Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce na zkoušku

Práce na zkoušku

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Suchá
Šetření:21. 01. 2015 - 04. 02. 2015
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):10 / 4.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Součástí přijímacího řízení u některých zaměstnavatelů bývá tzv. zkouška. Tato práce „na zkoušku“ obvykle probíhá bez uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a ve většině případu i bez mzdy.

Při zpracování mé bakalářské práce na téma Vybrané otázky pracovněprávních vztahů se pracovněprávními podmínkami a cílem je zmapovat dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli.

Za vyplnění dotazníku velice děkuji.

Odpovědi respondentů

Součástí přijímacího řízení u některých zaměstnavatelů bývá tzv. zkouška. Tato práce „na zkoušku“ obvykle probíhá bez uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a ve většině případu i bez mzdy.

1. Pracoval/a jste již někdy na zkoušku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4661,33 %61,33 %  
Ano2938,67 %38,67 %  

Graf

Prosím, zaměřte se pouze na jednoho zaměstnavatele i v případě, že jste na zkoušku pracoval/a vícekrát.

2. Jak dlouho tato zkouška trvala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 a více pracovních dní1343,33 %17,33 %  
Pouze několik hodin1033,33 %13,33 %  
Celý pracovní den620 %8 %  
2 pracovní dny13,33 %1,33 %  

Graf

Zmiňte prosím zaměstnavatele, který vás napadl při vyplnění předchozí otázky

3. Byla s vámi na vaší činnost písemnou formou uzavřena nějaká smlouva?

Pouze písemná forma smlouvy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2376,67 %30,67 %  
Dohoda o provedení práce620 %8 %  
Dohoda o pracovní činnosti13,33 %1,33 %  

Graf

Zmiňte prosím zaměstnavatele, o kterého se jednalo v předchozí otázce.

4. Dostal/a jste za práci zaplaceno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1756,67 %22,67 %  
Ano1343,33 %17,33 %  

Graf

Zmiňte prosím zaměstnavatele, o kterého se jednalo v předchozí otázce. i v případě, že jste na zkoušku pracoval/a vícekrát.

5. Byl/a jste následně přijat/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1756,67 %22,67 %  
Ano1343,33 %17,33 %  

Graf

Pokud je smlouva sjednána ústně, což je při práci na zkoušku obvyklým znakem, i přesto, že jsou uvedeny povinné náležitosti smlouvy, jako je místo výkonu práce, druh práce a den, kdy bude práce vykonávána, je tato smlouva neplatná.

Ovšem pokud již zaměstnanec již začal pracovat a zaměstnavatel mu přiděloval práci, je povinností zaměstnavatele odstranit nedostatky v pracovní smlouvě a písemnou smlouvu uzavřít (§ 20 zákoníku práce).

Takto by se zaměstnanec mohl dovolávat neplatnosti tohoto úkonu a po zaměstnavateli mzdu za výkon sjednané práce vymáhat.

6. Vymáhal/a jste někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2793,1 %36 %  
Ano26,9 %2,67 %  

Graf

Pokud je smlouva sjednána ústně, což je při práci na zkoušku obvyklým znakem, i přesto, že jsou uvedeny povinné náležitosti smlouvy, jako je místo výkonu práce, druh práce a den, kdy bude práce vykonávána, je tato smlouva neplatná.

Ovšem pokud již zaměstnanec již začal pracovat a zaměstnavatel mu přiděloval práci, je povinností zaměstnavatele odstranit nedostatky v pracovní smlouvě a písemnou smlouvu uzavřít (§ 20 zákoníku práce).

Takto by se zaměstnanec mohl dovolávat neplatnosti tohoto úkonu a po zaměstnavateli mzdu za výkon sjednané práce vymáhat.

7. Vymáhal/a BYSTE někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 9, Nevím, záleží na okolnostechotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, záleží na okolnostech1941,3 %25,33 %  
Ano1839,13 %24 %  
Ne919,57 %12 %  

Graf

8. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli tak malé částce to nemá cenu1970,37 %25,33 %  
Soud bude trvat dlouho622,22 %8 %  
Mohl by mě pomluvit u dalších zaměstnavatelů414,81 %5,33 %  
zkouškou jsem prošel nejen já, ale z mého pohledu i zaměstnavatel, protože jako invalida potřebuji jisté specifické podmínky13,7 %1,33 %  
soudy a pravnici stoji penize ....zaplatila bych vic nez bych dostala a taky na to nemam nervy se s nekym hadat13,7 %1,33 %  
nevymáhala13,7 %1,33 %  
nebylo třeba13,7 %1,33 %  
Nebylo potřeba.13,7 %1,33 %  
Práci na zkoušku jsme si domluvili stejně tak jako to že bude zdarma, takže nevidím důvod proč bych to měl dělat jenom proto že mi to nějaká úřední klička umožňuje13,7 %1,33 %  
Znepřátelila bych si jednoho z 5 možných zaměstnavatelů v regionu.13,7 %1,33 %  

Graf

9. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli tak malé částce to nemá cenu333,33 %4 %  
Soud bude trvat dlouho333,33 %4 %  
Dohoda je dobrovolným aktem dvou stran. Vymáhat uzavření dohody je něco pro mě nepochopitelného. 111,11 %1,33 %  
jsem právnička a tolikrát jsem byla u soudu, že pokud to bude jen trochu možné, ve své vlastní věci bych se nikdy soudit nešla, za ty nervy to nestojí, raději oželím ty peníze a čas, který bych strávila souzením, si užiju s rodinou111,11 %1,33 %  
1. Bych na práci na zkoušku ne přistoupil. 2. Asi by mne za to vyhodili, ne? 111,11 %1,33 %  
jsem toho názoru, že je platná i ústní dohoda a pokud bude zaměstnavatel spokojen, tak zaměstnance přijme; pokud nebude spokojen, nemá smysl si vynucovat zaměstnanecký poměr111,11 %1,33 %  
Mohl by mě pomluvit u dalších zaměstnavatelů111,11 %1,33 %  

Graf

Uveďte prosím délku trvání činnosti, za kterou byste již vymáhali po zaměstnavateli mzdu

10. Jak dlouho by musel výkon vaší práce trvat, abyste u zaměstnavatele vymáhal/a mzdu zákonnými prostředky?

Počet dní, měsíců, let ...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 měsíce315,79 %4 %  
týden 210,53 %2,67 %  
1 měsíc210,53 %2,67 %  
x15,26 %1,33 %  
Spíš záleží na okolnostech - pokud jde o reálný případ, který aktuálně řeší, takže řešení mohou/chtějí použít, tak hned; pokud jde pouze o vzorový případ, který jim kromě rozhodování o přijetí není užitečný, tak týden, možná výjimečně měsíc.15,26 %1,33 %  
30 dní15,26 %1,33 %  
5 dnů15,26 %1,33 %  
Více než 3 dny15,26 %1,33 %  
2 měsíce15,26 %1,33 %  
Pokud by bylo podmínkou následného zaměstnání zkouška v podobě zaučení (max 5 dní) a následovala by smlouva, tak by na vymáhání nedošlo. Pokud by ke smlouvě nedošlo, tak by na vymáhání také nedošlo - už by mě tam nikdo neviděl.15,26 %1,33 %  
ostatní odpovědi asi měsíc
měsíc nebo 2
měsíc
10 let
5 měsíců
526,32 %6,67 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pracoval/a jste již někdy na zkoušku?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze několik hodin na otázku 2. Jak dlouho tato zkouška trvala?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Dostal/a jste za práci zaplaceno?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Byl/a jste následně přijat/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Vymáhal/a jste někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli tak malé částce to nemá cenu na otázku 8. Z jakého důvodu?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Byla s vámi na vaší činnost písemnou formou uzavřena nějaká smlouva?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Dostal/a jste za práci zaplaceno?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 a více pracovních dní na otázku 2. Jak dlouho tato zkouška trvala?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Byl/a jste následně přijat/a?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Vymáhal/a BYSTE někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, záleží na okolnostech na otázku 7. Vymáhal/a BYSTE někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?

3. Byla s vámi na vaší činnost písemnou formou uzavřena nějaká smlouva?

 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Dostal/a jste za práci zaplaceno?

6. Vymáhal/a jste někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?

 • odpověď Ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze několik hodin na otázku 2. Jak dlouho tato zkouška trvala?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Dostal/a jste za práci zaplaceno?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli tak malé částce to nemá cenu na otázku 8. Z jakého důvodu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Byl/a jste následně přijat/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Pracoval/a jste již někdy na zkoušku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Byla s vámi na vaší činnost písemnou formou uzavřena nějaká smlouva?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracoval/a jste již někdy na zkoušku?

2. Jak dlouho tato zkouška trvala?

3. Byla s vámi na vaší činnost písemnou formou uzavřena nějaká smlouva?

4. Dostal/a jste za práci zaplaceno?

5. Byl/a jste následně přijat/a?

6. Vymáhal/a jste někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?

7. Vymáhal/a BYSTE někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?

8. Z jakého důvodu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracoval/a jste již někdy na zkoušku?

2. Jak dlouho tato zkouška trvala?

3. Byla s vámi na vaší činnost písemnou formou uzavřena nějaká smlouva?

4. Dostal/a jste za práci zaplaceno?

5. Byl/a jste následně přijat/a?

6. Vymáhal/a jste někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?

7. Vymáhal/a BYSTE někdy po zaměstnavateli zákonnými prostředky uzavření pracovní smlouvy a následně i mzdu?

8. Z jakého důvodu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suchá, Z.Práce na zkoušku (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prace-na-zkousku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.