Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovně rodinný konflikt

Pracovně rodinný konflikt

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Babková
Šetření:30. 01. 2014 - 10. 02. 2014
Počet respondentů:209
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Pavlína Babková a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku s názvem Pracovně rodinný konflikt. Cílem tohoto průzkumu je zjistit - jak rodiče malých dětí zvládají pracovně rodinný konflikt, jakou roli v tomto zvládání hraje institucionální a legislativní rámec a do jaké míry je možné sladit rodinu a práci v naší společnosti.

Dotazník je určen především pro lidi, kteří již děti mají a tedy i zkušenost s pracovně rodinným konfliktem.

Dotazník obsahuje celkem 18 otázek a  zabere Vám cca 10 minut Vašeho času.

 

Odpovědi respondentů

1. Prožili jste někdy v minulosti nebo prožíváte pracovně rodinný konflikt?

Máme na mysli osobní konflikt člověka mezi rolí pracovní a rolí rodinnou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8842,11 %42,11 %  
spíše ano5224,88 %24,88 %  
spíše ne3114,83 %14,83 %  
ne2813,4 %13,4 %  
určitě ano104,78 %4,78 %  

Graf

2. Existují různé možnosti jak si lidé organizují svůj život z hlediska založení rodiny s dětmi, zaměstnávání a pracovní kariéry. Uveďme si následující příklady. Který výrok je Vám dle vašeho názoru nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro mě je důležitá jak rodina, tak zaměstnání, proto se obojí snažím skloubit dohromady.14870,81 %70,81 %  
Pro mě je nejdůležitější mít rodinu a děti, tomu podřizuji jak své zaměstnání, tak své koníčky a zájmy.5224,88 %24,88 %  
Mé zaměstnání je pro můj život tak důležité, že tomu musím podřídit jak rodinu, tak také své koníčky.41,91 %1,91 %  
mit rodinu pro me neni dulezite10,48 %0,48 %  
Rodina je nejdůležitější, ale pro udržení její spokojenosti musím zastávat také zaměstnání.10,48 %0,48 %  
Pro mě je nejdůležitější mít rodinu a děti, ale nepodřizuji tomu vše kolem, spíš se snažím najít rozumný kompromis mezi jednotlivými prvky - zaměstnání, koníčky a čas pro sebe a manžela.10,48 %0,48 %  
Jako bezdětná bych odpověděla c), teď když mám dítě, vidím to jinak, takže a)10,48 %0,48 %  
pro mě je důležitá rodina, ale i můj osobní život a pak práce10,48 %0,48 %  

Graf

3. Souhlasíte s výrokem, že ženy prožívají pracovně rodinný konflikt výrazněji než muži?

Pokud odpovíte ne, bude následovat otázka číslo 5.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18488,04 %88,04 %  
ne2511,96 %11,96 %  

Graf

4. Proč si myslíte, že to tak je?

Vyberte minimálně jednu z nabízených možností, můžete označit i více možností nebo doplnit vlastním názorem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tradiční dělba práce a rolí mezi mužem a ženou10557,07 %50,24 %  
rozdílné osobní preference žen a mužů10154,89 %48,33 %  
nedostatečné harmonizační opatření ze strany státu a společnosti6434,78 %30,62 %  
nerovné postavení žen a mužů v naší společnosti5730,98 %27,27 %  
Od ženy sa očakáva, že okrem domácnosti zvládne deti aj vlastnú prácu. Emancipácia v praxi :-(((10,54 %0,48 %  
ženy jsou více emocionálně založené10,54 %0,48 %  
protože muže fakt, že má dítě, v pracovní kariéře nijak neomezuje, žena musí řešit, jak dítě s kariérou skloubí10,54 %0,48 %  
děti upnuté více na matku10,54 %0,48 %  
biologické rozdíly - rodit a kojit může jen žena10,54 %0,48 %  
v řpípadě rozpadu rodiány jsou ženy ty které ve většině případu přebírají děti do péče a o to je ta role pro ně ještě naáročnější10,54 %0,48 %  
když jsou děti malé, potřebují víc mámu (kojení) atd.10,54 %0,48 %  
ženy jsou citlivé a více si to berou10,54 %0,48 %  
Myslím, že je to dáno spíš geneticky - matky byly vždy ty, co se staraly o domácnost a děti a otcové spíš o zajištění rodiny. I když to už dávno tak není, takové rozdělení rolí nejde moc ignorovat.10,54 %0,48 %  
Když nic jiného, tak žena prostě musí aspoň na chvíli opustit zaměstnání v souvislosti s těhotenstvím a porodem, i kdyby pak hned šel na RD muž, to předchozí je zkrátka biologicky prostě na ženě.10,54 %0,48 %  
žena je brána jako matka a muž jako výdělečně činná hlava rodiny10,54 %0,48 %  
žena má vvvětšinou užší vztah k fdětem10,54 %0,48 %  

Graf

5. V rámci rodinné politiky existují opatření, která usnadňují rodičovství, péči o děti a jejich výchovu a umožňují lépe kombinovat uplatnění na trhu práce a rodinné povinnosti. Seřaďte, prosím dle Vašeho hlediska z nabízených variant.

Pozor: je nutné odpovědi seřadit v jedinečné kombinaci tak, aby u každé odpovědi bylo možné jediné originální pořadí a to až do celkového počtu 8 z 8 možných variant. Tedy každý výrok může mít jen jedno číselné ohodnocení. 1 znamená nejvyšší přikládaná důležitost, 8 naopak nejnižší přikládaná důležitost.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
prodloužení placené mateřské dovolené s pobíráním 90% platu4.4074.978
zavedení povinnosti, aby zaměstnavatel musel poskytovat matkám nebo otcům dětí do 10 let každý měsíc 1-2 dny volna navíc na rodinné záležitosti4.4164.023
dostatek zařízení péče o děti školou povinné v mimoškolní době a během prázdnin - družiny2.8422.784
snížení daní pro osoby s nezaopatřenými dětmi3.9142.72
zvýšení porodného při narození dítěte5.782.803
podpora pružné pracovní doby nebo zkrácených úvazků pro rodiče s malými dětmi2.5313.608
zkrácení doby rodičovské dovolené, ale zvýšení rodičovského příspěvku5.6032.909
povinná rodičovská dovolená pro otce6.5074.307

Graf

6. V jaké oblasti zaměstnání pracujete?

Soukromou oblastí máme na mysli v tomto dotazníku osoby podnikající nebo osoby zaměstnané v soukromých organizacích a podnicích. Veřejnou oblastí máme na mysli osoby zaměstnané v institucích a organizacích vykonávajích veřejnou správu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromá13062,2 %62,2 %  
veřejná7937,8 %37,8 %  

Graf

7. Disponuje Váš zaměstnavatel nějakými harmonizačními opatřeními na podporu pracujících rodičů malých dětí?

Harmonizačními opatřeními máme na mysli v tomto dotazníku různé druhy podpory jako například firemní školky, tzv. sick days - dny na léčení v případě nezaopatřených členů rodiny, flexibilní pracovní úvazky, práce z domova apod. Pokud odpovíte ne, bude následovat otázka číslo 9.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12459,33 %59,33 %  
ano8540,67 %40,67 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděli ano, prosím, upřesněte vlastními slovy jaké opatření oceňujete nejvíce při harmonizaci pracovně rodinného konfliktu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flexibilní pracovní doba55,88 %2,39 %  
firemní školka33,53 %1,44 %  
Flexibilní pracovní úvazky22,35 %0,96 %  
klouzavá pracovní doba22,35 %0,96 %  
pružná pracovní doba22,35 %0,96 %  
sick days22,35 %0,96 %  
Flexibilní pracovní úvazek22,35 %0,96 %  
zkrácený pracovní úvazek22,35 %0,96 %  
sick days, pružná pracovní doba11,18 %0,48 %  
Napríklad možnosť home office v prípade chorého dieťaťa, alebo malých detí, firmou podporované škôlky...11,18 %0,48 %  
ostatní odpovědi Flexibilní pracovní úvazky, práce z domova
flexibilní úvazky, zařízení pro hlídání dětí
flexibilní pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky, homeoffice
flexibilni pracovni doba, prace z domova, dny leceni, firemni skolky
Momentálně žádné, protože zatím nepotřebuji žádné využívat.
pružná pracovní doba, home office
financni prispevek na firemni skolku
klouzavá pracovní doba, možnost pracovat z domova
Práce z domova, pružná pracovní doba
úprava úpracovní doby
zkrácený pracovní úvazek, home-office
tzv. sick days
sick day
flexibilní pracovní dobu
nepevná pracovní doba - pokud dříve odejdu, jindy nadělám
práce z domova, ale jen částečně
pohyblivá prac. doba
pružná procovní doba
Pružná procovní doba, možnost home office
zkrácený úvazek, tolerance častého čerpání OČR
soukromá skupina pro děti (mateřská školka)
pružná pracovní doba, sick days
možnost částečně pracovat z domova
pružná pracovní doba, možnost volna pro pobyt doma s nemocným dítětem, firemní školka
sick days, volné dny (14 dnů) během roku pro matky s dětmi do 15 let, práce z domova, flexibilní pracovní doba
firemní školky, flexibilní pracovní úvazky, práce u domova
pružná pracovní doba, možnost práce z domova
práce z domova, flexibilní pracovní úvazek
prace z domova, sick days
flexibilní pracovní doba, sick days
Umožnění práce z domova - dceři je nyní 13 měsíců a v podstatě jsem díky tomuto svou pracovní činnost vůbec nepřerušila (stihnu z domova odpracovat cca 40-50% úvazku).
možnost home office
zkrácené pracovní úvazky, možnost v určité míře ovlivňovat rozvrh směn, vycházení vstříc k úpravám směn (např. pouze noční, pouze víkendy), firemní školka
práce z domova, zkrácený úvazek
má pouze firemní školku, ale nevhodná kritéria pro přijetí (2,5 roku, bez plen, přeplněno), práci z domu nenabízí, flexibilní úvazky taky ne
firemní placená školka, placené dny volna v případě nemocného druhého rodiče, celkově tolerantní přístup
firemní školky
flexibilní úvazky, firemní školka
Flexibilní, zkrácené úvazky
firemní školka, možnost home office
zkrácený úvazek, práce z domova, ponechání služebního počítače / telefonu po dobu mateřské dovolené
nabizi jen firemni skolku
práce z domova
flexi pracovni uvazky, moznost prace z domova
finanční bonus na soukr. MŠ
možnost osobního volna
flexibilní, zkrácené pracovní úvazky
flexibilní pracovní doba s možností práce z domova
Pracuji na univerzitě - pružná pracovní doba i práce z domova je samozřejmostí (na druhou stranu se očekává flexibilita i z mé strany, tj. práce, když je potřeba, o víkendech, večer); fakultní mateřská školka
zkraceny uvazek
Pružná pracovní doba, placení soukromých jeslí, možnost home office
flexibilní pracovní úvazek, práce z domova
Zkrácená pracovní doba, pružná pracovní doba.
dny na léčení dětí
firemní školka, flexibilní pracovní doba
školka
šanci vrátit se do práce a přesto možnost nezanedbávat rodinu
zkrácená a pružná pracovní doba, možnost práce z domova (Home office)
flexitime, moznost castecneho uvazku
Dětská skupina pro děti od 1,5 roku, částečné úvazky, pružná pracovní doba
pružná pracovní doba, event. home office
práce s domova a možnost fleibilní pracovní doby
částečný pracovní úvazek
6374,12 %30,14 % 

Graf

9. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18186,6 %86,6 %  
muž2813,4 %13,4 %  

Graf

10. Kdo je ve Vaší rodině hlavním zdrojem příjmů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to partner9445,19 %44,98 %  
Oba dva stejně5827,88 %27,75 %  
Jste to Vy5024,04 %23,92 %  
Někdo jiný62,88 %2,87 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28-359244,02 %44,02 %  
36-437937,8 %37,8 %  
20-272411,48 %11,48 %  
44-5094,31 %4,31 %  
51 a více52,39 %2,39 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání s magisterským, inženýrským diplomem a vyšší8540,67 %40,67 %  
středoškolské vzdělání s maturitou7435,41 %35,41 %  
vysokoškolské vzdělání s bakalářským diplomem4119,62 %19,62 %  
základní vzdělání a vyučen52,39 %2,39 %  
učňovská škola s maturitou41,91 %1,91 %  

Graf

13. Jakou variantu rodičovské dovolené jste ve Vaší rodině volili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tři roky11655,5 %55,5 %  
dva roky4320,57 %20,57 %  
čtyři roky2712,92 %12,92 %  
do práce som šla, keď mal syn 2,5 roka, ale do 3 rokov sme poberali rodičovskú, platili z nej opatrovateľku a syn trávil 1 týždeň mesačne v jasličkách. 10,48 %0,48 %  
ještě jsme neměli děti10,48 %0,48 %  
rozdílně10,48 %0,48 %  
bez dětí10,48 %0,48 %  
zatím nemám děti10,48 %0,48 %  
2,510,48 %0,48 %  
předčasný příchod do práce po 2,5 roku10,48 %0,48 %  
tři roky, ale větší sociální pomoc od státu10,48 %0,48 %  
zvolila bych 3 roky10,48 %0,48 %  
zatím žádnou10,48 %0,48 %  
první dítě 24 měsíců, druhé 31 měsíců10,48 %0,48 %  
čerpala jsem pouze mateřskou dovolenou, po dobu pobírání rodičovského příspěvku jsem na částečný úvazek zaměstnaná, RD v zaměstnání vůbec nečerpám, pokud jde o délku pobírání RP, u staršího dítěte 2 roky, u mladšího 3 roky10,48 %0,48 %  
zadnou10,48 %0,48 %  
na rodičovskou dovolenou jsem nenastoupila10,48 %0,48 %  
zatím bez dětí a bez jasné volby10,48 %0,48 %  
3r8m10,48 %0,48 %  
tři roky + práce na živnost po šestinedělí10,48 %0,48 %  
RD je max na 3r-nečerpala jsem, měla jsem zkrácený úvazek. RP jsem měla na čtyři roky za starých podmínek (cca 7,5 tis do 3r a dále cca 3,5 tis) .nyní bych volila RP do předpokládaného nástupu do školky.10,48 %0,48 %  
20 měsíců (žijeme v zahraničí)10,48 %0,48 %  
Vyplácení rodičovského příspěvku 2 roky, živím se jako OSVČ, takže "nástup do práce" 5 dní po porodu (nejdříve cca 2-3hod denně)10,48 %0,48 %  
Do 8 měsíců věku dítěte10,48 %0,48 %  
tři roky, dvouleté pobírání RP, současně zaměstnání na DPP10,48 %0,48 %  
3 a půl roku z důvodu přijetí dítěte do mš10,48 %0,48 %  
volila bych tři roky10,48 %0,48 %  
budu volit dva roky10,48 %0,48 %  
2,5 roku 1991-199310,48 %0,48 %  
zatím žádnou ale chci 3 roky10,48 %0,48 %  
pouze rok10,48 %0,48 %  
3 roky, v té době nebyla jiná varianta možná10,48 %0,48 %  
žádnou - bezdětná10,48 %0,48 %  
tehdy nebylo možné volit, 8 let na 3 děti za sebou, do 4 let nejmladšího10,48 %0,48 %  
bylo to různé10,48 %0,48 %  
já 2 roky, manžel 1 rok10,48 %0,48 %  
Nejsem zatím rodič10,48 %0,48 %  
nevztahuje se na mě10,48 %0,48 %  

Graf

14. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29244,02 %44,02 %  
18339,71 %39,71 %  
0178,13 %8,13 %  
3 a více178,13 %8,13 %  

Graf

15. Myslíte si, že stát dostatečně podporuje rodiny s malými dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne8038,28 %38,28 %  
ne6531,1 %31,1 %  
spíše ano3617,22 %17,22 %  
určitě ne2210,53 %10,53 %  
ano62,87 %2,87 %  

Graf

16. Výroky týkající se současného chápání role ženy a muže. Uveďte, prosím, svůj osobní názor na předložená tvrzení pomocí hodnotící škály.

Hodnoťte jako ve škole. 1 znamená úplně souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 ani souhlasím - ani nesouhlasím, 4 spíše nesouhlasím, 5 vůbec nesouhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Být v domácnosti ženu naplňuje stejně, jako mít placené zaměstnání3.3641.341
Práce na částečný úvazek je pro matku nejlepší cesta, jak skloubit zaměstnání s rodinou1.7990.802
Zaměstnání je dnes tak náročné, že si žena nemůže dovolit trávit čas na mateřské dovolené.3.4211.296
Zaměstnání na částečný úvazek je pro otce nejlepší cesta, jak skloubit zaměstnání s rodinou3.6791.299
Pracující matky mohou mít se svými dětmi stejně vřelý vztah a dávat jim stejný pocit bezpečí jako matky, které nepracují.21.569
Ženy chtějí mít jak děti, tak i zaměstnaní.1.6320.778

Graf

17. A nyní několik výroků týkajících se rozdílů mezi muži a ženami v souvislosti s rodičovstvím. Vyjádřete, prosím, svůj souhlas nebo nesouhlas pomocí hodnotící škály.

Hodnoťte jako ve škole. 1 znamená úplně souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 ani souhlasím - ani nesouhlasím, 4 spíše nesouhlasím, 5 vůbec nesouhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Chce-li mít dnes rodina děti, musí se muži začít podílet na péči o děti mnohem více než dříve.2.0140.962
Otcové jsou pro péči o své děti vybaveni stejně dobře jako matky.Otcova role je při výchově dětí nezastupitelná.1.9040.804
Pokud muž nemůže mít vlastní dítě, je to pro něj těžší než pro jeho partnerku.3.5021.111
Pokud žena nemůže mít vlastní dítě, je to pro ni těžší než pro jejího partnera.2.3921.348
Mateřská láska je cit, který se nedá ničím nahradit.1.4160.76
Do rodinného rozpočtu by měl přispívat jak muž, tak i žena.1.8520.854

Graf

18. Jste celkově spokojeni s tím, jak se Vám daří sladit sféru rodinnou se sférou pracovní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10851,67 %51,67 %  
ano5124,4 %24,4 %  
spíše ne3717,7 %17,7 %  
ne104,78 %4,78 %  
určitě ano20,96 %0,96 %  
určitě ne10,48 %0,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Disponuje Váš zaměstnavatel nějakými harmonizačními opatřeními na podporu pracujících rodičů malých dětí?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Jste celkově spokojeni s tím, jak se Vám daří sladit sféru rodinnou se sférou pracovní?

13. Jakou variantu rodičovské dovolené jste ve Vaší rodině volili?

  • odpověď tři roky:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otcové jsou pro péči o své děti vybaveni stejně dobře jako matky.Otcova role je při výchově dětí nezastupitelná.=4 na otázku 17. A nyní několik výroků týkajících se rozdílů mezi muži a ženami v souvislosti s rodičovstvím. Vyjádřete, prosím, svůj souhlas nebo nesouhlas pomocí hodnotící škály.

17. A nyní několik výroků týkajících se rozdílů mezi muži a ženami v souvislosti s rodičovstvím. Vyjádřete, prosím, svůj souhlas nebo nesouhlas pomocí hodnotící škály.

  • odpověď Pokud muž nemůže mít vlastní dítě, je to pro něj těžší než pro jeho partnerku.=3:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud žena nemůže mít vlastní dítě, je to pro ni těžší než pro jejího partnera.=3 na otázku 17. A nyní několik výroků týkajících se rozdílů mezi muži a ženami v souvislosti s rodičovstvím. Vyjádřete, prosím, svůj souhlas nebo nesouhlas pomocí hodnotící škály.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Prožili jste někdy v minulosti nebo prožíváte pracovně rodinný konflikt?

2. Existují různé možnosti jak si lidé organizují svůj život z hlediska založení rodiny s dětmi, zaměstnávání a pracovní kariéry. Uveďme si následující příklady. Který výrok je Vám dle vašeho názoru nejbližší?

3. Souhlasíte s výrokem, že ženy prožívají pracovně rodinný konflikt výrazněji než muži?

4. Proč si myslíte, že to tak je?

5. V rámci rodinné politiky existují opatření, která usnadňují rodičovství, péči o děti a jejich výchovu a umožňují lépe kombinovat uplatnění na trhu práce a rodinné povinnosti. Seřaďte, prosím dle Vašeho hlediska z nabízených variant.

6. V jaké oblasti zaměstnání pracujete?

7. Disponuje Váš zaměstnavatel nějakými harmonizačními opatřeními na podporu pracujících rodičů malých dětí?

9. Jste?

10. Kdo je ve Vaší rodině hlavním zdrojem příjmů?

11. Váš věk?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jakou variantu rodičovské dovolené jste ve Vaší rodině volili?

14. Kolik máte dětí?

15. Myslíte si, že stát dostatečně podporuje rodiny s malými dětmi?

16. Výroky týkající se současného chápání role ženy a muže. Uveďte, prosím, svůj osobní názor na předložená tvrzení pomocí hodnotící škály.

17. A nyní několik výroků týkajících se rozdílů mezi muži a ženami v souvislosti s rodičovstvím. Vyjádřete, prosím, svůj souhlas nebo nesouhlas pomocí hodnotící škály.

18. Jste celkově spokojeni s tím, jak se Vám daří sladit sféru rodinnou se sférou pracovní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Prožili jste někdy v minulosti nebo prožíváte pracovně rodinný konflikt?

2. Existují různé možnosti jak si lidé organizují svůj život z hlediska založení rodiny s dětmi, zaměstnávání a pracovní kariéry. Uveďme si následující příklady. Který výrok je Vám dle vašeho názoru nejbližší?

3. Souhlasíte s výrokem, že ženy prožívají pracovně rodinný konflikt výrazněji než muži?

4. Proč si myslíte, že to tak je?

5. V rámci rodinné politiky existují opatření, která usnadňují rodičovství, péči o děti a jejich výchovu a umožňují lépe kombinovat uplatnění na trhu práce a rodinné povinnosti. Seřaďte, prosím dle Vašeho hlediska z nabízených variant.

6. V jaké oblasti zaměstnání pracujete?

7. Disponuje Váš zaměstnavatel nějakými harmonizačními opatřeními na podporu pracujících rodičů malých dětí?

9. Jste?

10. Kdo je ve Vaší rodině hlavním zdrojem příjmů?

11. Váš věk?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jakou variantu rodičovské dovolené jste ve Vaší rodině volili?

14. Kolik máte dětí?

15. Myslíte si, že stát dostatečně podporuje rodiny s malými dětmi?

16. Výroky týkající se současného chápání role ženy a muže. Uveďte, prosím, svůj osobní názor na předložená tvrzení pomocí hodnotící škály.

17. A nyní několik výroků týkajících se rozdílů mezi muži a ženami v souvislosti s rodičovstvím. Vyjádřete, prosím, svůj souhlas nebo nesouhlas pomocí hodnotící škály.

18. Jste celkově spokojeni s tím, jak se Vám daří sladit sféru rodinnou se sférou pracovní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Babková, P.Pracovně rodinný konflikt (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pracovne-rodinny-konflikt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.