Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní a rodinný život žen na pozici manažerek

Pracovní a rodinný život žen na pozici manažerek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Jedlinková
Šetření:10. 02. 2015 - 15. 02. 2015
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma "Pracovní a rodinný život žen a mužů na pozici manažerů".

Děkuji za Vaši ochotu a věnovaný čas.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 – 50 let2142 %42 %  
20 – 30 let1836 %36 %  
31 – 40 let714 %14 %  
51 a více let48 %8 %  

Graf

2. Na jaké úrovni managementu pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liniový manažer (mistr, vedoucí týmu apod.)2958 %58 %  
Střední manažer (personální, finanční apod.)1632 %32 %  
Vrcholový manažer (Top management)510 %10 %  

Graf

3. Jaké je Vaše platové ohodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15.000 – 20.0001632 %32 %  
20.100 – 25.0001326 %26 %  
30.100 a více1122 %22 %  
25.100 – 30.0001020 %20 %  

Graf

4. Jste spokojena se svým platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, můj plat je přiměřený k mé práci2448 %48 %  
Spíše ne, občas je má práce finančně podceňovaná1836 %36 %  
Ne, můj plat neodpovídá mému pracovnímu nasazení816 %16 %  

Graf

5. Je Váš plat vyšší než plat Vašeho partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2346 %46 %  
Nemám partnera1020 %20 %  
Přibližně stejný918 %18 %  
Ano816 %16 %  

Graf

6. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21836 %36 %  
0 – zvažuji, plánuji1530 %30 %  
11020 %20 %  
0 – nechci510 %10 %  
3 a více24 %4 %  

Graf

7. Nastoupila byste po mateřské dovolené do práce a rodičovskou dovolenou svěřila otci Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, otec dítěte dokáže lépe finančně zabezpečit rodinu2856 %56 %  
Nikdy jsem o tom nepřemýšlela2040 %40 %  
Ano, můj příjem je podstatně vyšší než otce dítěte24 %4 %  

Graf

8. Co upřednostníte pro to, abyste mohla nastoupit do práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mateřská škola2652 %52 %  
Home-office (pracovat doma)1326 %26 %  
Kvalifikovaná chůva816 %16 %  
Otec na rodičovské dovolené36 %6 %  

Graf

9. Jaké mateřské škole dáte přednost pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní mateřská škola – začlenění mezi děti s rozdílnou životní úrovní rodiny2550 %50 %  
Státní mateřská škola – z finančních důvodů1632 %32 %  
Firemní mateřská škola510 %10 %  
Soukromá mateřská škola48 %8 %  

Graf

10. Kdo Vám nejvíce pomohl v budování kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní píle3570 %70 %  
Rodiče1020 %20 %  
Partner510 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

  • odpověď 20 – 30 let:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 – zvažuji, plánuji na otázku 6. Kolik máte dětí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Na jaké úrovni managementu pracujete?

3. Jaké je Vaše platové ohodnocení?

4. Jste spokojena se svým platem?

5. Je Váš plat vyšší než plat Vašeho partnera?

6. Kolik máte dětí?

7. Nastoupila byste po mateřské dovolené do práce a rodičovskou dovolenou svěřila otci Vašeho dítěte?

8. Co upřednostníte pro to, abyste mohla nastoupit do práce?

9. Jaké mateřské škole dáte přednost pro Vaše dítě?

10. Kdo Vám nejvíce pomohl v budování kariéry?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Na jaké úrovni managementu pracujete?

3. Jaké je Vaše platové ohodnocení?

4. Jste spokojena se svým platem?

5. Je Váš plat vyšší než plat Vašeho partnera?

6. Kolik máte dětí?

7. Nastoupila byste po mateřské dovolené do práce a rodičovskou dovolenou svěřila otci Vašeho dítěte?

8. Co upřednostníte pro to, abyste mohla nastoupit do práce?

9. Jaké mateřské škole dáte přednost pro Vaše dítě?

10. Kdo Vám nejvíce pomohl v budování kariéry?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jedlinková, K.Pracovní a rodinný život žen na pozici manažerek (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prace-rodina-zeny-manazerky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.