Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povodeň jako krizová situace

Povodeň jako krizová situace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kubáčková
Šetření:25. 01. 2016 - 15. 02. 2016
Počet respondentů:318
Počet otázek (max/průměr):22 / 8.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k mé diplomové práci, který je zaměřený na povodně jako krizové situace. Dotazník je určen respondentům, jež zažili povodně a zároveň již dosáhli věku 18 let.

Děkuji za Váš čas

Bc. Petra Kubáčková

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy zasažen/a povodněmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 2, Ne. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.19661,64 %61,64 %  
Ano.12238,36 %38,36 %  

Graf

2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?

1= pásmo se zanedbatelným rizikem povodně, 2 = pásmo s nízkým rizikem povodně, 3 = pásmo se středním rizikem povodně, 4 = pásmo s vysokým rizikem povodně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. pásmo4434,65 %13,84 %  
2. pásmo3325,98 %10,38 %  
3. pásmo2822,05 %8,81 %  
4. pásmo2217,32 %6,92 %  

Graf

3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 4, Ne.otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.6652,38 %20,75 %  
Ne.6047,62 %18,87 %  

Graf

4. Jaké výše škoda dosahovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 10 001 do 100 000 Kč2536,76 %7,86 %  
Do 10 000 Kč2232,35 %6,92 %  
Od 100 001 do 500 000 kč1014,71 %3,14 %  
Od 500 001 do 1000 000 Kč710,29 %2,2 %  
Více než 1000 000 Kč45,88 %1,26 %  

Graf

5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 6, Ne.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8265,6 %25,79 %  
Ano.4334,4 %13,52 %  

Graf

6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.2866,67 %8,81 %  
Ano.1433,33 %4,4 %  

Graf

7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.2663,41 %8,18 %  
Ano.1229,27 %3,77 %  
Chtěl/a jsem přejít, ale konkurenční pojišťovna mě odmítla.37,32 %0,94 %  

Graf

8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.7490,24 %23,27 %  
Ano.89,76 %2,52 %  

Graf

9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 11, Ne.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6579,27 %20,44 %  
Ano.1720,73 %5,35 %  

Graf

10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůvěra v pojišťovací systém ČR.2333,82 %7,23 %  
Nedostatek financí.1725 %5,35 %  
Odmítnutí ze strany pojišťovny.45,88 %1,26 %  
stěhování11,47 %0,31 %  
Zasáhlo to pouze sklep, kde není nic cenného.11,47 %0,31 %  
JKKKK11,47 %0,31 %  
věřím, že se nebude opakovat11,47 %0,31 %  
pojištění jsem uzavřela11,47 %0,31 %  
nechci11,47 %0,31 %  
Nebylo třeba 11,47 %0,31 %  
nepotřebuji11,47 %0,31 %  
předpokládám, že jste zapomněl rozlišit, zda se ten zásah povodní vztahoval k vlastní nemovitosti... aneb např. návštěva/ (vodácký) tábor...11,47 %0,31 %  
není důvod11,47 %0,31 %  
není třeba11,47 %0,31 %  
skoda byla minimalni11,47 %0,31 %  
Přestěhování do bezpovodňového pásma11,47 %0,31 %  
Není důvod, nehrozí větší nebezpečí11,47 %0,31 %  
Nepřijde mi to důležité.11,47 %0,31 %  
zbytečnost11,47 %0,31 %  
neočekávám škody, způsobené povodní11,47 %0,31 %  
byl jsem dítě11,47 %0,31 %  
nevím11,47 %0,31 %  
Odstehovani z povodnove lokality11,47 %0,31 %  
nízké riziko opakování problému11,47 %0,31 %  
lokalita je oproti povodním již přirozeně chráněna11,47 %0,31 %  
shořel mi jelen11,47 %0,31 %  
Proč bych se mel pojistovat? 11,47 %0,31 %  

Graf

11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.10786,99 %33,65 %  
Ano.1613,01 %5,03 %  

Graf

12. Vyhledal/a jste pro prožité krizové situaci odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.11795,12 %36,79 %  
Ano.64,88 %1,89 %  

Graf

13. Užíval/a jste po traumatizujícím zážitku, jako jsou povodně, návykové látky (alkohol, drogy, léky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.11593,5 %36,16 %  
Ano.86,5 %2,52 %  

Graf

14. Došlo k narušení Vašich rodinných vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.11593,5 %36,16 %  
Ano.86,5 %2,52 %  

Graf

15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 měsíc.7561,48 %23,58 %  
Více než 1 měsíc až 1 rok.3327,05 %10,38 %  
Život se již do původních kolejí nevrátil.75,74 %2,2 %  
Více než 1 rok až 2 roky.64,92 %1,89 %  
Déle.10,82 %0,31 %  

Graf

16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.10081,97 %31,45 %  
Ano.2218,03 %6,92 %  

Graf

17. Ztratil jste následně zájem o dříve oblíbené aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.11493,44 %35,85 %  
Ano.86,56 %2,52 %  

Graf

18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8670,49 %27,04 %  
Ano.3629,51 %11,32 %  

Graf

19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.10586,07 %33,02 %  
Ano.1713,93 %5,35 %  

Graf

20. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6654,1 %20,75 %  
Muž5645,9 %17,61 %  

Graf

21. Do které věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 35 let7964,75 %24,84 %  
36 - 53 let2621,31 %8,18 %  
54 - 72 let1411,48 %4,4 %  
73 let a více32,46 %0,94 %  

Graf

22. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5343,44 %16,67 %  
Vysokoškolské4637,7 %14,47 %  
Vyučen/á1915,57 %5,97 %  
Základní43,28 %1,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 12 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Byl/a jste někdy zasažen/a povodněmi?

 • odpověď Ano.:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 10 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 10 001 do 100 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 100 001 do 500 000 kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 1 měsíc až 1 rok. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 17. Ztratil jste následně zájem o dříve oblíbené aktivity?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 20. Jste:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 20. Jste:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 35 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 53 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 54 - 72 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen/á na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 12. Vyhledal/a jste pro prožité krizové situaci odbornou pomoc?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 13. Užíval/a jste po traumatizujícím zážitku, jako jsou povodně, návykové látky (alkohol, drogy, léky)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 14. Došlo k narušení Vašich rodinných vztahů?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?

3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?

 • odpověď Ano.:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 100 001 do 500 000 kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 10 001 do 100 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 10 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 1 měsíc až 1 rok. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?

5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?

 • odpověď Ano.:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
 • odpověď Ne.:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?

8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?

 • odpověď Ne.:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?

9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?

 • odpověď Ne.:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?

11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?

 • odpověď Ne.:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?

12. Vyhledal/a jste pro prožité krizové situaci odbornou pomoc?

 • odpověď Ne.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 10 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 17. Ztratil jste následně zájem o dříve oblíbené aktivity?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 20. Jste:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 35 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 53 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 10 001 do 100 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 13. Užíval/a jste po traumatizujícím zážitku, jako jsou povodně, návykové látky (alkohol, drogy, léky)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 14. Došlo k narušení Vašich rodinných vztahů?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 1. Byl/a jste někdy zasažen/a povodněmi?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen/á na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 1 měsíc až 1 rok. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 20. Jste:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 54 - 72 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?

13. Užíval/a jste po traumatizujícím zážitku, jako jsou povodně, návykové látky (alkohol, drogy, léky)?

 • odpověď Ne.:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 10 001 do 100 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 1 měsíc až 1 rok. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 17. Ztratil jste následně zájem o dříve oblíbené aktivity?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 35 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 10 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 20. Jste:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 14. Došlo k narušení Vašich rodinných vztahů?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 12. Vyhledal/a jste pro prožité krizové situaci odbornou pomoc?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 1. Byl/a jste někdy zasažen/a povodněmi?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 53 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 20. Jste:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?

14. Došlo k narušení Vašich rodinných vztahů?

 • odpověď Ne.:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 53 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen/á na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 1 měsíc až 1 rok. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 10 001 do 100 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 17. Ztratil jste následně zájem o dříve oblíbené aktivity?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 13. Užíval/a jste po traumatizujícím zážitku, jako jsou povodně, návykové látky (alkohol, drogy, léky)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 12. Vyhledal/a jste pro prožité krizové situaci odbornou pomoc?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 20. Jste:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 35 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 1. Byl/a jste někdy zasažen/a povodněmi?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 20. Jste:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 10 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?

16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?

 • odpověď Ne.:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 10 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?

17. Ztratil jste následně zájem o dříve oblíbené aktivity?

 • odpověď Ne.:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 35 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od 10 001 do 100 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v pojišťovací systém ČR. na otázku 10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 13. Užíval/a jste po traumatizujícím zážitku, jako jsou povodně, návykové látky (alkohol, drogy, léky)?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 10 000 Kč na otázku 4. Jaké výše škoda dosahovala?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 20. Jste:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 12. Vyhledal/a jste pro prožité krizové situaci odbornou pomoc?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 14. Došlo k narušení Vašich rodinných vztahů?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen/á na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 1. Byl/a jste někdy zasažen/a povodněmi?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 20. Jste:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské na otázku 22. Vaše dosažené vzdělání:

19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?

 • odpověď Ne.:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 35 let na otázku 21. Do které věkové kategorie spadáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc. na otázku 15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1. pásmo na otázku 2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy zasažen/a povodněmi?

2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?

3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?

4. Jaké výše škoda dosahovala?

5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?

6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?

7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?

8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?

9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?

10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?

11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?

12. Vyhledal/a jste pro prožité krizové situaci odbornou pomoc?

13. Užíval/a jste po traumatizujícím zážitku, jako jsou povodně, návykové látky (alkohol, drogy, léky)?

14. Došlo k narušení Vašich rodinných vztahů?

15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?

16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?

17. Ztratil jste následně zájem o dříve oblíbené aktivity?

18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?

19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?

20. Jste:

21. Do které věkové kategorie spadáte?

22. Vaše dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy zasažen/a povodněmi?

2. V jakém povodňovém pásmu se nachází nemovitost, v niž žijete?

3. Utrpěl/a jste při povodních újmu na svém majetku?

4. Jaké výše škoda dosahovala?

5. Byl/a jste proti povodním pojištěn/a?

6. V případě, že ano, rozhodl/a jste se pro dražší pojištění s vyšším plněním?

7. V případě, že ano, ale nebyl/a jste spokojen/a s přístupem pojišťovny k pojistnému plnění, přešel/a jste ke konkurenci?

8. V případě, že ne, stalo se Vám, že jste se pojistit chtěl/a a pojišťovna Vás odmítla?

9. V případě, že ne, sjednal/a jste si následně pojištění proti povodním na základě nabytých zkušeností?

10. Jestli jste si pojištění neuzavřel/a ani poté, z jakého důvodu to bylo?

11. Přestěhoval/a jste se do jiné lokality, aby se situace již neopakovala?

12. Vyhledal/a jste pro prožité krizové situaci odbornou pomoc?

13. Užíval/a jste po traumatizujícím zážitku, jako jsou povodně, návykové látky (alkohol, drogy, léky)?

14. Došlo k narušení Vašich rodinných vztahů?

15. Jak dlouho trvalo, než se váš život vrátil do původních kolejí?

16. Trpěl/a jste po povodních nespavostí?

17. Ztratil jste následně zájem o dříve oblíbené aktivity?

18. Zpozoroval/a jste na sobě, že jste bezprostředně poté nebyl/a schopný odpočívat - relaxovat?

19. Nastalo u Vás i snížení pracovního výkonu?

20. Jste:

21. Do které věkové kategorie spadáte?

22. Vaše dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubáčková, P.Povodeň jako krizová situace (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://povoden-jako-krizova-situace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.