Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza spokojenosti se službami Czech POINT

Analýza spokojenosti se službami Czech POINT

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Bohmová
Šetření:26. 01. 2014 - 04. 02. 2014
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):25 / 22.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník se týká analýzy spokojenosti se službami Czech POINT a poslouží
ke zpracování diplomové práce s názvem Statistická analýza spokojenosti se službami Czech POINT na katedře statistiky České zemědělské univerzity v Praze. Dotazník je zcela anonymní a je určen pouze pro zpracování diplomové práce. Pokud není uvedeno jinak,
je možné zvolit pouze jednu odpověď. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku a poděkovat za spolupráci.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy o projektu Czech POINT? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 19

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano44100 %100 %  

Graf

2. Kde jste se dozvěděl/a o projektu Czech POINT?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontaktní místo (obecní úřad, městský úřad, pošta)1739,53 %38,64 %  
Internet1023,26 %22,73 %  
Televize1023,26 %22,73 %  
škola24,65 %4,55 %  
ve škole12,33 %2,27 %  
V Práci, když po mě chtěli výpis z TR12,33 %2,27 %  
už nevím12,33 %2,27 %  
Noviny12,33 %2,27 %  

Graf

3. Myslíte si, že občané byli při zavádění projektu Czech POINT dostatečně informováni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2762,79 %61,36 %  
ano1637,21 %36,36 %  

Graf

4. Je dle Vašeho názoru projekt Czech POINT přínosný pro občany?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4097,56 %90,91 %  
ne12,44 %2,27 %  

Graf

5. Které služby projektu Czech POINT znáte (o kterých jste slyšel/a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rejstřík trestů3477,27 %77,27 %  
Ověření pravosti podpisu3068,18 %68,18 %  
Datové schránky2454,55 %54,55 %  
Katastr nemovitostí2147,73 %47,73 %  
Elektronický podpis2147,73 %47,73 %  
Registr řidičů1943,18 %43,18 %  
Ověření maturitního vysvědčení1431,82 %31,82 %  
Autorizovaná konverze dokumentů920,45 %20,45 %  
živnostenský a obchodní rejstřík12,27 %2,27 %  
nevim12,27 %2,27 %  

Graf

6. Jaký názor máte na výši správních poplatků za výpisy z Czech POINTu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřené2150 %47,73 %  
spíše vysoké1433,33 %31,82 %  
vysoké716,67 %15,91 %  

Graf

7. Využil/a jste někdy služby Czech POINTu? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 19

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3479,07 %77,27 %  
ne920,93 %20,45 %  

Graf

8. Jak často Czech POINT využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do roka2262,86 %50 %  
Téměř nevyužívám1234,29 %27,27 %  
Několikrát do měsíce12,86 %2,27 %  

Graf

9. Kterou službu jste již využil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rejstřík trestů2057,14 %45,45 %  
Ověření pravosti podpisu1748,57 %38,64 %  
Ověření maturitního vysvědčení1028,57 %22,73 %  
Katastr nemovitostí925,71 %20,45 %  
Elektronický podpis514,29 %11,36 %  
Datové schránky38,57 %6,82 %  
Registr řidičů12,86 %2,27 %  
živnostenský a obchodní rejstřík12,86 %2,27 %  
Autorizovaná konverze dokumentů12,86 %2,27 %  

Graf

10. Kterou službu využíváte nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ověření pravosti podpisu1238,71 %27,27 %  
Rejstřík trestů1135,48 %25 %  
Katastr nemovitostí412,9 %9,09 %  
Elektronický podpis26,45 %4,55 %  
Datové schránky13,23 %2,27 %  
Autorizovaná konverze dokumentů13,23 %2,27 %  
Ověření maturitního vysvědčení13,23 %2,27 %  

Graf

11. Za jakým účelem služby Czech POINT využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro soukromé potřeby1234,29 %27,27 %  
Soukromé potřeby i v rámci zaměstnání1234,29 %27,27 %  
V rámci zaměstnání1131,43 %25 %  

Graf

12. Zdá se Vám úroveň poskytnutých informací pracovníky kontaktních míst dostatečná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu posoudit1337,14 %29,55 %  
Spíše ano1131,43 %25 %  
Rozhodně ano617,14 %13,64 %  
Spíše ne514,29 %11,36 %  

Graf

13. Preferujete při získávání potřebných písemností návštěvu kontaktního místa Czech POINT před konkrétním úřadem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2571,43 %56,82 %  
ne1028,57 %22,73 %  

Graf

14. S přístupem pracovníků jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a2571,43 %56,82 %  
Velmi spokojen/a514,29 %11,36 %  
Spíše nespokojen/a514,29 %11,36 %  

Graf

15. Myslíte si, že je kvalifikace zaměstnanců kontaktních míst související s nabízenými službami dostatečná?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2571,43 %56,82 %  
ne1028,57 %22,73 %  

Graf

16. Jste spokojeni s otevírací dobou kontaktních míst Czech POINT?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2779,41 %61,36 %  
ne720,59 %15,91 %  

Graf

17. Je dle Vás dostatečná dostupnost kontaktních míst?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3188,57 %70,45 %  
ne411,43 %9,09 %  

Graf

18. Jste spokojen/a s nabídkou služeb Czech POINT?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2058,82 %45,45 %  
Určitě ano1235,29 %27,27 %  
Spíše ne25,88 %4,55 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3068,18 %68,18 %  
Muž1431,82 %31,82 %  

Graf

20. Věk - uveďte

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2349,09 %9,09 %  
2749,09 %9,09 %  
2036,82 %6,82 %  
2136,82 %6,82 %  
2536,82 %6,82 %  
2436,82 %6,82 %  
3024,55 %4,55 %  
2824,55 %4,55 %  
2924,55 %4,55 %  
4024,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 22
48
50
51
54
34
39
43
31
44
32
26
37
19
38
1636,36 %36,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.25
Minimum:20
Maximum:50
Variační rozpětí:30
Rozptyl:63.94
Směrodatná odchylka:8
Medián:27
Modus:23

Graf

21. Vzdělání, zaměření

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ/VOŠ2863,64 %63,64 %  
1534,09 %34,09 %  
12,27 %2,27 %  

Graf

22. Jste (možno i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný/á2556,82 %56,82 %  
Student/ka1738,64 %38,64 %  
Podnikatel/ka511,36 %11,36 %  
Nezaměstnaný36,82 %6,82 %  

Graf

23. Pokud jste zaměstnaný, pracujete v:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní sektor1555,56 %34,09 %  
Soukromý sektor1244,44 %27,27 %  

Graf

24. Kategorie Vašeho hrubého měsíčního příjmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 000 Kč1636,36 %36,36 %  
10 001 – 20 000 Kč1227,27 %27,27 %  
20 001 – 30 000 Kč1125 %25 %  
30 001 – 50 000 Kč36,82 %6,82 %  
50 000 Kč a více24,55 %4,55 %  

Graf

25. Uveďte místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec nad 10 000 obyvatel3272,73 %72,73 %  
obec 501- 1000 obyvatel613,64 %13,64 %  
obec do 500 obyvatel49,09 %9,09 %  
obec 1001 - 5000 obyvatel12,27 %2,27 %  
obec 5001 – 10 000 obyvatel12,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Kterou službu jste již využil/a?

 • odpověď Ověření pravosti podpisu:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ověření pravosti podpisu na otázku 10. Kterou službu využíváte nejčastěji?
 • odpověď Rejstřík trestů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rejstřík trestů na otázku 10. Kterou službu využíváte nejčastěji?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V rámci zaměstnání na otázku 11. Za jakým účelem služby Czech POINT využíváte?

13. Preferujete při získávání potřebných písemností návštěvu kontaktního místa Czech POINT před konkrétním úřadem?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 12. Zdá se Vám úroveň poskytnutých informací pracovníky kontaktních míst dostatečná?

14. S přístupem pracovníků jste?

 • odpověď Spíše spokojen/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 12. Zdá se Vám úroveň poskytnutých informací pracovníky kontaktních míst dostatečná?

15. Myslíte si, že je kvalifikace zaměstnanců kontaktních míst související s nabízenými službami dostatečná?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 18. Jste spokojen/a s nabídkou služeb Czech POINT?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rejstřík trestů na otázku 10. Kterou službu využíváte nejčastěji?

16. Jste spokojeni s otevírací dobou kontaktních míst Czech POINT?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro soukromé potřeby na otázku 11. Za jakým účelem služby Czech POINT využíváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 18. Jste spokojen/a s nabídkou služeb Czech POINT?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontaktní místo (obecní úřad, městský úřad, pošta) na otázku 2. Kde jste se dozvěděl/a o projektu Czech POINT?

22. Jste (možno i více odpovědí)

 • odpověď Zaměstnaný/á:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Státní sektor na otázku 23. Pokud jste zaměstnaný, pracujete v:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 001 – 30 000 Kč na otázku 24. Kategorie Vašeho hrubého měsíčního příjmu
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 8. Jak často Czech POINT využíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy o projektu Czech POINT? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 19

2. Kde jste se dozvěděl/a o projektu Czech POINT?

3. Myslíte si, že občané byli při zavádění projektu Czech POINT dostatečně informováni?

4. Je dle Vašeho názoru projekt Czech POINT přínosný pro občany?

5. Které služby projektu Czech POINT znáte (o kterých jste slyšel/a)?

6. Jaký názor máte na výši správních poplatků za výpisy z Czech POINTu?

7. Využil/a jste někdy služby Czech POINTu? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 19

8. Jak často Czech POINT využíváte?

9. Kterou službu jste již využil/a?

10. Kterou službu využíváte nejčastěji?

11. Za jakým účelem služby Czech POINT využíváte?

12. Zdá se Vám úroveň poskytnutých informací pracovníky kontaktních míst dostatečná?

13. Preferujete při získávání potřebných písemností návštěvu kontaktního místa Czech POINT před konkrétním úřadem?

14. S přístupem pracovníků jste?

15. Myslíte si, že je kvalifikace zaměstnanců kontaktních míst související s nabízenými službami dostatečná?

16. Jste spokojeni s otevírací dobou kontaktních míst Czech POINT?

17. Je dle Vás dostatečná dostupnost kontaktních míst?

18. Jste spokojen/a s nabídkou služeb Czech POINT?

19. Pohlaví

20. Věk - uveďte

21. Vzdělání, zaměření

22. Jste (možno i více odpovědí)

23. Pokud jste zaměstnaný, pracujete v:

24. Kategorie Vašeho hrubého měsíčního příjmu

25. Uveďte místo bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy o projektu Czech POINT? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 19

2. Kde jste se dozvěděl/a o projektu Czech POINT?

3. Myslíte si, že občané byli při zavádění projektu Czech POINT dostatečně informováni?

4. Je dle Vašeho názoru projekt Czech POINT přínosný pro občany?

5. Které služby projektu Czech POINT znáte (o kterých jste slyšel/a)?

6. Jaký názor máte na výši správních poplatků za výpisy z Czech POINTu?

7. Využil/a jste někdy služby Czech POINTu? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 19

8. Jak často Czech POINT využíváte?

9. Kterou službu jste již využil/a?

10. Kterou službu využíváte nejčastěji?

11. Za jakým účelem služby Czech POINT využíváte?

12. Zdá se Vám úroveň poskytnutých informací pracovníky kontaktních míst dostatečná?

13. Preferujete při získávání potřebných písemností návštěvu kontaktního místa Czech POINT před konkrétním úřadem?

14. S přístupem pracovníků jste?

15. Myslíte si, že je kvalifikace zaměstnanců kontaktních míst související s nabízenými službami dostatečná?

16. Jste spokojeni s otevírací dobou kontaktních míst Czech POINT?

17. Je dle Vás dostatečná dostupnost kontaktních míst?

18. Jste spokojen/a s nabídkou služeb Czech POINT?

19. Pohlaví

20. Věk - uveďte

21. Vzdělání, zaměření

22. Jste (možno i více odpovědí)

23. Pokud jste zaměstnaný, pracujete v:

24. Kategorie Vašeho hrubého měsíčního příjmu

25. Uveďte místo bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bohmová, S.Analýza spokojenosti se službami Czech POINT (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://preference-studijnich-oboru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.