Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory - předváděcí akce

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory - předváděcí akce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Navrátil
Šetření:19. 05. 2014 - 05. 06. 2014
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pro účely mé diplomové práce s názvem "Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory – Předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi". Všem moc děkuji za ochotu a čas, který jste věnovali vyplnění, velice mi to pomůže. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se vy osobně nebo někdo z vašich blízkých se smlouvami uzavíranými mimo obchodní prostory (předváděcí akce -"Šmejdi"- prodej hrnců, vysavačů atd.; podomní prodej - spotřebičů, elektřiny, plynu atd. nebo nabízení výrobků a služeb prodejci přímo na ulici)?

Nemuseli jste zboží přímo zakoupit, stačí když s Vámi prodejce přímo komunikoval nebo jste se takové akce účastnili.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, já osobněotázka č. 2, Ano, někdo z mých blízkýchotázka č. 2, Ano, já i někdo z mých blízkýchotázka č. 2, Ne, nikdootázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, já osobně5837,18 %37,18 %  
Ano, někdo z mých blízkých4730,13 %30,13 %  
Ne, nikdo2817,95 %17,95 %  
Ano, já i někdo z mých blízkých2314,74 %14,74 %  

Graf

2. Setkali jste se s předváděcími akcemi (např. "Šmejdi"- nabízení hrnců, vysavačů atd.), s podomním prodejem nebo s prodejem služeb a zboží na ulici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se vším z uvedeného2720,77 %17,31 %  
S podomním prodejem2620 %16,67 %  
S prodejem zboží a služeb na ulici2015,38 %12,82 %  
S podomním prodejem a s prodejem zboží a služeb na ulici2015,38 %12,82 %  
S předváděcími akcemi1612,31 %10,26 %  
S předváděcími akcemi a prodejem zboží a služeb na ulici1310 %8,33 %  
S předváděcími akcemi a podomním prodejem86,15 %5,13 %  

Graf

3. Choval se prodejce profesionálně a korektně nebo byl nepříjemný a snažil se za každou cenu prodat zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil se za každou cenu prodat zboží, ale ještě v mezích normy8363,85 %53,21 %  
Snažil se za každou cenu prodat zboží a byl vlezlý, nepříjemný a nekorektní2418,46 %15,38 %  
Choval se profesionálně a korektně2317,69 %14,74 %  

Graf

4. Informoval Vás prodejce při uzavíraní smlouvy o možnosti odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano písemně ve smlouvě a i osobně ústněotázka č. 5, Pouze písemně ve smlouvěotázka č. 5, Pouze osobně ústněotázka č. 5, Ne, ani písemně ani ústněotázka č. 5, Nevím, smlouvu jsem neuzavřelotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, smlouvu jsem neuzavřel5542,64 %35,26 %  
Ne, ani písemně ani ústně4031,01 %25,64 %  
Nevím1511,63 %9,62 %  
Pouze písemně ve smlouvě118,53 %7,05 %  
Ano písemně ve smlouvě a i osobně ústně43,1 %2,56 %  
Pouze osobně ústně43,1 %2,56 %  

Graf

5. Pokud jste zboží či služby zakoupili, odstoupili jste následně od smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neodstoupil5776 %36,54 %  
Ano, odstoupil1824 %11,54 %  

Graf

6. Pokud jste odstoupili od smlouvy, tak z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Během uzavírání smlouvy jsem neměl možnost v klidu posoudit nabídku a později jsem si to rozmyslel928,13 %5,77 %  
Prodejce mě tak "zpracoval", že jsem ani nevěděl, co podepisuji a poté jsem si koupi promyslel a rozmyslel721,88 %4,49 %  
Našel jsem si sám výhodnější nabídku26,25 %1,28 %  
neodstoupil26,25 %1,28 %  
z jiných důvodů13,13 %0,64 %  
smlouvu jsem neuzavřela13,13 %0,64 %  
popsané služby se nesechodovali s tím co bylo ve smlouvě a nebyl čas si smlouvu precist13,13 %0,64 %  
žádná smlouva nebyla uzavřena13,13 %0,64 %  
Byli jsme dva - dokázali jsme nabídku slušně odmítnout (šlo o podíl na rekreačním zařízení ve Španělsku a následné střídání na dovolených za určitých nečitelných podmínek...)13,13 %0,64 %  
Ne.13,13 %0,64 %  
žádnou smlouvu jsem neuzavřela, tudíž jsem od žádné ani nemohla odstoupit13,13 %0,64 %  
nezakoupila jsem13,13 %0,64 %  
nikdy jsem nic nekoupil13,13 %0,64 %  
-13,13 %0,64 %  
nepodlehla jsem nátlaku - nebavila jsem se s prodejci13,13 %0,64 %  
nemusela jsem nic jsem nekoupila13,13 %0,64 %  

Graf

7. Zaznamenali jste v poslední době (zhruba jeden až dva roky) zvýšený zájem médií a společnosti o smlouvy uzavírané tímto způsobem (předváděcí akce, podomní prodej atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13284,62 %84,62 %  
ne2415,38 %15,38 %  

Graf

8. Zakazuje vaše obec vyhláškou podomní prodej zboží a služeb?

Poznáte to např. tak, že na dopravní značce označující vjezd do vaší obce je doplňující tabulka, která o tomto zákazu informuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6541,67 %41,67 %  
ano5434,62 %34,62 %  
ne3723,72 %23,72 %  

Graf

9. Myslíte si, že v český právní řád dostatečně chrání spotřebitele při uzavírání těchto smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, současná ochrana je dostatečnáotázka č. 11, Ano, ale zranitelné skupiny jako senioři by měli být více chráněniotázka č. 10, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8151,92 %51,92 %  
Ano, ale zranitelné skupiny jako senioři by měli být více chráněni5635,9 %35,9 %  
Ano, současná ochrana je dostatečná1912,18 %12,18 %  

Graf

10. Pokud si myslíte, že ochrana spotřebitele při uzavírání těchto smluv není dostatečná, jak by měla být ochrana posílena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změny v zákonech a posílení pravomoci a počtu kontrolorů kontrolních orgánů (např. Česká obchodní inspekce)10778,1 %68,59 %  
Pouze posílení pravomoci a počtu kontrolorů kontrolních orgánů (např. Česká obchodní inspekce)1410,22 %8,97 %  
Pouze změny v zákonech118,03 %7,05 %  
efektivnější vymáhání stávajících zákonů10,73 %0,64 %  
zákaz takového prodeje, likvidační tresty za porušení zákazu10,73 %0,64 %  
zákaz těchto prodejů10,73 %0,64 %  
Zakázat celoplošně10,73 %0,64 %  
ochrana z hlediská zákona je zřejmě dobrá pouze to chce zajistit dodržování těchto zákonů a v neposlední řadě poučit rizikové skupiny10,73 %0,64 %  

Graf

11. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9359,62 %59,62 %  
Muž6340,38 %40,38 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-30 let11473,08 %73,08 %  
31-45 let2012,82 %12,82 %  
46-63 let106,41 %6,41 %  
15-21 let85,13 %5,13 %  
64 a více let42,56 %2,56 %  

Graf

13. V jakém kraji je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj9057,69 %57,69 %  
Hlavní město Praha148,97 %8,97 %  
Kraj Vysočina63,85 %3,85 %  
Středočeský kraj63,85 %3,85 %  
Ústecký kraj63,85 %3,85 %  
Moravskoslezský kraj53,21 %3,21 %  
Jihočeský kraj53,21 %3,21 %  
Královéhradecký kraj53,21 %3,21 %  
Pardubický kraj53,21 %3,21 %  
Liberecký kraj53,21 %3,21 %  
Olomoucký kraj42,56 %2,56 %  
Plzeňský kraj31,92 %1,92 %  
Zlínský kraj21,28 %1,28 %  

Graf

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7246,15 %46,15 %  
střední s maturitou odborné3220,51 %20,51 %  
střední s maturitou všeobecné2717,31 %17,31 %  
vyšší odborné117,05 %7,05 %  
vyučen bez maturity117,05 %7,05 %  
základní31,92 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se vy osobně nebo někdo z vašich blízkých se smlouvami uzavíranými mimo obchodní prostory (předváděcí akce -"Šmejdi"- prodej hrnců, vysavačů atd.; podomní prodej - spotřebičů, elektřiny, plynu atd. nebo nabízení výrobků a služeb prodejci přímo na ulici)?

2. Setkali jste se s předváděcími akcemi (např. "Šmejdi"- nabízení hrnců, vysavačů atd.), s podomním prodejem nebo s prodejem služeb a zboží na ulici?

3. Choval se prodejce profesionálně a korektně nebo byl nepříjemný a snažil se za každou cenu prodat zboží?

4. Informoval Vás prodejce při uzavíraní smlouvy o možnosti odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy?

5. Pokud jste zboží či služby zakoupili, odstoupili jste následně od smlouvy?

7. Zaznamenali jste v poslední době (zhruba jeden až dva roky) zvýšený zájem médií a společnosti o smlouvy uzavírané tímto způsobem (předváděcí akce, podomní prodej atd.)?

8. Zakazuje vaše obec vyhláškou podomní prodej zboží a služeb?

9. Myslíte si, že v český právní řád dostatečně chrání spotřebitele při uzavírání těchto smluv?

10. Pokud si myslíte, že ochrana spotřebitele při uzavírání těchto smluv není dostatečná, jak by měla být ochrana posílena?

11. Jste muž nebo žena?

12. Kolik je Vám let?

13. V jakém kraji je Vaše bydliště?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se vy osobně nebo někdo z vašich blízkých se smlouvami uzavíranými mimo obchodní prostory (předváděcí akce -"Šmejdi"- prodej hrnců, vysavačů atd.; podomní prodej - spotřebičů, elektřiny, plynu atd. nebo nabízení výrobků a služeb prodejci přímo na ulici)?

2. Setkali jste se s předváděcími akcemi (např. "Šmejdi"- nabízení hrnců, vysavačů atd.), s podomním prodejem nebo s prodejem služeb a zboží na ulici?

3. Choval se prodejce profesionálně a korektně nebo byl nepříjemný a snažil se za každou cenu prodat zboží?

4. Informoval Vás prodejce při uzavíraní smlouvy o možnosti odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy?

5. Pokud jste zboží či služby zakoupili, odstoupili jste následně od smlouvy?

7. Zaznamenali jste v poslední době (zhruba jeden až dva roky) zvýšený zájem médií a společnosti o smlouvy uzavírané tímto způsobem (předváděcí akce, podomní prodej atd.)?

8. Zakazuje vaše obec vyhláškou podomní prodej zboží a služeb?

9. Myslíte si, že v český právní řád dostatečně chrání spotřebitele při uzavírání těchto smluv?

10. Pokud si myslíte, že ochrana spotřebitele při uzavírání těchto smluv není dostatečná, jak by měla být ochrana posílena?

11. Jste muž nebo žena?

12. Kolik je Vám let?

13. V jakém kraji je Vaše bydliště?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Navrátil, M.Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory - předváděcí akce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://predvadeci-akce-a-podomni-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.