Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce v EU

Práce v EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Orlík
Šetření:29. 12. 2011 - 05. 01. 2012
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

zabýváme se problematikou nabídky a poptávky pracovních míst v členských zemích EU. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2612980,12 %80,12 %  
26-651710,56 %10,56 %  
Méně než 15148,7 %8,7 %  
65+10,62 %0,62 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní7244,72 %44,72 %  
Středoškolské s maturitou5936,65 %36,65 %  
Vysokoškolské bakalářské138,07 %8,07 %  
Vysokoškolské magisterské84,97 %4,97 %  
Středoškolské s vyučením53,11 %3,11 %  
Vyšší odborné31,86 %1,86 %  
Postgraduální10,62 %0,62 %  

Graf

3. Pracovali jste již v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11068,32 %68,32 %  
Ano, formou brigády4125,47 %25,47 %  
Ano, formou trvalého zaměstnání106,21 %6,21 %  

Graf

4. Chtěli byste pracovat v některé členské zemi EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, formou trvalého zaměstnání7848,45 %48,45 %  
Ano, formou brigády5936,65 %36,65 %  
Ne2414,91 %14,91 %  

Graf

5. Ve které členské zemi EU byste chtěli pracovat? Můžete uvést i více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Francie5131,68 %31,68 %  
Německo5131,68 %31,68 %  
Irsko3320,5 %20,5 %  
Nizozemsko2918,01 %18,01 %  
Rakousko2716,77 %16,77 %  
Belgie 2213,66 %13,66 %  
Itálie2213,66 %13,66 %  
Finsko159,32 %9,32 %  
Řecko127,45 %7,45 %  
Lucembursko127,45 %7,45 %  
Dánsko127,45 %7,45 %  
Kypr116,83 %6,83 %  
Slovensko116,83 %6,83 %  
Velká Británie95,59 %5,59 %  
Malta95,59 %5,59 %  
Portugalsko63,73 %3,73 %  
Anglie53,11 %3,11 %  
česká republika42,48 %2,48 %  
Estonsko42,48 %2,48 %  
Rumunsko31,86 %1,86 %  
v žádné31,86 %1,86 %  
Španělsko31,86 %1,86 %  
Maďarsko21,24 %1,24 %  
Británie21,24 %1,24 %  
Švédsko, Velká Británie21,24 %1,24 %  
Švýcarsko21,24 %1,24 %  
skandinávské10,62 %0,62 %  
Nechci tam nikde pracovat.10,62 %0,62 %  
Polsko10,62 %0,62 %  
ČR10,62 %0,62 %  
usa10,62 %0,62 %  
VB10,62 %0,62 %  
Bulharsko10,62 %0,62 %  
velká británie, španělsko10,62 %0,62 %  
Chorvatsko10,62 %0,62 %  
Norsko10,62 %0,62 %  
Československo10,62 %0,62 %  
České Budějovice10,62 %0,62 %  
Litva10,62 %0,62 %  
Slovinsko10,62 %0,62 %  
Spojené Království10,62 %0,62 %  

Graf

6. Ve kterém ekonomickém sektoru byste chtěli pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terciární sektor (služby a související ekonomické činnosti)8452,17 %52,17 %  
Kvartární (činnosti ve vědě, výzkumu, školství)3924,22 %24,22 %  
Sekundární sektor (zpracovatelský průmysl, např.: potravinářství, strojírenství)2012,42 %12,42 %  
Primární sektor (zemědělství, hornictví a příbuzné obory)1811,18 %11,18 %  

Graf

7. Jste dostatečně informování o možnostech práce v EU? (Podmínky, uplatnění … )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale nemyslím si, že by pro mne byl problém si dané informace zjistit9257,14 %57,14 %  
Ne4125,47 %25,47 %  
Ano2817,39 %17,39 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10464,6 %64,6 %  
Muž5735,4 %35,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď Základní:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 15 na otázku 1. Kolik je Vám let?

4. Chtěli byste pracovat v některé členské zemi EU?

  • odpověď Ano, formou trvalého zaměstnání:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lucembursko na otázku 5. Ve které členské zemi EU byste chtěli pracovat? Můžete uvést i více možností.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Pracovali jste již v EU?

4. Chtěli byste pracovat v některé členské zemi EU?

5. Ve které členské zemi EU byste chtěli pracovat? Můžete uvést i více možností.

6. Ve kterém ekonomickém sektoru byste chtěli pracovat?

7. Jste dostatečně informování o možnostech práce v EU? (Podmínky, uplatnění … )

8. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Pracovali jste již v EU?

4. Chtěli byste pracovat v některé členské zemi EU?

5. Ve které členské zemi EU byste chtěli pracovat? Můžete uvést i více možností.

6. Ve kterém ekonomickém sektoru byste chtěli pracovat?

7. Jste dostatečně informování o možnostech práce v EU? (Podmínky, uplatnění … )

8. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Orlík, J.Práce v EU (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prace-v-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.