Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj společnosti k osobám s mentálním postižením

Postoj společnosti k osobám s mentálním postižením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Knotková
Šetření:27. 03. 2015 - 01. 04. 2015
Počet respondentů:172
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.09
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

dovoluji si Vám poslat dotazník s prosbou o jeho vyplnění. Údaje, které dotazník poskytne, potřebuji pro svoji kvalifikační práci. Prosím, abyste neotáleli s vyplněním dotazníku a jeho potvrzením, jelikož jsem v časové tísni.

S pozdravem   Lucie Knotková

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11466,28 %66,28 %  
Muž5833,72 %33,72 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-459152,91 %52,91 %  
26-354928,49 %28,49 %  
46-55158,72 %8,72 %  
19-25105,81 %5,81 %  
56 a více42,33 %2,33 %  
15-1831,74 %1,74 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou9655,81 %55,81 %  
vysokoškolské3118,02 %18,02 %  
střední s vyučením2816,28 %16,28 %  
vyšší odborné116,4 %6,4 %  
základní63,49 %3,49 %  

Graf

4. Máte ve svém okolí osobu s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9454,65 %54,65 %  
ano7845,35 %45,35 %  

Graf

5. Souhlasíte s integrací osob s mentálním postižením do tzv. „zdravé“ společnosti za správné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7141,28 %41,28 %  
spíše souhlasím5029,07 %29,07 %  
nevím2615,12 %15,12 %  
spíše nesouhlasím2112,21 %12,21 %  
nesouhlasím42,33 %2,33 %  

Graf

6. Myslíte si, že volně se pohybující občané s mentálním postižením ve Vašem okolí mohou být nebezpeční?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11969,19 %69,19 %  
ano5330,81 %30,81 %  

Graf

7. Máte nějaké negativní zkušenosti s osobou s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15288,37 %88,37 %  
ano2011,63 %11,63 %  

Graf

8. Jaké zkušenosti máte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
agrese213,33 %1,16 %  
agresivita,ale nemuzou zrejme za to16,67 %0,58 %  
návaly vzteku,vyhrocené emoce16,67 %0,58 %  
ve škole....mravní ohrožování(obtěžování) spolužáků16,67 %0,58 %  
fyzické napadení16,67 %0,58 %  
obcasné obtěžování a žebrání o peníze16,67 %0,58 %  
V souvislosti s výkonem svého zaměstnání, celkem pozitivní.16,67 %0,58 %  
Bydlím v Terezíně, kde sídlí Ústav pro mentálně postižené a hodně se jich tu volně pohybuje a jsou to alkoholici, takže neustále žebrají o peníze na alkohol nebo cigarety. 16,67 %0,58 %  
Negativni zkusenosti v detstvi ovlivnily muj pohled na osoby s mentalnim postizenim. 16,67 %0,58 %  
Osobní obtěžování, nereágování na výzvu aby daná osoba odelša, narušování soukromí16,67 %0,58 %  
ostatní odpovědi záchvaty zuřivosti...
násilí na druhých lidech
napadani lidi v okoli
agresivita, neodbytnost
426,67 %2,33 % 

Graf

9. Souhlasíte s tím, aby osoby s mentálním postižením měli stejná práva a povinnosti jako ostatní lidé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze omezeně13075,58 %75,58 %  
ano2413,95 %13,95 %  
ne1810,47 %10,47 %  

Graf

10. Je podle Vás správné, aby tito lidé měli právo na početí dítěte a založení vlastní rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7443,02 %43,02 %  
nevím3218,6 %18,6 %  
spíše ano2816,28 %16,28 %  
ne2715,7 %15,7 %  
ano116,4 %6,4 %  

Graf

11. Víte, kde ve Vašem okolí je poskytováno bydlení pro lidi s mentálním postižením (tzv. chráněné bydlení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10561,05 %61,05 %  
ne6738,95 %38,95 %  

Graf

12. Myslíte, že chráněné bydlení je pro jedince s tímto postižením prospěšné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7744,77 %44,77 %  
spíše ano6537,79 %37,79 %  
nevím179,88 %9,88 %  
spíše ne95,23 %5,23 %  
ne42,33 %2,33 %  

Graf

13. Co cítíte při setkání s osobou mentálně postiženou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soucit8046,51 %46,51 %  
nic, je jako normální člověk6940,12 %40,12 %  
nepříjemný pocit2112,21 %12,21 %  
lhostejnost10,58 %0,58 %  
odpor10,58 %0,58 %  

Graf

14. Máte pocit, že je lidem s mentálním postižením věnována od společnosti přiměřená péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6336,63 %36,63 %  
spíše ne5029,07 %29,07 %  
nevím2615,12 %15,12 %  
ne1810,47 %10,47 %  
ano158,72 %8,72 %  

Graf

15. Domníváte se, že i osoby s mentálním postižením (dle závažnosti onemocnění a pod dohledem) se mohou pracovně uplatnit a přispět tak společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10460,47 %60,47 %  
spíše ano5330,81 %30,81 %  
spíše ne95,23 %5,23 %  
nevím31,74 %1,74 %  
ne31,74 %1,74 %  

Graf

16. Kdybyste mohl/a, poskytl/a byste osobě s mentálním postižením pracovní příležitost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6940,12 %40,12 %  
ano6638,37 %38,37 %  
nevím2212,79 %12,79 %  
spíše ne95,23 %5,23 %  
ne63,49 %3,49 %  

Graf

17. Byl(a) byste schopen(na) pracovat (nebo věnovat volný čas) s osobami s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně8247,67 %47,67 %  
ano4928,49 %28,49 %  
ne4123,84 %23,84 %  

Graf

18. Souhlasíte s tím, aby děti s mentálním postižením navštěvovaly školní zařízení společně s dětmi zdravými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4928,49 %28,49 %  
souhlasím4123,84 %23,84 %  
nevím3620,93 %20,93 %  
spíše nesouhlasím3419,77 %19,77 %  
nesouhlasím126,98 %6,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Domníváte se, že i osoby s mentálním postižením (dle závažnosti onemocnění a pod dohledem) se mohou pracovně uplatnit a přispět tak společnosti?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Je podle Vás správné, aby tito lidé měli právo na početí dítěte a založení vlastní rodiny?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Kdybyste mohl/a, poskytl/a byste osobě s mentálním postižením pracovní příležitost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny spadáte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Máte ve svém okolí osobu s mentálním postižením?

5. Souhlasíte s integrací osob s mentálním postižením do tzv. „zdravé“ společnosti za správné?

6. Myslíte si, že volně se pohybující občané s mentálním postižením ve Vašem okolí mohou být nebezpeční?

7. Máte nějaké negativní zkušenosti s osobou s mentálním postižením?

9. Souhlasíte s tím, aby osoby s mentálním postižením měli stejná práva a povinnosti jako ostatní lidé?

10. Je podle Vás správné, aby tito lidé měli právo na početí dítěte a založení vlastní rodiny?

11. Víte, kde ve Vašem okolí je poskytováno bydlení pro lidi s mentálním postižením (tzv. chráněné bydlení)?

12. Myslíte, že chráněné bydlení je pro jedince s tímto postižením prospěšné?

13. Co cítíte při setkání s osobou mentálně postiženou?

14. Máte pocit, že je lidem s mentálním postižením věnována od společnosti přiměřená péče?

15. Domníváte se, že i osoby s mentálním postižením (dle závažnosti onemocnění a pod dohledem) se mohou pracovně uplatnit a přispět tak společnosti?

16. Kdybyste mohl/a, poskytl/a byste osobě s mentálním postižením pracovní příležitost?

17. Byl(a) byste schopen(na) pracovat (nebo věnovat volný čas) s osobami s mentálním postižením?

18. Souhlasíte s tím, aby děti s mentálním postižením navštěvovaly školní zařízení společně s dětmi zdravými?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny spadáte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Máte ve svém okolí osobu s mentálním postižením?

5. Souhlasíte s integrací osob s mentálním postižením do tzv. „zdravé“ společnosti za správné?

6. Myslíte si, že volně se pohybující občané s mentálním postižením ve Vašem okolí mohou být nebezpeční?

7. Máte nějaké negativní zkušenosti s osobou s mentálním postižením?

9. Souhlasíte s tím, aby osoby s mentálním postižením měli stejná práva a povinnosti jako ostatní lidé?

10. Je podle Vás správné, aby tito lidé měli právo na početí dítěte a založení vlastní rodiny?

11. Víte, kde ve Vašem okolí je poskytováno bydlení pro lidi s mentálním postižením (tzv. chráněné bydlení)?

12. Myslíte, že chráněné bydlení je pro jedince s tímto postižením prospěšné?

13. Co cítíte při setkání s osobou mentálně postiženou?

14. Máte pocit, že je lidem s mentálním postižením věnována od společnosti přiměřená péče?

15. Domníváte se, že i osoby s mentálním postižením (dle závažnosti onemocnění a pod dohledem) se mohou pracovně uplatnit a přispět tak společnosti?

16. Kdybyste mohl/a, poskytl/a byste osobě s mentálním postižením pracovní příležitost?

17. Byl(a) byste schopen(na) pracovat (nebo věnovat volný čas) s osobami s mentálním postižením?

18. Souhlasíte s tím, aby děti s mentálním postižením navštěvovaly školní zařízení společně s dětmi zdravými?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Knotková, L.Postoj společnosti k osobám s mentálním postižením (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoj-spolecnosti-k-osobam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.