Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje dnešní společnosti ke smrti

Postoje dnešní společnosti ke smrti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Fridrich
Šetření:24. 02. 2012 - 02. 03. 2012
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,  prosím vás o vyplnění dotazníku pro moji práci. Dotazník je anonymní a dobrovolný, vyplňujte ho prosím pečlivě a pravdivě. Děkuji David Fridrich.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11876,62 %76,62 %  
muž3623,38 %23,38 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15–25 let10467,53 %67,53 %  
26–35 let3724,03 %24,03 %  
36–45 let74,55 %4,55 %  
46 a více63,9 %3,9 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5938,31 %38,31 %  
SOŠ5636,36 %36,36 %  
vyučen s maturitou159,74 %9,74 %  
základní106,49 %6,49 %  
VOŠ95,84 %5,84 %  
vyučen53,25 %3,25 %  

Graf

4. Jaké je vaše vyznání víry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ateista9159,09 %59,09 %  
jiné4126,62 %26,62 %  
katolík1912,34 %12,34 %  
protestant31,95 %1,95 %  

Graf

5. Souhlasíte se zákazem aktivní euthanasie? (usmrcení člověka např. kvůli nesnesitelné bolesti a nevyléčitelné choroby)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11675,32 %75,32 %  
Nevím2314,94 %14,94 %  
Ano159,74 %9,74 %  

Graf

6. Jestliže by byla euthanasie povolena, podstoupili byste ji v krajních případech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10064,94 %64,94 %  
Nevím4730,52 %30,52 %  
Ne74,55 %4,55 %  

Graf

7. Jestliže by byla euthanasie povolena, požádali byste v krajním případě o provedení euthanasie v kruhu rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7750 %50 %  
Nevím5938,31 %38,31 %  
Ne1811,69 %11,69 %  

Graf

8. Je dle vašeho názoru euthanasie vražda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13386,36 %86,36 %  
Nevím127,79 %7,79 %  
Ano95,84 %5,84 %  

Graf

9. Jaká bolest je pro vás snesitelnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Duchovní (náboženská): utrpení, jež je často charakterizováno jako pocit ztráty smyslu, života, odcizení od sebe sama4730,52 %30,52 %  
Duševní (Emočního charakteru): pocitový komplex, jež obsahuje hněv, smutek, deprese, smlouvání, úzkost, prázdnotu a otupělost – duševní otřes4730,52 %30,52 %  
Fyzická: intenzivní akutní nesnesitelná bolest3321,43 %21,43 %  
Sociální: utrpení s předtuchou ztráty2717,53 %17,53 %  

Graf

10. Která bolest by byla pro vás nesnesitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzická: intenzivní akutní nesnesitelná bolest9360,39 %60,39 %  
Duševní (Emočního charakteru): pocitový komplex, jež obsahuje hněv, smutek, deprese, smlouvání, úzkost, prázdnotu a otupělost – duševní otřes4025,97 %25,97 %  
Sociální: utrpení s předtuchou ztráty159,74 %9,74 %  
Duchovní (náboženská): utrpení, jež je často charakterizováno jako pocit ztráty smyslu, života, odcizení od sebe sama63,9 %3,9 %  

Graf

11. Celková aktivní péče o nemocné, jejíž nemoc nereaguje na preventivní a léčebné procedury se nazývá paliativní medicína. Je tato informace pro vás nová?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10266,23 %66,23 %  
Ne4931,82 %31,82 %  
Nevím31,95 %1,95 %  

Graf

12. Změnila existence paliativní medicíny váš postoj k euthanasii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11373,38 %73,38 %  
Nevím3724,03 %24,03 %  
Ano42,6 %2,6 %  

Graf

13. Kde je podle vás vhodné místo pro umírání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domov6542,21 %42,21 %  
Rodinný kruh6139,61 %39,61 %  
Hospic159,74 %9,74 %  
Nemocnice117,14 %7,14 %  
Domov důchodců21,3 %1,3 %  

Graf

14. Myslíte si, že je potřeba před smrtí rozloučení a usmíření s vaší rodinou a okolím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10970,78 %70,78 %  
Nevím2717,53 %17,53 %  
Ne1811,69 %11,69 %  

Graf

15. Domníváte se, že léky lze zmírnit bolest nemocných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13285,71 %85,71 %  
Nevím159,74 %9,74 %  
Ne74,55 %4,55 %  

Graf

16. Domníváte se, že k životu patří smrt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14795,45 %95,45 %  
Ne63,9 %3,9 %  
Nevím10,65 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jestliže by byla euthanasie povolena, podstoupili byste ji v krajních případech?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemocnice na otázku 13. Kde je podle vás vhodné místo pro umírání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je vaše vyznání víry?

5. Souhlasíte se zákazem aktivní euthanasie? (usmrcení člověka např. kvůli nesnesitelné bolesti a nevyléčitelné choroby)

6. Jestliže by byla euthanasie povolena, podstoupili byste ji v krajních případech?

7. Jestliže by byla euthanasie povolena, požádali byste v krajním případě o provedení euthanasie v kruhu rodiny?

8. Je dle vašeho názoru euthanasie vražda?

9. Jaká bolest je pro vás snesitelnou?

10. Která bolest by byla pro vás nesnesitelná?

11. Celková aktivní péče o nemocné, jejíž nemoc nereaguje na preventivní a léčebné procedury se nazývá paliativní medicína. Je tato informace pro vás nová?

12. Změnila existence paliativní medicíny váš postoj k euthanasii?

13. Kde je podle vás vhodné místo pro umírání?

14. Myslíte si, že je potřeba před smrtí rozloučení a usmíření s vaší rodinou a okolím?

15. Domníváte se, že léky lze zmírnit bolest nemocných?

16. Domníváte se, že k životu patří smrt?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je vaše vyznání víry?

5. Souhlasíte se zákazem aktivní euthanasie? (usmrcení člověka např. kvůli nesnesitelné bolesti a nevyléčitelné choroby)

6. Jestliže by byla euthanasie povolena, podstoupili byste ji v krajních případech?

7. Jestliže by byla euthanasie povolena, požádali byste v krajním případě o provedení euthanasie v kruhu rodiny?

8. Je dle vašeho názoru euthanasie vražda?

9. Jaká bolest je pro vás snesitelnou?

10. Která bolest by byla pro vás nesnesitelná?

11. Celková aktivní péče o nemocné, jejíž nemoc nereaguje na preventivní a léčebné procedury se nazývá paliativní medicína. Je tato informace pro vás nová?

12. Změnila existence paliativní medicíny váš postoj k euthanasii?

13. Kde je podle vás vhodné místo pro umírání?

14. Myslíte si, že je potřeba před smrtí rozloučení a usmíření s vaší rodinou a okolím?

15. Domníváte se, že léky lze zmírnit bolest nemocných?

16. Domníváte se, že k životu patří smrt?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fridrich, D.Postoje dnešní společnosti ke smrti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoje-dnesni-spolecnosti-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.