Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí a postoj občanů ČR k ekonomické aktivitě cizinců v ČR

Povědomí a postoj občanů ČR k ekonomické aktivitě cizinců v ČR

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Průšová
Šetření:08. 03. 2010 - 14. 03. 2010
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.36
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení, tento dotazník slouží pro výzkum v rámci mé diplomové práce na téma Ekonomická aktivita cizích státních příslušníků v České republice. Z tohto důvodu Vás žádám o pravdivé a pečlivé vyplnění Vašich odpovědí. Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku. Bc. Lenka Průšová (studenka ČZU)

Odpovědi respondentů

1. Kterých občanů z EU nejčastěji pobývá v ČR dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko9390,29 %93 %  
Rumunsko43,88 %4 %  
Německo21,94 %2 %  
Polsko21,94 %2 %  
Bulharsko21,94 %2 %  

Graf

2. Kterých občanů mimo EU pobývá nejvíce na území ČR dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajina4947,57 %49 %  
Vietnam3634,95 %36 %  
Rusko1716,5 %17 %  
Moldavsko10,97 %1 %  

Graf

3. Jakých občanů z EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko9188,35 %91 %  
Polsko76,8 %7 %  
Bulharsko32,91 %3 %  
ukrajinců10,97 %1 %  
Spojené království10,97 %1 %  

Graf

4. Jakých občanů mimo EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajina6765,05 %67 %  
Vietnam2019,42 %20 %  
Rusko87,77 %8 %  
Čína32,91 %3 %  
Spojené státy21,94 %2 %  
ukrajinců10,97 %1 %  
Bělorusko10,97 %1 %  
Mongolsko10,97 %1 %  

Graf

5. Jakých občanů z EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko6966,99 %69 %  
Německo2221,36 %22 %  
Polsko65,83 %6 %  
Bulharsko32,91 %3 %  
Rakousko21,94 %2 %  
nedokážu to odhadnout10,97 %1 %  

Graf

6. Jakých občanů mimo EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vietnam7370,87 %73 %  
Rusko1110,68 %11 %  
Ukrajina109,71 %10 %  
Čína32,91 %3 %  
Spojené státy21,94 %2 %  
Srbsko a Černá Hora21,94 %2 %  
nedokážu to odhadnout10,97 %1 %  
Chorvatsko10,97 %1 %  

Graf

7. Kteří občané nejčastěji nelegálně migrují přes hranice ČR dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajina4947,57 %49 %  
Vietnam2423,3 %24 %  
Čína109,71 %10 %  
Moldavsko76,8 %7 %  
Turecko76,8 %7 %  
Rusko32,91 %3 %  
nevím10,97 %1 %  
afričané a asiati z chudých zemí10,97 %1 %  
Polsko10,97 %1 %  

Graf

8. Pokud bych přijímal/a cizince jako svého podřízeného, bylo by pro mě nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znalosti a dovednosti6361,17 %63 %  
Chování a vystupování3332,04 %33 %  
Místo původů21,94 %2 %  
Cizince bych nepřijal/a21,94 %2 %  
chování,znalosti10,97 %1 %  
záleželo by na druhu práce10,97 %1 %  
upřednostnila bych první 3 alternativy10,97 %1 %  

Graf

9. Myslíte si, že cizinci mají právo nabývat veškeré nemovitosti v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kromě nemovitostí zemědělských a lesních pozemků3533,98 %35 %  
Ano, pro veškeré nemovitosti 2625,24 %26 %  
Nevím2120,39 %21 %  
Ne, pro veškeré nemovitosti2120,39 %21 %  

Graf

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5957,28 %59 %  
Muž4341,75 %43 %  
Š½ena10,97 %1 %  

Graf

11. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 275250,49 %52 %  
28 – 36 1817,48 %18 %  
37 – 501413,59 %14 %  
50 a více109,71 %10 %  
Méně než 1898,74 %9 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4846,6 %48 %  
Středoškolské (maturita)3836,89 %38 %  
Základní1110,68 %11 %  
Středoškolské (výuční list)54,85 %5 %  
VysokoŠ¡kolské10,97 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jakých občanů z EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

  • odpověď Slovensko:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 11. Uveďte prosím Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kterých občanů z EU nejčastěji pobývá v ČR dle vašeho názoru:

2. Kterých občanů mimo EU pobývá nejvíce na území ČR dle vašeho názoru:

3. Jakých občanů z EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

4. Jakých občanů mimo EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

5. Jakých občanů z EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

6. Jakých občanů mimo EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

7. Kteří občané nejčastěji nelegálně migrují přes hranice ČR dle vašeho názoru:

8. Pokud bych přijímal/a cizince jako svého podřízeného, bylo by pro mě nejdůležitější:

9. Myslíte si, že cizinci mají právo nabývat veškeré nemovitosti v ČR:

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

11. Uveďte prosím Váš věk:

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kterých občanů z EU nejčastěji pobývá v ČR dle vašeho názoru:

2. Kterých občanů mimo EU pobývá nejvíce na území ČR dle vašeho názoru:

3. Jakých občanů z EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

4. Jakých občanů mimo EU dle státního občanství je v ČR nejvíce zaměstnáno dle vašeho názoru:

5. Jakých občanů z EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

6. Jakých občanů mimo EU podniká nejvíce v ČR na základě živnostenského oprávnění dle vašeho názoru:

7. Kteří občané nejčastěji nelegálně migrují přes hranice ČR dle vašeho názoru:

8. Pokud bych přijímal/a cizince jako svého podřízeného, bylo by pro mě nejdůležitější:

9. Myslíte si, že cizinci mají právo nabývat veškeré nemovitosti v ČR:

10. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

11. Uveďte prosím Váš věk:

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Průšová, L.Povědomí a postoj občanů ČR k ekonomické aktivitě cizinců v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://povedomi-a-postoj-obcanu-cr-k-ekonomicke-aktivite-cizincu-v-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.