Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj veřejnosti k oblasti důchodového pojištění

Postoj veřejnosti k oblasti důchodového pojištění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Štiková
Šetření:11. 03. 2010 - 21. 03. 2010
Počet respondentů:149
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem dotazníku, který se Vám dostal do rukou, je poznat názory veřejnosti na problematiku, která se dříve nebo později bude dotýkat nás všech, a tou je důchodové pojištění a zabezpečení na stáří. 

Dotazník bude použit pro praktickou část mé bakalářské práce na téma

" Výzkum vybraných činností Okresní správy sociálního zabezpečení".

Výsledky dotazníku budou zcela anonymní.

Předem Vám děkuji za Váš čas a odpovědi.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o to, v kolika letech budete mít nárok na starobní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11073,83 %73,83 %  
ne2617,45 %17,45 %  
o této problematice jsem zatím neuvažoval/a138,72 %8,72 %  

Graf

2. Čeho se v důchodu nejvíce obáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát nebude mít dostatek finančních prostředků k zajištění výplat důchodu8154,36 %54,36 %  
výše důchodu mi nebude stačit k pokrytí základních životních potřeb7953,02 %53,02 %  
nebudu schopen pracovat až do důchodového věku ze zdravotních důvodů4630,87 %30,87 %  
nedosáhnu dobu povinných odpracovaných let42,68 %2,68 %  
samoty10,67 %0,67 %  
v mém důchodovém věku žádný důchod nebude10,67 %0,67 %  
mám obavy,že se důchodu ani nedožiju10,67 %0,67 %  
ničeho, budu-li dělat co mám10,67 %0,67 %  
Budu muset pracovat do 100 let abych dostal duchod10,67 %0,67 %  
musím si sám připravit dostatečnou finanční rezerv10,67 %0,67 %  
nedožiji se důchodu10,67 %0,67 %  
zdravotní problémy10,67 %0,67 %  
volného času10,67 %0,67 %  
nemam obavy z duchodoveho veku10,67 %0,67 %  
zdravotní problémy :)10,67 %0,67 %  

Graf

3. Spoléháte na to, že Vás ve stáří zabezpečí pouze státní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne8657,72 %57,72 %  
spíše ne3926,17 %26,17 %  
spíše ano138,72 %8,72 %  
nevím 64,03 %4,03 %  
rozhodně ano53,36 %3,36 %  

Graf

4. Myslíte si, že se o Vás ve stáří postarají Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5838,93 %38,93 %  
nevím 4731,54 %31,54 %  
rozhodně ne2114,09 %14,09 %  
spíše ano1610,74 %10,74 %  
rozhodně ano74,7 %4,7 %  

Graf

5. Jak se hodláte zabezpečit na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uzavřením penzijního připojištění11275,17 %75,17 %  
spoléhám se na vlastní úspory6241,61 %41,61 %  
budu pracovat jak nejdéle to bude možné6140,94 %40,94 %  
uzavřením stavebního spoření4530,2 %30,2 %  
uzavřením životního pojištění4328,86 %28,86 %  
až zemřou rodiče, zabiju se - důchodu se nedožiju10,67 %0,67 %  
snažím se vytvářet aktiva10,67 %0,67 %  
dlouhodobé investice10,67 %0,67 %  
podílové fondy,akcie10,67 %0,67 %  
co je vám potom10,67 %0,67 %  
vybudováním dostatečných aktiv10,67 %0,67 %  
stát bude připlácet těm co si budou spořit10,67 %0,67 %  

Graf

6. Jste účastníkem penzijního připojištění

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10268,46 %68,46 %  
ne, ale v budoucnu si penzijní připojištění určitě založím2617,45 %17,45 %  
ne a ani v budoucnu jej nehodlám zakládat138,72 %8,72 %  
chtěl/a bych se na důchod lépe zajistit, ale můj měsíční finanční rozpočet mi to nedovoluje85,37 %5,37 %  

Graf

7. Jaká je podle Vás výše odvodu na sociální pojištění

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpovídající6342,28 %42,28 %  
příliš vysoká5939,6 %39,6 %  
nevím jaká je výše odvodu na sociální pojištění2315,44 %15,44 %  
příliš nízká42,68 %2,68 %  

Graf

8. Je Vám známo, že můžete jednou ročně požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8859,06 %59,06 %  
ano6140,94 %40,94 %  

Graf

9. Už jste někdy této služby využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9966,44 %66,44 %  
ne, ale určitě v budoucnu využiji3322,15 %22,15 %  
ano1711,41 %11,41 %  

Graf

10. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě10872,48 %72,48 %  
na venkově4127,52 %27,52 %  

Graf

11. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující7248,32 %48,32 %  
osoba samostatně výdělečně činná3221,48 %21,48 %  
student2315,44 %15,44 %  
jiné1510,07 %10,07 %  
důchodce74,7 %4,7 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 40 let6946,31 %46,31 %  
41 - 50 let2919,46 %19,46 %  
do 25 let2718,12 %18,12 %  
51 až do dosažení důchodového věku1711,41 %11,41 %  
občané důchodového věku74,7 %4,7 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10570,47 %70,47 %  
muž4429,53 %29,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Je Vám známo, že můžete jednou ročně požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Už jste někdy této služby využil/a?
  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím jaká je výše odvodu na sociální pojištění na otázku 7. Jaká je podle Vás výše odvodu na sociální pojištění

12. Kolik je Vám let?

  • odpověď do 25 let:
    • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 11. Zaměstnání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o to, v kolika letech budete mít nárok na starobní důchod?

2. Čeho se v důchodu nejvíce obáváte?

3. Spoléháte na to, že Vás ve stáří zabezpečí pouze státní důchod?

4. Myslíte si, že se o Vás ve stáří postarají Vaše děti?

5. Jak se hodláte zabezpečit na stáří?

6. Jste účastníkem penzijního připojištění

7. Jaká je podle Vás výše odvodu na sociální pojištění

8. Je Vám známo, že můžete jednou ročně požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění?

9. Už jste někdy této služby využil/a?

10. Bydlíte:

11. Zaměstnání:

12. Kolik je Vám let?

13. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o to, v kolika letech budete mít nárok na starobní důchod?

2. Čeho se v důchodu nejvíce obáváte?

3. Spoléháte na to, že Vás ve stáří zabezpečí pouze státní důchod?

4. Myslíte si, že se o Vás ve stáří postarají Vaše děti?

5. Jak se hodláte zabezpečit na stáří?

6. Jste účastníkem penzijního připojištění

7. Jaká je podle Vás výše odvodu na sociální pojištění

8. Je Vám známo, že můžete jednou ročně požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění?

9. Už jste někdy této služby využil/a?

10. Bydlíte:

11. Zaměstnání:

12. Kolik je Vám let?

13. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štiková, J.Postoj veřejnosti k oblasti důchodového pojištění (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoj-verejnosti-k-oblasti-duchodoveho-pojisteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.