Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poznáš les?

Poznáš les?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Hubená
Šetření:22. 01. 2014 - 06. 02. 2014
Počet respondentů:313
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy, pánové,


do rukou se Vám dostává dotazník, sloužící k efektivnějšímu rozvoji vzdělávání ve Vašem kraji a upřesnění, do jaké míry je veřejnost zmanipulována mediálními tlaky o lesním hospodářství. Svým hlasováním přispějete k modernějšímu a zábavnějšímu vzdělávání. Máte možnost, jak si sami ověřit, do jaké míry znáte les.


 Na základě tohoto průzkumu chci ověřit:
- jaký mají lidé přehled o skutečném stavu lesů v České republice
- jaký mají názor na lesní pedagogiku
- jak vnímají les v jejich bezprostřední blízkosti


Prosím o pravdivost při vyplňování.

Doba vyplňování: 2 minuty

Dotazník je určen pro respondenty ve věku 15 - 101 let.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 2512339,3 %39,3 %  
26 - 3510734,19 %34,19 %  
36 - 50 4113,1 %13,1 %  
15 - 18278,63 %8,63 %  
51 - 60123,83 %3,83 %  
61 a více30,96 %0,96 %  

Graf

2. Kraj, ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha5918,85 %18,85 %  
Jihomoravský4414,06 %14,06 %  
Zlínský3310,54 %10,54 %  
Středočeský3210,22 %10,22 %  
Moravskoslezský278,63 %8,63 %  
Jihočeský185,75 %5,75 %  
Olomoucký175,43 %5,43 %  
Vysočina175,43 %5,43 %  
Ústecký175,43 %5,43 %  
Pardubický134,15 %4,15 %  
Plzeňský123,83 %3,83 %  
Královéhradecký123,83 %3,83 %  
Liberecký82,56 %2,56 %  
Karlovarský41,28 %1,28 %  

Graf

3. Slyšeli jste pojem lesní pedagogika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20665,81 %65,81 %  
ano10734,19 %34,19 %  

Graf

4. Máte představu, jaká je pracovní náplň lesníka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27186,58 %86,58 %  
ne4213,42 %13,42 %  

Graf

5. Myslíte si, že je vnímání lesa aktivním prožitkem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezbytné28791,69 %91,69 %  
Zbytečné268,31 %8,31 %  

Graf

6. Jak často navštěvujete les? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze rekreačně10533,55 %33,55 %  
Jednou za měsíc7824,92 %24,92 %  
Jednou týdně6119,49 %19,49 %  
Dvakrát a více za týden5015,97 %15,97 %  
Každý den134,15 %4,15 %  
Les nenavštěvuji61,92 %1,92 %  

Graf

7. Les navštěvujete za účelem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Relaxace26283,71 %83,71 %  
Poznání zajímavých lokalit18358,47 %58,47 %  
Sběr lesních plodin16251,76 %51,76 %  
Venčení psa8627,48 %27,48 %  
Sport8226,2 %26,2 %  

Graf

8. Lesy ve vašem okolí hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Udržované19963,58 %63,58 %  
Zanedbané7022,36 %22,36 %  
Poškozené4414,06 %14,06 %  

Graf

9. Jaká je převažující druhová skladba lesních porostů ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Les smíšený, převážně jehličnatý15950,8 %50,8 %  
Les smíšený převážně listnatý12439,62 %39,62 %  
Les stejnorodý tvořený smrkem6520,77 %20,77 %  
Nepoznám ji247,67 %7,67 %  
Les stejnorodý tvořený borovicí185,75 %5,75 %  
Les stejnorodý tvořený jinou dřevinou82,56 %2,56 %  

Graf

10. Dokážete vyjmenovat konkrétní dřeviny v ní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22571,88 %71,88 %  
ne8828,12 %28,12 %  

Graf

11. Dokážete vyjmenovat horniny nebo nerosty, které najdete ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22471,57 %71,57 %  
ano8928,43 %28,43 %  

Graf

12. Dokážete vyjmenovat rostliny, které kvetou v jarních měsících ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20966,77 %66,77 %  
ne10433,23 %33,23 %  

Graf

13. Dokážete vyjmenovat chráněné druhy fauny a flory ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20766,13 %66,13 %  
ano10633,87 %33,87 %  

Graf

14. Dokážete specifikovat výraz obnova lesa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23474,76 %74,76 %  
ne7925,24 %25,24 %  

Graf

15. Dokážete specifikovat výraz výchova lesa?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21671,29 %69,01 %  
ano8728,71 %27,8 %  

Graf

16. Zdravotní stav lesních porostů v České republice se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhoršuje16452,4 %52,4 %  
Zlepšuje14947,6 %47,6 %  

Graf

17. Jaká lesnatost je v České republice: (Kolik procent našeho území tvoří lesy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33%18358,47 %58,47 %  
17%8226,2 %26,2 %  
44%3210,22 %10,22 %  
9%165,11 %5,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Kraj, ve kterém žijete:

3. Slyšeli jste pojem lesní pedagogika?

4. Máte představu, jaká je pracovní náplň lesníka?

5. Myslíte si, že je vnímání lesa aktivním prožitkem:

6. Jak často navštěvujete les? 

7. Les navštěvujete za účelem:

8. Lesy ve vašem okolí hodnotíte jako:

9. Jaká je převažující druhová skladba lesních porostů ve vašem okolí?

10. Dokážete vyjmenovat konkrétní dřeviny v ní?

11. Dokážete vyjmenovat horniny nebo nerosty, které najdete ve vašem okolí?

12. Dokážete vyjmenovat rostliny, které kvetou v jarních měsících ve vašem okolí?

13. Dokážete vyjmenovat chráněné druhy fauny a flory ve vašem okolí?

14. Dokážete specifikovat výraz obnova lesa?

15. Dokážete specifikovat výraz výchova lesa?

16. Zdravotní stav lesních porostů v České republice se:

17. Jaká lesnatost je v České republice: (Kolik procent našeho území tvoří lesy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Kraj, ve kterém žijete:

3. Slyšeli jste pojem lesní pedagogika?

4. Máte představu, jaká je pracovní náplň lesníka?

5. Myslíte si, že je vnímání lesa aktivním prožitkem:

6. Jak často navštěvujete les? 

7. Les navštěvujete za účelem:

8. Lesy ve vašem okolí hodnotíte jako:

9. Jaká je převažující druhová skladba lesních porostů ve vašem okolí?

10. Dokážete vyjmenovat konkrétní dřeviny v ní?

11. Dokážete vyjmenovat horniny nebo nerosty, které najdete ve vašem okolí?

12. Dokážete vyjmenovat rostliny, které kvetou v jarních měsících ve vašem okolí?

13. Dokážete vyjmenovat chráněné druhy fauny a flory ve vašem okolí?

14. Dokážete specifikovat výraz obnova lesa?

15. Dokážete specifikovat výraz výchova lesa?

16. Zdravotní stav lesních porostů v České republice se:

17. Jaká lesnatost je v České republice: (Kolik procent našeho území tvoří lesy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hubená, Z.Poznáš les? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://poznas-les.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.