Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Převažující pohled na děti s postižením

Převažující pohled na děti s postižením

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Kaplanová
Šetření:10. 04. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je zjistit základní povědomí, postoje a informovanost společnosti o dětech s postižením. Tento dotazník bude také součástí mé absolventské práce.

 

Všem respondentům děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Je ve Vašem okolí někdo s postiženým dítětem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3652,94 %53,73 %  
ne3247,06 %47,76 %  

Graf

2. Kdyby se Vám mělo narodit dítě s postižením (mentálním, fyzickým či kombinovaným).Co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, to by záleželo na druhu a intenzitě postižení3957,35 %58,21 %  
Zvážím interupci2130,88 %31,34 %  
Dítě si nechám a budu ho vychovávat710,29 %10,45 %  
Dítěte se vzdám11,47 %1,49 %  

Graf

3. Když na ulici potkáte dítě s postižením. Jak zareagujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedívám se na něj2536,76 %37,31 %  
Prohlížím si ho68,82 %8,96 %  
nic68,82 %8,96 %  
Podívám se, ale spíše zběžně jako na každého11,47 %1,49 %  
snažím se chovat normálně, nezírat11,47 %1,49 %  
chovám se k němu jako k normálnímu člověku11,47 %1,49 %  
chovám se standartně11,47 %1,49 %  
jako bych potkala normální dítě11,47 %1,49 %  
prohlížím si ho, ale stydím se za to11,47 %1,49 %  
Snažím se reagovat stejně jako u zdravého člověka11,47 %1,49 %  
Lituji dítě i rodiče11,47 %1,49 %  
neřeším to11,47 %1,49 %  
chovám se k němu jako k ostatním dětem11,47 %1,49 %  
lítost11,47 %1,49 %  
je mi ouzko11,47 %1,49 %  
usměju se nas něj (jako na ostatní děti)11,47 %1,49 %  
podívám se, jako na každého na ulici.11,47 %1,49 %  
snažím se o přirozenou reakci11,47 %1,49 %  
Podívám se, ale neprohlížím ho jako něco zvláštníh11,47 %1,49 %  
asi se na něm pohledem zastavím dýl11,47 %1,49 %  
podívám se na něj, ale dál o tom nepřemýšlím11,47 %1,49 %  
je mi ho líto...11,47 %1,49 %  
Jak kdy, snažím se nekoukat jako vejr, ale pozoruj11,47 %1,49 %  
od oko zkouším odhadnout druh postižení11,47 %1,49 %  
Jako na jakekoliv jine dite11,47 %1,49 %  
beru ho přirozeně, jako ostatní lidi11,47 %1,49 %  
asi si ho spíš prohlížím, ale usmívám se na něj11,47 %1,49 %  
nedávám najevo zájem11,47 %1,49 %  
chovám se k němu jako ke každému jinému dítěti11,47 %1,49 %  
usměju se na něj11,47 %1,49 %  
něco mezi11,47 %1,49 %  
podívám se na něj jako na kohokoliv jiného11,47 %1,49 %  
Nijak zvláštně.11,47 %1,49 %  
Někdy se usměji, ale neprohlížím si je11,47 %1,49 %  

Graf

4. Co se Vám vybaví ve spojitosti s pojmem tělesné postižení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bez ruky, nohy apod

Bolest

člověk bez končetiny

člověk na vozíčku

Člověk, který trpí jistou poruchou v pohybovém ústojí.

člověk,který má tělesnou vadu nebo je po těžkém úrazu.

Děti na vozítku, kteří nemohou chodit

dítě na vozíčku, s obrnou, slepota...

fyzicka ci mentalni disfunkce

hendikep

chybí nějaká končetina, orgán

invalidní vozík

invalidní vozík

Invalidní vozík, chybějící končetiny.

jakékoli postižení na těle, které se vymiká normálu - amputace, šilhání, kulhání atd.

jasné známky postižení, viditelné

kolečkové křeslo

Milí a vstřícní lidé, bojovníci, kteří se snaží být samostatní.

Něco je špatně s tělem.

nějaká deformace těla

nějaká vada na těle, která je patrná na první pohled. Chybějící končetina, různě "zkroucené" nohy či ruce, kolečkové křeslo.

Nějaké pohybové omezení

nějaké vada ve fyzické stavbě těla

nic

nutnost péče

Obor somatopedie a jeho zaměření. Pluz medicínksý pojem na věc.

ochrnutí

ochrnutí

Omezeni pohybu, být závislý na někom.. posměch od lidí..

omezenost pohybu

Omezený pohyb, horší uplatnění ve společnosti, ale pořád to jde.

pohybové omezení, vzledové postižení

postižení končetin, nemoc apod.

Postižení způsobené úrazem nebo jinou nehodou.

př. špatná chůze

retardovaná osoba

Tělesná odlišnost od všeobecné normy.

Tělesně postižení lidé nemohou hýbat nějakou končetinou.

většinou postižení na vozíku, také lidí po obrně

vozíček

Vozíček

Vozíčkáři

vozíčkáři

vozíčkáři

vozíčkáři

vozíčkáři, beznozí a bezrucí spoluobčané apod.

vozíčkáři, lidé chodíci o holi

vybočení od normálu s tělem, často spojené s pomůckami jako hole, vozík, individuální pomůcky k najezení aj....

zábany v pohybu, špatná koordinace pohybů, špatná přizpůsobivost se okolí

zraková vada, slepota, lidé na invalidním vozíku

Že by tělesné postižení...? V první řadě slepota a vozíčkáři, v druhé řadě toho už je víc...

5. Co se Vám vybaví ve spojitosti s pojmem mentální postižení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absolutní nesamostatnost jednotlivce. Je to jiné když se tak člověk narodí, nebo se postiženým stane (stařecká demence a pod.) Nechápu rodiče kteří vědí, že se jim narodí postižené dítě, ještě když je možnost interupce a neudělají to. Odsoudí se do role doživotních pečovatelů. Vždy se ptám: Měl by takový jedinec ve volné přírodě šanci na přežití? Příroda si poradí.

člověk intelektuálně opožděný.

člověk s demencí

člověk, který má velmi malé iq

dawnůw syndrom

Downův syndrom

downův syndrom

downův syndrom

downuv syndrom, LMD

DS

duševní choroba, demence

film Rain man

hned lidé s Downovým syndromem, také mentálně retardovaní s jiným typem diagnózy např. autisté

horší než ochrnutí

ma svůj svět

Mentálně postižené děti jsou opožděnější, nebo mají nějak postižený mozek, nemohou pořádně mluvit, nebo reagovat.

mentálně postižené dítě

Mentálně retardovaní lidé, kteří potřebují neustálou péči.

mentální retardace

mentální retardace, autizmus, aspergrův syndrom

mentální retardace, DMO, downův syndrom...

mentální retardace, náročná práce s dotyčnou osobou, ale leckdy příjemnější než práce s "normálními" lidmi

např. dospělý s "rozumem" dítěte, který potřebuje stálou péči mentálné zdravého dospělého...

Něco je špatně s psychikou s mentalitou.

nedostatečně vyvinuté myšlení, mozek, přemýšlení

nesvéprávnost, být na někom závislý

nezbytně viditelné známky postižení, ale jistá mentální zaostalost

nic

nižší inteligence

nutnost péče

Obor psychopedie a jeho zaměření. Plus medicínský pohled na věc.

porucha mozku

postižení psychiky většinou spojené i s fyzickým postižením...

poškození duševní -rozumové stránky člověka

praxe

problém špatného fungování mozku, špatně se integrují do společnosti

Psychická odlišnost od všeobecné normy.

psychická porucha

Psychická porucha.

Radost z každé maličkosti, dětský svět bez starostí, vděk za věnovaný čas.

retard

rozumové nedostatky

vada mozku

Viz 4. plus mají jiné vyjadřování, nemluví normálně

6. Znáte ve Vašem okolí nějaká speciální zařízení pro děti s postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3754,41 %55,22 %  
ne3145,59 %46,27 %  

Graf

7. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano, zařízení vyjmenujte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Centrum služeb pro zdravotně postižené Libereckého kraje - Česká Lípa

Čtyřlístek - zařízení pro mentálně postižené, Několik základních škol pro děti s mentálním postižením či kombinovanými vadami

DD a MŠ speciální Beroun, Klubíčko Beroun, ...

denní stacinář ÚO,

Denní stacionář, Týdení stacionář

Dětské centrum Semily

Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka

diakonie semily

Domov Palata

Domov pod hradem Žampach

Eden

INTEPO - zvláštní škola pro tělesně i mentálně postižené v Hradci Králové.

intepo, mateřská školka Lentilka

Jedličkův Ústav, jazykové centrum Ulita, střediasko rané péče TAMTAM, Střeisko pro nevidomé, středisko výcviku vodících psů...

korál

Korálek

Korálek, Zahrada...

Motýl, Plzeň Stod Ledovec Človíček, Plzeň

neznám jejich korkrétní názvy, speciální školka na poruchy chování, stacionář pro cvičení maminek s dětmi

Poskytovatel sociálních služeb Zahrada, Slunce (na Stochově), Korálek, Zvonek

přesně nevím, jen vím, že existují

sion školka

Speciální škola pro sluchově postižené (obsahuje MŠ, ZŠ, SOU..), tyflocentrum

Speciální školy, ústavy sociální péče

Speciální základní škola Hradec Králové, centrum SKOK, DANETA, společnost APLA

Stacionář

Stacionář v Ústí nad Orlicí a České Třebové

ústav pro ment. postižené a stacionář, ZŠ praktická

ústav pro postiženou mládež v Brně Králově Poli - Kociánka

Zahrada

Zařízení pro mentálně postižené - v Hajnicích

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, Opava Základní škola pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě Základní škola praktická v Hlučíně

Zš Česká Vesec

8. Jaké mimoškolní aktivity mohou děti s postižením navštěvovat? (např. některé druhy terapíí či zájmových kroužků)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

arteterapie, muzikoterapie, divadlo, canisterapie, hypoterapie (koně), plavání

arteterapie, muzikoterapie, tanec, různé sporty,....

canisterapie :D

canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, keramika, plavání, zpěv ve sboru, ...

canisterapii, hypoterapii, muzikoterapii....

co nejvíc

cokoliv

hipoterapie, boccia, plavání

hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, ergoterapie, sporty pro vozíčkáře (florbal, boccia, basketbal), atd.

hippoterapie, plavání, kurzy pro postižené..

hudba, keramika, je toho hodně

hypoterapie, canisterapie, nějaké ty bezpečné dílny (keramika, kreslení apod.)

hypoterapie, plavání, výtvarné kroužky, zpěv atd.

jakékoliv

jakékoliv, které jim budou schopny díky svému postižení provádět. Může jít o volnočasové aktivity jako u zdravých dětí, stejně tak to mohou být i výše zmíněné terapie, které těmto dětem pomáhají k rozvoji

Keramika, kreslení.

keramika, výtvarka, hudební obory, plavání...

kroužky/terapie tělesné výchovy, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, canisterapie,

muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie

muzikoterapie, canisterapie, terapie pomocí ostatních volnočasových aktivit ( sport, výtvarné kroužky, čtenářské kroužky, divadelní....)

muzikoterapii, kroužek kreslení, keramiku

Myslím, že pokud se rozumně přizpůsobí aktivita jejich možnostem, lze s postiženými dětmi dělat skoro vše, co dělají zdravé děti.. (vím to ze zkušenosti od svých příbuzných, kteří mají tělesně postiženého chlapečka)

Nenapadá mě nic konkrétního, prostě být s ostatním dětmi podobného postižení, ale zároveň by bylo dobré být v kontaktu s normálními dětmi. Malování, něco kreativního..

nevím

nevím neznám jejic program -pokud se to váže k bodu 7.

Nevím, záleží jaký typ postižení dítě má.

o tom jsem nepřemýšlel

plavani, hru na nastroje... zavisi na druhu postizeni

podle mě jakékoli...mohou se naučit hrát na jednoduchý hudební nástroj, mohou sportovat, malovat, dělat keramiku... cokoli

psychoterapii, cvičení, výtvarné kroužky, kroužky svépomoci, apod

rehabilitace, kroužek kreslení, zpěvu

různé druhy terapií - pokud jsou k dispozici (hippoterapie, ergoterapie..) záleží na denních centrech, na co se specializují

různé kroužky - zpěv, keramika...

speciální cvičení, terapie s koňmi, hudební školu

speciální školky

Tak dle typu postižení. Neslyšící dítě bude těžko chodit na hodiny zpěvu. Ale terapie pomocí zvířat - zejména koní a psů mají šírší pole působnosti.

terapeutické dílny, plavání...

terapie s koňmi, se psi, ve vodě, keramika, vyrábění

terapie se zvířaty

terapie se zvířaty

Terapie, speciální školy, kroužky moc ne, leda speciálně pro postižené, ale o takových nevím

za celé nepřeberné množství zmíním alespoň dramatický kroužek

zájmové kroužky - hudební, pohybové, keramika atd., terapie - např. ergoterapie, muzikoterapie..

zvířata, hudební a výtvarné kroužky...

9. Co je canisterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terapie za pomoci psů5175 %76,12 %  
Terapie za pomoci zvířat obecně1522,06 %22,39 %  
Terapie za pomoci koní22,94 %2,99 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5783,82 %85,07 %  
muž1116,18 %16,42 %  

Graf

11. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231623,53 %23,88 %  
221420,59 %20,9 %  
2468,82 %8,96 %  
2157,35 %7,46 %  
2557,35 %7,46 %  
2034,41 %4,48 %  
2722,94 %2,99 %  
2622,94 %2,99 %  
2922,94 %2,99 %  
3011,47 %1,49 %  
ostatní odpovědi 50
37
31
0
45
35
34
32
17
16
36
19
1217,65 %17,91 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.05
Minimum:19
Maximum:36
Variační rozpětí:17
Rozptyl:12.87
Směrodatná odchylka:3.59
Medián:23
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je ve Vašem okolí někdo s postiženým dítětem?

2. Kdyby se Vám mělo narodit dítě s postižením (mentálním, fyzickým či kombinovaným).Co uděláte?

3. Když na ulici potkáte dítě s postižením. Jak zareagujete?

6. Znáte ve Vašem okolí nějaká speciální zařízení pro děti s postižením?

9. Co je canisterapie?

10. Jste:

11. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je ve Vašem okolí někdo s postiženým dítětem?

2. Kdyby se Vám mělo narodit dítě s postižením (mentálním, fyzickým či kombinovaným).Co uděláte?

3. Když na ulici potkáte dítě s postižením. Jak zareagujete?

6. Znáte ve Vašem okolí nějaká speciální zařízení pro děti s postižením?

9. Co je canisterapie?

10. Jste:

11. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kaplanová, A.Převažující pohled na děti s postižením (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prevazujici-pohled-na-deti-s-postizenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.