Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje veřejnosti k problematice stáří, stárnutí a otázkám seniorů

Postoje veřejnosti k problematice stáří, stárnutí a otázkám seniorů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Nečas
Šetření:01. 03. 2015 - 15. 03. 2015
Počet respondentů:199
Počet otázek (max/průměr):30 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentem navazujícího magisterského studia oboru Sociální pedagogika na UTB ve Zlíně.

Vaše pomoc s vyplněním níže uvedeného dotazníku je pro mě klíčová pro dokončení diplomové práce.

Cílem tohoto výzkumného šetření je snaha o zjištění postojů věřejnosti k problematice seniorské populace. Jelikož se jedná o velmi aktuální téma, které má vzhledem ke stárnutí populace dopady na celou společnost. Je také důležité znát postoje a názory veřejnosti k této problematice, aby na základě postojů veřejnosti bylo možné lépe stanovit optimální postupy pro harmonizaci jevů, které mohou být spojeny se stárnutím populace.

Tento výzkum byl primárně vytvořen jako součást mé diplomové práce. Vzhledem k licenci však budou výsledky výzkumu veřejně přístupné v rámci serveru vyplňto.cz. Vlastní vyplnění dotazníku je však anonymní.

Bc. Josef Nečas

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14371,86 %71,86 %  
Muž5628,14 %28,14 %  

Graf

2. Která z odpovědí nejvíce vystihuje charakter Vašeho bydlení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké město8643,22 %43,22 %  
Malé město7236,18 %36,18 %  
Vesnice4120,6 %20,6 %  

Graf

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8643,22 %43,22 %  
Střední odborné5728,64 %28,64 %  
Gymnázium2613,07 %13,07 %  
Vyšší odborné126,03 %6,03 %  
Základní105,03 %5,03 %  
Vyučen/a84,02 %4,02 %  

Graf

4. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 roků7135,68 %35,68 %  
41 až 50 roků3919,6 %19,6 %  
31 až 40 roků3115,58 %15,58 %  
51 až 60 roků2512,56 %12,56 %  
61 a více roků178,54 %8,54 %  
do 20 roků168,04 %8,04 %  

Graf

5. Váš aktuální rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á9648,24 %48,24 %  
ženatý / vdaná6934,67 %34,67 %  
rozvedený / rozvedená2713,57 %13,57 %  
vdovec / vdova73,52 %3,52 %  

Graf

6. Profesní postavení (vyberte prosím možnost která nejvíce vystihuje Vaši současnou činnost):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec v soukromé firmě6532,66 %32,66 %  
Student/ka4623,12 %23,12 %  
Zaměstnanec ve státní firmě2814,07 %14,07 %  
Jiná profesní oblast2613,07 %13,07 %  
Osoba samostatně výdělečně činná2110,55 %10,55 %  
Nezaměstnaný136,53 %6,53 %  

Graf

7. Senioři jsou významná sociální skupina.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18391,96 %91,96 %  
ne168,04 %8,04 %  

Graf

8. Senioři zatěžují státní rozpočet.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11155,78 %55,78 %  
ano8844,22 %44,22 %  

Graf

9. Potenciál seniorů je dostatečně využíván.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17286,43 %86,43 %  
ano2713,57 %13,57 %  

Graf

10. Senioři jsou obyvatelé starší 60 let.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13366,83 %66,83 %  
ne6633,17 %33,17 %  

Graf

11. Senioři vyžadují zvýšený zájem společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12864,32 %64,32 %  
ne7135,68 %35,68 %  

Graf

12. Senioři se rádi vzdělávají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10251,26 %51,26 %  
ne9748,74 %48,74 %  

Graf

13. Senioři blokují pracovní místa mladým.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10753,77 %53,77 %  
ano9246,23 %46,23 %  

Graf

14. Senioři trpí mnoha nemocemi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16281,41 %81,41 %  
ne3718,59 %18,59 %  

Graf

15. Léčba nemocí seniorů je drahá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14070,35 %70,35 %  
ne5929,65 %29,65 %  

Graf

16. Senioři v rodině nejsou příliš vítáni.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15175,88 %75,88 %  
ano4824,12 %24,12 %  

Graf

17. Senioři jsou často obětí podvodníků a šmejdů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19396,98 %96,98 %  
ne63,02 %3,02 %  

Graf

18. Senioři vyžadují zvýšenou péči státu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14271,36 %71,36 %  
ne5728,64 %28,64 %  

Graf

19. Senioři jsou stále sami.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14874,37 %74,37 %  
ano5125,63 %25,63 %  

Graf

20. Senioři často vyvolávají konflikty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15879,4 %79,4 %  
ano4120,6 %20,6 %  

Graf

21. V seniorské populaci žije více žen než mužů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18391,96 %91,96 %  
ne168,04 %8,04 %  

Graf

22. Více seniorů žije na vesnici než ve městě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14371,86 %71,86 %  
ano5628,14 %28,14 %  

Graf

23. Senioři se kulturních akcí příliš nezúčastňují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12864,32 %64,32 %  
ano7135,68 %35,68 %  

Graf

24. Zařízení pro sociální péči o seniory je nedostatek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17185,93 %85,93 %  
ne2814,07 %14,07 %  

Graf

25. Zkušeností seniorů se příliš často nevyužívá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17185,93 %85,93 %  
ne2814,07 %14,07 %  

Graf

26. Senioři by měli pomáhat při výchově svých vnuků.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16281,41 %81,41 %  
ne3718,59 %18,59 %  

Graf

27. Vzdělávání seniorů je pro ně osobně obohacující.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18391,96 %91,96 %  
ne168,04 %8,04 %  

Graf

28. Chování lidí vůči seniorům je občas nevhodné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18894,47 %94,47 %  
ne115,53 %5,53 %  

Graf

29. Senioři se mají v ČR lépe než v jiných zemích Evropy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17286,43 %86,43 %  
ano2713,57 %13,57 %  

Graf

30. Stát a obce toho pro seniory příliš mnoho nedělají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13266,33 %66,33 %  
ne6733,67 %33,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Váš aktuální rodinný stav:

  • odpověď svobodný/á:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 roků na otázku 4. Váš věk:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 6. Profesní postavení (vyberte prosím možnost která nejvíce vystihuje Vaši současnou činnost):

6. Profesní postavení (vyberte prosím možnost která nejvíce vystihuje Vaši současnou činnost):

  • odpověď Student/ka:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 roků na otázku 4. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta:

2. Která z odpovědí nejvíce vystihuje charakter Vašeho bydlení:

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Váš věk:

5. Váš aktuální rodinný stav:

6. Profesní postavení (vyberte prosím možnost která nejvíce vystihuje Vaši současnou činnost):

7. Senioři jsou významná sociální skupina.

8. Senioři zatěžují státní rozpočet.

9. Potenciál seniorů je dostatečně využíván.

10. Senioři jsou obyvatelé starší 60 let.

11. Senioři vyžadují zvýšený zájem společnosti.

12. Senioři se rádi vzdělávají.

13. Senioři blokují pracovní místa mladým.

14. Senioři trpí mnoha nemocemi.

15. Léčba nemocí seniorů je drahá.

16. Senioři v rodině nejsou příliš vítáni.

17. Senioři jsou často obětí podvodníků a šmejdů.

18. Senioři vyžadují zvýšenou péči státu.

19. Senioři jsou stále sami.

20. Senioři často vyvolávají konflikty.

21. V seniorské populaci žije více žen než mužů.

22. Více seniorů žije na vesnici než ve městě.

23. Senioři se kulturních akcí příliš nezúčastňují.

24. Zařízení pro sociální péči o seniory je nedostatek.

25. Zkušeností seniorů se příliš často nevyužívá.

26. Senioři by měli pomáhat při výchově svých vnuků.

27. Vzdělávání seniorů je pro ně osobně obohacující.

28. Chování lidí vůči seniorům je občas nevhodné.

29. Senioři se mají v ČR lépe než v jiných zemích Evropy.

30. Stát a obce toho pro seniory příliš mnoho nedělají.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta:

2. Která z odpovědí nejvíce vystihuje charakter Vašeho bydlení:

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Váš věk:

5. Váš aktuální rodinný stav:

6. Profesní postavení (vyberte prosím možnost která nejvíce vystihuje Vaši současnou činnost):

7. Senioři jsou významná sociální skupina.

8. Senioři zatěžují státní rozpočet.

9. Potenciál seniorů je dostatečně využíván.

10. Senioři jsou obyvatelé starší 60 let.

11. Senioři vyžadují zvýšený zájem společnosti.

12. Senioři se rádi vzdělávají.

13. Senioři blokují pracovní místa mladým.

14. Senioři trpí mnoha nemocemi.

15. Léčba nemocí seniorů je drahá.

16. Senioři v rodině nejsou příliš vítáni.

17. Senioři jsou často obětí podvodníků a šmejdů.

18. Senioři vyžadují zvýšenou péči státu.

19. Senioři jsou stále sami.

20. Senioři často vyvolávají konflikty.

21. V seniorské populaci žije více žen než mužů.

22. Více seniorů žije na vesnici než ve městě.

23. Senioři se kulturních akcí příliš nezúčastňují.

24. Zařízení pro sociální péči o seniory je nedostatek.

25. Zkušeností seniorů se příliš často nevyužívá.

26. Senioři by měli pomáhat při výchově svých vnuků.

27. Vzdělávání seniorů je pro ně osobně obohacující.

28. Chování lidí vůči seniorům je občas nevhodné.

29. Senioři se mají v ČR lépe než v jiných zemích Evropy.

30. Stát a obce toho pro seniory příliš mnoho nedělají.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nečas, J.Postoje veřejnosti k problematice stáří, stárnutí a otázkám seniorů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoje-verejnosti-k-senioru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.