Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní očekávání studentů VŠE

Pracovní očekávání studentů VŠE

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Kůtová
Šetření:14. 11. 2014 - 23. 11. 2014
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,
tento dotazník je určen pro studenty VŠE a bude sloužit jako základ seminární práce pro předmět Mezinárodní management. Zkoumané téma jsou pracovní očekávání a požadavky a budeme velmi vděční za vaši spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Studujete na VŠE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7696,2 %96,2 %  
ne33,8 %3,8 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5572,37 %69,62 %  
muž2127,63 %26,58 %  

Graf

3. Pracujete nebo jste pracoval/a při studiu (dlouhodobě)?

dlouhodobou prací se nemyslí jednorázové brigády a práce trvající méně než dva měsíce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - pouze částečný úvazek5471,05 %68,35 %  
ne, nikdy1925 %24,05 %  
ano - plný úvazek33,95 %3,8 %  

Graf

4. Za jaký minimální hrubý nástupní plat byste byly ochotni nastoupit do práce na plný úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 001-23 000 Kč3343,42 %41,77 %  
15 001-19 000 Kč2127,63 %26,58 %  
23 001-27 000 Kč1519,74 %18,99 %  
více než 27 000 Kč45,26 %5,06 %  
méně než 15 000 Kč33,95 %3,8 %  

Graf

5. Po jaké době očekáváte zvýšení platu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po roce3343,42 %41,77 %  
po půl roce2026,32 %25,32 %  
po zkušební době1519,74 %18,99 %  
po dvou letech810,53 %10,13 %  

Graf

6. Po jaké době byste požadovali/ očekávali kariérni postup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky4660,53 %58,23 %  
1 rok2127,63 %26,58 %  
3 roky79,21 %8,86 %  
delší doba22,63 %2,53 %  

Graf

7. Kolik let praxe v oboru je podle Vašeho názoru nezbytné mít k získání řídící manažerské pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-4 roky3343,42 %41,77 %  
5 let2330,26 %29,11 %  
1-2 roky1215,79 %15,19 %  
déle810,53 %10,13 %  

Graf

8. Abyste přijal(a) pracovní pozici, tak musí zaměstnavatel poskytovat jako pracovní benefity přinejmenším:

Zde můžete zaškrtnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvek na stravování4964,47 %62,03 %  
dny placené dovolené navíc2228,95 %27,85 %  
žádné1722,37 %21,52 %  
příspěvek na péči o zdraví1722,37 %21,52 %  
příspěvek na volný čas (kultura, sport, vzdělání)1621,05 %20,25 %  
příspěvek na rodinu67,89 %7,59 %  
hmotné (dárkové) benefity45,26 %5,06 %  
odborná školení11,32 %1,27 %  

Graf

9. Je pro Vás důležitým faktorem u pracovní pozice existence a zastoupení odborů na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepožaduji jej4863,16 %60,76 %  
Je žádoucí, ale za určitých podmínek bych se bez něj obešel/a2836,84 %35,44 %  

Graf

10. Do jaké míry je pro vás důležitá důvěra ve vedení organizace a způsob jejího řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to pro mě základní požadavek4863,16 %60,76 %  
Je žádoucí, ale za určitých podmínek bych se bez něj obešel/obešla2735,53 %34,18 %  
Není pro mojí práci důležitá11,32 %1,27 %  

Graf

11. Do jaké míry je pro vás obecně důležitá fungující komunikace s vašimi kolegy (např. v pracovním týmu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to zásadní pro odvedení dobré práce6484,21 %81,01 %  
Něco takového se nedá vnutit, záleží na každém člověku a moji práci to ovlivní jen v malé míře1215,79 %15,19 %  

Graf

12. Do jaké míry je pro vás obecně důležitá fungující komunikace s vašimi nadřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to zásadní pro odvedení dobré práce4356,58 %54,43 %  
Pokud mi nadřízení předají včas veškeré podstatné informace, nemám problém s tím, že se méně podstatné informace dozvím později nebo nedozvím vůbec3242,11 %40,51 %  
Je to naprosto nedůležité, dokážu svou práci zvládat i bez důkladnější komunikace s nadřízenými, stačí mi základní informace11,32 %1,27 %  

Graf

13. Jaký je váš názor na loajalitu zaměstnávající společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V pracovní době se snažím/budu snažit, aby společnost dosahovala dobrých výsledků, ale nejsou pro mě osobně podstatné3951,32 %49,37 %  
Nepracoval(a) bych ve společnosti, které nedůvěřuji, proto jsou pro mě výsledky společnosti to nejdůležitější3242,11 %40,51 %  
Podstatné jsou pro mě pouze mé vlastní výsledky56,58 %6,33 %  

Graf

14. Považujete nabídku dalšího vzdělávání organizovaného firmou za významné kritérium při výběru zaměstnavatele ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabídku dalšího vzdělávání uvítám, ale není to pro mě stěžejní faktor při výběru zaměstnavatele5065,79 %63,29 %  
Ano, další vzdělávání považuji za důležitou součást mého pracovního života2431,58 %30,38 %  
Nabídka dalšího vzdělávání pro mě nepředstavuje benefit22,63 %2,53 %  

Graf

15. Do jaké míry Vám záleží na tom, aby Vám firma umožnila zahraniční odbornou nebo pracovní stáž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takováto možnost mě potěší, ale není pro mě prioritou3242,11 %40,51 %  
Pokud firma tuto možnost bude nabízet, upřednostím její pracovní nabídku před ostatními nabídkami firem, které to neumožňují3242,11 %40,51 %  
Možnost vyjet na služební či odborný pobyt do zahraničí je pro mě stěžejní911,84 %11,39 %  
V rámci práce do zahraničí nemám zájem vycestovat. Takováto nabídka pro mě není důležitá33,95 %3,8 %  

Graf

16. Je pro Vás při hledání pracovní pozice podstatné, aby byla spojena s odbornou prestiží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odbornou a společenskou prestiž není pro mé vysněné pracovní místo to nejdůležitější, ale zohledním toto kritérium při výběru pozice4255,26 %53,16 %  
Ano, chci si najít práci, která bude společensky i z odborného hlediska uznávaná1925 %24,05 %  
Odbornou a společenskou prestiž nepovažuji za zvlášt důležitý faktor1418,42 %17,72 %  
Toto kritérium pro mě není podstatné11,32 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Abyste přijal(a) pracovní pozici, tak musí zaměstnavatel poskytovat jako pracovní benefity přinejmenším:

  • odpověď příspěvek na stravování:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na volný čas (kultura, sport, vzdělání) na otázku 8. Abyste přijal(a) pracovní pozici, tak musí zaměstnavatel poskytovat jako pracovní benefity přinejmenším:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete na VŠE?

2. Pohlaví

3. Pracujete nebo jste pracoval/a při studiu (dlouhodobě)?

4. Za jaký minimální hrubý nástupní plat byste byly ochotni nastoupit do práce na plný úvazek?

5. Po jaké době očekáváte zvýšení platu?

6. Po jaké době byste požadovali/ očekávali kariérni postup?

7. Kolik let praxe v oboru je podle Vašeho názoru nezbytné mít k získání řídící manažerské pozice?

8. Abyste přijal(a) pracovní pozici, tak musí zaměstnavatel poskytovat jako pracovní benefity přinejmenším:

9. Je pro Vás důležitým faktorem u pracovní pozice existence a zastoupení odborů na pracovišti?

10. Do jaké míry je pro vás důležitá důvěra ve vedení organizace a způsob jejího řízení?

11. Do jaké míry je pro vás obecně důležitá fungující komunikace s vašimi kolegy (např. v pracovním týmu)?

12. Do jaké míry je pro vás obecně důležitá fungující komunikace s vašimi nadřízenými?

13. Jaký je váš názor na loajalitu zaměstnávající společnosti?

14. Považujete nabídku dalšího vzdělávání organizovaného firmou za významné kritérium při výběru zaměstnavatele ?

15. Do jaké míry Vám záleží na tom, aby Vám firma umožnila zahraniční odbornou nebo pracovní stáž?

16. Je pro Vás při hledání pracovní pozice podstatné, aby byla spojena s odbornou prestiží?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete na VŠE?

2. Pohlaví

3. Pracujete nebo jste pracoval/a při studiu (dlouhodobě)?

4. Za jaký minimální hrubý nástupní plat byste byly ochotni nastoupit do práce na plný úvazek?

5. Po jaké době očekáváte zvýšení platu?

6. Po jaké době byste požadovali/ očekávali kariérni postup?

7. Kolik let praxe v oboru je podle Vašeho názoru nezbytné mít k získání řídící manažerské pozice?

8. Abyste přijal(a) pracovní pozici, tak musí zaměstnavatel poskytovat jako pracovní benefity přinejmenším:

9. Je pro Vás důležitým faktorem u pracovní pozice existence a zastoupení odborů na pracovišti?

10. Do jaké míry je pro vás důležitá důvěra ve vedení organizace a způsob jejího řízení?

11. Do jaké míry je pro vás obecně důležitá fungující komunikace s vašimi kolegy (např. v pracovním týmu)?

12. Do jaké míry je pro vás obecně důležitá fungující komunikace s vašimi nadřízenými?

13. Jaký je váš názor na loajalitu zaměstnávající společnosti?

14. Považujete nabídku dalšího vzdělávání organizovaného firmou za významné kritérium při výběru zaměstnavatele ?

15. Do jaké míry Vám záleží na tom, aby Vám firma umožnila zahraniční odbornou nebo pracovní stáž?

16. Je pro Vás při hledání pracovní pozice podstatné, aby byla spojena s odbornou prestiží?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kůtová, M.Pracovní očekávání studentů VŠE (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pracovni-ocekavani-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.