Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání PC v domácnosti

Používání PC v domácnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vašková
Šetření:23. 11. 2010 - 10. 12. 2010
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník určený lidem, kteří mají v domácnosti minimálně jeden počítač (dále PC) a jsou starší 15 let. Nezabere více než 5 minut, celkem má 15 otázek a je zcela anonymní. Výsledky budou veřejně dostupné, ale použiji je ve školní skupinové práci.

 

U každé z otázek vyberte možnost, která nejvíce odpovídá skutečnosti.

Odpovědi respondentů

1. Kolik PC se nachází ve vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva3639,56 %39,56 %  
více než dva3235,16 %35,16 %  
jeden2325,27 %25,27 %  

Graf

2. Jak často používáte PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně9098,9 %98,9 %  
2-3x týdně11,1 %1,1 %  

Graf

3. Kolik času trávíte u PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 5 hod/den3538,46 %38,46 %  
3-5 hod/den3134,07 %34,07 %  
1-3 hod/den2527,47 %27,47 %  

Graf

4. Hrajete počítačové hry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5964,84 %64,84 %  
ne3235,16 %35,16 %  

Graf

5. PC používám nejčastěji kvůli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetu4549,45 %49,45 %  
práci/škole3437,36 %37,36 %  
PC hrám1010,99 %10,99 %  
jiná odpověď22,2 %2,2 %  

Graf

6. Ovládáte anglický jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často jej využiji při práci s PC5459,34 %59,34 %  
ano, ale nepotřebuji jej při práci s PC2325,27 %25,27 %  
ne, ale potřebuji jej při práci s PC77,69 %7,69 %  
ne, nepotřebuji jej při práci s PC77,69 %7,69 %  

Graf

7. Většinu času na internetu trávím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtením článků, zpráv, fór apod.6470,33 %70,33 %  
jinak3841,76 %41,76 %  
na Facebooku, Myspace, Twitteru aj.3032,97 %32,97 %  
hraním her1920,88 %20,88 %  

Graf

8. Máte/měl(a) jste webovou stránku nebo blog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4650,55 %50,55 %  
ano4549,45 %49,45 %  

Graf

9. Setkáváte se na internetu často s portály vyžadujícími vaši registraci? Obtěžují vás? (obvykle je registrace nutná pro používání portálu nebo přináší výhody)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, obtěžují mne4657,5 %50,55 %  
Ano, ale nevadí mi2733,75 %29,67 %  
Ne78,75 %7,69 %  

Graf

10. Používáte Facebook, Myspace, Twitter či jiné internetové sociální sítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6773,63 %73,63 %  
ne2426,37 %26,37 %  

Graf

11. Stává se vám, že vám PC "krade čas" (proti vaší vůli)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4650,55 %50,55 %  
ne3538,46 %38,46 %  
nevím1010,99 %10,99 %  

Graf

12. Myslíte si, že jste závislý/á na PC?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5763,33 %62,64 %  
ano3336,67 %36,26 %  

Graf

13. Myslí si vaše okolí, že jste závislý/á na PC?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4247,19 %46,15 %  
nevím2730,34 %29,67 %  
ano2022,47 %21,98 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5459,34 %59,34 %  
muž3740,66 %40,66 %  

Graf

15. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let4043,96 %43,96 %  
15-20 let2729,67 %29,67 %  
26-30 let1314,29 %14,29 %  
31-50 let88,79 %8,79 %  
51-70 let22,2 %2,2 %  
více než 70 let11,1 %1,1 %  

Graf

16. Jste spokojeni s dotazníkem? Popřípadě vypište návrh na vylepšení dotazníku.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, líbil se mi5259,77 %57,14 %  
ano, ale mohl by být lepší1820,69 %19,78 %  
ano, ale by být lepší66,9 %6,59 %  
ne, nelíbil se mi44,6 %4,4 %  
Nevím, jak jej shodnotit.11,15 %1,1 %  
žádné logické chyby... takže OK11,15 %1,1 %  
ne, byla to ztráta času11,15 %1,1 %  
nikde nebylo zmíněné porno... od toho net přece je11,15 %1,1 %  
je mi to jedno11,15 %1,1 %  
chybí otázka ohledně vzdělání respondentů-důležité11,15 %1,1 %  
fajn,ale je to hrozně obecné (takže nuda)11,15 %1,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Hrajete počítačové hry?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi PC hrám na otázku 5. PC používám nejčastěji kvůli:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik PC se nachází ve vaší domácnosti?

2. Jak často používáte PC?

3. Kolik času trávíte u PC?

4. Hrajete počítačové hry?

5. PC používám nejčastěji kvůli:

6. Ovládáte anglický jazyk?

7. Většinu času na internetu trávím:

8. Máte/měl(a) jste webovou stránku nebo blog?

9. Setkáváte se na internetu často s portály vyžadujícími vaši registraci? Obtěžují vás? (obvykle je registrace nutná pro používání portálu nebo přináší výhody)

10. Používáte Facebook, Myspace, Twitter či jiné internetové sociální sítě?

11. Stává se vám, že vám PC "krade čas" (proti vaší vůli)?

12. Myslíte si, že jste závislý/á na PC?

13. Myslí si vaše okolí, že jste závislý/á na PC?

14. Jste:

15. Jaký je váš věk?

16. Jste spokojeni s dotazníkem? Popřípadě vypište návrh na vylepšení dotazníku.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik PC se nachází ve vaší domácnosti?

2. Jak často používáte PC?

3. Kolik času trávíte u PC?

4. Hrajete počítačové hry?

5. PC používám nejčastěji kvůli:

6. Ovládáte anglický jazyk?

7. Většinu času na internetu trávím:

8. Máte/měl(a) jste webovou stránku nebo blog?

9. Setkáváte se na internetu často s portály vyžadujícími vaši registraci? Obtěžují vás? (obvykle je registrace nutná pro používání portálu nebo přináší výhody)

10. Používáte Facebook, Myspace, Twitter či jiné internetové sociální sítě?

11. Stává se vám, že vám PC "krade čas" (proti vaší vůli)?

12. Myslíte si, že jste závislý/á na PC?

13. Myslí si vaše okolí, že jste závislý/á na PC?

14. Jste:

15. Jaký je váš věk?

16. Jste spokojeni s dotazníkem? Popřípadě vypište návrh na vylepšení dotazníku.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vašková, K.Používání PC v domácnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pouzivani-pc-v-domac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.