Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pozitivní diskriminace ve světě a u nás

Pozitivní diskriminace ve světě a u nás

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Špírek
Šetření:24. 04. 2011 - 01. 05. 2011
Počet respondentů:203
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění velmi krátkého dotazníku, jehož výsledky budou součástí seminární práce, zpracovávané na předmět Psychologie a sociologie řízení na VŠE. Děkuji.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pozitivní diskriminace je termín, který označuje snahu o zvýhodnění určitých domněle znevýhodněných skupin obyvatelstva s cílem poskytnout jim rovné příležitosti nebo zvýšit etnickou či jinou diverzitu.

Odpovědi respondentů

1. Věděli byste, před vyplňováním dotazníku, co se skrývá pod pojmem pozitivní diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14671,92 %71,92 %  
Ne5728,08 %28,08 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy s pozitivní diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11456,16 %56,16 %  
Ne8943,84 %43,84 %  

Graf

3. Představuje podle Vás pozitivní diskriminace podobný problém jako diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13164,53 %64,53 %  
Ne7235,47 %35,47 %  

Graf

4. Myslíte si, že některé skupiny obyvatel v ČR jsou diskriminované?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17988,18 %88,18 %  
Ne2411,82 %11,82 %  

Graf

5. Myslíte si, že některé skupiny obyvatel v ČR jsou pozitivně diskriminované?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17184,24 %84,24 %  
Ne3215,76 %15,76 %  

Graf

6. Na jakém kontinentu se podle Vás nejčastěji vyskytuje politika pozitivní diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Amerika9848,28 %48,28 %  
Evropa8642,36 %42,36 %  
Afrika115,42 %5,42 %  
Asie83,94 %3,94 %  

Graf

7. Kterých rasových entik se podle Vás nejvíce týká pozitivní diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové8039,41 %39,41 %  
Černoši6833,5 %33,5 %  
Běloši4522,17 %22,17 %  
Asiati104,93 %4,93 %  

Graf

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11657,14 %57,14 %  
Muž8742,86 %42,86 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2917686,7 %86,7 %  
13-19188,87 %8,87 %  
40-4962,96 %2,96 %  
30-3920,99 %0,99 %  
ostatní10,49 %0,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věděli byste, před vyplňováním dotazníku, co se skrývá pod pojmem pozitivní diskriminace?

2. Setkali jste se někdy s pozitivní diskriminací?

3. Představuje podle Vás pozitivní diskriminace podobný problém jako diskriminace?

4. Myslíte si, že některé skupiny obyvatel v ČR jsou diskriminované?

5. Myslíte si, že některé skupiny obyvatel v ČR jsou pozitivně diskriminované?

6. Na jakém kontinentu se podle Vás nejčastěji vyskytuje politika pozitivní diskriminace?

7. Kterých rasových entik se podle Vás nejvíce týká pozitivní diskriminace?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věděli byste, před vyplňováním dotazníku, co se skrývá pod pojmem pozitivní diskriminace?

2. Setkali jste se někdy s pozitivní diskriminací?

3. Představuje podle Vás pozitivní diskriminace podobný problém jako diskriminace?

4. Myslíte si, že některé skupiny obyvatel v ČR jsou diskriminované?

5. Myslíte si, že některé skupiny obyvatel v ČR jsou pozitivně diskriminované?

6. Na jakém kontinentu se podle Vás nejčastěji vyskytuje politika pozitivní diskriminace?

7. Kterých rasových entik se podle Vás nejvíce týká pozitivní diskriminace?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Špírek, D.Pozitivní diskriminace ve světě a u nás (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pozitivni-diskriminace-ve-sv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.