Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o webové bezpečnosti

Povědomí o webové bezpečnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Jalovec
Šetření:14. 03. 2010 - 17. 03. 2010
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.45
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento test bude použit pro doplnění bakalářské práce na téma webové aplikace. Předem děkuji všem, kteří mu věnují trochu času a pomohou mi tak splnit zadané téma.

Cílem dotazníku je zjistit obecné povědomí o webových standartech a bezpečnosti obecně.

Díky

Odpovědi respondentů

1. Znáte organizace W3C?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3155,36 %55,36 %  
ano2544,64 %44,64 %  

Graf

2. Odkud jste se o ni dozvěděl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetový článek1248 %21,43 %  
Odjinud936 %16,07 %  
Baner o validitě na webu312 %5,36 %  
Noviny, nebo jiná papírová publikace14 %1,79 %  

Graf

3. Které z následujícícíh typů útoků vám jsou známy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SQL Injection2239,29 %39,29 %  
Žádný2239,29 %39,29 %  
Krádež session2035,71 %35,71 %  
DOS/DDOS2035,71 %35,71 %  
Cross-Site Scripting1628,57 %28,57 %  
Jiný1526,79 %26,79 %  
Shell injection1017,86 %17,86 %  

Graf

4. Znáte princip fungování digitálního podpisu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3257,14 %57,14 %  
ne2442,86 %42,86 %  

Graf

5. Jaký způsob ochrany dat používáte na svém počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manuální zálohování3257,14 %57,14 %  
Jiný způsob ochrany1526,79 %26,79 %  
Data nemám chráněna1221,43 %21,43 %  
Automatické zálohování712,5 %12,5 %  
Šifrování dat celého disku58,93 %8,93 %  
RAID-1 - zrcadlené47,14 %7,14 %  
Šifrování pomocí TPM modulu35,36 %5,36 %  

Graf

6. Využíváte služeb VPN?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3867,86 %67,86 %  
ano1832,14 %32,14 %  

Graf

7. Pokud vám přijde www adresa mailem nebo pomocí IM komunikátoru, uděláte následující:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy zkontroluji o jakou adresu se jedná a pak se rozhodnu3257,14 %57,14 %  
Kliknu jen pokud je odesílatel důvěryhodná osoba1628,57 %28,57 %  
Na adresy zásadně neklikám610,71 %10,71 %  
Automaticky kliknu23,57 %3,57 %  

Graf

8. Využíváte nějakého antivirového řešení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5191,07 %91,07 %  
ne58,93 %8,93 %  

Graf

9. Využíváte nějakého firewallu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5394,64 %94,64 %  
ne35,36 %5,36 %  

Graf

10. Jak se chováte v případě, že server má vypršelý certifikát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud web znám a důvěřuji mu, ignoruji varování4783,93 %83,93 %  
Nevím o co se jedná58,93 %8,93 %  
Opustím web47,14 %7,14 %  
Vždy přidám výjimku a ignoruji varování23,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte organizace W3C?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internetový článek na otázku 2. Odkud jste se o ni dozvěděl/a?

3. Které z následujícícíh typů útoků vám jsou známy?

  • odpověď SQL Injection:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Shell injection na otázku 3. Které z následujícícíh typů útoků vám jsou známy?

7. Pokud vám přijde www adresa mailem nebo pomocí IM komunikátoru, uděláte následující:

  • odpověď Vždy zkontroluji o jakou adresu se jedná a pak se rozhodnu:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 3. Které z následujícícíh typů útoků vám jsou známy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte organizace W3C?

2. Odkud jste se o ni dozvěděl/a?

3. Které z následujícícíh typů útoků vám jsou známy?

4. Znáte princip fungování digitálního podpisu?

5. Jaký způsob ochrany dat používáte na svém počítači?

6. Využíváte služeb VPN?

7. Pokud vám přijde www adresa mailem nebo pomocí IM komunikátoru, uděláte následující:

8. Využíváte nějakého antivirového řešení?

9. Využíváte nějakého firewallu?

10. Jak se chováte v případě, že server má vypršelý certifikát?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte organizace W3C?

2. Odkud jste se o ni dozvěděl/a?

3. Které z následujícícíh typů útoků vám jsou známy?

4. Znáte princip fungování digitálního podpisu?

5. Jaký způsob ochrany dat používáte na svém počítači?

6. Využíváte služeb VPN?

7. Pokud vám přijde www adresa mailem nebo pomocí IM komunikátoru, uděláte následující:

8. Využíváte nějakého antivirového řešení?

9. Využíváte nějakého firewallu?

10. Jak se chováte v případě, že server má vypršelý certifikát?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jalovec, M.Povědomí o webové bezpečnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://povedomi-o-webove-bezpecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.