Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pouze pro absolventy oboru hotelnictví

Pouze pro absolventy oboru hotelnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Borna
Šetření:30. 03. 2011 - 09. 04. 2011
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych chtěl požádat všechny absolventy (SŠ, VOŠ, VŠ) oboru hotelnictví o vyplňění tohoto dotazníku. Údaje budou použity v bakalářské práci "Uplatnění absolvetnů oboru hotelnictví", která se týká především studentů SLU OPF v Karviné a VŠH v Praze 8.

Produktem práce je zpětná vazba absolventů pro vedení školy a prezentování informací pro budoucí uchazeče oboru hotelnictví.

Cílem je vylepšení profilu absolventa, který se více přiblíží profilu uchazeče o zaměstnání v oboru hotelnictví

Mockrát děkuji

František Borna

Odpovědi respondentů

1. Udejte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru hotelnictví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalář4341,35 %41,35 %  
Magistr/inženýr3129,81 %29,81 %  
Žádné z uvedených1817,31 %17,31 %  
VOŠ1211,54 %11,54 %  

Graf

2. Ve kterém roce jste ukončil vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1918,27 %18,27 %  
20101514,42 %14,42 %  
20081413,46 %13,46 %  
20091211,54 %11,54 %  
Nedokončil109,62 %9,62 %  
2007109,62 %9,62 %  
200554,81 %4,81 %  
201143,85 %3,85 %  
200332,88 %2,88 %  
200421,92 %1,92 %  
200621,92 %1,92 %  
199910,96 %0,96 %  
studuji dále VŠH v Praze 810,96 %0,96 %  
snad ukončím v roce 201210,96 %0,96 %  
2011 snad :-D10,96 %0,96 %  
září 201110,96 %0,96 %  
bakalářské 2008, magisterské 2010 (jiný obor)10,96 %0,96 %  
201210,96 %0,96 %  
ještě jsem neukončila10,96 %0,96 %  

Graf

3. Udejte místo studia vysoké školy oboru hotelnictví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha (nebo Havířov)5250 %50 %  
Karviná (nebo Opava)4240,38 %40,38 %  
Jiné109,62 %9,62 %  

Graf

4. Důvodem studia vysoké školy oboru hotelnictví bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem o obor7572,12 %72,12 %  
Titul109,62 %9,62 %  
Nevěděl(a) jsem co dál98,65 %8,65 %  
Požadavek zaměstnavatele21,92 %1,92 %  
to je trosku blbost tahle otazka ne?PrvniMaVicMozn10,96 %0,96 %  
Opava + ekonomicky zaměřený obor10,96 %0,96 %  
zájem o obor i pokračování ze střední HŠ10,96 %0,96 %  
Zájem o odborné znalosti cizích jazyků, cestování10,96 %0,96 %  
kombinace prvních dvou10,96 %0,96 %  
Proč ne10,96 %0,96 %  
nic10,96 %0,96 %  
navazující program pro DiS.10,96 %0,96 %  

Graf

5. Máte nějaké dodatečné certifikáty nebo kurzy (i jazykové) v souvislosti s oborem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5451,92 %51,92 %  
ne5048,08 %48,08 %  

Graf

6. Jaké další kurzy jste absolvoval(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Barmanský4259,15 %40,38 %  
Jazykové certifikáty3447,89 %32,69 %  
Baristický1521,13 %14,42 %  
Kurz studené kuchyně34,23 %2,88 %  
sommeliérský22,82 %1,92 %  
administrativa11,41 %0,96 %  
Carving, sommeliérský kurz11,41 %0,96 %  
someliérský11,41 %0,96 %  
nic11,41 %0,96 %  
jazykové11,41 %0,96 %  
Sommelierství11,41 %0,96 %  
Vyhláška 50 / §911,41 %0,96 %  
Průvodcovská zkouška-Pražeká Informační služba200311,41 %0,96 %  
Průvodce cestovního ruchu11,41 %0,96 %  
v ramci hoteloveho retezce11,41 %0,96 %  
žádné11,41 %0,96 %  
žádný11,41 %0,96 %  
a další11,41 %0,96 %  
someliér11,41 %0,96 %  
průvodce CR11,41 %0,96 %  
cukrářský, studená kuchyně...11,41 %0,96 %  
Cukrářský, vinařský11,41 %0,96 %  

Graf

7. Pomohlo by Vám pro lepší pozici vyšší vzdělání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5350,96 %50,96 %  
ano5149,04 %49,04 %  

Graf

8. Jaké další vzdělání pro obor byste zvolit(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magistr/inženýr v oboru3944,83 %37,5 %  
kurz - jazyků3540,23 %33,65 %  
Bakalář v oboru78,05 %6,73 %  
kurz - baristický66,9 %5,77 %  
kurz - barmanský44,6 %3,85 %  
MBA22,3 %1,92 %  
Magistersky marketing management11,15 %0,96 %  
obor s lepším uplatěním11,15 %0,96 %  
titul MBA, MHA v hotelnictví11,15 %0,96 %  
vybral bych si obor finančnictví11,15 %0,96 %  
pracovat v oboru v anglicky mluvící zemi11,15 %0,96 %  
MBA nebo Ph.D.11,15 %0,96 %  
inženýr marketing/management 11,15 %0,96 %  
v oboru hotelnictví již žádné11,15 %0,96 %  
vysokoškolský diplom a znalost jazyků 11,15 %0,96 %  
Phd nebo MBA11,15 %0,96 %  
nic11,15 %0,96 %  
praxe v zahraničí11,15 %0,96 %  
s uplně jiným zaměřením11,15 %0,96 %  

Graf

9. Pracoval(a) jste někdy v oboru hotelnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8076,92 %76,92 %  
ne2423,08 %23,08 %  

Graf

10. V případě, že ano kolik měsíců praxe máte odpracováno?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6811,11 %7,69 %  
24811,11 %7,69 %  
3679,72 %6,73 %  
6056,94 %4,81 %  
1045,56 %3,85 %  
234,17 %2,88 %  
1934,17 %2,88 %  
1234,17 %2,88 %  
434,17 %2,88 %  
1634,17 %2,88 %  
ostatní odpovědi 48
28
90
3
240
32
52
100
41
96
15
120
42
40
70
20
23
5
8
30
82
2534,72 %24,04 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.15
Minimum:3
Maximum:96
Variační rozpětí:93
Rozptyl:539.33
Směrodatná odchylka:23.22
Medián:24
Modus:6

Graf

11. Zhodnoťte následující předměty jak jsou použitelné ve Vaší profesi (1 nejlépe - 5 vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jazyky1.9621.979
Evropská unie3.2021.584
Ekonomie2.4331.245
Gastro předměty2.4712.48
Kvantitativní metody3.3851.91
Management2.1351.213
Právo2.7021.113
Školní praxe2.7882.455

Graf

12. Pracujete v současné době v oboru hotelnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5956,73 %56,73 %  
ano4543,27 %43,27 %  

Graf

13. Pomohlo Vám Vaše vzdělání dosáhnout vyšší pozice v oboru hotelnictví rychleji než ostatním?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6070,59 %57,69 %  
ano2529,41 %24,04 %  

Graf

14. Jste (nebo byl(a) jste) řadový zaměstnanec v oboru hotelnictví?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5559,14 %52,88 %  
ne3840,86 %36,54 %  

Graf

15. Jak dlouho Vám trvalo dostat se výše? (měsíců)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6623,08 %5,77 %  
24415,38 %3,85 %  
1311,54 %2,88 %  
12311,54 %2,88 %  
3627,69 %1,92 %  
227,69 %1,92 %  
827,69 %1,92 %  
6013,85 %0,96 %  
1813,85 %0,96 %  
1013,85 %0,96 %  
ostatní odpovědi 3 13,85 %0,96 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:12.21
Minimum:1
Maximum:36
Variační rozpětí:35
Rozptyl:110.35
Směrodatná odchylka:10.5
Medián:8
Modus:6

Graf

16. Zhodnotil(a) byste svůj přístup k hostům celkově...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vycházím vstříc8682,69 %82,69 %  
Neutrálně1615,38 %15,38 %  
Záporně10,96 %0,96 %  
Nesnáším práci s lidmi10,96 %0,96 %  

Graf

17. Myslíte si, že je důležitý vzhled zaměstnance oboru hotelnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10096,15 %96,15 %  
ne43,85 %3,85 %  

Graf

18. Chtěl(a) byste, aby v povinných předmětech byly předměty ovlivňující Vaší fyzickou kondici? (např. tělocvik)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5451,92 %51,92 %  
ne5048,08 %48,08 %  

Graf

19. Chtěl(a) byste předmět, který by ovlivnil Vaše způsoby úpravy vzhledu (např. oblékání a úprava vzhledu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7168,27 %68,27 %  
ne3331,73 %31,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Udejte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru hotelnictví.

 • odpověď Magistr/inženýr:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2007 na otázku 2. Ve kterém roce jste ukončil vzdělání

3. Udejte místo studia vysoké školy oboru hotelnictví.

 • odpověď Praha (nebo Havířov):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2007 na otázku 2. Ve kterém roce jste ukončil vzdělání
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magistr/inženýr na otázku 1. Udejte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru hotelnictví.

5. Máte nějaké dodatečné certifikáty nebo kurzy (i jazykové) v souvislosti s oborem?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Baristický na otázku 6. Jaké další kurzy jste absolvoval(a)?

10. V případě, že ano kolik měsíců praxe máte odpracováno?

 • odpověď < 2 - 6 >:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Pracoval(a) jste někdy v oboru hotelnictví?

11. Zhodnoťte následující předměty jak jsou použitelné ve Vaší profesi (1 nejlépe - 5 vůbec)

 • odpověď Jazyky=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VOŠ na otázku 1. Udejte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru hotelnictví.

12. Pracujete v současné době v oboru hotelnictví?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 48 - 120 > na otázku 10. V případě, že ano kolik měsíců praxe máte odpracováno?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Pracoval(a) jste někdy v oboru hotelnictví?

13. Pomohlo Vám Vaše vzdělání dosáhnout vyšší pozice v oboru hotelnictví rychleji než ostatním?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Management=4 na otázku 11. Zhodnoťte následující předměty jak jsou použitelné ve Vaší profesi (1 nejlépe - 5 vůbec)

14. Jste (nebo byl(a) jste) řadový zaměstnanec v oboru hotelnictví?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 28 - 48 > na otázku 10. V případě, že ano kolik měsíců praxe máte odpracováno?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Udejte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru hotelnictví.

2. Ve kterém roce jste ukončil vzdělání

3. Udejte místo studia vysoké školy oboru hotelnictví.

4. Důvodem studia vysoké školy oboru hotelnictví bylo:

5. Máte nějaké dodatečné certifikáty nebo kurzy (i jazykové) v souvislosti s oborem?

6. Jaké další kurzy jste absolvoval(a)?

7. Pomohlo by Vám pro lepší pozici vyšší vzdělání?

8. Jaké další vzdělání pro obor byste zvolit(a)?

9. Pracoval(a) jste někdy v oboru hotelnictví?

10. V případě, že ano kolik měsíců praxe máte odpracováno?

11. Zhodnoťte následující předměty jak jsou použitelné ve Vaší profesi (1 nejlépe - 5 vůbec)

12. Pracujete v současné době v oboru hotelnictví?

13. Pomohlo Vám Vaše vzdělání dosáhnout vyšší pozice v oboru hotelnictví rychleji než ostatním?

14. Jste (nebo byl(a) jste) řadový zaměstnanec v oboru hotelnictví?

15. Jak dlouho Vám trvalo dostat se výše? (měsíců)

16. Zhodnotil(a) byste svůj přístup k hostům celkově...

17. Myslíte si, že je důležitý vzhled zaměstnance oboru hotelnictví?

18. Chtěl(a) byste, aby v povinných předmětech byly předměty ovlivňující Vaší fyzickou kondici? (např. tělocvik)

19. Chtěl(a) byste předmět, který by ovlivnil Vaše způsoby úpravy vzhledu (např. oblékání a úprava vzhledu)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Udejte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru hotelnictví.

2. Ve kterém roce jste ukončil vzdělání

3. Udejte místo studia vysoké školy oboru hotelnictví.

4. Důvodem studia vysoké školy oboru hotelnictví bylo:

5. Máte nějaké dodatečné certifikáty nebo kurzy (i jazykové) v souvislosti s oborem?

6. Jaké další kurzy jste absolvoval(a)?

7. Pomohlo by Vám pro lepší pozici vyšší vzdělání?

8. Jaké další vzdělání pro obor byste zvolit(a)?

9. Pracoval(a) jste někdy v oboru hotelnictví?

10. V případě, že ano kolik měsíců praxe máte odpracováno?

11. Zhodnoťte následující předměty jak jsou použitelné ve Vaší profesi (1 nejlépe - 5 vůbec)

12. Pracujete v současné době v oboru hotelnictví?

13. Pomohlo Vám Vaše vzdělání dosáhnout vyšší pozice v oboru hotelnictví rychleji než ostatním?

14. Jste (nebo byl(a) jste) řadový zaměstnanec v oboru hotelnictví?

15. Jak dlouho Vám trvalo dostat se výše? (měsíců)

16. Zhodnotil(a) byste svůj přístup k hostům celkově...

17. Myslíte si, že je důležitý vzhled zaměstnance oboru hotelnictví?

18. Chtěl(a) byste, aby v povinných předmětech byly předměty ovlivňující Vaší fyzickou kondici? (např. tělocvik)

19. Chtěl(a) byste předmět, který by ovlivnil Vaše způsoby úpravy vzhledu (např. oblékání a úprava vzhledu)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Borna, F.Pouze pro absolventy oboru hotelnictví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pouze-pro-absolventy-oboru-h.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.