Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference klientů moderního fitness centra

Preference klientů moderního fitness centra

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Hledík
Šetření:11. 04. 2009 - 18. 04. 2009
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem následujícího dotazníku bude zjištění preferencí potencionálních zákazníků moderního fitness centra.

U vyplňování otevřených otázek prosím dotazované o přihlédnutí k faktu, že výstupy budou použity a zakomponovány do diplomové práce a následně čteny státnicovou komisí. Budu proto u těchto typů otázek rád za co nepravdivější vyplnění bez rádoby vtipných nebo vulgárních odpovědí. Já bych se nad nimi pobavil, ale ostatní by mé nadšení sdílet nemuseli :-)

 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Kolik byste byli ochotni zaplatit za vstup do moderního fitness centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
76-100 Kč5348,18 %48,18 %  
50-75 Kč4843,64 %43,64 %  
více než 100 Kč98,18 %8,18 %  

Graf

2. Otázka pouze pro ženy: preferujete cvičení ve společném fitness centru nebo ve čistě ženském fitness centru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společné4859,26 %43,64 %  
pouze pro ženy3340,74 %30 %  

Graf

3. Uvítali byste ve fitness centru služeb:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojího5146,36 %46,36 %  
dietologa2018,18 %18,18 %  
fyzioterapeuta1917,27 %17,27 %  
nevyužil/a bych1513,64 %13,64 %  
Nahatého Davida namazaného olejem10,91 %0,91 %  
lektora jogy, pilates10,91 %0,91 %  
zkušeného trenéra kulturistiky10,91 %0,91 %  
masáže10,91 %0,91 %  
fyzioterapeut, masér10,91 %0,91 %  

Graf

4. Do jaké vzdálenosti od bydliště byste byli ochotni do fitness centra dojíždět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 km3935,45 %35,45 %  
do 5 km3834,55 %34,55 %  
do 10 km2926,36 %26,36 %  
do 20 km43,64 %3,64 %  

Graf

5. Využil/a byste ve fitness centru možnosti návštěvy přednášek na odborná témata (vedená lékaři, fyzioterapeuty, dietology aj.) týkající se cvičení a zdravého životního stylu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 8274,55 %74,55 %  
ne2825,45 %25,45 %  

Graf

6. Byla by pro Vás motivací k návštěvě fitness centra slavná osobnost ve fitness centru cvičící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3430,91 %30,91 %  
spíše ne3430,91 %30,91 %  
spíše ano2926,36 %26,36 %  
ano 1311,82 %11,82 %  

Graf

7. Zúčastnil/a byste se sportovních aktivit pořádaných fitness centrem pro veřejnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5953,64 %53,64 %  
ne5146,36 %46,36 %  

Graf

8. Jakých aktivit byste se zúčastnil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjížďka městem na in-line bruslích2033,9 %18,18 %  
zájezd do zahraničních rekreačních center se sportovním programem1423,73 %12,73 %  
soutěž v benchpressu, případně jiných silových disciplínách813,56 %7,27 %  
zájezd do tuzemských rekreačních center se sportovním programem711,86 %6,36 %  
spinningový maraton58,47 %4,55 %  
závody na veslařském trenažeru35,08 %2,73 %  
Hromadného sexu s Davidem namazaným olejem11,69 %0,91 %  
tour de bars + ten tuzemák /tuzemský zájezd/ :-)11,69 %0,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Zúčastnil/a byste se sportovních aktivit pořádaných fitness centrem pro veřejnost?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjížďka městem na in-line bruslích na otázku 8. Jakých aktivit byste se zúčastnil/a?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájezd do zahraničních rekreačních center se sportovním programem na otázku 8. Jakých aktivit byste se zúčastnil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik byste byli ochotni zaplatit za vstup do moderního fitness centra?

2. Otázka pouze pro ženy: preferujete cvičení ve společném fitness centru nebo ve čistě ženském fitness centru?

3. Uvítali byste ve fitness centru služeb:

4. Do jaké vzdálenosti od bydliště byste byli ochotni do fitness centra dojíždět?

5. Využil/a byste ve fitness centru možnosti návštěvy přednášek na odborná témata (vedená lékaři, fyzioterapeuty, dietology aj.) týkající se cvičení a zdravého životního stylu?

6. Byla by pro Vás motivací k návštěvě fitness centra slavná osobnost ve fitness centru cvičící?

7. Zúčastnil/a byste se sportovních aktivit pořádaných fitness centrem pro veřejnost?

8. Jakých aktivit byste se zúčastnil/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik byste byli ochotni zaplatit za vstup do moderního fitness centra?

2. Otázka pouze pro ženy: preferujete cvičení ve společném fitness centru nebo ve čistě ženském fitness centru?

3. Uvítali byste ve fitness centru služeb:

4. Do jaké vzdálenosti od bydliště byste byli ochotni do fitness centra dojíždět?

5. Využil/a byste ve fitness centru možnosti návštěvy přednášek na odborná témata (vedená lékaři, fyzioterapeuty, dietology aj.) týkající se cvičení a zdravého životního stylu?

6. Byla by pro Vás motivací k návštěvě fitness centra slavná osobnost ve fitness centru cvičící?

7. Zúčastnil/a byste se sportovních aktivit pořádaných fitness centrem pro veřejnost?

8. Jakých aktivit byste se zúčastnil/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hledík, D.Preference klientů moderního fitness centra (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://preference-klientu-moderniho-fitness-centra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.