Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Hausnerová
Šetření:14. 03. 2016 - 27. 03. 2016
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se pozitivních proměnných, jako jsou například láska, štěstí a přátelství. Dotazník je určen pro všechny věkové kategoie.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14986,13 %86,13 %  
Muž2413,87 %13,87 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-26 (student)10661,27 %61,27 %  
27-100 (dospělý)6738,73 %38,73 %  

Graf

3. Která z uvedených vět mě nejvíce vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám dobrou fantazii.8247,4 %47,4 %  
Umím si klást cíle a směřovat se k jejich splnění.4827,75 %27,75 %  
Jsem tvořivý člověk.4626,59 %26,59 %  
Nemám problém se sebekontrolou.4224,28 %24,28 %  
Považuji se za moudrého človka.4224,28 %24,28 %  

Graf

4. Označil bych se jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Realista6034,68 %34,68 %  
Spíše optimista5531,79 %31,79 %  
Spíše pesimista3218,5 %18,5 %  
Pesimista148,09 %8,09 %  
Optimista126,94 %6,94 %  

Graf

5. Jsem spokojený se svým životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně8951,45 %51,45 %  
Ano6034,68 %34,68 %  
Ne2413,87 %13,87 %  

Graf

6. 2 vlastnosti, které mě nejvíce vystihují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Empatický10258,96 %58,96 %  
Láskyplný5732,95 %32,95 %  
Vděčný4827,75 %27,75 %  
Soucitný4224,28 %24,28 %  
Schopný odpouštět3319,08 %19,08 %  
Pokorný2916,76 %16,76 %  

Graf

7. Kritiku vnímám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně9152,6 %52,6 %  
Negativně6436,99 %36,99 %  
Pozitivně1810,4 %10,4 %  

Graf

8. Nějšťastnější jsem ve společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partnera5028,9 %28,9 %  
Rodiny4827,75 %27,75 %  
Přátel4324,86 %24,86 %  
Nikoho2313,29 %13,29 %  
Spolupracovníků/Spolužáků95,2 %5,2 %  

Graf

9. Při životní překážce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se hledat pozitivní stránku věci8347,98 %47,98 %  
často propadám depresi7342,2 %42,2 %  
neřeším ji179,83 %9,83 %  

Graf

10. Co je podle mě v životě nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina9454,34 %54,34 %  
Zdraví8750,29 %50,29 %  
Přátelé3821,97 %21,97 %  
Partner3721,39 %21,39 %  
Seberealizace2011,56 %11,56 %  
Štěstí2011,56 %11,56 %  
Práce/škola126,94 %6,94 %  
Peníze116,36 %6,36 %  

Graf

11. Věřím v lásku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16394,22 %94,22 %  
Ne105,78 %5,78 %  

Graf

12. Co/kdo mě dokáže nejvíce deprimovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespravedlnost5833,53 %33,53 %  
Tragické události (známých, ve světě)3117,92 %17,92 %  
Já sám (nedochvilnost, lenost... )2816,18 %16,18 %  
Práce/škola2413,87 %13,87 %  
Hádka137,51 %7,51 %  
Partner74,05 %4,05 %  
bezmocnost10,58 %0,58 %  
vsechno10,58 %0,58 %  
Jak kdy 10,58 %0,58 %  
nedocenění10,58 %0,58 %  
vrstevníci10,58 %0,58 %  
Rodina10,58 %0,58 %  
já a moje práce10,58 %0,58 %  
cokoli10,58 %0,58 %  
Neuspech10,58 %0,58 %  
problemy se zdravim10,58 %0,58 %  
láska,nešťastná..10,58 %0,58 %  
všechno10,58 %0,58 %  

Graf

13. Jsem právě teď zamilovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7442,77 %42,77 %  
Ano, šťastně7141,04 %41,04 %  
Ano, ale nešťastně2816,18 %16,18 %  

Graf

14. Nikdy neztrácím naději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, někdy propadám zoufalství10761,85 %61,85 %  
Ano6638,15 %38,15 %  

Graf

15. Mám štěstí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často8850,87 %50,87 %  
Málokdy7040,46 %40,46 %  
Téměř nikdy158,67 %8,67 %  

Graf

16. Dělá mi problém mluvit s lidmi o svých emocích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7845,09 %45,09 %  
Ano5330,64 %30,64 %  
Ne4224,28 %24,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Při životní překážce:

  • odpověď snažím se hledat pozitivní stránku věci:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimista na otázku 4. Označil bych se jako:

14. Nikdy neztrácím naději:

  • odpověď Ne, někdy propadám zoufalství:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše pesimista na otázku 4. Označil bych se jako:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pesimista na otázku 4. Označil bych se jako:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Která z uvedených vět mě nejvíce vystihuje?

4. Označil bych se jako:

5. Jsem spokojený se svým životem?

6. 2 vlastnosti, které mě nejvíce vystihují:

7. Kritiku vnímám:

8. Nějšťastnější jsem ve společnosti:

9. Při životní překážce:

10. Co je podle mě v životě nejdůležitější?

11. Věřím v lásku?

12. Co/kdo mě dokáže nejvíce deprimovat?

13. Jsem právě teď zamilovaný?

14. Nikdy neztrácím naději:

15. Mám štěstí?

16. Dělá mi problém mluvit s lidmi o svých emocích?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Která z uvedených vět mě nejvíce vystihuje?

4. Označil bych se jako:

5. Jsem spokojený se svým životem?

6. 2 vlastnosti, které mě nejvíce vystihují:

7. Kritiku vnímám:

8. Nějšťastnější jsem ve společnosti:

9. Při životní překážce:

10. Co je podle mě v životě nejdůležitější?

11. Věřím v lásku?

12. Co/kdo mě dokáže nejvíce deprimovat?

13. Jsem právě teď zamilovaný?

14. Nikdy neztrácím naději:

15. Mám štěstí?

16. Dělá mi problém mluvit s lidmi o svých emocích?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hausnerová, K.Pozitivní psychologie (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pozitivni-psychologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.