Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí a postoj občanů ČR k ekonomické aktivitě cizinců v ČR

Povědomí a postoj občanů ČR k ekonomické aktivitě cizinců v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Průšová
Šetření:08. 03. 2010 - 14. 03. 2010
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.36
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení, tento dotazník slouží pro výzkum v rámci mé diplomové práce na téma Ekonomická aktivita cizích státních příslušníků v České republice. Z tohto důvodu Vás žádám o pravdivé a pečlivé vyplnění Vašich odpovědí. Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku. Bc. Lenka Průšová (studenka ČZU)

Odpovědi respondentů

1. Kterých občanů z EU nejčastěji pobývá v ČR dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko9390,29 %93 %  
Rumunsko43,88 %4 %  
Německo21,94 %2 %  
Polsko21,94 %2 %  
Bulharsko21,94 %2 %  

Graf

2. Kterých občanů mimo EU pobývá nejvíce na území ČR dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajina4947,57 %49 %  
Vietnam3634,95 %36 %  
Rusko1716,5 %17 %  
Moldavsko10,97 %1 %  

Graf

3. Jakých občanů z EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko9188,35 %91 %  
Polsko76,8 %7 %  
Bulharsko32,91 %3 %  
ukrajinců10,97 %1 %  
Spojené království10,97 %1 %  

Graf

4. Jakých občanů mimo EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajina6765,05 %67 %  
Vietnam2019,42 %20 %  
Rusko87,77 %8 %  
Čína32,91 %3 %  
Spojené státy21,94 %2 %  
ukrajinců10,97 %1 %  
Bělorusko10,97 %1 %  
Mongolsko10,97 %1 %  

Graf

5. Jakých občanů z EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko6966,99 %69 %  
Německo2221,36 %22 %  
Polsko65,83 %6 %  
Bulharsko32,91 %3 %  
Rakousko21,94 %2 %  
nedokážu to odhadnout10,97 %1 %  

Graf

6. Jakých občanů mimo EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vietnam7370,87 %73 %  
Rusko1110,68 %11 %  
Ukrajina109,71 %10 %  
Čína32,91 %3 %  
Spojené státy21,94 %2 %  
Srbsko a Černá Hora21,94 %2 %  
nedokážu to odhadnout10,97 %1 %  
Chorvatsko10,97 %1 %  

Graf

7. Kteří občané nejčastěji nelegálně migrují přes hranice ČR dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajina4947,57 %49 %  
Vietnam2423,3 %24 %  
Čína109,71 %10 %  
Moldavsko76,8 %7 %  
Turecko76,8 %7 %  
Rusko32,91 %3 %  
nevím10,97 %1 %  
afričané a asiati z chudých zemí10,97 %1 %  
Polsko10,97 %1 %  

Graf

8. Pokud bych přijímal/a cizince jako svého podřízeného, bylo by pro mě nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znalosti a dovednosti6361,17 %63 %  
Chování a vystupování3332,04 %33 %  
Místo původů21,94 %2 %  
Cizince bych nepřijal/a21,94 %2 %  
chování,znalosti10,97 %1 %  
záleželo by na druhu práce10,97 %1 %  
upřednostnila bych první 3 alternativy10,97 %1 %  

Graf

9. Myslíte si, že cizinci mají právo nabývat veškeré nemovitosti v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kromě nemovitostí zemědělských a lesních pozemků3533,98 %35 %  
Ano, pro veškeré nemovitosti 2625,24 %26 %  
Nevím2120,39 %21 %  
Ne, pro veškeré nemovitosti2120,39 %21 %  

Graf

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5957,28 %59 %  
Muž4341,75 %43 %  
Š½ena10,97 %1 %  

Graf

11. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 275250,49 %52 %  
28 – 36 1817,48 %18 %  
37 – 501413,59 %14 %  
50 a více109,71 %10 %  
Méně než 1898,74 %9 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4846,6 %48 %  
Středoškolské (maturita)3836,89 %38 %  
Základní1110,68 %11 %  
Středoškolské (výuční list)54,85 %5 %  
VysokoŠ¡kolské10,97 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jakých občanů z EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

  • odpověď Slovensko:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 11. Uveďte prosím Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kterých občanů z EU nejčastěji pobývá v ČR dle vašeho názoru:

2. Kterých občanů mimo EU pobývá nejvíce na území ČR dle vašeho názoru:

3. Jakých občanů z EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

4. Jakých občanů mimo EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

5. Jakých občanů z EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

6. Jakých občanů mimo EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

7. Kteří občané nejčastěji nelegálně migrují přes hranice ČR dle vašeho názoru:

8. Pokud bych přijímal/a cizince jako svého podřízeného, bylo by pro mě nejdůležitější:

9. Myslíte si, že cizinci mají právo nabývat veškeré nemovitosti v ČR:

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

11. Uveďte prosím Váš věk:

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kterých občanů z EU nejčastěji pobývá v ČR dle vašeho názoru:

2. Kterých občanů mimo EU pobývá nejvíce na území ČR dle vašeho názoru:

3. Jakých občanů z EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

4. Jakých občanů mimo EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

5. Jakých občanů z EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

6. Jakých občanů mimo EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

7. Kteří občané nejčastěji nelegálně migrují přes hranice ČR dle vašeho názoru:

8. Pokud bych přijímal/a cizince jako svého podřízeného, bylo by pro mě nejdůležitější:

9. Myslíte si, že cizinci mají právo nabývat veškeré nemovitosti v ČR:

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

11. Uveďte prosím Váš věk:

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Průšová, L.Povědomí a postoj občanů ČR k ekonomické aktivitě cizinců v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://povedomi-a-postoj-obcanu-cr-k-ekonomicke-aktivite-cizincu-v-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.