Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přínos živnostenské kontroly pro spotřebitele.

Přínos živnostenské kontroly pro spotřebitele.

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Majorová
Šetření:27. 01. 2015 - 16. 02. 2015
Počet respondentů:177
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spotřebitelé,

   v rámci bakalářské práce si vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zmapování dopadů živnostenské kontroly na spotřebitele. Výsledky budou vyhodnoceny a budou navržena taková opatření, která by pomohla zlepšit vztahy podnikatel - spotřebitel. Vyplnění dotazníku nezabere více než 3 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- Žena9955,93 %55,93 %  
- Muž7844,07 %44,07 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- 41 až 608246,33 %46,33 %  
- 18 až 407441,81 %41,81 %  
- nad 60 let2111,86 %11,86 %  

Graf

3. V jak velké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- Nad 100 tisíc obyvatel9352,54 %52,54 %  
- Od 2 tisíc do 20 tisíc obyvatel3519,77 %19,77 %  
- Do 2 tisíc obyvatel3117,51 %17,51 %  
- Od 20 tisíc do 100 tisíc obyvatel1810,17 %10,17 %  

Graf

4. Víte, že živnostenské úřady kontrolují kromě povinností stanovených podnikatelům živnostenským zákonem i povinnosti vyplývajících z jiných právních předpisů, např. povinnosti při značení a prodeji lihovin, značení zboží cenami, uvádění povinných údajů o podnikateli na všech obchodních listinách včetně webových stránek atd.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13676,84 %76,84 %  
ne4123,16 %23,16 %  

Graf

V případě, že ANO, můžete zatrhnout více odpovědí.

5. Setkal(a) jste se již někdy s porušením živnostenskoprávních předpisů spočívajícím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ANO, v nevydání dokladu o prodej či poskytnutí služby7441,81 %41,81 %  
- ANO, v nemožnosti reklamovat zboží či službu z důvodu zrušení provozovny a neoznámení adresy pro vypořádání závazků6938,98 %38,98 %  
- ANO, v činnosti vykonávané bez živnostenského oprávnění (neoprávněné podnikání)4223,73 %23,73 %  
-NE3922,03 %22,03 %  
- ANO, v neuvedení povinných údajů o podnikateli na obchodních listinách a webových stránkách2715,25 %15,25 %  
- ANO, v porušení zde neuvedeném2212,43 %12,43 %  
- ANO, v nemožnosti řeklamovat zboží či službu z důvodu zrušení provozovny a neoznámení adresy pro vypořádání závazků31,69 %1,69 %  

Graf

6. Obrátil(a) jste se na živnostenský úřad se žádostí o pomoc při řešení výše uvedeného problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [- ANOotázka č. 7, - NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- NE12671,19 %71,19 %  
- ANO5128,81 %28,81 %  

Graf

7. Byla na základě Vašeho podání provedena u podnikatele živnostenská kontrola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [-ANOotázka č. 8, -NE, podání bylo postoupeno jinému kompetentnímu úřaduotázka č. 9, - NE, živnostenský úřad mi doporučil řešit záležitost vzhledem k charakteru problému jiným způsobem, např. soudní cestouotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ANO4384,31 %24,29 %  
-NE, podání bylo postoupeno jinému kompetentnímu úřadu47,84 %2,26 %  
- NE, živnostenský úřad mi doporučil řešit záležitost vzhledem k charakteru problému jiným způsobem, např. soudní cestou47,84 %2,26 %  

Graf

8. Pomohlo provedení živnostenské kontroly u podnikatele k odstranění nedostatků a vyřešení Vaší záležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ANO3376,74 %18,64 %  
- Částečně1023,26 %5,65 %  

Graf

9. Domníváte se, že uložení sankce za nedostatky zjištěné při kontrole dostatečně motivují podnikatele k provedení nápravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8447,46 %47,46 %  
nevím6235,03 %35,03 %  
ne3117,51 %17,51 %  

Graf

10. Domníváte se, že zvýšení množství provedených živnostenských kontrol by vedlo ke snížení porušování předpisů podnikatelskými subjekty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11363,84 %63,84 %  
nevím4827,12 %27,12 %  
ne169,04 %9,04 %  

Graf

11. Víte, že se spotřebitelé oklamaní při prodejních akcích tzv. šmejdů mohou prostřednictvím sítě 227 kontaktních míst na živnostenských úřadech domoci rychle a bezplatně svých práv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10157,06 %57,06 %  
ano7642,94 %42,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Obrátil(a) jste se na živnostenský úřad se žádostí o pomoc při řešení výše uvedeného problému?

 • odpověď - ANO:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi -ANO na otázku 7. Byla na základě Vašeho podání provedena u podnikatele živnostenská kontrola?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi - ANO na otázku 8. Pomohlo provedení živnostenské kontroly u podnikatele k odstranění nedostatků a vyřešení Vaší záležitosti?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi - Částečně na otázku 8. Pomohlo provedení živnostenské kontroly u podnikatele k odstranění nedostatků a vyřešení Vaší záležitosti?

7. Byla na základě Vašeho podání provedena u podnikatele živnostenská kontrola?

 • odpověď -ANO:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi - ANO na otázku 8. Pomohlo provedení živnostenské kontroly u podnikatele k odstranění nedostatků a vyřešení Vaší záležitosti?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi - Částečně na otázku 8. Pomohlo provedení živnostenské kontroly u podnikatele k odstranění nedostatků a vyřešení Vaší záležitosti?

9. Domníváte se, že uložení sankce za nedostatky zjištěné při kontrole dostatečně motivují podnikatele k provedení nápravy?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi - ANO na otázku 8. Pomohlo provedení živnostenské kontroly u podnikatele k odstranění nedostatků a vyřešení Vaší záležitosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. V jak velké obci bydlíte?

4. Víte, že živnostenské úřady kontrolují kromě povinností stanovených podnikatelům živnostenským zákonem i povinnosti vyplývajících z jiných právních předpisů, např. povinnosti při značení a prodeji lihovin, značení zboží cenami, uvádění povinných údajů o podnikateli na všech obchodních listinách včetně webových stránek atd.?

5. Setkal(a) jste se již někdy s porušením živnostenskoprávních předpisů spočívajícím:

6. Obrátil(a) jste se na živnostenský úřad se žádostí o pomoc při řešení výše uvedeného problému?

7. Byla na základě Vašeho podání provedena u podnikatele živnostenská kontrola?

8. Pomohlo provedení živnostenské kontroly u podnikatele k odstranění nedostatků a vyřešení Vaší záležitosti?

9. Domníváte se, že uložení sankce za nedostatky zjištěné při kontrole dostatečně motivují podnikatele k provedení nápravy?

10. Domníváte se, že zvýšení množství provedených živnostenských kontrol by vedlo ke snížení porušování předpisů podnikatelskými subjekty?

11. Víte, že se spotřebitelé oklamaní při prodejních akcích tzv. šmejdů mohou prostřednictvím sítě 227 kontaktních míst na živnostenských úřadech domoci rychle a bezplatně svých práv?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. V jak velké obci bydlíte?

4. Víte, že živnostenské úřady kontrolují kromě povinností stanovených podnikatelům živnostenským zákonem i povinnosti vyplývajících z jiných právních předpisů, např. povinnosti při značení a prodeji lihovin, značení zboží cenami, uvádění povinných údajů o podnikateli na všech obchodních listinách včetně webových stránek atd.?

5. Setkal(a) jste se již někdy s porušením živnostenskoprávních předpisů spočívajícím:

6. Obrátil(a) jste se na živnostenský úřad se žádostí o pomoc při řešení výše uvedeného problému?

7. Byla na základě Vašeho podání provedena u podnikatele živnostenská kontrola?

8. Pomohlo provedení živnostenské kontroly u podnikatele k odstranění nedostatků a vyřešení Vaší záležitosti?

9. Domníváte se, že uložení sankce za nedostatky zjištěné při kontrole dostatečně motivují podnikatele k provedení nápravy?

10. Domníváte se, že zvýšení množství provedených živnostenských kontrol by vedlo ke snížení porušování předpisů podnikatelskými subjekty?

11. Víte, že se spotřebitelé oklamaní při prodejních akcích tzv. šmejdů mohou prostřednictvím sítě 227 kontaktních míst na živnostenských úřadech domoci rychle a bezplatně svých práv?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Majorová, D.Přínos živnostenské kontroly pro spotřebitele. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prinos-zivnostenske-kontroly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.