Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pravomoci prezidenta podle aktuální právní úpravy

Pravomoci prezidenta podle aktuální právní úpravy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Křeček
Šetření:24. 10. 2015 - 27. 11. 2015
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):13 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lukáš Křeček a jsem studentem oboru Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity.  Chtěl bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky dotazníku budou základem pro moji bakalářskou práci na téma „ Pravomoci prezidenta podle aktuální právní úpravy “  

!!Prohlašuji, že následující dotazník je zcela anonymní !!

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let6954,33 %54,33 %  
31 - 50 let3527,56 %27,56 %  
od 51 let a více2318,11 %18,11 %  

Graf

3. Vyberte velikost obce podle počtu obyvatel, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
390 001 a více5140,16 %40,16 %  
50 001 - 390 000 obyvatel2418,9 %18,9 %  
10 001 - 50 000 obyvatel2116,54 %16,54 %  
1 001 - 10 000 obyvatel1914,96 %14,96 %  
do 1 000 obyvatel1310,24 %10,24 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5845,67 %45,67 %  
vysokoškolské5744,88 %44,88 %  
základní129,45 %9,45 %  

Graf

5. Účastnil/a jste se prezidentských voleb v roce 2013?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, obou kol8768,5 %68,5 %  
ne, neúčastnil/a jsem se voleb1612,6 %12,6 %  
ano, pouze prvního kola1511,81 %11,81 %  
ano, pouze druhého kola97,09 %7,09 %  

Graf

6. Pokud by se v nejbližší době znovu opakovaly prezidentské volby, se stejnými kandidáty, jak byste volil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně6651,97 %51,97 %  
asi stejně3527,56 %27,56 %  
určitě jinak1713,39 %13,39 %  
asi jinak97,09 %7,09 %  

Graf

V Parlamentu ČR se projednávájí návrhy, které by v příští volbě měli častečně upravit pravomoci prezidenta

7. Zúčastníte se i příštích prezidentských voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8163,78 %63,78 %  
rozhodnu se podle kandidátů3426,77 %26,77 %  
ještě nevím86,3 %6,3 %  
určitě ne21,57 %1,57 %  
rozhodnu se podle pravomoci, které bude příští prezident mít21,57 %1,57 %  

Graf

Nápověda k otázce č. 8

Základní formy vládnutí v demokratických státech:

a) Prezidentská (USA) - prezident je hlavou státu a premiérem v jedné osobě, není odpovědný parlamentu, či jinému zákonodárnému sboru

b) Poloprezidentská (Francie) - prezident smí vykonávat své pravomoci bez kontrasignace (bez spolupodpisu člena vlády), vláda je odpovědná parlamentu (zákonodárnému sboru) a také prezidentovi

c) Parlamentní (Slovensko) - systém bez jasného oddělení výkonné a zákonodárné moci, avšak s jasným rozlišením mezi hlavou vlády (premiér) a státu (prezident), prezident jmenuje vládu, ta mu však ze své funkce není odpovědná

8. Myslíte si, že pravomoci prezidenta ČR jsou v souladu s parlamentní formou vlády ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7760,63 %60,63 %  
ne, podobá se spíš poloprezidentské formě vlády (Francie)2318,11 %18,11 %  
nevím2217,32 %17,32 %  
ne, podobá se spíše prezidentské formě vlády (USA)53,94 %3,94 %  

Graf

9. Jaký byl Váš názor, před přímou volbou prezidenta, na význam postu prezidenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeho vliv na dění ve státě je minimální, protože síla jeho pravomocí se projevuje jenom v případě ohrožení státu7155,91 %55,91 %  
prezident má částečně moc v exekutivě (výkonná moc)5341,73 %41,73 %  
prezident má stejně významné pravomoci jako premiér32,36 %2,36 %  

Graf

10. Změnil se Váš názor/postoj na význam úřadu prezidenta, když bylo možné přímo volit prezidenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, význam zůstává stejný7659,84 %59,84 %  
ano, úřad prezidenta má silnější význam3325,98 %25,98 %  
ne, o dění po přímé volbě jsem se nezajímal1310,24 %10,24 %  
ano, úřad prezidenta má slabší význam53,94 %3,94 %  

Graf

11. Kdo je hlavním představitelem exekutivní moci (výkonné moci) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
premiér6752,76 %52,76 %  
neexistuje hlavní představitel2721,26 %21,26 %  
prezident1814,17 %14,17 %  
nevím1511,81 %11,81 %  

Graf

12. Na čí návrh jmenuje, či odvolává prezident republiky členy vlády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na návrh premiéra8163,78 %63,78 %  
na návrh Poslanecké sněmovny3124,41 %24,41 %  
jmenuje, či odvolává na základě vlastní iniciativy97,09 %7,09 %  
na návrh Senátu64,72 %4,72 %  

Graf

13. V čí pravomoci je svolávání zasedání Poslanecké sněmovny (po volbách do PS)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předsedy Poslanecké sněmovny7155,91 %55,91 %  
prezidenta republiky2822,05 %22,05 %  
nevím1612,6 %12,6 %  
premiéra129,45 %9,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

3. Vyberte velikost obce podle počtu obyvatel, ve které bydlíte?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Účastnil/a jste se prezidentských voleb v roce 2013?

6. Pokud by se v nejbližší době znovu opakovaly prezidentské volby, se stejnými kandidáty, jak byste volil/a ?

7. Zúčastníte se i příštích prezidentských voleb?

8. Myslíte si, že pravomoci prezidenta ČR jsou v souladu s parlamentní formou vlády ?

9. Jaký byl Váš názor, před přímou volbou prezidenta, na význam postu prezidenta

10. Změnil se Váš názor/postoj na význam úřadu prezidenta, když bylo možné přímo volit prezidenta

11. Kdo je hlavním představitelem exekutivní moci (výkonné moci) ?

12. Na čí návrh jmenuje, či odvolává prezident republiky členy vlády?

13. V čí pravomoci je svolávání zasedání Poslanecké sněmovny (po volbách do PS)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

3. Vyberte velikost obce podle počtu obyvatel, ve které bydlíte?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Účastnil/a jste se prezidentských voleb v roce 2013?

6. Pokud by se v nejbližší době znovu opakovaly prezidentské volby, se stejnými kandidáty, jak byste volil/a ?

7. Zúčastníte se i příštích prezidentských voleb?

8. Myslíte si, že pravomoci prezidenta ČR jsou v souladu s parlamentní formou vlády ?

9. Jaký byl Váš názor, před přímou volbou prezidenta, na význam postu prezidenta

10. Změnil se Váš názor/postoj na význam úřadu prezidenta, když bylo možné přímo volit prezidenta

11. Kdo je hlavním představitelem exekutivní moci (výkonné moci) ?

12. Na čí návrh jmenuje, či odvolává prezident republiky členy vlády?

13. V čí pravomoci je svolávání zasedání Poslanecké sněmovny (po volbách do PS)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křeček, L.Pravomoci prezidenta podle aktuální právní úpravy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pravomociprezident.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.