Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o ombudsmanovi ČR

Povědomí o ombudsmanovi ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Lukašíková
Šetření:10. 02. 2012 - 17. 02. 2012
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, bude součástí mé bakalářské práce na téma "Ombudsman a jeho vliv na řešení problémů občanů". Dotazník je určen pro respondenty starší 15ti let.

Za jeho případné vyplnění předem děkuji

Veronika Lukašíková

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se někdy s termínem ombudsman?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13397,08 %97,08 %  
Ne42,92 %2,92 %  

Graf

2. Víte, co znamená termín ombudsman?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím12289,05 %89,05 %  
Ne, nevím1510,95 %10,95 %  

Graf

3. Kde jste se s tímto termínem setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize11281,75 %81,75 %  
tisk9569,34 %69,34 %  
internet9166,42 %66,42 %  
jinde4432,12 %32,12 %  
zkušenosti rodiny a známých118,03 %8,03 %  
vlastní zkušenost75,11 %5,11 %  
nikde 10,73 %0,73 %  

Graf

4. Myslíte si, že víte, jak ombudsmana v případě potřeby kontaktovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4734,31 %34,31 %  
spíše ano4532,85 %32,85 %  
určitě ano2618,98 %18,98 %  
určitě ne1913,87 %13,87 %  

Graf

5. Myslíte si, že víte, v jakých oblastech by vám mohl ombudsman pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7554,74 %54,74 %  
spíše ne3122,63 %22,63 %  
určitě ano2216,06 %16,06 %  
určitě ne96,57 %6,57 %  

Graf

6. Uvažoval/a jste někdy o využití pomoci ombudsmana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12289,05 %89,05 %  
Ano1510,95 %10,95 %  

Graf

7. Využil/a jste někdy pomoci ombudsmana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13397,08 %97,08 %  
Ano42,92 %2,92 %  

Graf

8. Pokud ano, byla vaše stížnost vyhodnocena jako oprávněná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1676,19 %11,68 %  
Ano523,81 %3,65 %  

Graf

9. Pokud ano, pomohl vám ombudsman vyřešit váš problém?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1482,35 %10,22 %  
Ano317,65 %2,19 %  

Graf

10. Myslíte si, že je institut ombudsmana potřebný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5741,61 %41,61 %  
určitě ano5540,15 %40,15 %  
spíše ne2014,6 %14,6 %  
určitě ne53,65 %3,65 %  

Graf

11. Máte důvěru v institut ombudsmana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7756,2 %56,2 %  
určitě ano2719,71 %19,71 %  
spíše ne2618,98 %18,98 %  
určitě ne75,11 %5,11 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 267756,2 %56,2 %  
27 - 403424,82 %24,82 %  
41 - 602014,6 %14,6 %  
61 a více64,38 %4,38 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8360,58 %60,58 %  
muž5439,42 %39,42 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5842,34 %42,34 %  
2719,71 %19,71 %  
VŠ a VOŠ2618,98 %18,98 %  
Vyučen/a128,76 %8,76 %  
VOŠ118,03 %8,03 %  
Základní21,46 %1,46 %  
10,73 %0,73 %  

Graf

15. Velikost bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2000 obyvatel4129,93 %29,93 %  
2001 až 10 0004029,2 %29,2 %  
10 001 až 50 000 obyvatel3021,9 %21,9 %  
více než 50 000 obyvatel2618,98 %18,98 %  

Graf

16. Ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5540,15 %40,15 %  
zaměstnanec5338,69 %38,69 %  
OSVČ107,3 %7,3 %  
mateřská dovolená75,11 %5,11 %  
nezaměstnaný64,38 %4,38 %  
důchodce53,65 %3,65 %  
jiná10,73 %0,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Věk

  • odpověď 15 – 26:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 16. Ekonomická aktivita

13. Pohlaví

  • odpověď muž:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen/a na otázku 14. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • odpověď žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi VOŠ na otázku 14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se někdy s termínem ombudsman?

2. Víte, co znamená termín ombudsman?

3. Kde jste se s tímto termínem setkali?

4. Myslíte si, že víte, jak ombudsmana v případě potřeby kontaktovat?

5. Myslíte si, že víte, v jakých oblastech by vám mohl ombudsman pomoci?

6. Uvažoval/a jste někdy o využití pomoci ombudsmana?

7. Využil/a jste někdy pomoci ombudsmana?

8. Pokud ano, byla vaše stížnost vyhodnocena jako oprávněná?

9. Pokud ano, pomohl vám ombudsman vyřešit váš problém?

10. Myslíte si, že je institut ombudsmana potřebný?

11. Máte důvěru v institut ombudsmana?

12. Věk

13. Pohlaví

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

15. Velikost bydliště

16. Ekonomická aktivita

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se někdy s termínem ombudsman?

2. Víte, co znamená termín ombudsman?

3. Kde jste se s tímto termínem setkali?

4. Myslíte si, že víte, jak ombudsmana v případě potřeby kontaktovat?

5. Myslíte si, že víte, v jakých oblastech by vám mohl ombudsman pomoci?

6. Uvažoval/a jste někdy o využití pomoci ombudsmana?

7. Využil/a jste někdy pomoci ombudsmana?

8. Pokud ano, byla vaše stížnost vyhodnocena jako oprávněná?

9. Pokud ano, pomohl vám ombudsman vyřešit váš problém?

10. Myslíte si, že je institut ombudsmana potřebný?

11. Máte důvěru v institut ombudsmana?

12. Věk

13. Pohlaví

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

15. Velikost bydliště

16. Ekonomická aktivita

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lukašíková, V.Povědomí o ombudsmanovi ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-o-ombudsmanovi-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.