Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí obyvatelstva České republiky o zeleném bodě

Povědomí obyvatelstva České republiky o zeleném bodě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Lebedová
Šetření:23. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky České zemědělské univerzity. Laskavě Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a slouží jako podklad k vypracování semestrálního projektu na téma Povědomí obyvatelstva České republiky o zeleném bodě.

Výsledky dotazníku budou využity v marketingovém výzkumu o zeleném bodu.
Budeme velice rády za Vaši pomoc s vyplněním tohoto velmi krátkého dotazníku.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Recyklujete odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4680,7 %80,7 %  
ne1119,3 %19,3 %  

Graf

2. Slyšeli jste někdy o pojmu "zelený bod"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3256,14 %56,14 %  
ne2543,86 %43,86 %  

Graf

3. Víte, co znamená zelený bod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3154,39 %54,39 %  
ano2645,61 %45,61 %  

Graf

4. Zelený bod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.2596,15 %43,86 %  
je ochrannou známkou415,38 %7,02 %  
označuje český výrobek27,69 %3,51 %  

Graf

5. Jak značka zelený bod vypadá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


a)

b)


c)

d)


e)

f)

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c)2388,46 %40,35 %  
e)13,85 %1,75 %  
b)13,85 %1,75 %  
d)13,85 %1,75 %  

Graf

6. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3561,4 %61,4 %  
muž2238,6 %38,6 %  

Graf

7. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-24 let3459,65 %59,65 %  
25-64 let2136,84 %36,84 %  
65 a více 11,75 %1,75 %  
0-14 let11,75 %1,75 %  

Graf

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou3561,4 %61,4 %  
vysokoškolské vzdělání1424,56 %24,56 %  
vyšší odborná škola35,26 %5,26 %  
vyučen/a35,26 %5,26 %  
základní23,51 %3,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Slyšeli jste někdy o pojmu "zelený bod"?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Víte, co znamená zelený bod?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. na otázku 4. Zelený bod:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) na otázku 5. Jak značka zelený bod vypadá?

3. Víte, co znamená zelený bod?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. na otázku 4. Zelený bod:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) na otázku 5. Jak značka zelený bod vypadá?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Slyšeli jste někdy o pojmu "zelený bod"?

4. Zelený bod:

 • odpověď znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) na otázku 5. Jak značka zelený bod vypadá?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Víte, co znamená zelený bod?

5. Jak značka zelený bod vypadá?

 • odpověď c):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. na otázku 4. Zelený bod:

7. Váš věk:

 • odpověď 25-64 let:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské vzdělání na otázku 8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Recyklujete odpad?

2. Slyšeli jste někdy o pojmu "zelený bod"?

3. Víte, co znamená zelený bod?

4. Zelený bod:

5. Jak značka zelený bod vypadá?

6. Vaše pohlaví:

7. Váš věk:

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Recyklujete odpad?

2. Slyšeli jste někdy o pojmu "zelený bod"?

3. Víte, co znamená zelený bod?

4. Zelený bod:

5. Jak značka zelený bod vypadá?

6. Vaše pohlaví:

7. Váš věk:

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lebedová, M.Povědomí obyvatelstva České republiky o zeleném bodě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-obyvatelstva-ceske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.