Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní možnosti žen a mužů

Pracovní možnosti žen a mužů

Co různí lidé potřebují pro soustředěnou a naplňující práci
Můžete v práci plnit úkoly “po svém”? Nakolik důvěřujete spolupracovníkům?

dotazník pro bakalářskou práci - doba vyplnění cca 15min. - pouze pro pracující alespoň 20 hodin týdně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Findejsová
Šetření:23. 09. 2011 - 24. 09. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je součástí úkolu na ZSV. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 2964,44 %64,44 %  
muž1635,56 %35,56 %  

Graf

2. Už jste někdy měl/a brigádu/práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4088,89 %88,89 %  
ne511,11 %11,11 %  

Graf

3. Pro koho si myslíte, že je těžší sehnat práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro ženy4191,11 %91,11 %  
Pro muže48,89 %8,89 %  

Graf

4. Myslíte si, že muži zastávají těžší práci, než ženy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3271,11 %71,11 %  
ne1328,89 %28,89 %  

Graf

5. Myslíte si, že muži mohou zastávat ,,ženskou" práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3986,67 %86,67 %  
ne613,33 %13,33 %  

Graf

6. Myslíte si, že žena může zastávat ,,mužskou" práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3577,78 %77,78 %  
ne1022,22 %22,22 %  

Graf

7. Myslíte si, že mateřská dovolená ovlivňuje ženskou kariéru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4088,89 %88,89 %  
ne511,11 %11,11 %  

Graf

8. Pokud jste muž, šel byste na mateřskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem žena2760 %60 %  
Ne1022,22 %22,22 %  
Ano817,78 %17,78 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vaše pohlaví

 • odpověď muž:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Pokud jste muž, šel byste na mateřskou dovolenou?
 • odpověď žena :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem žena na otázku 8. Pokud jste muž, šel byste na mateřskou dovolenou?

8. Pokud jste muž, šel byste na mateřskou dovolenou?

 • odpověď Jsem žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 1. Vaše pohlaví
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Myslíte si, že muži zastávají těžší práci, než ženy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Už jste někdy měl/a brigádu/práci?

3. Pro koho si myslíte, že je těžší sehnat práci?

4. Myslíte si, že muži zastávají těžší práci, než ženy?

5. Myslíte si, že muži mohou zastávat ,,ženskou" práci?

6. Myslíte si, že žena může zastávat ,,mužskou" práci?

7. Myslíte si, že mateřská dovolená ovlivňuje ženskou kariéru?

8. Pokud jste muž, šel byste na mateřskou dovolenou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Už jste někdy měl/a brigádu/práci?

3. Pro koho si myslíte, že je těžší sehnat práci?

4. Myslíte si, že muži zastávají těžší práci, než ženy?

5. Myslíte si, že muži mohou zastávat ,,ženskou" práci?

6. Myslíte si, že žena může zastávat ,,mužskou" práci?

7. Myslíte si, že mateřská dovolená ovlivňuje ženskou kariéru?

8. Pokud jste muž, šel byste na mateřskou dovolenou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Findejsová , A.Pracovní možnosti žen a mužů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pracovni-moznosti-zen-a-muzu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.