Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí veřejnosti o clu v cestovním ruchu

Povědomí veřejnosti o clu v cestovním ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Svatava Václavíková
Šetření:09. 04. 2012 - 13. 04. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážení účastníci průzkumu,

 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníků.

 

Jsem studentkou VŠO v Praze a tento průzkum bude součástí mé bakalářské práce.

 

 

Předem Vám děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění mého krátkého dotazníku.

S přáním hezkého dne

 

Svatava Václavíková

Odpovědi respondentů

1. Do jakých zemí nejčastěji cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do zemí Evropské unie4256,76 %56,76 %  
Cestuji do i mimo Evropskou unii1520,27 %20,27 %  
Necestuji do zahraničí1418,92 %18,92 %  
Mimo území Evropské unie34,05 %4,05 %  

Graf

2. Máte přehled o Celních předpisech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5574,32 %74,32 %  
Ano1925,68 %25,68 %  

Graf

3. Víte, k čemu slouží celní prohlášení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4358,11 %58,11 %  
Ano3141,89 %41,89 %  

Graf

4. Využili jste některou z forem celního prohlášení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6790,54 %90,54 %  
Ano79,46 %9,46 %  

Graf

5. Slyšeli jste někdy o množstevních limitech pro zboží přepravované cestujícími v rámci členských států EU nebo dovoz a vývoz zboží do zemí, které nejsou členskými státy EU (cigarety, doutníky, lihoviny, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6385,14 %85,14 %  
Ne1114,86 %14,86 %  

Graf

6. Znáte nějaký množstevní limit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5270,27 %70,27 %  
Ano2229,73 %29,73 %  

Graf

7. Jaký množstevní limit znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

10l lihu

10l lihu

110 l piva v rámci EU

1l tvrdeho alkoholu, 200ml parfemu

20 l pohonných hmot,

200 ks cigaret

200 ks cigaret, 4 litry tichého vína a 16 litrů piva

800 cigaret

alkohol, tabák

benzin, maximalne 20 litru v kanystru. Vic se musi proclit.

jako firma vozime obvykle ze zahranici jedno nebo dve plny auta vina a mame k tomu jakysi papir - povoleni. Vse co vim :)

mevím

mezinárodní úmluvy o zvířatech CITES

omezeni mnozstvi cigaret alkoholu a tabaku

Tabák - limit 1 kg a tvrdý alkohol - limit 10 l.

8. Pojem CITES znamená

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkratku pro Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin4054,05 %54,05 %  
Nevím3344,59 %44,59 %  
Zkratku pro Schengenskou dohodu11,35 %1,35 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské3141,89 %41,89 %  
Vyšší odborné/bakalářské3040,54 %40,54 %  
Vysokoškolské68,11 %8,11 %  
Vyučení56,76 %6,76 %  
Základní22,7 %2,7 %  

Graf

10. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-305777,03 %77,03 %  
31-451013,51 %13,51 %  
46-6045,41 %5,41 %  
60 a více34,05 %4,05 %  

Graf

11. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5067,57 %67,57 %  
Muž2432,43 %32,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Víte, k čemu slouží celní prohlášení?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Slyšeli jste někdy o množstevních limitech pro zboží přepravované cestujícími v rámci členských států EU nebo dovoz a vývoz zboží do zemí, které nejsou členskými státy EU (cigarety, doutníky, lihoviny, atd.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jakých zemí nejčastěji cestujete?

2. Máte přehled o Celních předpisech?

3. Víte, k čemu slouží celní prohlášení?

4. Využili jste některou z forem celního prohlášení?

5. Slyšeli jste někdy o množstevních limitech pro zboží přepravované cestujícími v rámci členských států EU nebo dovoz a vývoz zboží do zemí, které nejsou členskými státy EU (cigarety, doutníky, lihoviny, atd.)

6. Znáte nějaký množstevní limit?

8. Pojem CITES znamená

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

10. Váš věk:

11. Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jakých zemí nejčastěji cestujete?

2. Máte přehled o Celních předpisech?

3. Víte, k čemu slouží celní prohlášení?

4. Využili jste některou z forem celního prohlášení?

5. Slyšeli jste někdy o množstevních limitech pro zboží přepravované cestujícími v rámci členských států EU nebo dovoz a vývoz zboží do zemí, které nejsou členskými státy EU (cigarety, doutníky, lihoviny, atd.)

6. Znáte nějaký množstevní limit?

8. Pojem CITES znamená

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

10. Váš věk:

11. Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Václavíková, S.Povědomí veřejnosti o clu v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-verejnosti-o-clu-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.