Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > postoj vybraných skupin k homosexualitě

postoj vybraných skupin k homosexualitě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Magnusková
Šetření:28. 10. 2012 - 20. 11. 2012
Počet respondentů:612
Počet otázek (max/průměr):33 / 22.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Na základě připravované diplomové práce na téma „ Postoj k otázkám homosexuality u vybraných skupin obyvatel“, Vás chci požádat o spolupráci vyplněním přiloženého dotazníku.
Podnětem byla nejen kniha autorky Pavlíny Janošcové Homosexualita v názorech současné společnosti, vydaná v r. 2000, ale především snaha zjistit, zda období 10 let přispělo ke změně názoru a větší informovanosti společnosti. děkuji magnusková

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

homosexualita 2012

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena48479,08 %79,08 %  
muž12820,92 %20,92 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let41467,65 %67,65 %  
25-35 let11819,28 %19,28 %  
35-45 let396,37 %6,37 %  
55 a více213,43 %3,43 %  
45-55 let203,27 %3,27 %  

Graf

3. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské32352,78 %52,78 %  
vysokoškolské21735,46 %35,46 %  
základní569,15 %9,15 %  
odborné162,61 %2,61 %  

Graf

4. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 100 000 obyv.24840,52 %40,52 %  
město do 50 000 obyv21034,31 %34,31 %  
vesnice do 5000 obyv.15425,16 %25,16 %  

Graf

5. Jste věřící:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne46778,09 %76,31 %  
ano13121,91 %21,41 %  

Graf

6. Podle Vašeho názoru jste dostatečně informován/a o homosexualitě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano55190,03 %90,03 %  
nevím518,33 %8,33 %  
ne101,63 %1,63 %  

Graf

7. Informace o homosexualitě jste získal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet41667,97 %67,97 %  
osobní setkání36058,82 %58,82 %  
televize22737,09 %37,09 %  
názory blízkých20433,33 %33,33 %  
škola18730,56 %30,56 %  
tisk17127,94 %27,94 %  

Graf

8. Co nejvíce ovlivnilo Váš názor na homosexualitu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní setkání39163,89 %63,89 %  
internet19832,35 %32,35 %  
názory blízkých16827,45 %27,45 %  
televize10517,16 %17,16 %  
tisk6510,62 %10,62 %  
škola6510,62 %10,62 %  

Graf

9. Jaký je Váš vztah k homosexualitě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální31651,63 %51,63 %  
pozitivní27144,28 %44,28 %  
negativní254,08 %4,08 %  

Graf

10. Myslíte si, že v ČR je homosexualita příliš tolerována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne41768,14 %68,14 %  
nevím11618,95 %18,95 %  
ano7912,91 %12,91 %  

Graf

11. Myslíte si že homosexuality přibývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28045,75 %45,75 %  
ne22336,44 %36,44 %  
nevím10917,81 %17,81 %  

Graf

12. Myslíte si, že se o homosexualitě více mluví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano55490,52 %90,52 %  
ne457,35 %7,35 %  
nevím132,12 %2,12 %  

Graf

13. Znáte ve svém okolí homosexuálně orientované osoby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano53186,76 %86,76 %  
ne589,48 %9,48 %  
nevím233,76 %3,76 %  

Graf

14. Ovlivnilo by osobní setkání Váš názor na homosexualitu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne28145,92 %45,92 %  
ano23939,05 %39,05 %  
nevím9215,03 %15,03 %  

Graf

15. Připustil/a byste možnost, že by homosexuál mohl být Vašim přítelem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano54288,56 %88,56 %  
ne467,52 %7,52 %  
nevím243,92 %3,92 %  

Graf

16. Vadilo by Vám, že Vašimi sousedy jsou homosexuálové:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne56592,32 %92,32 %  
nevím325,23 %5,23 %  
ano152,45 %2,45 %  

Graf

17. Vadilo by Vám, že Vašimi spolupracovníky jsou homosexuálové:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne57994,61 %94,61 %  
ano182,94 %2,94 %  
nevím152,45 %2,45 %  

Graf

18. Vadilo by Vám, kdyby učitel/ka Vašich dětí byl/a homosexuál:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne48278,76 %78,76 %  
nevím7211,76 %11,76 %  
ano589,48 %9,48 %  

Graf

19. Souhlasíte se zákonem o registrovaném partnerství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano48779,58 %79,58 %  
ne6510,62 %10,62 %  
nevím609,8 %9,8 %  

Graf

20. Víte co všechno je obsahem zákona o registrovaném partnerství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27544,93 %44,93 %  
ano20833,99 %33,99 %  
nevím12921,08 %21,08 %  

Graf

21. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte homosexuálním párem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano34756,7 %56,7 %  
ne14824,18 %24,18 %  
nevím11719,12 %19,12 %  

Graf

22. Další otázky jsou určeny respondentům s homosexuální orientací.Co je pro homosexuála nejtěžší:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodině6874,73 %11,11 %  
přiznání sám sobě4246,15 %6,86 %  
v zaměstnání2426,37 %3,92 %  
blízkým a přátelům2325,27 %3,76 %  

Graf

23. Co Vám, jako homosexuálovi nejvíce vadí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odmítnutí rodinou6171,76 %9,97 %  
posměch veřejnosti3237,65 %5,23 %  
odmítnutí přáteli2428,24 %3,92 %  
posměch v práci910,59 %1,47 %  

Graf

24. Setkal/a jste se po přiznání své identity s diskriminací, posměchem, šikanou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4551,72 %7,35 %  
ne4248,28 %6,86 %  

Graf

25. Pokud ano, tak kde:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v práci2445,28 %3,92 %  
u přátel1935,85 %3,1 %  
doma1732,08 %2,78 %  
na úřadech916,98 %1,47 %  

Graf

26. Jste jako homosexuál informován/a o možnosti využití služeb:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologa3159,62 %5,07 %  
občanského sdružení homosexuálů2853,85 %4,58 %  
psychiatra1019,23 %1,63 %  
sociálního pracovníka713,46 %1,14 %  

Graf

27. Využil/a byste v případě řešení problému spojeného s Vaší identitou služeb:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologa3663,16 %5,88 %  
občanského sdružení homosexuálů2543,86 %4,08 %  
psychiatra58,77 %0,82 %  
sociálního pracovníka47,02 %0,65 %  

Graf

28. Je zákon o registrovaném partnerství pro homosexuály důležitý:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7182,56 %11,6 %  
nevím1112,79 %1,8 %  
ne44,65 %0,65 %  

Graf

29. Žijete ve dlouhodobějším svazku:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4250 %6,86 %  
ne4250 %6,86 %  

Graf

30. Pokud ano, jak dlouho:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok2040,82 %3,27 %  
3 roky1734,69 %2,78 %  
5 a více let1224,49 %1,96 %  

Graf

31. Chtěl/a byste v budoucnu uzavřít registrované partnerství:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4656,1 %7,52 %  
ne1821,95 %2,94 %  
nevím1821,95 %2,94 %  

Graf

32. Chtěl/a byste v budoucnu adoptovat a vychovávat dítě:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4454,32 %7,19 %  
nevím2024,69 %3,27 %  
ne1720,99 %2,78 %  

Graf

33. Váš komentář k tomuto dotazníku :

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem homosexualne orientovana, ale dotaznik mi nedovolil odeslat prazdne odpovedi, takze od 22. otazky to nepocitejte.12,04 %0,16 %  
Jelikož jsou otázky 22 až 32 povinné, nelze bez jejich vyplnění odeslat dotazník, i když jsou určeny konkrétní skupině. 12,04 %0,16 %  
Každý človek má na výber. Každý človek je iní. Každý má právo na svoj život a na svoje názory, rozhodnutia. Každý by mal byť proti spoločnosti neutrálny pretože oni sú ešte ludia ktorí o tom nevedia veľa a preto by som ich skôr brala ako za moc mladých 12,04 %0,16 %  
Nemám nic proti homosexuálně orientovaným jedincům, ale určitě neschvaluji adopci pro tyto jedince12,04 %0,16 %  
Otázky 10 a 11 jsou nejasné, nevím, jak na ně odpovědět. V 10 ot. bych vynechala slovo příliš - má to negativní nádech a pak ani odpvěď ne nemůže být pozitivní. V otázce 11 nevim,jestli se myslí samotná homosexualnita, nebo přiznaná. 12,04 %0,16 %  
Homosexuál si svou orientaci nevybral, ale narodil se s ní, proto každý soudný člověk by měl uznat jejich přirozené nároky. Díky za dotazník.12,04 %0,16 %  
Nektere dotazy mi prijdou zcestne a spatne polozene.12,04 %0,16 %  
Mám švagra a tetu s jinou sexuální orientací. Teta dokonce vychovává se svou přítelkyní syna. Homosexuálové jsou lidé jako všichni ostatní. Nezáleží na pohlaví, na vzdělání nebo na sexualitě, záleží na tom, co má člověk v srdci.12,04 %0,16 %  
Homosexualita se dnes resi, jako kdyby se jednalo o neco zvlastniho. Dal bych tomu volny pruchod a tecka.)12,04 %0,16 %  
Stát nemá žádné právo mluvit do sex. orientace svých občanů, takže není potřeba registrovaného partnerství.12,04 %0,16 %  
ostatní odpovědi Muž a žena byli stvořeni k sobě jako možný pár..kdyžto tak není,není to dobré:(..Nejsem za že homosexualita je dobrá, ale neosuzuju je..,ale neodsuzuju je..
myslím,že je dobře toto zjistit,ale dovíme se výsledky....
celé je to blbost, důležité je umět se zeptat ... např.ot. 14 ... a jak by mě jako mělo setkání ovlivnit?
otázka číslo 14 není dobře vytvořená... jelikož jsem vepsala, že jsem se již setkala s homosexuály, tak otázka jestli se mi změní názor na ně potom co se s nimi setkám už je bezpředmětná.
S adopcí nesouhlasím, ale jen proto, že společnost v ČR není dost vyspělá. Jinak by mi to nevadilo, každý má právo na dítě, ať už vlastní, nebo ne. A adoptované dítě by alespoň mělo rodiče a možnost pořádně žít.
některé možnosti odpovědí jsou poněkud zvláštní, např. jaký je váš vztah k homosexualitě... moc nevím, co si představit pod možností pozitivní.. Pokud beru homosexualitu jako přirozenou součást života, tak ji nebudu ani zatracovat ani vyzdvihovat.
otazka 14 je spatne formulovana, kdyz uz homosexualy znam, tak jak muze me dalsi setkani s nimi zmenit muj nazor? Uplne stejne muzu zmenit nazor na kohokoliv, kdyz ho potkam...
u adopce jsem zaškrtla "nevím", ale ve skutečnosti chci říct "jen za určitých podmínek", a to konkrétně jen v případě, že není k dispozici vhodný heterosexuální pár - na adopci jsou pořadníky
U otázek 16 a 18 bych odpověděla, že by mi to nebylo příjemné (kdyby tam tahle možnost byla)
chápu, že orientaci si člověk nevybírá, ale podle mého názoru je homosexualita proti přírodě - neříkám zakazovat ji, ale ne podporovat.
Otázky nejsou vyčerpávající (7,8) nebo jsou zavádějící (9)
Zajímavý
Na 4. otázku nelze odpovědět, pokud bydlím ve mestě s 51 000 obyv.
nevím
me osobe nevadi nikdo, kdo zije sporadanym zivotem a to ze bych s homos. nezila to jen z toho duvodu, ze se nerada delim o lasku s nekym jinym!
Hezky udělaný
Zajímavý a po úpravě dobře provedený až na drobnost v otázce č.4
nic
Otázka 11 mi nepřijde správně formulovaná, homosexuálů je stále konstantní množství (víceméně), to se mění jen pohled společnosti a možnosti se o homosexuálech dozvědět.
Nemám problém s homosexualitou kohokoliv, pouze nevím jakým způsobem bych reagovala a zvládala přiznanou homosexualitu u svých dětí. Dnes si myslím, že ybch toto přijala , jen nevím jak bych se postavila k faktu, že nebudu mít vlastní vnoučata.
pokud homosexualita je skutečně dědičná měla by být přijímána v životě lidí jakocokoli jiného daného přírodou. Tato téma je ještě hodně tabulizováno.
otázka č. 10 je podivně formulována. Když dám ano, tak se mi zdá tolerována až moc? A když ne, tak je tolerována akorát? Nebo vůbec? Ot. č. 19 souhlasím s ním v současném znění, nebo jako s ideou?
Výborný dotazník
Nepromyšlené otázky
Podle toho, jak jsou otázky pokládány usuzuji, že názor autorky na homosexualitu asi nebude úplně pozitivní. "Myslíte si, že je u nás homosexualita příliš tolerována?", co je to proboha za otázku? Proč bychom ji neměli tolerovat?
Nemám rád homosexuální gaye, protože jsou vlezlý...
Otázka 10 zní divně, respektive slovo "příliš" v ní - Znamená to, jestli jsou homosexuálové zvýhodňováni?
podle mne tenhle dotaznik bude pre neco dulezity :)
výběr bydliště - není tam možnost města mezi 50 000-100 000 obyvatel
homosexualita je choroba a treba ji lecit!!!!!!!!!!!!!
Otázka 14 nedává smysl, pokud jsem na otázku 13 odpověděl pozitivně.
Přijde mi strašné vůbec to, že existuje takový dotazník. Probírání registrovaného partnerství mi přijde stejné jako probírání volebního práva žen nebo černochů v minulém století. Homosexuálem se člověk narodí a je to naprosto přirozené. Nikoho nepoškozuje
adoptovat nikoli. Vlastni. Darcovstvi.
thumb up
Homosexualitou se stále častěji prezentují osoby snažící se být zajímaví za jakoukoliv cenu.
jednostranny
místy trochu nelogické
Základem všeho je rodina a z té vše vychází a to už od pradávna!!! Homosexualita a jiné úchylky jsou obvzlášť v této době skoro už módní trend.
dotazník se měl větvit a konec být určen jen poro ty, co odpoví, že jsou homosexuální orientace
3979,59 %6,37 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaký je Váš vztah k homosexualitě:

 • odpověď pozitivní:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání na otázku 22. Další otázky jsou určeny respondentům s homosexuální orientací.Co je pro homosexuála nejtěžší:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Chtěl/a byste v budoucnu uzavřít registrované partnerství:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi v práci na otázku 25. Pokud ano, tak kde:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychologa na otázku 27. Využil/a byste v případě řešení problému spojeného s Vaší identitou služeb:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Je zákon o registrovaném partnerství pro homosexuály důležitý:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 32. Chtěl/a byste v budoucnu adoptovat a vychovávat dítě:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi posměch veřejnosti na otázku 23. Co Vám, jako homosexuálovi nejvíce vadí:

18. Vadilo by Vám, kdyby učitel/ka Vašich dětí byl/a homosexuál:

 • odpověď ano:
  • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Vadilo by Vám, že Vašimi sousedy jsou homosexuálové:

21. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte homosexuálním párem:

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 32. Chtěl/a byste v budoucnu adoptovat a vychovávat dítě:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi doma na otázku 25. Pokud ano, tak kde:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanského sdružení homosexuálů na otázku 27. Využil/a byste v případě řešení problému spojeného s Vaší identitou služeb:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 a více let na otázku 30. Pokud ano, jak dlouho:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Chtěl/a byste v budoucnu uzavřít registrované partnerství:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 rok na otázku 30. Pokud ano, jak dlouho:
 • odpověď ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi negativní na otázku 9. Jaký je Váš vztah k homosexualitě:

24. Setkal/a jste se po přiznání své identity s diskriminací, posměchem, šikanou:

 • odpověď ano:
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi u přátel na otázku 25. Pokud ano, tak kde:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v práci na otázku 25. Pokud ano, tak kde:

28. Je zákon o registrovaném partnerství pro homosexuály důležitý:

 • odpověď ano:
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychologa na otázku 27. Využil/a byste v případě řešení problému spojeného s Vaší identitou služeb:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 roky na otázku 30. Pokud ano, jak dlouho:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 31. Chtěl/a byste v budoucnu uzavřít registrované partnerství:

29. Žijete ve dlouhodobějším svazku:

 • odpověď ano:
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 a více let na otázku 30. Pokud ano, jak dlouho:
  • 13.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 roky na otázku 30. Pokud ano, jak dlouho:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše vzdělání:

4. Vaše bydliště:

5. Jste věřící:

6. Podle Vašeho názoru jste dostatečně informován/a o homosexualitě:

7. Informace o homosexualitě jste získal/a:

8. Co nejvíce ovlivnilo Váš názor na homosexualitu:

9. Jaký je Váš vztah k homosexualitě:

10. Myslíte si, že v ČR je homosexualita příliš tolerována:

11. Myslíte si že homosexuality přibývá:

12. Myslíte si, že se o homosexualitě více mluví:

13. Znáte ve svém okolí homosexuálně orientované osoby:

14. Ovlivnilo by osobní setkání Váš názor na homosexualitu:

15. Připustil/a byste možnost, že by homosexuál mohl být Vašim přítelem:

16. Vadilo by Vám, že Vašimi sousedy jsou homosexuálové:

17. Vadilo by Vám, že Vašimi spolupracovníky jsou homosexuálové:

18. Vadilo by Vám, kdyby učitel/ka Vašich dětí byl/a homosexuál:

19. Souhlasíte se zákonem o registrovaném partnerství:

20. Víte co všechno je obsahem zákona o registrovaném partnerství:

21. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte homosexuálním párem:

22. Další otázky jsou určeny respondentům s homosexuální orientací.Co je pro homosexuála nejtěžší:

23. Co Vám, jako homosexuálovi nejvíce vadí:

24. Setkal/a jste se po přiznání své identity s diskriminací, posměchem, šikanou:

25. Pokud ano, tak kde:

26. Jste jako homosexuál informován/a o možnosti využití služeb:

27. Využil/a byste v případě řešení problému spojeného s Vaší identitou služeb:

28. Je zákon o registrovaném partnerství pro homosexuály důležitý:

29. Žijete ve dlouhodobějším svazku:

30. Pokud ano, jak dlouho:

31. Chtěl/a byste v budoucnu uzavřít registrované partnerství:

32. Chtěl/a byste v budoucnu adoptovat a vychovávat dítě:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše vzdělání:

4. Vaše bydliště:

5. Jste věřící:

6. Podle Vašeho názoru jste dostatečně informován/a o homosexualitě:

7. Informace o homosexualitě jste získal/a:

8. Co nejvíce ovlivnilo Váš názor na homosexualitu:

9. Jaký je Váš vztah k homosexualitě:

10. Myslíte si, že v ČR je homosexualita příliš tolerována:

11. Myslíte si že homosexuality přibývá:

12. Myslíte si, že se o homosexualitě více mluví:

13. Znáte ve svém okolí homosexuálně orientované osoby:

14. Ovlivnilo by osobní setkání Váš názor na homosexualitu:

15. Připustil/a byste možnost, že by homosexuál mohl být Vašim přítelem:

16. Vadilo by Vám, že Vašimi sousedy jsou homosexuálové:

17. Vadilo by Vám, že Vašimi spolupracovníky jsou homosexuálové:

18. Vadilo by Vám, kdyby učitel/ka Vašich dětí byl/a homosexuál:

19. Souhlasíte se zákonem o registrovaném partnerství:

20. Víte co všechno je obsahem zákona o registrovaném partnerství:

21. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte homosexuálním párem:

22. Další otázky jsou určeny respondentům s homosexuální orientací.Co je pro homosexuála nejtěžší:

23. Co Vám, jako homosexuálovi nejvíce vadí:

24. Setkal/a jste se po přiznání své identity s diskriminací, posměchem, šikanou:

25. Pokud ano, tak kde:

26. Jste jako homosexuál informován/a o možnosti využití služeb:

27. Využil/a byste v případě řešení problému spojeného s Vaší identitou služeb:

28. Je zákon o registrovaném partnerství pro homosexuály důležitý:

29. Žijete ve dlouhodobějším svazku:

30. Pokud ano, jak dlouho:

31. Chtěl/a byste v budoucnu uzavřít registrované partnerství:

32. Chtěl/a byste v budoucnu adoptovat a vychovávat dítě:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Magnusková, L.postoj vybraných skupin k homosexualitě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoj-vybranych-skupin-k-ho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.