Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Potenciál Sardinie a Sicílie pro CR

Potenciál Sardinie a Sicílie pro CR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Ryklová
Šetření:10. 09. 2012 - 25. 09. 2012
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který využiju v mé bakalářské práci na téma "Zhodnocení potenciálu Sardinie a Sicílie pro cestovní ruch". Dotazník je pro všechny bez rozdílu. Cílem práce je zjistit, jestli je o tyto ostrovy zájem nebo ne, co zajímavého mohou nabídnout a který ostrov je pro turisty atraktivnější v rámci cestovního ruchu.

 

Předem děkuji za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4277,78 %77,78 %  
muž1222,22 %22,22 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 25 let2444,44 %44,44 %  
26 – 35 let1222,22 %22,22 %  
36 – 45 let916,67 %16,67 %  
46 – 55 let712,96 %12,96 %  
56 – 65 let11,85 %1,85 %  
nad 66 let11,85 %1,85 %  

Graf

3. Cestujete rád/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4175,93 %75,93 %  
spíš ano1120,37 %20,37 %  
spíš ne23,7 %3,7 %  

Graf

4. Jaký způsob cestování do zahraničí preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální3157,41 %57,41 %  
s cestovní kanceláří2138,89 %38,89 %  
žádný nepreferuji, způsoby měním611,11 %11,11 %  
s cestovní agenturou23,7 %3,7 %  
necestuji do zahraničí11,85 %1,85 %  

Graf

5. Navštívil/a jste někdy Sardinii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4990,74 %90,74 %  
ano59,26 %9,26 %  

Graf

6. Navštívil/a jste někdy Sicílii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4990,74 %90,74 %  
ano59,26 %9,26 %  

Graf

7. Chtěl/a byste navštívit Sardinii / kdo ji navštívil, chtěl by opět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4685,19 %85,19 %  
ne814,81 %14,81 %  

Graf

8. Chtěl/a byste navštívit Sicílii / kdo ji navštívil, chtěl by opět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4888,89 %88,89 %  
ne611,11 %11,11 %  

Graf

9. Co z uvedených odpovědí Vás nejvíce láká / co se Vám nejvíce líbilo na Sardinii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moře a pláže4175,93 %75,93 %  
příroda3462,96 %62,96 %  
gastronomie2444,44 %44,44 %  
kultura a historie2444,44 %44,44 %  
životní styl místních obyvatel1018,52 %18,52 %  
nic mě neláká / nic se mi nelíbilo23,7 %3,7 %  

Graf

10. Co z uvedených odpovědí Vás nejvíce láká / co se Vám nejvíce líbilo na Sicílii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moře a pláže3564,81 %64,81 %  
kultura a historie3259,26 %59,26 %  
příroda2750 %50 %  
gastronomie2444,44 %44,44 %  
životní styl místních obyvatel1527,78 %27,78 %  
nic mě neláká / nic se mi nelíbilo11,85 %1,85 %  

Graf

11. Jaké z uvedených ostrovů Vás lákají nejvíce k návštěvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řecké ostrovy (Lefkada, Korfu, Kos, Kréta, Rhodos, Zakynthos...)2648,15 %48,15 %  
italské ostrovy (Sardinie, Sicílie, Elba, Lipari, Ischia...)2648,15 %48,15 %  
španělské ostrovy (Mallorca, Menorca, Tenerife, Ibiza...)1833,33 %33,33 %  
francouzské ostrovy (Korsika, Bora Bora, Tahiti...)1425,93 %25,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Co z uvedených odpovědí Vás nejvíce láká / co se Vám nejvíce líbilo na Sardinii?

  • odpověď příroda:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příroda na otázku 10. Co z uvedených odpovědí Vás nejvíce láká / co se Vám nejvíce líbilo na Sicílii?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Cestujete rád/a?

4. Jaký způsob cestování do zahraničí preferujete?

5. Navštívil/a jste někdy Sardinii?

6. Navštívil/a jste někdy Sicílii?

7. Chtěl/a byste navštívit Sardinii / kdo ji navštívil, chtěl by opět?

8. Chtěl/a byste navštívit Sicílii / kdo ji navštívil, chtěl by opět?

9. Co z uvedených odpovědí Vás nejvíce láká / co se Vám nejvíce líbilo na Sardinii?

10. Co z uvedených odpovědí Vás nejvíce láká / co se Vám nejvíce líbilo na Sicílii?

11. Jaké z uvedených ostrovů Vás lákají nejvíce k návštěvě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Cestujete rád/a?

4. Jaký způsob cestování do zahraničí preferujete?

5. Navštívil/a jste někdy Sardinii?

6. Navštívil/a jste někdy Sicílii?

7. Chtěl/a byste navštívit Sardinii / kdo ji navštívil, chtěl by opět?

8. Chtěl/a byste navštívit Sicílii / kdo ji navštívil, chtěl by opět?

9. Co z uvedených odpovědí Vás nejvíce láká / co se Vám nejvíce líbilo na Sardinii?

10. Co z uvedených odpovědí Vás nejvíce láká / co se Vám nejvíce líbilo na Sicílii?

11. Jaké z uvedených ostrovů Vás lákají nejvíce k návštěvě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ryklová, M.Potenciál Sardinie a Sicílie pro CR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://potencial-sardinie-a-sicilie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.