Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj veřejnosti vůči soukromým vysokým školám

Postoj veřejnosti vůči soukromým vysokým školám

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Hladílek
Šetření:10. 12. 2012 - 14. 12. 2012
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,
jsme studenti soukromé vysoké školy Sting o. p . s. a rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zaměřeného na zjištění postoje veřejnosti vůči soukromým vysokým školám. Díky Vašim odpovědím budeme schopní najít případný prostor pro zdokonalení soukromých vysokých škol. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze pro účel vyhodnocení dotazníku a Vaše osobní údaje nebudou přístupné třetím osobám. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut.

Odpovědi respondentů

1. Kdo ovlivňuje Vaše rozhodnutí při výběru vysoké školy? (možnost vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhoduji se sám/sama11980,95 %80,95 %  
Rozhoduji společně s rodinou4429,93 %29,93 %  
Rozhoduje doporučení známých3322,45 %22,45 %  
Rozhoduje přání rodičů128,16 %8,16 %  
Jiné32,04 %2,04 %  

Graf

2. Jaký význam při výběru vysoké školy pro Vás mají následující faktory: (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pověst1.9730.856
Výše školného2.3471.478
Studijní obory1.5710.816
Šance na přijetí2.171.202
Mimoškolní aktivity, studentské výhody (Menza, Erasmus)3.191.42
Mediální aféry2.981.53
Možnost studia v zahraničí3.0271.632
Individuální přístup2.6261.159
Studijní materiály v elektronické podobě2.4761.338
Blízkost školy od místa bydliště2.981.707
Ubytování3.021.503

Graf

3. Jak byste označili Váš názor na soukromé vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální6544,22 %44,22 %  
Pozitivní4228,57 %28,57 %  
Negativní4027,21 %27,21 %  

Graf

4. Změní se Váš přístup k soukromým vysokým školám po zavedení školného na státních školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9363,27 %63,27 %  
nevím4027,21 %27,21 %  
ano149,52 %9,52 %  

Graf

5. Pokud byste dostali nabídku uhrazení veškerých nákladů na studium, včetně školného, přiklonili byste se ke studiu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na státní vysoké škole9262,59 %62,59 %  
Na soukromé vysoké škole5537,41 %37,41 %  

Graf

6. Máte osobní zkušenost se soukromou nebo státní vysokou školou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám zkušenost se státní VŠ6846,9 %46,26 %  
Ano, mám zkušenost se soukromou VŠ3222,07 %21,77 %  
Nemám zkušenosti s žádnou VŠ2517,24 %17,01 %  
Mám zkušenost se soukromou i se státní VŠ2013,79 %13,61 %  

Graf

7. Pokud máte zkušenosti se soukromou VŠ, ohodnoťte prosím Vaši spokojenost. (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nabídka studijních oborů2.2540.92
Přístup vyučujících ke studentům2.210.682
Vybavení budov, učeben3.0651.06
Mimoškolní aktivity3.6291.233
Studentské výhody3.1270.746
Spolupráce VŠ s firmami3.1431.361

Graf

8. Pokud máte zkušenosti se státní VŠ, ohodnoťte prosím Vaši spokojenost. (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nabídka studijních oborů1.7830.67
Přístup vyučujících ke studentům2.5221.163
Vybavení budov, učeben2.4241.114
Mimoškolní aktivity2.5111.141
Studentské výhody2.5330.966
Spolupráce VŠ s firmami2.9671.263

Graf

9. Mají absolventi soukromých VŠ stejné podmínky jako absolventi státních vysokých škol po dostudování na trhu práce? (možno vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, domnívám se, ale zkušenosti s tím nemám.7450,34 %50,34 %  
Ne, nedomnívám se, ale zkušenosti s tím nemám.4228,57 %28,57 %  
Ano, lidé v mém okolí s tím mají zkušenosti.149,52 %9,52 %  
Ano, mám s tím vlastní zkušenosti.117,48 %7,48 %  
Ne, lidé v mém okolí s tím mají zkušenosti.117,48 %7,48 %  
Ne, mám s tím vlastní zkušenosti.64,08 %4,08 %  

Graf

10. Kolik financí jste ochotna/ochoten a schopna/schopen vynaložit na studium jednoho semestru vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 000 Kč3825,85 %25,85 %  
10 001 Kč - 20 000 Kč3221,77 %21,77 %  
5 001 Kč - 10 000 Kč3121,09 %21,09 %  
20 001 Kč - 30 000 Kč2718,37 %18,37 %  
0 Kč138,84 %8,84 %  
30 001 Kč a více64,08 %4,08 %  

Graf

11. Nabízí soukromé školy obory, o které máte zájem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7953,74 %53,74 %  
nevím4329,25 %29,25 %  
ne2517,01 %17,01 %  

Graf

12. Na jaké škole myslíte, že je studetům nabízen individuálnější přístup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na soukromé VŠ7853,06 %53,06 %  
Nerozhoduje typ školy6544,22 %44,22 %  
Na státní VŠ32,04 %2,04 %  
Nerozhoduje typ školy10,68 %0,68 %  

Graf

13. Jsou pro Vás důležité studentské výhody při výběru VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6342,86 %42,86 %  
Spíše ano5738,78 %38,78 %  
Ne1912,93 %12,93 %  
Ano85,44 %5,44 %  

Graf

14. Jaký by byl Váš důvod pro výběr soukromé školy? (možnost vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřijetí na státní VŠ5839,46 %39,46 %  
Nevybral bych si soukromou vysokou školu4127,89 %27,89 %  
Osobnější přístup vyučujících ke studentům3624,49 %24,49 %  
Jiný3020,41 %20,41 %  
Méně náročná výuka než na státních VŠ2214,97 %14,97 %  
Žádný z předchozích důvodů, soukromá VŠ byla moje první volba138,84 %8,84 %  

Graf

15. Soukromé vysoké školy považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méněcenné oproti státním vysokým školám8054,42 %54,42 %  
Rovnocenné státním vysokým školám5336,05 %36,05 %  
Nadřazené státním vysokým školám149,52 %9,52 %  

Graf

16. Myslíte si, že aféry soukromých škol odrážejí reálnou úroveň na těchto školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5638,1 %38,1 %  
ano4731,97 %31,97 %  
ne4429,93 %29,93 %  

Graf

17. Myslíte si, že soukromé vysoké školy nabízejí nadstandardní vzdělávací služby hodné školného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11880,27 %80,27 %  
ano2919,73 %19,73 %  

Graf

18. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná/ý12887,07 %87,07 %  
Vdaná/Ženatý1711,56 %11,56 %  
Rozvedená/ý21,36 %1,36 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9564,63 %64,63 %  
Muž5235,37 %35,37 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské bakalářské6946,94 %46,94 %  
Středoškolské4228,57 %28,57 %  
Vysokoškolské magisterské1812,24 %12,24 %  
Základní106,8 %6,8 %  
Střední odborné učiliště s maturitou42,72 %2,72 %  
Vyšší odborné32,04 %2,04 %  
Střední odborné učiliště10,68 %0,68 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let12383,67 %83,67 %  
15-20 let149,52 %9,52 %  
41 let a více74,76 %4,76 %  
31-40 let32,04 %2,04 %  

Graf

22. Jaký je průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 Kč – 30 000 Kč4429,93 %29,93 %  
30 001 Kč – 50 000 Kč4429,93 %29,93 %  
50 001 Kč a více2416,33 %16,33 %  
10 001 Kč – 20 000 Kč2214,97 %14,97 %  
Do 10 000 Kč138,84 %8,84 %  

Graf

23. Jaký je Váš celkový názor na soukromé vysoké školy? (dobrovolné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Soukromé vysoké školy jsou dle mého názoru zbytečné, pokud se člověk chce něco naučit. Jde pouze o titul, ale skoro nic tam nenaučí, mají velice benevolentní přístup k žákům. Ale možná mám jen špatnou zkušenost s jednou soukromou školou a ostatní do této kategorie nepatří.

diplom ze soukromé VŠ je pro mě diplom koupený

Domnívám se, že i mezi soukromými školamy jsou velké rozdíly a není možné ani férové je házet do stejného soudku. Stejně tak se vždy najde zaměstanavetel, který bude řešit, na jaké škole jste titul zjískala. V pozdějším věku stejně hraje role praxe, vysoká škola je pouze startovací můstek. Záleží na prioritách a možnostech každého, každpádně moje zkušennosti se soukromou VŠ jsou pozitivní, na státní školu bych nešla.

Jak bylo řečeno ohledně afér s rychlotituly na soukromých školách a také mých informací od známých ze soukromých škol, tak můj názor na vysoké školy je velmi negativní. Navíc přímo vím o některých praktikách, co se dějí na Vaší škole Sting.

Je jich příliš mnoho a proto se snaží mít co nejvíce studentů. aby mohli fungovat. Tím upadá kvalita. Nelze srovnávat se zahraničními školami.

Kladný, jelikož na jedné soukromé VŠ studuji.

lepší než na státní

myslím si, že špatná pověst soukromých školy v naší zemi je neopodstatněná a ač nemám zkušenosti troufám si říci, že často (a obzvláště v ohledech přístupu) soukromé školy předčí školy státní.

Myslím, že každá vysoká škola musí být hodnocena individuálně.

Myslim,ze nektere soukrome skoly mohou byt opravdu dobre - maji zkusene lektory, zname osobnosti, ale v Ceske republice prevazuji skoly, kde soukroma VS znamena - zaplatit za semestr, ktery probehne kladne tj. nebudu mit problem s projitim do dalsiho semestru. Navic tim velice znehodnocuji nektere magisterske tituly, kde lide pilne pracuji kazdy den a pak se tento titul srovna s lidmi, kteri do skoly v podstate nechodi a kdyz vidim, jak casto pracuji do skoly, je toto vzdelani v podstate koupene. Ale musime v techto pripadech odlisit takove skoly jako jsou nektere fakt velice dobre napr. IT soukrome vysoke skoly, kde je uroven na velmi vysoke urovni od tech obchodnich atd, ktere podle me opravdu narocne nejsou a pouze nabizeji ziskani titulu tem, kteri pracuji atd. Dukazem je to, kolik afer v tomto sektoru jiz probehlo.

Na hodně soukromých vysokých školách se titul doslova kupuje, proto by měly být zakázány, nebo značně regulovány (nechat jen např 3 soukromé, které se ukáží jako nejkvalitnější)

Na soukromých vš se človk nic nenaučí, je si zaplatí titul. Mě spolužačky z gymnázia, které sotva prolezly, jsou nyní Ing. ze soukromé školy.

Názor na Vysoké školy soukromé jsou a vždy budou brány přes prsty a podceňovány.

Některé poskytují více kvalitní vyuku, některé méně (záleží na obsazení kantorů)

Nelze pausalizovat ani statni ani soukrome VS,z obou typu skol mam dobre i spatne zkusenosti.Nektere soukrome VS bych oznacila za nadprumerne,nektere vsak za naprosto nedostacujici-napr radoby vysoka skola v Blansku.

Nemám konkrétní názor, protože nemám zkušenost a popravdě ani moc přehled

Nesouhlasím s jejich počtem. Často na soukromých školách skutečně funguje to, že si titul prostě koupíte. Ukončit bc. titul prácí o 10 stránkách mi přijde dost ubohé. Ikdyž nesmíme paušalizovat. Existují i kvalitní soukromé školy, ale obávám se, že jich není mnoho.

Oceňuju tuhle volnou otázku, bod pro Vás! Nemyslím si, že kvalita VŠ by nějak souvisela s faktory, na které se ptáte - nejde o studentské výhody, individuální přístup, spolupráci s firmami, ani studijní materiály. To už je v podstatě typ školy, na který se ptáte a nesouvisí to s její kvalitou, ale s tím, jestli se studenti budou usmívat, protože jim vyučující vytiskl desetistránková skripta, nebo ne. O tom přeci vzdělání není. Student si snad vybírá školu proto, že chce dostat nějaké vzdělání a neohlíží se v tu chvíli na to, jestli je tam dobrá menza. Úplně si nejsem jistá, co je obsahem Vašeho dotazníku - chce zjistit, jak si lidi vybírají školu, který typ školy je lepší, nebo co si o nich veřejnost myslí? Mám pocit, že se z toho ani jedno nedozvíte. Ale když jsem jsem u toho názoru, tak po seznámení se se studijními obory, vyučujícími, průběhem studia, absolventy (a tak trochu - bez urážky - i stylem tohoto dotazníku) soukromých VŠ, je opravdu velmi negativní. Ale je to zvláštní, protože v zahraničí to většinou bývá naopak. Nicméně jsem docela ráda, že u nás to tak pěkně funguje, že vzdělání, které poskytuje stát, a to dokonce zcela zdarma, je ve výsledku velmi kvalitní vzdělání (i v porovnání se zahraničními VŠ).

odpad

osobni zkusenost nemam, ale podle zkusenosti znamych neni vetsinou vzdelani kvalitni (na rozdil od vysokych skol v zahranici) ovsem co se pristupu ke studentum tyce podle toho co jsem slysela si studentu vazi vice nez statni skoly a mivaji individualnejsi a vstricnejsi postoj

Pokud by mě hodně zajímal obor, který nabízejí pouze soukromé školy, tak bych na ni šla, jinak ne.

Poskytují pouze ekonomické a některé humanitní vzdělání. Situace je diametrálně odlišná od zahraničí kde jsou soukromé školy mnohem kvalitnější (viz USA). Není zde jediná kvalitní technická soukromá VŠ (naprosto žádná konkurence např. pro MFF UK nebo ČVUT). Ekonomů máme dostatek a proto jsou jejich absolventi na stejné úrovni jako ze státní školy.

Pozitivní, jsem se soukromou vysokou školou spokojena, především díky individuálnímu přístupu ze strany profesorů.

Předražené

Soukromym vysokym skolam kazi povest decka z bohatych rodin, ktere studuji stylem prijit prvni a posledni hodinu a ten titul nejakym zvlastnim zpusobem nakonec ziskaji.

ty ktere maji uroven se rusi, ty ktere nemaji zadnou prosperuji. priklad sting- vysoke docela skolne a uc ise ve skolce?? bez zasuvek a kvalitniho intrnetu a vybaveni? knihovny?

ve většině případů jsem se setkala s lidmi, kteří se díky tomu že vůbec studují soukromou školu považují za něco lepšího. ale to je spíš lidmi -studenty, než školami. jinak osobní názor nemám.neměla jsem možnost to zjistit.

záleží na konkrétní, některé jsou srovnatelné se státními, možná jsou i nějaké prestižní, ale převládají podle mého názoru soukromé školy nižší úrovně než státní

Záleží, o jakou školu se jedná. Soukromé školy neodsuzuji, dle vlastní zkušenosti jsem se studiem na vysoké škole spokojená. Dala mi toho více, než státní vysoká škola.

Znám pár lidí, kteří studují na soukromé VŠ a z velké části jde o lidi, kteří byli na ZŠ nebo SŠ průměrnými a podprůměrnými studenty ale pochází z finančně zaopatřených rodin. Samozřejmě, že na soukromých VŠ studují i nadaní lidé, nicméně můj pohled na soukromé VŠ je spíše skeptický.

zrušit soukromé i některé státní a posilovat kvalitativně tradiční státní školy s dlouhodobě výbornými výsledky

zrušit!

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký význam při výběru vysoké školy pro Vás mají následující faktory: (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)

 • odpověď Studijní obory=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální přístup=5 na otázku 2. Jaký význam při výběru vysoké školy pro Vás mají následující faktory: (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)

5. Pokud byste dostali nabídku uhrazení veškerých nákladů na studium, včetně školného, přiklonili byste se ke studiu:

 • odpověď Na státní vysoké škole:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální přístup=5 na otázku 2. Jaký význam při výběru vysoké školy pro Vás mají následující faktory: (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevybral bych si soukromou vysokou školu na otázku 14. Jaký by byl Váš důvod pro výběr soukromé školy? (možnost vybrat více odpovědí)

6. Máte osobní zkušenost se soukromou nebo státní vysokou školou?

 • odpověď Nemám zkušenosti s žádnou VŠ:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

11. Nabízí soukromé školy obory, o které máte zájem?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný z předchozích důvodů, soukromá VŠ byla moje první volba na otázku 14. Jaký by byl Váš důvod pro výběr soukromé školy? (možnost vybrat více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přístup vyučujících ke studentům=1 na otázku 7. Pokud máte zkušenosti se soukromou VŠ, ohodnoťte prosím Vaši spokojenost. (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám s tím vlastní zkušenosti. na otázku 9. Mají absolventi soukromých VŠ stejné podmínky jako absolventi státních vysokých škol po dostudování na trhu práce? (možno vybrat více odpovědí)

15. Soukromé vysoké školy považujete za:

 • odpověď Méněcenné oproti státním vysokým školám:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studijní materiály v elektronické podobě=5 na otázku 2. Jaký význam při výběru vysoké školy pro Vás mají následující faktory: (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativní na otázku 3. Jak byste označili Váš názor na soukromé vysoké školy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 10 000 Kč na otázku 22. Jaký je průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdo ovlivňuje Vaše rozhodnutí při výběru vysoké školy? (možnost vybrat více odpovědí)

2. Jaký význam při výběru vysoké školy pro Vás mají následující faktory: (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)

3. Jak byste označili Váš názor na soukromé vysoké školy?

4. Změní se Váš přístup k soukromým vysokým školám po zavedení školného na státních školách?

5. Pokud byste dostali nabídku uhrazení veškerých nákladů na studium, včetně školného, přiklonili byste se ke studiu:

6. Máte osobní zkušenost se soukromou nebo státní vysokou školou?

7. Pokud máte zkušenosti se soukromou VŠ, ohodnoťte prosím Vaši spokojenost. (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost)

8. Pokud máte zkušenosti se státní VŠ, ohodnoťte prosím Vaši spokojenost. (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)

9. Mají absolventi soukromých VŠ stejné podmínky jako absolventi státních vysokých škol po dostudování na trhu práce? (možno vybrat více odpovědí)

10. Kolik financí jste ochotna/ochoten a schopna/schopen vynaložit na studium jednoho semestru vysoké školy?

11. Nabízí soukromé školy obory, o které máte zájem?

12. Na jaké škole myslíte, že je studetům nabízen individuálnější přístup?

13. Jsou pro Vás důležité studentské výhody při výběru VŠ?

14. Jaký by byl Váš důvod pro výběr soukromé školy? (možnost vybrat více odpovědí)

15. Soukromé vysoké školy považujete za:

16. Myslíte si, že aféry soukromých škol odrážejí reálnou úroveň na těchto školách?

17. Myslíte si, že soukromé vysoké školy nabízejí nadstandardní vzdělávací služby hodné školného?

18. Rodinný stav

19. Pohlaví

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

21. Věk

22. Jaký je průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdo ovlivňuje Vaše rozhodnutí při výběru vysoké školy? (možnost vybrat více odpovědí)

2. Jaký význam při výběru vysoké školy pro Vás mají následující faktory: (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)

3. Jak byste označili Váš názor na soukromé vysoké školy?

4. Změní se Váš přístup k soukromým vysokým školám po zavedení školného na státních školách?

5. Pokud byste dostali nabídku uhrazení veškerých nákladů na studium, včetně školného, přiklonili byste se ke studiu:

6. Máte osobní zkušenost se soukromou nebo státní vysokou školou?

7. Pokud máte zkušenosti se soukromou VŠ, ohodnoťte prosím Vaši spokojenost. (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost)

8. Pokud máte zkušenosti se státní VŠ, ohodnoťte prosím Vaši spokojenost. (1-velká spokojenost; 2-spokojenost; 3-průměrná spokojenost; 4-nespokojenost; 5-velká nespokojenost)

9. Mají absolventi soukromých VŠ stejné podmínky jako absolventi státních vysokých škol po dostudování na trhu práce? (možno vybrat více odpovědí)

10. Kolik financí jste ochotna/ochoten a schopna/schopen vynaložit na studium jednoho semestru vysoké školy?

11. Nabízí soukromé školy obory, o které máte zájem?

12. Na jaké škole myslíte, že je studetům nabízen individuálnější přístup?

13. Jsou pro Vás důležité studentské výhody při výběru VŠ?

14. Jaký by byl Váš důvod pro výběr soukromé školy? (možnost vybrat více odpovědí)

15. Soukromé vysoké školy považujete za:

16. Myslíte si, že aféry soukromých škol odrážejí reálnou úroveň na těchto školách?

17. Myslíte si, že soukromé vysoké školy nabízejí nadstandardní vzdělávací služby hodné školného?

18. Rodinný stav

19. Pohlaví

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

21. Věk

22. Jaký je průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hladílek, J.Postoj veřejnosti vůči soukromým vysokým školám (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoj-verejnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.