Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Předsudky vůči národnostním menšinám

Předsudky vůči národnostním menšinám

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Špačková
Šetření:17. 03. 2010 - 24. 03. 2010
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):23 / 20.44
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si vás požádat o vyplnění dotazníku, který se stane součástí (nejen) mé maturitní práce " Předsudky vůči národnostním menšinám".

 Otázky se týkají vašeho názoru ohledně vztahu obyvatel České republiky a národnostních menšin. 

 Celý dotazník je koncipován tak, že by vám neměl zabrat více jak 10 minut a já vám za váš čas, který věnujete vyplnění, budu nesmírně vděčná.

Dotazník je naprosto anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Přišli jste někdy do styku s příslušníkem národnostní menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9897,03 %97,03 %  
Ne32,97 %2,97 %  

Graf

2. Jak přijímáte národnostní menšiny ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladně3939,8 %38,61 %  
spíše záporně2626,53 %25,74 %  
nevím1919,39 %18,81 %  
kladně99,18 %8,91 %  
záporně55,1 %4,95 %  

Graf

3. Preferujete určité národnostní menšiny před jinými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 4, Nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6162,24 %60,4 %  
Ne3131,63 %30,69 %  
Nevím66,12 %5,94 %  

Graf

4. Které?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slováky512,82 %4,95 %  
Asiaty25,13 %1,98 %  
Všechny kromě cikánů.12,56 %0,99 %  
Rusové, Slováci12,56 %0,99 %  
západní před romy, ukrajinci a rusy12,56 %0,99 %  
ekvatoriální rasa12,56 %0,99 %  
všechny kromě Romů12,56 %0,99 %  
Poláky12,56 %0,99 %  
Korejce, Vietnamce, Angolany,...12,56 %0,99 %  
cernosi12,56 %0,99 %  
ostatní odpovědi Větnamská menšina
Vietnamce
ukrajinci
všechny vyjma rómské menšiny
např. Vietnamce, kteří jsou veskrze pracovití
afroameričany
co nepreferuji jsou romové - nejsem rasista !!!
všechny před romy
nesnáším cikány
kultivované před paskvilem z ukrajiny atd.
integrované
Jakékoli, které jsou ochotny se přizpůsobit
Asiaté, Turci
například jižní ameriku před vietnamem
Vietnamce a Čínany před Ukrajinci a Rusy
západní před východními = ekonomický faktor
slušně vychované
"přistěhovalce" z Asie
Vietnamci, Němci, Rakušané
Řeky
Slováci, Vietnamci
všechny mimo cikánů
odpověĎ by vyžádala moc času
jakékoliv upřednostňuji před cikány
2461,54 %23,76 % 

Graf

4. Je pro vás člověk narozený na území ČR, který má alespoň jednoho rodiče cizince, příslušníkem národnostní menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5958,42 %58,42 %  
Ano1211,88 %11,88 %  
nic1110,89 %10,89 %  
Nevím98,91 %8,91 %  
záleží více na způsobu výchovy,přijatých hodnotách10,99 %0,99 %  
záleží na jeho pocitu zda se cítí být Čechem či ne10,99 %0,99 %  
pokud je rodič-cizinec-jen 1, záleží na jeho volbě10,99 %0,99 %  
lze určit pouze kus od kusu10,99 %0,99 %  
Spíše ano10,99 %0,99 %  
záleží na tom, kým se cítí být - Čechem či Nečeche10,99 %0,99 %  
záleží na jeho sebeidentifikaci a míře asimilace 10,99 %0,99 %  
Záleží,zda se rodina integrovala10,99 %0,99 %  
podle toho jak žije a jak se chová10,99 %0,99 %  
rozhoduje kulturně-sociální, např. používaný jazy 10,99 %0,99 %  

Graf

5. Jaký je váš názor na možnost dvojího občanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Podporuji možnost dvojího občanstvíotázka č. 6, Nevímotázka č. 6, Jsem proti možnosti dvojího občanstvíotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podporuji možnost dvojího občanství5554,46 %54,46 %  
Nevím2423,76 %23,76 %  
Jsem proti možnosti dvojího občanství2221,78 %21,78 %  

Graf

6. Jaký je váš názor ohledně národnostních menšin a jejich vlivu na bezpečnost uvnitř státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ohrožují bezpečnost státuotázka č. 7, Spíše ohrožují bezpečnost státuotázka č. 7, Nevímotázka č. 8, Spíše neohrožují bezpečnost státuotázka č. 8, Neohrožují bezpečnost státuotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše neohrožují bezpečnost státu4443,56 %43,56 %  
Spíše ohrožují bezpečnost státu1817,82 %17,82 %  
Nevím1615,84 %15,84 %  
Neohrožují bezpečnost státu1514,85 %14,85 %  
Ohrožují bezpečnost státu87,92 %7,92 %  

Graf

7. Jak ji podle vás ohrožují?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zvýšená kriminalita, násilná, majetková

-nárůst extremismu - Prostor pro působení mafie spojená se získáváním práce pro nelegální přistěhovalce

.

1) ekonomicky 2) vytvářením silných komunit - stát ve státě, tzv mafie

Domnívám se, že v ČR není možné s ohledem na národní hrdost spolehnout se ani na čechy s historickými kořeny. Tuplovaně to dle mého platí o národnostních menšinách. V případě jakéhokoli konfliktu jejich spoluúčast téměř vylučuji.

Ekonomicky(Ukrajinci mi berou práci), onehda jsem hledala cokoliv, jednou jedinkrát mi dali jakousi brigádu a nebyl tam se mnou žádný Čech. Myslím, že v naší zemi by měli mít v práci našinci přednost. Dále sociální (nezřídka jsem se setkala s krádežemi v MHD, samozřejmě to byli Romové). Možná, pokud by se uměli trošku začlenit a přizpůsobit, nevadí mi barva pleti, ale chování.

gangy, mafie, zbraně, drogy, prostituce

chováním

Chováním

chtějí práva, která nemá ani našinec a podle toho pak státníci upravují bezdůvodně svou vůli. Tím mění i vnímání zákonů "na všechny dvojí metr máte"

kradou

Kriminalitou.

mafiánské praktiky, neprůhledné prostředí,

Mají svoje vlastní pravidla a ta nerespektují právo ČR. Lidé z národnostních menšin zneužívají svoji příslušnost k národnostním menšinám.

Nacionálně smýšlející lidé mají očividný cíl proti kterému bojovat.

nepřizpůsobují se zemi, v níž žijí (obecně všichni až na výjimky) myslím, že mě by v bikinách a partnerským životem arabi ukamenovali a my to tady musíme trpět :D

okrádají a napadají lidi, vydupávají si všechny práva na úkor ostatních lidí

př.teroristické útoky

Příklad na území ČR ? největší produkce drog - vietnamci, kupování historicky chráněných objektů, jejich následná nepovolená demolice a postavení novostavby pod směšnou pokutou 0,5 mega - typický ruský zbohatlík

Romové - díky kulturním zvyklostem svého etnika mají v povaze krádeže jako zdroj obživy Rusové - známe Karlovy Vary, mafiánské klany a obchody s bílým masem, včetně praní špinavých peněz Ukrajinci - dost sprostí (známe ze staveb a hospod IV. cenové skupiny) a sexuálně neukojení, jelikož zbytek rodiny nechali doma na Ukrajině; proto jsou potenciálně nebezpeční především pro mladé ženy a dívky - všechny výše zmíněné důvody dle mého soudu mají blízko k agresivnímu jednání; u chudých přistěhovalc navíc hrozí snadná ovlivnitelnost populistickými stranami, lichváři, apod. - doplním ve škole ;)

svým chování popuzují majoritní většiny a tím pádem vznikají problémy, které by jinak nebyly.

svým chováním, roztahovačností, násilností nekterých menšin a hlavně ruská mafie

Vnášejí nové prvky, na které domácí společnost nemusí být připravena nebo je nemusí vůbec znát a tedy stačit zareagovat.

vymáháním sociálních dávek, bezpečnost v romských osadách, ničení obecních bytů, které dostali zadarmo, neustálým narážením na rasismus

vytlačují původní obyvatele, mění kulturu, ekonomiku -ne vsichni

vznikají rozbroje (nemusí se jednat o jejich vinu, ale xenofobismus), navíc většina těch, kteří jsou tzv. vidět jsou z nižších sociálních tříd, méně vzdělaní a přizpůsobiví a ti dělají bordel, používají násilí a jsou těžko přizpůsobiví

8. Myslíte si, že národnostní menšiny nějakým výrazným způsobem ovlivňují sociální politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ovlivňujíotázka č. 9, Spíše ovlivňujíotázka č. 9, Nevímotázka č. 10, Spíše neovlivňujíotázka č. 10, Neovlivňujíotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ovlivňují3736,63 %36,63 %  
Spíše ovlivňují2221,78 %21,78 %  
Nevím2019,8 %19,8 %  
Spíše neovlivňují2019,8 %19,8 %  
Neovlivňují21,98 %1,98 %  

Graf

9. Jak ji ovlivňují?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vydírají a ustupuje se jim v sociálních dávkách

- například ČSSD staví značnou část své politické kampaně na zvýšení sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti, kterou díky zdlouhavému jednání na imigračních úřadech trpív valná většina přistěhovalců; sociální politika sociálně demokratických stran tak může být výrazně ovlivněna touto poptávkou (populismus) - stále více firem začíná míti strach z nařčení za rasismus, nepřijme-li do svých řad imigranta (zejména stavební) - další problémy vyvstávají z povinného zdravotního a soc. pojištění, na kterém se zaměstnavatel snaží ušetřit, vznikají tedy práce načerno, bez daní, apod.; dopad to má na daňové poplatníky

- Příslušníci národnostních menšin jsou často závislí na sociálních dávkách - Z jejich stran vzniká nátlak na jejich snažší získávání a zvyšování

- specifické požadavky na komunikaci, kulturní tradice - azylové bydlení atd.

- ubírají pracovní příležitosti občanům ČR

.

docela dost

Hlavne kulturni vlivy, ktere ale muzou mit vliv na okoli (nektere svatky, zvyky apod mohou byt v konfliktu s nasimi normami)

jako každý občan ČR, minimálně možností volit a svobodně se vyjádřit

jako s občany státu se s nimi musí počítat minimálně jako s voliči

jako stát se bojíme abychom nebyli rasysty a tak děláme zákony které privilegují menšiny , někteří si toho neváží a zneužívají naší dobroty a stejně si pořád stěžují

je potřeba na ně myslet - nas jejich potřeby, zřizovat pro ně služby. Je suepr být multukulturní, ale také to něco stojí. Jsme v něčem až moc sociální stát...

Jejich názory a pohled na určité problémy jsou ovlivněny jejich postavením v zemi (sociální zabezpečení), sociálními návyky, historickými vazbami, vazbami v zahraničí apod.

jsou chudý,pobíraj dávky,přídavky a.t.p.

Jsou u nás v nevýhodě, většinou neumí dobře jazyk a špatně se jim hledá práce. Jsou obětmi různých předsudků - špatně se jim hledá práce. Někteří jsou málo přizpůsobivý.

Jsou zvýhodňováni.

Každej se snaží lézt do pr... hromadě linejch romů, abysme před zbytkem světa nevypadali jako rasisti.

konkretne cikani - ti mluvi sami za sebe (nelze je vsak hazet vsechny do jednoho pytle, nic neni cernobile)

Kradou.

kvůli některým příslušníkům NM se mění podmínky nároku na dávky sociálního zabezpečí a státní sociální podpory atd. (mají na vliv)

Menšina, kvůli které je ČR tak neblaze populární ve světě silně zneužívá sociální systém. Snaží se ho zneužívat i ve světě, ale tam to tak snadno nejde (Kanada, Švédsko).

Mísení lidí s různými kořeny je dlouhodobý proces, který pozorujeme již po staletí. Teprve v posledních 100 letech se na evropském kontinentu objevuje trend tolernace - možnost rozšiřování a udržování kulturních zvyků mimo své původní působení. Čím větší bude zastoupení menšin v jakémkoliv státě, tím silnější bude jejich rozhodovací a volební právo. Také se stanou skupinou, které se bude chtít zalíbit čím dál tím větší počet stran.

Mnoho z nich pobírá sociální dávky a žije z nich, nepracuje a nehodlá pracovat.

musí se v některých případech vydávat sociální podpora či jiné státní příspěvky

Myslím že například většina romů/cikánů volí jisté spektrum politických stran které se zaměřují na sociální zabezbečení občanů. Proč? Myslím, že žitím v romské kultuře člověku stačí méně peněz; k pokrytí těchto nákladů stačí soc. dávky.

Např.: Díky národnostním menšinám, které se zapojuji do pracovního trhu. Přinášejí nemalé množství peněz, které bychom kuli nízké porodnosti do státní kasy sami nedostali - takže nám pomáhají živit důchodce a sociálně slabé.

Nedokáží se přizpůsobit

Některé mají zvýšený odběr soc. dávek, obecné zatížení soc. systému - to ovšem záleží hodně na věku populace

některé menšiny např. zvyšují nezaměstnanost a tím následně ovlivňují soc. politiku

Neustálým a ve skutečnosti zcela neoprávněným ( v případě "romské" menšiny ) poukazováním na jejich utlačování a šikanování vytvářejí negativní a nepravdivý dojem o českém státě.

pobíráním sociálních dávek bez adekvátní snahy získat zaměstnání

poctem pristehovalcu, zaclenenim do trhu, vekovym rozvrstvenim, poctem deti a celkove natalitou

pokud nepracují, tak do systému nic nepřináší a pouze z něj berou a kolikrát je jim to ještě málo.

Pořád chtějí úlevy a přednosti a dosahují tak tzv. pozitivní diskriminace(viz. romština ve školách, pracovní přednost Ukrajincům, ač třeba Čeští studenti VŠ by také chtěli práci i za pakatel a podobně), dále jakmile člověk osočí v MHD romskou dívku z okrádání staré paní(viděla jsem jak se jí hrabe v kabelce, ostatní zřejmě dělali že nevidí), řekla jsem jí ať toho nechá a hnedka jsem byla "sviňe rasystycka", dále sociální nezačlenění(banda Romek byli jediné, co nadávaly revizorům do "pyčí revizorských atp.). Takže mé "předsudky" jsou na základě zkušeností

pořád se musí řešit nějaké jejich výhody a přitom jsou znevýhodnění jiní kvůli nim

pozitivní diskriminace!!!!

protože jde většinou o spíše chudší část obyvatelstva, musí je stát podporovat - ovlivňují jí tedy v přerozdělování peněz

Přerozdělování dávek, zabývání se otázkami právního přístupu, zajišťování speciálních úřadů pro komunikaci.

Romové výrazně nadprůměrně čerpají sociální dávky a vyhýbají se práci

snaží se o rovnoprávnost a poukazují na diskriminaci a rasizmus.

Sociální politika se národnostním menšinám přizpůsobuje.

Společnost a sociální systém je bere jako jiné, nepřistupuje ke všem univerzálně, přestože jsme občanská společnost s rovnými právy bez ohledu na národnost či etnicitu.

stačí se podívat na cikány, jak ji ovlivňují

stále diskutovaná otázka romské národnostní menšiny.. z poslední doby...asi, že problémové romské děti mají být ve speciálních školách / příp. mít své učitele, který jim bude pomáhat.. že mají problémy i české bílé děti nikomu nevadí..a nikoho to nezajímá? atd..romové se cítí pořád utiskováni a dovolávají se nějakých práv.. pochopitelně neschvaluji žádné násilí a podobně..ale ze sporu rom vs. čech (at už to dopadne jakkoliv) vzdejde vždycky čech jako "rasista".. za celý svůj život jsemm nepotkala roma / romku, kteří by se i ke mě chovali bez předsudků...

Stát musí finančně podporovat jejich integraci a soužití

stojí příliš mnoho peněz

svým chováním

To přeci všichni víme..... (obcházení a zneužívání dávek, využívání pojmu racismu,...)

už jen to,že tu jsou a mluví se o nich nás ovlivnuje.navíc peníze,které by byly vhodně investované do potřebných věcí se investují do bytů,mešit a podobně.

v současné době např Romové - z politického hlediska je snaha vyjít jim vstříc víc než jiným občanům v určitých mediálně zviditelněných kampaních, aby to v očích ostatních států nevypadalo jako rasistický postoj (není tam přistup rovný k rovnému - stejné tresty i výhody jako u většinové národnosti)

V určitých případech (Francie) mohou mít silný hlas natolik, že jsou schopny ji ovlivnit.

většinou jsou s něčím nespokojeny a pak se jim dělají ústupky, aby se u nás cítily lépe

viz bod 7

voli socialni demokraty

vyšší výdaje v sociální oblasti

zakladani rasisticky zamerenych spolku...

zavedením nutnosti zabývat se národnostními menšinami v sociální politice

zejména romská menšina "vycucává" náš sociální systém. nechávají si platit dávky a nepracují, jen čerpaní a jen přispívají. Samozřejmě je to takhle velmi zobecněné, ale většinou to prostě platí.

Způsobem života. Převážně romské rodiny spadají dle českých měřítek mezi sociálně slabé občany. Ovšem velká většina z nich si tento způsob života zvolilo dobrovolně a českou ekonomiku to zatěžuje.

10. Myslíte si, že přístup pracovního trhu vůči příslušníkům národnostních menšin je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nespravedlivý4746,53 %46,53 %  
Spíše spravedlivý2120,79 %20,79 %  
Nevím1514,85 %14,85 %  
Spravedlivý1110,89 %10,89 %  
Nespravedlivý76,93 %6,93 %  

Graf

11. Myslíte si, že by se měl změnit přístup pracovního trhu vůči příslušníkům národnostních menšin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, měl by se změnit radikálněotázka č. 12, Ano, měl by se pozměnitotázka č. 12, Nevímotázka č. 13, Měl by se zachovat současný stavotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, měl by se pozměnit 3938,61 %38,61 %  
Nevím3029,7 %29,7 %  
Měl by se zachovat současný stav2625,74 %25,74 %  
Ano, měl by se změnit radikálně65,94 %5,94 %  

Graf

12. A jak by se podle vás měl změnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- mělo by se změnit zaměstnávání východních národů za rovnější podmínky- zastavit obcodování s lidmi za účelem levné pracovní síly - upřednostnování občanů ČR v pracovních příležitostech

- například důslednějším zkoumáním dosaženého vzdělání a trestní minulosti přistěhovalce, aby se zrušilo současné cliché, že co imigrant to zloděj a původce zla - mělo by se více kontrolovat, zda práce neprobíhá načerno a platí se pojištění a zda nedochází k porušování základních lidských práv

.

Asi je to spíše otázka času, kdy bude ve všech regionech samozřejmé zaměstnávat příslušníky menšin.

být více spravedlivý

hodnotit schopnosti a nikoliv národní příslušnost jako předsudek

Imigrace je zdrojem, který udržuje růst ČR v pozitivních číslech, a také výzmamně napomáhá českému trhu - levná pracovní síla se sice v době krize může zdát nadbytečná, nicméně je nepostradatelná. Stejně tak vysokoškolsky vzdělaní imigranti by mohli přinést nové impulzy a inspiraci české ekonomice, kdyby ta je neodsoudila k zaměstnáním podřaným jejich vzdělání právě kvůli jejich národnosti, jak se tomu bohužel často děje.

Měl by být otevřen všem a všem poskytovat rovné podmínky. Nediskriminovat pozitivně ani negativně.

měl by je motivovat k tomu, aby pracovat/vzdělávat se bylo výhodněší než pobírat sociální dávky

Měla by se dávat přednost nám, Čechům, je to naše země a náš trh práce.

Měla by zmizet diskriminace a to hlavně pozitivní, které je teď více než negativní...

Měli by být preferováni češi před jinými národnostmi. Zaměstnat cizince, zejména pracovníky z bývalé SSSR, by mělo být pro zaměstnavatele ekonomicky nevýhodné. Cizinci by měli platit všší daně, aby se počet přistěhovalců snížil.

měli by je brát jako osoby, které jsou rovnocenné většinové populaci daného státu

Mělo by se přistupovat ke každému se stejnými počátečními možnostmi. Místo předsudků je dobré si prověřit znalosti a schopnosti dané osoby. Jako příslušník některé menšiny ještě nemusí být odsunován na základě předsudků, ale naopak může jako individuum poskytnout zaměstnavateli více než jiní. Každý jsme individuum a nelze posuzovat všechny podle jednoho metru.

měly by zmizet předsudky zaměstnavatelů

Myslím, že to nezáleží na pracovním trhu, ale na uvědomění si, že nejen bílí jsou lidé. Češi se rádi považují za toleratní národ, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Je nutné, aby se častěji nebo spíš neustále, otevírala otázka rasismu.

nemít předsudky jn podle vzhledu a příslušnosti dotyčného. Dát příležitost pracovní příležitosti bez ohledu na rasu a státní příslušnost.

není správné brát ohled na barvu pleti , pokud je člověk slušný a schopný neměla by barva pleti při hledání zaměstnání hrát roli

Nevím konkrétně, určitě by se změnit měl, ale vše začíná u lidí

Nevím přesně, měli by mít všichni stejné pracovní podmínky a platy úměrné odvedené práci.

nevím zdali se to dá říci takto obecně, hlavní problém podle mě tkví v předsudcích lidí na vyšších pozicích, které se ovšem nedají například nějakou obecnou vyhláškou změnit, myslím, že by výrazně pomohlo informovat veřejnost o menšinách (jejich zvycích, stylu života atd.) například nějakými pořady nebo pomocí některých oraganizací, rozhodně nepomáhají zavádějící reportáže na některých televizních stanicích, které jen prohlubují předsudky a strach českého národa

Nevím, nejsem specialista na tuto problemtiku. Poskytnout práci a pracovat, to by mělo pro každého samozřejmé.

Neznevýhodňovat kandidáty z jiných národnostních menšin, ale také je nezneužívat jako levnou pracovní sílu -důsledná kontrola legálnosti/nelegálnosti zaměstnání...

no co si budeme povídat, některé práce už tu nikdo jiný než cizinec chtít dělat nebude :D ale neměli by zabírat ty místa, o které je zájem :D no dívat se na ty asijské tržnice, jak jim to lítá venku na větru to oblečení a ty podniky od pohledu se bojící hygieniků...taky nic moc:D no funguje to tak i jinde, třeba je jasné jak si pracují češi v anglii...levná pracovní síla na nezvladatelný parchanty :D

peníze by měli dostávat pouze za dobře odvedenou práci

podpora v nezaměstnanosti vyplácena jen pokud se člověk zapojí buď do vzdělávacích programů nebo veřejně prospěšných prací

potlaceni diskriminace

práce by se měla nabízet především českým občanům a pokud všichni čeští občané odmítnou,tak teprve poté by se měla nabízet dálším menšinám žijícím na našem území

pryč s diskriminací

rasová diskriminace by měla vymizet. I národnostní menšiny mohou překvapit kreativitou a inteligencí.

stát by měl podporovat firmy zaměstnávající příslušníky národnostních menšin

stejné pracovní smlouvy a pracovní ohodnocení jako pro čechy, samozřejmě pouze pro legální pracovníky.

Šance všech by měla být stejná, bez ohledu na původ.

Tolerance

trochu méně té diskriminace

Upravit zákony, abychom podporovali národnostní menšiny v podnikání a neházeli jim byrokratické klacky pod nohy.

v případě NM - práce pouze na pracovní smlouvu - aby s nimi nebylo zacházeno "jak s hadrem". Omezit diskriminaci, dodržovat lidská práva. Uchazeči by neměli být posuzováni a vybírání dle vzhledu - národnosti, ale především podle praxe, vzdělání...Asi to existuje, ale zavést nějakou "komisi pro kontrolu pracovního trhu" - stížnosti za posušení občanských práv, pokuty za to, že jsem někoho nepřijmula z důvodu příslošnosti jinému národu atd...Možná by mohl být podobný přístup jako u zdravotně postižených...v době krize to ale asi nepůjde...

Větší otevření. Liberalizace trhu. Jsem proti kvotam a podobnym opatřením jako např. modrá karta.

více pracovních příležitostí pro příslušníky národnostních menšin

více rovnoprávnosti, mělo by být jedno, zda je někdo většinou či menšinou, důležité by měly být schopnosti a vlastnosti toho dotyčného

vůbec neřešit příslušnost ve vztahu k většině zaměstnání

Vůči Slovákům a Polákům by se měnit neměl, tam je myslím vše v pořádku. Ukrajinci by si zasloužili větší ochranu před zaměstnavateli. Vietnamci zaměstnávají většinou sami sebe a na "český" pracovní trh příliš nevstupují. Ale nastupující generace na něj vstoupí a povede si velmi dobře. Co se Romů týče, upřímně řečeno - nevím. Určitě jsou na pracovním trhu diskriminováni tím, že je zaměstnavatelé nechtějí brát. Na druhé straně chápu, že zaměstnavatelé s nimi často mají špatnou zkušenost a nechtějí si ji zopakovat.

vyčlenit je

z rovnoprávnit

13. Jaký je váš názor na integraci národnostních menšin?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

- jsem zastáncem politiky asimilace, neboť pokud se sem imigrant přistěhuje a chce tu začít nový život, vycházím z toho, že si zvolil ČR, protože ho zaujala česká kultura, chování společnosti, atd. ; nemá tedy důvod vytvářet si své vlastní uzavřené skupiny, ale naopak by měl posilovat své vědomí o národu, v němž žije; nemusí samozřejmě pozbýt veškeré "vrozené" (z domova získané) kulturní zvyky, pokud neškodí občanům či státu ČR (romské krádeže), ale v každém případě by se měl pokusit o socializaci

- pokud opustí od svého způsobu života a přizpůsobí se zvykům a kultuře zemi ve které žijí nevidím v přiměřeném počtu integrovaných osob problém

- pokud tady žijí, je důležité, aby pokud o to mají zájem, byli považováni za součást země a národa

?

.

.

...

ať se jsou klidně integrovány, ale ať nepožadují výjimky a chovají se dle našich zákonů a neustále si nestěžují

ať se klidně integrujou

Ať si každý žije, kde chce, ale měl by se přizpůsobit systému, který tam funguje. Neměl by se pokoušet svou hostitelskou zem měnit.

at si zůstanou, kde jsou!

ať tu klidně pracují, ale uzpůsobí se našim podmínkám (náboženství, jazyk, veřejné vystupování - doma ať si dělají co chtějí)

Cikáni jsou vypatlaný agresoři, ostatní jsou v pohodě.

Cílená integrace je podle mě špatná. Nechci aby mým sousedem byl cikán co mi tam dělá bordel od rána do večera. Stejně tak ale podle mě by lidé neměly bránit samovolné integraci - když se ke mě přistěhuje cikán co se chová slušně tak se k němu budu chovat stejně jako k ostatním.

co je integrace?

Co je integrace?! o_O

Cosmopolitismus je nejpravděpodobnější budoucnost, bez integrace to nejde. Pozor, nezamenovat integraci a potlacovani tradic a zvyku!

Částečná integrace, ale je dobré zachovat národnostní rozdíl. Obě strany se tak můžou poučit.

čim víc tim líp, integrace menšin je pozitivní a užitečná věc

Dle meho nazoru jsou zatim zvolene cesty casto spatne.

Dobrý nápad, špatně provedený.

Integrace je nejlepší řešení veškerých problémů a konfliktů týkajících se národnostních menšin.

integrovat, ale nezvýhodňovat na úkor národnostní většiny

intergace, začlenění, vždy záleží na daném místě a potřebnosti.

Intergrace je přínosná a ubohacující pro obě strany.

Jak už jsem se vyjádřila. Jde o dlohodobý proces, který můžeme v různých obměnách najít v celé historii - takže ho považuji za nevyhnutelný a přirozený.

Jakožto konzervativní vlastenkyně a člověk znechucen globalizací soudím, že by jí mělo být míň, ale samo od sebe, tedy bych maličko přiškrtila, ale lepší by bylo, kdyby to ani lidi moc nenapadalo.. :D

je dulezita, presto jejich kultura muze obohatit tu nasi

Je potřeba vnímat jejich tradice přesto by menšiny měli respektovat naší kultůru

je přirozené přijmout kulturu většinové společnosti, když v ní chceme setrvávat a svobodně jsme si ji za "svou" zemi zvolili

je to dobrá věc, stát by ji měl podporovat víc, protože se mu to vyplatí (např. tak, že bude mín kriminality a méně vyplácených soc. dávek)

je v pořádku... budou-li se menšiny chovat jako většina nebude potřeba v negativním smyslu ji odlišovat od většiny

Jedinou problémovou menšinou jsou Romové - u nich je aktivní (podporovaná) integrace (silné "naředění") jedinou cestou k řešení (pokud považujeme současný stav jako neuspokojivý). Ostatní menšiny se integrují přirozeně přes povinnou školní docházku dětí.

Jistě se setkávají s rasismem již od dětství, což není dobré. Problém je, že např. romové vychovávají děti tak, že mladí nemají zájem o studia a práci. Sociálka jim dá peníze, z kterých v pohodě přežívají. Nemají nutnost něco měnit. A to je špatně.

jsem pro integraci menšin do společnosi a zároveň pro uchování jejich kultury, když už se rozhodnou pro imigraci do ČR, měli by se přizpůsobit našim podmínkám

jsem pro integraci narodnostnich mensin pokud prijmou pravidla a zvyky daneho statu (neznamena, ze nebudou pokracovat i ve svych, pokud nejsou v rozporu s danym statem)

jsem pro, ale spíše v rámci pracovní a sociální oblasti, co se týče kulturní pouze dobrovolně, nejsem pro násilné vštěpování cizích zvyků nějaké menšině, která má své vlastní zvyky

Každá rozumná integrace může přinést nové infomace, pohledy, názory. Integrace nesmí omezit práva ani majority ani minority.

Když se naučej pořádně česky a budou respektovat naší kulturu, zákony a všeobecnou morálku,tak ať se integrují jak chtějí. V opačném případě,až mažou odkud přišli!

Kladný, nemůžeme být stále jako konzervy, které se uzavírají před světem a nikoho k sobě nepustí. I lidé z národnostních menšin jsou pro nás užiteční jak ve smyslu pracovním, tak vědeckém i politickém.

mám trochu obavy, že za chvíli bude Česká republika státem vietnamců, číňanů a rusů.

mělo by to mít nějaké limity (přiznám se, že v této oblasti nejsem odborník). Myslím si, že Čr eresp. neziskové organizace jsou někdy až moc snaživé v integraci - více než sami přistěhovalci. C Htělo by to pro všechyn více informací o multikulturní výchově - zj pro školy, naučit se znát jejich kulturu a respektovat je. Na druhé straně NM by se měli snažit o harmonickou souhru - zachovat si svoji kulturu, ale respektovat většinovou.

měly by se integrovat co nejvíce, je však důležité, aby přijaly část kultury domovské země

Měly by se přizpůsobit místnímu životnímu stylu a lidé by je pak měli přijmout bez rozdílu.

Měly by se zcela integrovat

Menšiny by se měly integrovat co nejvíc. Nebo ale v takových otázkách jako je jazyk, vzdělání, historická paměť,... Izolace menšin v ghettech je tím nejhorším, co se může stát.

mohlo by to být všeobecně lepší,ale pokud někdo z nich má plně zájem o integraci a dokáže využít nabídku stávajícího systému na maximum, tak zas velké problémy nemá

myslím si, že by se měla tato otázka více řešit - mám pocit, že se o ní jen mluví, ale dostatečně se neřeší

Myslím že v naší zemi se celkem daří, ale určitě záleží v jakém prostředí k ní dochází a o jakou národostní menšinu jde.

Myslím, že by se mělo začít především ve školách - například neseparovat tzv. potenciálně problematické děti - podle mě se tím do velké míry předurčí další osud dítěte a stíží se tak jeho integrace.

Myslím, že je to důležitý krok pro nás i pro ně.

myslím, že naši kulturu mohou o mnohé obohatit a posílit toleranci a solidaritu mezi lidmi

Nejsem proti integraci, ale je potřeba, aby všechny národnostní menšiny dodržovali zákony stejným způsobem jako občané ČR

nejsem za ni moc ráda

některé se integrují velmi dobře, jiné hůře (asi jako všude jinde)

nemám dostatek informací

nemám vyhraněný názor

Nemám vyhraněný názor, záleží na kulturním pozadí toho kterého národa, příbuznosti a blízkosti tradic, zvyků, stereotypů, hodnotových orientací, ale stejně tak je třeba rozlišovat jednotlivé příslušníky dané menšiny. Neboli neupadnout do uvažování, kdy "pro samotný les nejsme schopni rozlišovat jednotlivé stromy". Obrazně řečeno.

neměly by se snažit příliš si prosadit svou kulturu, pokud oni mají svou kulturu, klidně ať si organizují různá setkání, ale měli by respektovat "původní" obyvatele

nesouhlasím se začleňováním národnostních menšin mezi občany státu..každý máme nějakou národnost a té bychom se měli držet, ctít ji.. pokud se národnostní menšiny budou k nám chovat slušně, bude se jim to stejným způsobem vracet..pochopitelně...ale já osobně nesouhlasim s tim, aby vietnamec, arab, rom..nebo jakýkoliv jiný očividný příslušník jiného etnika říkal, že je čech..

neutrální

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevim co k tomuto napsat

nevím, ale pokud bych byla představitelkou národností menšiny, chtěla bych zůstat svá

Nezastávám speciální názor.

omezení víza pro vietnamce, je jich tady už dost!

Pakliže se jedná o jednotlivce dokáží se integrovat, ve velkých komunitách nikoli.

podporuji větší integraci

Pojem národnostní menšina by se musel více definovat. Dále není národnostní menšina jako národnostní menšina. Některé jsou malé, kulturně blízké, s "integrací" nemají problém. U těch menšin, kde je to problematičtější, to je na dlouhé povídání. Jsem pro integraci menšin,přičemž integrace se nerovná asimilace.

Pokud budou dodržovat zákony naší země, nemám problém.

Pokud někdo chce ČS občanství, měl by se stát Čechem, nejen jazykem, ale i dodržováním splolečenských konvencí a nevymáhat výhody ani zvláštní přístup z důvodu svého původu.

pokud prislusnici nensin o integraci stoji tak kladny.bohuzel nekdy se integrovat nechteji

Pokud se přizpůsobí naší kultuře a našim zvykům, není zde nejmenšího problému. Pokud si chtějí zachovávat svojí kulturu a nijak tím vážněji nenarušují běh naší společnosti, také nevidím problému. Pokud ale někdo chce měnit českou společnost a její kulturu - citizens are not welcome a praktikujte si to doma. Jako příklad uvedu angličana, který si dělá odpoledne na své zahrádce barbecue jako každej anglickej pařez a smrdí tím sousedům do zahrady - tento příklad beru jako nenarušující kulturu. Jako příklad narušující kulturu beru například nošení roušek arabek ve Francii. Společnost je křesťanská, zahalují pohlaví odhalují obličej. Pokud se to někomu nelíbí ať si jde jinam, nejlépe domů.

Pokud tady bydlí, měli by se snažit co nejvíce přizpůsobit našim zvyklostem a anašemu systému.

positivni

problém vašeho dotazníku je ve vymezení pojmů N.M.? U otázek a la diskriminace na pracovním trhu jsem měl dojem, že čtu o Romech, ze slušnosti nahrazených slovem N.M. Osobně si myslím, že občanská integrace je nutná. Kdo má občanství ČR je pro mne Čechem. Při tom si bezpochyby lze podržet a ctít tradici původu předků nebo jejich náboženství. Ostatně, téměř každý kdo tu žije, by našel nějakého předka "odjinud", a to je fajn. Proto jsou vaše otázky č. 14 a 15 nesmyslné. Jednotlivce budou lidé volit pro něj samotného, ne pro příslušnost k něčemu. Politické strany "menšin" jsou malé a do Parlamentu se nedostanou. Politického života se proto ten který člověk bude účastnit jako občan ČR. Proto je postavení otázky "mět/nemět" absurdní. Pokud bude chtít, bude se účastnit, pokud ne, tak ne. :)

Proč ne.

Rušení cikánských sídlišť je naprosto nezbytné, jinak se kolem nich mohou neustále stavět zdi atp. Naprostá integrace je jediným řešením.

Slováci jsou již nyní integrováni. Poláci víceméně také. Vietnamci druhé generace (narození v ČR a vládnoucí jazykem) se stanou českými Vietnamci, víceméně začleněnými do české společnosti. Potíž je samozřejmě s Romy; to je na několik generací a může se stát, že zůstanou chudinskou a kriminogenní minoritou. (Protože majorita s nimi nebude mít dost trpelivosti a oni sami nebudou mít dost vůle něco změnit.)

Souhlasím s tím, aby v ČR byla stanovena hranice přijímaných emigrantů

spíše kladný. měli by mít možnost se začlenit.

stále převažuje jakýsi strach z cizinců, k tomu přispívají i politici a média, např. muslim je pro většinu obyvatelstva terorista, než ,,normální,, člověk...

To je menšina od menšiny

to nevím fakt...

určitě bych nikdy nediskriminovala člověka, který tento proces úspěšně podstoupil :) naopak spíš téhle maličké hrstce lidí patří můj obdiv :) no myslím, že většina jí schopná není :D komu se to nelíbí, určitě najde hranice :D já bych taky nebydlela v zemi, jejíž zákony se mi příčí abych všechny pobuřovala:D

V závislosti na ochotě mešiny přizpůsobit se společnosti do které přicházejí pozitivní, či negativní

Velmi široká otázka - u každé menšiny je toto jiné a problematika a její řešení tak velmi rozdílné, co však mají společného je malá "pozitivní" pozornost médií a veřejnosti, nedostatečná podpora státem atd.

Vesměs kladný, nic proti integraci nemám. Spíše by se měla změnit sociální politika, která znevýhodňuje lidi kteří pracují. Myslím že v naší zemi dost panuje obrácený rasizmus.

Z větší části jsou spíše vychytralí.

záleží na druhu menšiny

Záleží na konkrétním etniku. Ukazuje se, že některé skupiny jsou poměrně dobře se zapojit do společnosti a např. 2. generace migrantů již bezproblémově ovládá jazyk (např. Vietnamci). Na druhé straně existují skupiny, které se do většinové společnosti z různých důvodů integrují obtížně. V každém případě si myslím, že alespoň určitá míra integrace do většinové společnosti je žádoucí.

Záleží na tom, zda se chtějí integrovat. Je přitom nezbytné, aby integrace probíhala jako projekt podporovaný jak minoritou, tak majoritou.

Záporný.

14. Myslíte si, že by se měli příslušníci národnostních menšin aktivně účastnit kulturního života státu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4140,59 %40,59 %  
spíše souhlasím3433,66 %33,66 %  
nevím1413,86 %13,86 %  
spíše nesouhlasím87,92 %7,92 %  
nesouhlasím43,96 %3,96 %  

Graf

15. Myslíte si, že by se měli příslušníci národnostních menšin aktivně účastnit politického života státu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3534,65 %34,65 %  
spíše souhlasím3332,67 %32,67 %  
spíše nesouhlasím1312,87 %12,87 %  
nevím1312,87 %12,87 %  
nesouhlasím76,93 %6,93 %  

Graf

16. Setkali jste se ve vašem okolí s rasistickým chováním vůči národnostním menšinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Nevímotázka č. 18, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8382,18 %82,18 %  
Ne1211,88 %11,88 %  
Nevím65,94 %5,94 %  

Graf

17. Byli jste vy sami původci takového chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7286,75 %71,29 %  
ano1012,05 %9,9 %  
nevím11,2 %0,99 %  

Graf

18. Setkali jste se ve vašem okolí s nevhodným chováním vůči příslušníkům národnostních menšin ve veřejných institucích (na úřadě/ve škole/v zaměstnání ...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4544,55 %44,55 %  
Ano4241,58 %41,58 %  
Nevím87,92 %7,92 %  
nic54,95 %4,95 %  
spíš je to naopak v tom chování:P10,99 %0,99 %  

Graf

19. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6564,36 %64,36 %  
Muž3635,64 %35,64 %  

Graf

20. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let6160,4 %60,4 %  
15 - 20 let2524,75 %24,75 %  
30 - 45 let 76,93 %6,93 %  
45 - 60 let65,94 %5,94 %  
nad 60 let21,98 %1,98 %  

Graf

21. Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5453,47 %53,47 %  
Město s více než 10 000 obyvateli1817,82 %17,82 %  
Město s méně než 10 000 obyvateli1615,84 %15,84 %  
Město s více než 100 000 obyvateli109,9 %9,9 %  
Město s více než 50 000 obyvateli32,97 %2,97 %  

Graf

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské (probíhající)3635,64 %35,64 %  
Středoškolské s maturitou2322,77 %22,77 %  
Středoškolské (probíhající)2120,79 %20,79 %  
Vysokoškolské1615,84 %15,84 %  
Vyučen/a32,97 %2,97 %  
Základní21,98 %1,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

18. Setkali jste se ve vašem okolí s nevhodným chováním vůči příslušníkům národnostních menšin ve veřejných institucích (na úřadě/ve škole/v zaměstnání ...)?

  • odpověď Ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Setkali jste se ve vašem okolí s rasistickým chováním vůči národnostním menšinám?

20. Váš věk?

  • odpověď 15 - 20 let:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (probíhající) na otázku 22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • odpověď 20 - 30 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské (probíhající) na otázku 22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přišli jste někdy do styku s příslušníkem národnostní menšiny?

2. Jak přijímáte národnostní menšiny ve vašem okolí?

3. Preferujete určité národnostní menšiny před jinými?

4. Je pro vás člověk narozený na území ČR, který má alespoň jednoho rodiče cizince, příslušníkem národnostní menšiny?

5. Jaký je váš názor na možnost dvojího občanství?

6. Jaký je váš názor ohledně národnostních menšin a jejich vlivu na bezpečnost uvnitř státu?

8. Myslíte si, že národnostní menšiny nějakým výrazným způsobem ovlivňují sociální politiku?

10. Myslíte si, že přístup pracovního trhu vůči příslušníkům národnostních menšin je

11. Myslíte si, že by se měl změnit přístup pracovního trhu vůči příslušníkům národnostních menšin?

14. Myslíte si, že by se měli příslušníci národnostních menšin aktivně účastnit kulturního života státu?

15. Myslíte si, že by se měli příslušníci národnostních menšin aktivně účastnit politického života státu?

16. Setkali jste se ve vašem okolí s rasistickým chováním vůči národnostním menšinám?

17. Byli jste vy sami původci takového chování?

18. Setkali jste se ve vašem okolí s nevhodným chováním vůči příslušníkům národnostních menšin ve veřejných institucích (na úřadě/ve škole/v zaměstnání ...)?

19. Vaše pohlaví?

20. Váš věk?

21. Vaše bydliště?

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přišli jste někdy do styku s příslušníkem národnostní menšiny?

2. Jak přijímáte národnostní menšiny ve vašem okolí?

3. Preferujete určité národnostní menšiny před jinými?

4. Je pro vás člověk narozený na území ČR, který má alespoň jednoho rodiče cizince, příslušníkem národnostní menšiny?

5. Jaký je váš názor na možnost dvojího občanství?

6. Jaký je váš názor ohledně národnostních menšin a jejich vlivu na bezpečnost uvnitř státu?

8. Myslíte si, že národnostní menšiny nějakým výrazným způsobem ovlivňují sociální politiku?

10. Myslíte si, že přístup pracovního trhu vůči příslušníkům národnostních menšin je

11. Myslíte si, že by se měl změnit přístup pracovního trhu vůči příslušníkům národnostních menšin?

14. Myslíte si, že by se měli příslušníci národnostních menšin aktivně účastnit kulturního života státu?

15. Myslíte si, že by se měli příslušníci národnostních menšin aktivně účastnit politického života státu?

16. Setkali jste se ve vašem okolí s rasistickým chováním vůči národnostním menšinám?

17. Byli jste vy sami původci takového chování?

18. Setkali jste se ve vašem okolí s nevhodným chováním vůči příslušníkům národnostních menšin ve veřejných institucích (na úřadě/ve škole/v zaměstnání ...)?

19. Vaše pohlaví?

20. Váš věk?

21. Vaše bydliště?

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Špačková, E.Předsudky vůči národnostním menšinám (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://predsudky-vuci-narodnostnim-mensinam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.