříděný odpad přijatelná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4686,79 %86,79 %  
ne713,21 %13,21 %  

Graf

7. Věříte tomu, že se všechny tříděné odpady dále zpracovávají/recyklují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2139,62 %39,62 %  
ne1732,08 %32,08 %  
nevím1528,3 %28,3 %  

Graf

8. Máte představu o tom kolik domácností třídí odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1/32037,74 %37,74 %  
nevím, nemám tušení1732,08 %32,08 %  
2/31426,42 %26,42 %  
jiné23,77 %3,77 %  

Graf

9. Dáváte přednost výrobkům, které jsou ekologicky rozložitelné či recyklovatelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %54,72 %  
ne1324,53 %24,53 %  
nezajímám se o to1120,75 %20,75 %  

Graf

10. Používáte výroby z recyklovatelného materiálu? (např. toaletní papír, kancelářský papír..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3464,15 %64,15 %  
nevím1222,64 %22,64 %  
ne713,21 %13,21 %  

Graf

11. Domníváte se ,že je výroba recyklovatelného materiálu "šetrnější" k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3362,26 %62,26 %  
nevím1324,53 %24,53 %  
nezajímám se o to47,55 %7,55 %  
ne35,66 %5,66 %  

Graf

12. Domníváte se, že třídění odpadu vede ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech, obcích, regionech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4177,36 %77,36 %  
nevím815,09 %15,09 %  
ne47,55 %7,55 %  

Graf

13. Jste spokojen(a) se stavem životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen(a)3056,6 %56,6 %  
spíše nespokojen(a)1833,96 %33,96 %  
nevím23,77 %3,77 %  
rozhodně nespokojen(a)23,77 %3,77 %  
rozhodně spokojen(a)11,89 %1,89 %  

Graf

14. Jaká opatření by pomohla ke zlepšení stavu životního prostředí v obci/městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výsadba zeleně3975 %73,58 %  
zrušení skládky odpadů1325 %24,53 %  
výstavba moderní spalovny odpadů1019,23 %18,87 %  
změna smýšlení člověka o důležitosti životního pro11,92 %1,89 %  
středí.ALe jak?11,92 %1,89 %  
Více informovat občany o správném zachání s odpady11,92 %1,89 %  
pravidelný úklid odpadků v městě a blízkém okolí11,92 %1,89 %  
vyšší ceny za odvoz odpadů11,92 %1,89 %  
zrušit DEZU:-)11,92 %1,89 %  
nevím11,92 %1,89 %  
nadoby na recyklovany odpad,mame jen sberny dvur11,92 %1,89 %  
vyhovuje mi to co je11,92 %1,89 %  
pořádek, psí výkaly11,92 %1,89 %  

Graf

15. Jak jinak, než tříděním, se podílíte na ochraně životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyhazuji odpadky mimo nádobu/koš5196,23 %96,23 %  
neplýtvám vodou3362,26 %62,26 %  
chodím pěšky 2750,94 %50,94 %  
čistím les815,09 %15,09 %  
sázím stromky59,43 %9,43 %  
čistím vodní toky, nemám auto, pěstuju zeleninu...11,89 %1,89 %  

Graf

16. Jaké informační zdroje využíváte při informování o třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4177,36 %77,36 %  
tv2037,74 %37,74 %  
reklama1426,42 %26,42 %  
odborné časopisy47,55 %7,55 %  
zadne11,89 %1,89 %  
otce a přitele, jsou v tom zainteresováni11,89 %1,89 %  
obecní vývěsku11,89 %1,89 %  
známí11,89 %1,89 %  
škoda (přednášky kulturní a sociální ekologie)11,89 %1,89 %  
žádné11,89 %1,89 %  

Graf

17. Vyvolávají ve Vás reklamní kampaně, týkající se třídění odpadu, potřebu třídit odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2852,83 %52,83 %  
ne2547,17 %47,17 %  

Graf

18. Domníváte se, že má třídění odpadu smysl pro ochranu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4584,91 %84,91 %  
nevím47,55 %7,55 %  
ne47,55 %7,55 %  

Graf

19. Máte doma výrobek (spotřebič/produkt) šetrný k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %54,72 %  
nevím2241,51 %41,51 %  
ne23,77 %3,77 %  

Graf

20. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4788,68 %88,68 %  
muž611,32 %11,32 %  

Graf

21. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-352343,4 %43,4 %  
18-242037,74 %37,74 %  
36-4559,43 %9,43 %  
46-5547,55 %7,55 %  
56 a více11,89 %1,89 %  

Graf

22. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2853,85 %52,83 %  
1528,85 %28,3 %  
VOŠ59,62 %9,43 %  
vyučen(a)35,77 %5,66 %  
11,92 %1,89 %  

Graf

23. Žijete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město3769,81 %69,81 %  
vesnice1630,19 %30,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Používáte výroby z recyklovatelného materiálu? (např. toaletní papír, kancelářský papír..)

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Zajímáte se o problematiku životního prostředí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o problematiku životního prostředí?

2. Třídíte odpad?

3. Domníváte se, že umíte správně třídit odpad? (Víte, které obalové materiály patří do jednotlivých nádob na tříděný odpad?)

4. Víte, jaké barevné nádoby jsou určeny pro tříděný odpad?

5. Máte v blízkosti svého bydliště nádoby na tříděný odpad?

6. Je pro Vás vzdálenost nádob na tříděný odpad přijatelná?

7. Věříte tomu, že se všechny tříděné odpady dále zpracovávají/recyklují?

8. Máte představu o tom kolik domácností třídí odpad?

9. Dáváte přednost výrobkům, které jsou ekologicky rozložitelné či recyklovatelné?

10. Používáte výroby z recyklovatelného materiálu? (např. toaletní papír, kancelářský papír..)

11. Domníváte se ,že je výroba recyklovatelného materiálu "šetrnější" k životnímu prostředí?

12. Domníváte se, že třídění odpadu vede ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech, obcích, regionech?

13. Jste spokojen(a) se stavem životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

14. Jaká opatření by pomohla ke zlepšení stavu životního prostředí v obci/městě?

15. Jak jinak, než tříděním, se podílíte na ochraně životního prostředí?

16. Jaké informační zdroje využíváte při informování o třídění odpadu?

17. Vyvolávají ve Vás reklamní kampaně, týkající se třídění odpadu, potřebu třídit odpad?

18. Domníváte se, že má třídění odpadu smysl pro ochranu životního prostředí?

19. Máte doma výrobek (spotřebič/produkt) šetrný k životnímu prostředí?

20. Jste:

21. Věk:

22. Vzdělání:

23. Žijete v:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o problematiku životního prostředí?

2. Třídíte odpad?

3. Domníváte se, že umíte správně třídit odpad? (Víte, které obalové materiály patří do jednotlivých nádob na tříděný odpad?)

4. Víte, jaké barevné nádoby jsou určeny pro tříděný odpad?

5. Máte v blízkosti svého bydliště nádoby na tříděný odpad?

6. Je pro Vás vzdálenost nádob na tříděný odpad přijatelná?

7. Věříte tomu, že se všechny tříděné odpady dále zpracovávají/recyklují?

8. Máte představu o tom kolik domácností třídí odpad?

9. Dáváte přednost výrobkům, které jsou ekologicky rozložitelné či recyklovatelné?

10. Používáte výroby z recyklovatelného materiálu? (např. toaletní papír, kancelářský papír..)

11. Domníváte se ,že je výroba recyklovatelného materiálu "šetrnější" k životnímu prostředí?

12. Domníváte se, že třídění odpadu vede ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech, obcích, regionech?

13. Jste spokojen(a) se stavem životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

14. Jaká opatření by pomohla ke zlepšení stavu životního prostředí v obci/městě?

15. Jak jinak, než tříděním, se podílíte na ochraně životního prostředí?

16. Jaké informační zdroje využíváte při informování o třídění odpadu?

17. Vyvolávají ve Vás reklamní kampaně, týkající se třídění odpadu, potřebu třídit odpad?

18. Domníváte se, že má třídění odpadu smysl pro ochranu životního prostředí?

19. Máte doma výrobek (spotřebič/produkt) šetrný k životnímu prostředí?

20. Jste:

21. Věk:

22. Vzdělání:

23. Žijete v:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zemanova, M.Postoj obyvatel k životnímu prostředí a třídění odpadu. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoj-obyvatel-k-zivotnimu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.