Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Potravinová bezpečnost

Potravinová bezpečnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristina Janotová
Šetření:29. 03. 2014 - 02. 04. 2014
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zaměřuje na informovanost občanů o potravinové bezpečnosti. Získané výsledky mi poslouží pro statistický průzkum, který potřebuji do své eseje. Dotazník je anonymní a je určen pro všechny. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6767,68 %67,68 %  
Muž3232,32 %32,32 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 let6868,69 %68,69 %  
40-49 let1515,15 %15,15 %  
30-39 let1010,1 %10,1 %  
19 let a méně55,05 %5,05 %  
50-59 let11,01 %1,01 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné s maturitou5151,52 %51,52 %  
Vysokoškolské3333,33 %33,33 %  
Vyšší odborné66,06 %6,06 %  
Základní55,05 %5,05 %  
Střední odborné - výuční list44,04 %4,04 %  

Graf

4. Slyšeli jste někdy o pojmu potravinová bezpečnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5757,58 %57,58 %  
Ano4242,42 %42,42 %  

Graf

5. Víte jaký je rozdíl mezi potravinovou bezpečností a bezpečností potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5757,58 %57,58 %  
Nevím2929,29 %29,29 %  
Ano1313,13 %13,13 %  

Graf

6. Znáte konkrétní oblasti, kterých se tento pojem týká?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Afrika

Afrika, Asie

bezpečnost potravin pro spotřebitele

Bezpečnost potravino pro spotřebitele

certifikace, iso normy, výrobní postupy, haccp

Čína

Egypt

Kvalita potravin?

možná záruka použitých ingrediencí popsaných na obalu

ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

NE

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

NE

Nemám páru....

netuším

neznám

neznám

Plýtvání jídlem, zemědelci v rozvojových zemích, problematika hladovění

potravinářství, hygiena

předpokládám rezervy potravin pro případ nouze např. obilí

restaurace, obchody

Sledování kvality potravin

toxikologie, hygiena, ...

Určitě nějaké obchodní domy jako kaufland, tesco aj.

vůbec

Vubec ne:-)

výroba, skladování

zodpovědná spotřeba jídla, zacházení s potravinami

7. Setkali jste se někdy s falšováním potravin, či s klamáním spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6969,7 %69,7 %  
Nevím, nepamatuji se2323,23 %23,23 %  
Ne77,07 %7,07 %  

Graf

8. Dalším z problémů je plýtvání potravinami, plýtváte někdy jídlem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se neplýtvat4242,42 %42,42 %  
Neplýtvám, ale občas to neuhlídám2727,27 %27,27 %  
Bohužel ano2424,24 %24,24 %  
Ne, neplýtvám66,06 %6,06 %  

Graf

9. Nakupujete v obchodě opravdu jenom to, co potřebujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas koupím i nějakou zbytečnost7272,73 %72,73 %  
Ano, vždy kupuji jen to potřebné1717,17 %17,17 %  
Ne, kupuji to, co se mi právě líbí1010,1 %10,1 %  

Graf

10. Přejídáte se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlídám se, ale občas se přejím5353,54 %53,54 %  
Ano, někdy se mi to stává3333,33 %33,33 %  
Ne, nikdy se nepřejídám1111,11 %11,11 %  
Přejím se po každém jídle22,02 %2,02 %  

Graf

11. Jak si myslíte, že může EU přispět k větší bezpečnosti potravin?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

...

častější kontroly dodavatelů

Důsledná kontrola kvality a právní prostředí pro její dodržování.

důslednější kontroly

důslednými kontrolami

Efektivní legislativou.

EU nijak

EU raději nepřispívat

je to všechno zkorumpovaný

jsem euroskeptik myslim, ze eu by se do techto veci nemela montovat kazdy stat at si upravi svoji legislativu sam a pak at funguje neviditelna ruka trhu

kontrola

kontrolama

Kontrolou výrobců potravin, zákazem vyrábění potravin, které jsou zdraví nebezpečné v rámci EU.

Kontroly, pokuty

lepší kontroly dováženého zboží

méně živočišné výroby

Myslím, že se to uhlídat nedá

namátkové kontroli výrobců

Například nějakými normami ohledně množství potravin ve velkých obchodních řetězcích. Je přeci zbytečné aby měli na prodejně takové množství potravin, které rychle podléhají zkáze a poté je obchodní řetězec vyhodí!

Ne

Nebude podporovat dovoz ze zem 3. světa, ale podpoří regionální výrobce, sníží kritéria na kvalitu potravin

nemám představu

Netuším

NEvím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím bohužel co to je

nevim co je to bezpečnost potravin, takže nemužu posoudit

Nevím, bohužel mě nic nenapadá

nevymýšlet voloviny

Nijak

Nijak

Nijak

nijak

nijak

Nijak

Nijak, jedná se o rovnocenný vztah mezi producentem a spotřebitelem a ani stát ani EU ničemu v tomto pozitivně nepomůže. Ublížit však může velice pomocí daní, dotací, cel, kvót a dalších restrikcí.

nijak,nebudou se o to ani snazit

no kdybych já tak věděl o co jde :D asi by se měl zakázat dovoz potravin z polska, do všech zemích :D a taky ty sračky, co maj 20 éček a víc by se neměly prodávat

normami, řádným značením potravin, kontrolami - teoreticky; prakticky nijak

Ochranné známky kvality potravin. Uvádění jakým jsou potraviny pěstované. Upozorněni které složky v jídle nám škodí.

Ostřejší kontrolou...

pořád nevím, co to je.

přísnější legislativa

přísnější normy

přísnější regulace výrobců

Přispět by mohli tím, kdyby si každý stát, to co vyrobí, také využil, místo toho, aby si to mezi sebou v kamionech vyměňovali.

přístější kontroly a více specializovaných laboratoří kontroly kvality

Regulace přidaných éček do potravin.

regulacemi

rozšířením informací mezi laickou veřejnost, důslednějšími ačastějšími kontrolami daných orgánů

Řešit důležitější věci, než jestli pomazánkové máslo je opravdu máslo.

Sledování a kontrola kvality potravin

Stejně jako každý jednotlivý stát: Vhodným nastavením předpisů i zabezpečením jejich dodržování

těžko

To netuším

To vážně nevím

určitě lepší kontroly potravin

Uzákonit povinnosti výrobců a dodavatelů, kontroly a sankce při nedodržení

ve kvalitě potravin

Vetsi kontrolou tech co to vyrabeji

větší četnost kontrol, zpřísnění legislativy

větší dohled nad řetězci

větší kontrola inspekce

větší kontrola, pokuty ve velkých řádech

větší kontrolou

větší kontrolou

Větší kontroly

větší kontroly supermarketů, zavedení přísnějších pokut

větší kontroly, normy

Větší kontroly, zpřísnění požadavků ...

víc kontrol

více kontrol, důkladné značení složení na obalech, informovanost veřejnosti

více kontrol, financí na ně, vyšší sankce

více se o to zajímat a hlídat import potravin...

více využívat zemědělskou půdu

Vyšší kontrola, méně chemie

Zavedeni prisnejsich standardu kontroly potravin

zlepšení kontrolních mechanismů a spolupráce jednotlivých zemí

zpřísnit normy, uvádět zemi původu na obal místo hodně obecného vyrobeno v eu

zrušením EU

zvýšení střídmosti

zvýšit kontrolu a sankce

12. Jak si myslíte, že můžete Vy přispět k větší potravinové bezpečnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší zodpovědností při nákupu potravin5252,53 %52,53 %  
Upřednostním regionální výrobky, před těmi dováženými4545,45 %45,45 %  
Čtením složení na obalech potravin4545,45 %45,45 %  
Šířením informací o potravinové bezpečnosti1818,18 %18,18 %  
Menší konzumací masných a mléčných výrobků1616,16 %16,16 %  
Sepsáním seznamu opravdu potřebných potravin1414,14 %14,14 %  
Budu nakupovat na farmářských trzích88,08 %8,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Slyšeli jste někdy o pojmu potravinová bezpečnost?

  • odpověď Ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Víte jaký je rozdíl mezi potravinovou bezpečností a bezpečností potravin?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Slyšeli jste někdy o pojmu potravinová bezpečnost?

5. Víte jaký je rozdíl mezi potravinovou bezpečností a bezpečností potravin?

6. Znáte konkrétní oblasti, kterých se tento pojem týká?

7. Setkali jste se někdy s falšováním potravin, či s klamáním spotřebitele?

8. Dalším z problémů je plýtvání potravinami, plýtváte někdy jídlem?

9. Nakupujete v obchodě opravdu jenom to, co potřebujete?

10. Přejídáte se?

11. Jak si myslíte, že může EU přispět k větší bezpečnosti potravin?

12. Jak si myslíte, že můžete Vy přispět k větší potravinové bezpečnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Slyšeli jste někdy o pojmu potravinová bezpečnost?

5. Víte jaký je rozdíl mezi potravinovou bezpečností a bezpečností potravin?

6. Znáte konkrétní oblasti, kterých se tento pojem týká?

7. Setkali jste se někdy s falšováním potravin, či s klamáním spotřebitele?

8. Dalším z problémů je plýtvání potravinami, plýtváte někdy jídlem?

9. Nakupujete v obchodě opravdu jenom to, co potřebujete?

10. Přejídáte se?

11. Jak si myslíte, že může EU přispět k větší bezpečnosti potravin?

12. Jak si myslíte, že můžete Vy přispět k větší potravinové bezpečnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janotová, K.Potravinová bezpečnost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://potravinova-bezpecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.