Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup české populace k životnímu pojištění

Přístup české populace k životnímu pojištění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Loudová
Šetření:03. 07. 2013 - 12. 07. 2013
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):29 / 23.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

 

v letošním roce končím magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tento průzkum bude sloužit jako jeden z podkladů pro zpracování mé diplomové práce. Práce si klade za cíl analyzovat přístup české populace k životnímu pojištění. 

Dotazník je rozdělen do dvou částí - první část je zaměřena na přístup k životnímu pojištění a druhá testuje znalosti produktu životního pojištění, případně vlastní pojistné smlouvy.

 

Děkuji za Váš čas, spolupráci a poskytnuté informace.

Bc. Martina Loudová

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6461,54 %61,54 %  
Muž4038,46 %38,46 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
252524,04 %24,04 %  
261110,58 %10,58 %  
2498,65 %8,65 %  
2298,65 %8,65 %  
2398,65 %8,65 %  
2843,85 %3,85 %  
2743,85 %3,85 %  
2143,85 %3,85 %  
2943,85 %3,85 %  
2032,88 %2,88 %  
ostatní odpovědi 32
37
30
19
31
35
42
60
49
44
34
43
48
53
36
2221,15 %21,15 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.27
Minimum:21
Maximum:43
Variační rozpětí:22
Rozptyl:18.69
Směrodatná odchylka:4.32
Medián:25
Modus:25

Graf

3. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná/svobodný8177,88 %77,88 %  
Vdaná/ženatý1817,31 %17,31 %  
Rozvedená/rozvedený43,85 %3,85 %  
Vdova/vdovec10,96 %0,96 %  

Graf

4. Počet členů v domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - členná domácnost5149,04 %49,04 %  
4 a více členná domácnost2625 %25 %  
3 - členná domácnost1615,38 %15,38 %  
1 - členná domácnost1110,58 %10,58 %  

Graf

5. Počet dětí v domácnosti (vč. studentů do 26 let):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné5451,92 %51,92 %  
22625 %25 %  
12423,08 %23,08 %  

Graf

6. Dosažený stupeň vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7067,31 %67,31 %  
Střední s maturitou2927,88 %27,88 %  
Střední bez maturity43,85 %3,85 %  
Základní10,96 %0,96 %  

Graf

7. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný6663,46 %63,46 %  
Student3533,65 %33,65 %  
Mateřská dovolená21,92 %1,92 %  
Nezaměstnaný10,96 %0,96 %  

Graf

8. Hrubý měsíční příjem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000,- Kč3030 %28,85 %  
do 24 001 - 35 000,- Kč2323 %22,12 %  
do 17 001 - 24 000,- Kč2020 %19,23 %  
do 10 001 - 17 000,- Kč1414 %13,46 %  
35 001,- Kč a více1313 %12,5 %  

Graf

9. Aktuální výše nesplacených závazků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné6562,5 %62,5 %  
do 50 000,- Kč1312,5 %12,5 %  
50 001 - 250 000,- Kč109,62 %9,62 %  
více než 1 000 001,- Kč98,65 %8,65 %  
250 001 - 1 000 000,- Kč76,73 %6,73 %  

Graf

10. Hlavním účelem a principem životního pojištění je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
eliminovat rizika nahodilých událostí, jakými jsou například: smrt, úrazy spojené s trvalými následky či invaliditou, vážné nemoci8379,81 %79,81 %  
jeho existence jako zajišťovacího instrumentu (v případě přijetí úvěru, poskytnutí záruk za své závazky apod.)109,62 %9,62 %  
vytěžit z nepříjemných životních událostí maximum65,77 %5,77 %  
zhodnocení finančních prostředků, tvorba úspor54,81 %4,81 %  

Graf

11. Jakou přikládáte důležitost životnímu pojištění pro své či rodinné zabezpečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední3432,69 %32,69 %  
nízkou3129,81 %29,81 %  
spíše vyšší1716,35 %16,35 %  
žádnou či zanedbatelnou1312,5 %12,5 %  
vysokou98,65 %8,65 %  

Graf

12. Váš postoj k riziku je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Averzní (tzn. preferujete jistý výsledek před rizikem se stejným očekávaným výsledkem)5552,88 %52,88 %  
Neutrální = člověk k riziku lhostejný (jste nerozhodný(á) při volbě mezi jistou a rizikovou alternativou rozhodnutí, pokud je jistý výsledek shodný s očekávaným výsledkem rizikové alternativy)3634,62 %34,62 %  
Vysoce averzní (za žádných okolností se nepouštíte do rizikovějších aktivit)98,65 %8,65 %  
Positivně averzní (rád(a) riskuji, vyhledávám riziko)43,85 %3,85 %  

Graf

13. Jak vnímáte potřebu státních zásahů ve formě regulace pojišťoven (jako např. povinné rezervy pojišťoven)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nutná4846,15 %46,15 %  
nutná3230,77 %30,77 %  
není nutná1817,31 %17,31 %  
velmi nutná65,77 %5,77 %  

Graf

14. Domníváte se, že váš život je dostatečně zajištěn proti riziku smrti, následkům invalidity, nemoci, či trvalého úrazu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7370,19 %70,19 %  
ano3129,81 %29,81 %  

Graf

15. Máte v současné době uzavřené neživotní pojištění? (označte všechny uzavřené produkty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - úrazové pojištění4240,38 %40,38 %  
ano - pojištění vozidel3634,62 %34,62 %  
ne3129,81 %29,81 %  
ano - pojištění odpovědnosti3028,85 %28,85 %  
ano - pojištění majetku2927,88 %27,88 %  
ano - jiné1110,58 %10,58 %  
kooperativa54,81 %4,81 %  
česká pojištovna32,88 %2,88 %  
alianz32,88 %2,88 %  
ČSOB21,92 %1,92 %  
ČP, Kooperativa10,96 %0,96 %  
Alianz pojišťovna10,96 %0,96 %  
Kooperativa, Uniqa, Axa, ČSOB10,96 %0,96 %  
Uniqua10,96 %0,96 %  
čpp,čsob10,96 %0,96 %  
Union, alinaz10,96 %0,96 %  
ČSOB, Česká pojišťovna10,96 %0,96 %  
ČSOB, ČS, RB10,96 %0,96 %  
Česká pojišťovna, Allianz10,96 %0,96 %  
Uniqa10,96 %0,96 %  
Kooperativa, Wüstenrot, Generali10,96 %0,96 %  
Kooperativa, Uniqa (poj. odpovědnosti v rámci ročního cest. poj.)10,96 %0,96 %  
Allianz, Wuestenrot, ČPP10,96 %0,96 %  
Allianz, Česká spořitelna10,96 %0,96 %  
Česka, Koop, Alianz10,96 %0,96 %  
allianz, Česká pojišťovna10,96 %0,96 %  
Penzijní připojištění III.pilíř10,96 %0,96 %  
AXA10,96 %0,96 %  
Prokazatelně statisticky se kontrkétně mně zatím absolutně žádné pojištění nemohlo vyplatit :)10,96 %0,96 %  
česká spořitelna10,96 %0,96 %  
ČP10,96 %0,96 %  
Kooperativa, Allianz, Generali10,96 %0,96 %  
Allianz10,96 %0,96 %  
Allianz, Koperativa, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna10,96 %0,96 %  
KB, ALLIANZ, CPP10,96 %0,96 %  

Graf

16. Máte v současné době uzavřené životní pojištění (podmínkou je, abyste v pojistném vztahu vystupoval jako pojistník i pojištěný)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6360,58 %60,58 %  
ano4139,42 %39,42 %  

Graf

17. Pokud životní pojištění sjednané nemáte, odpovězte prosím krátce PROČ a pokračujte otázkou č. 27:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

Absence sekundární rodiny

ano

Dosud jsem to nepovažovala za nutné, vzhledem k tomu, že stále studuji a peníze jsou momentálně potřeba jinde.

drahé

Je mi teprve 19 a nemám dostatečné finanční prostředky pro založení životního pojištění.

Jedno skončilo a ještě nemám založené nové.

Ještě nedozrál čas. Jsem výdělečně činnou osobou zatím celkem krátkou dobu a šetřím na jiné věci (bydlení, apod.). Výhledově se ale k tomuto kroku chystám.

ještě jsem si ho neudělala

jsem student, nepotřebuji nikoho zajišťovat

Jsem zatím student s nízkým příjemem, tudíž nejsem schopna platit všechna pojištění.

Jsou lepší možnosti zajištění

K hovnu

mám

mám

mám

mám

mám

mám

mám

mám

Mám dostatečné vlastní finanční rezervy, abych byl schopen většinu problémů pokrýt sám.

mám ho sjednané

Mám poměrně široké úrazové pojištění. Spoření nebo zhodnocení financí lze provést výhodněji jinou cestou.

Mám sjednané

Mam sjednane penzijni pojisteni, domnivam se, ze je to mene riskantni varianta.

mám sjednané, ale nejsem pojistník

mám sjednáno

mám sjednáno

mám sjednáno

Mám ŽP

Mám ŽP.

měla jsem sjednané, ale bylo zrušeno z finančních důvodů

Momentálně nevydělávám tolik, abych to mohla platit

možnost jiného zhodnocení peněz

Nebyla jsem k tomu vedena, s rodinou vedeme velice nevázaný život, představa neustále povinnosti něco platit je pro mne neuvěřitelná. Jsem fatalista

nebylo mi nabídnuto, neřešila jsem zatím ...

Necítím potřebu ve svém věku uzavírat životní pojistku. Nedůvěra v pojišťovny a pojišťovací systém.

nechci

Nejsem pojistník, ale životní pojištění mám.

nejsou penize, jsem student, nikdo na me neni zavisly

nemám dostatečný příjem a závislé osoby

Nemám na to dostatek finančních prostředků.

Nemám rodinu ani na sobě závislou osobu.

Nemám zatím odpovědnost za jiné členy rodiny.

nemám žádné závazky (děti, manžel, úvěry aj.)

nenašel jsem si čas k uzavření pojistky

není takové riziko a není potřeba

Nepotrebuji

nepotřebuju ho, když umřu tak umřu

Nepovažovala jsem zatím za nutné.

Nepovažuji to za nutné.

Nepřipadá mi to zatím důležité, až budu mít děti, udělám si ho. Zatím mi to připadá jako zbytečné vyhazování peněz.

Nevidím důvod

nevím

Nikdy jsem o něm nepřemýšlela, ani si nezjišťovala informace o něm, tudíž nemohu zhodnotit jeho výhodnost, popř. nevýhodnost.

Nikdy jsem o tom nepřemýšlela... / nedostatek informací..

Nízký věk, nemám děti

o pojištění v současné době jednám

O životním pojištění budu určitě přemýšlet až budu mít děti. Vzhledem k tomu, že zatím žádné nemám, nepřipadalo mi, že bych životní pojištění potřebovala.

Pojisteni mam

pojištění mám společné s pojištěním hypotéky

pojištění sjednané mám

Považuji ho za zbytečné vyhazování peněz oknem.

Proc bych si ho mel sjednavat?

Protože

Protože pojišťovny se v případě že po ní chceme peníze začne vykrucovat a hledá všechny možné způsoby jak peníze nevyplatit (př. pojištění se nevztahuje zrovna ta tuto událost apod.)

Přijde mi to zbytečné. Radši investuju peníze do něčeho jiného.

sjednané mám

uzavru si ho az budu mit zajisteny staly prijem

v mém věku by již nebylo výhodné

V roce 2003 a následně 2006 mě pojišťovna nepojistila na život,údajně jsem se nevešla do nějakých tabulek,pak jsem ztratila o pojistku zájem.

V současné situaci v něm nevidím žádné výhody.

Ve svém věku a při mém příjmu, mi to přijde zbytečné

Viz předchozí, člověk bez "závazků", s absencí na sobě ekonomicky bezprostředně závislé osoby, nemá racionální důvod mít podobné pojištění.

Viz předchozí, není potřeba

Zatim jakozto student predevsim pouzivam vydelane penize na spotrebu

zatím ještě nemám potřebu někoho zajišťovat, kvůli zajištění v případě úrazu spořím jinak

Zatím nemám děti, přítel je zajištěný - nemám tedy v podstatě koho zabezpečovat.

Zatím nemám prostředky abych si platil sám i životní pojištění. Do budoucna určitě plánuji.

Zdá se mi zbytečné

Životní pojištění má podle mě smysl hlavně tehdy, pokud má člověk závazky (hypotéka atd.), které by v případě nešťastné události přešly na jiné členy domácnosti (děti, manžel). Protože se v takové situaci nenacházím a zároveň nemám přebytek volných finančních prostředků, zatím o životním pojištění neuvažuji. Větší prioritu by určitě mělo např. penzijní připojištění.

18. Kolik máte v současné době sjednaných pojistných smluv životního pojištění, kde figurujete jako pojistník a současně i pojištěný?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednu3871,7 %36,54 %  
0815,09 %7,69 %  
335,66 %2,88 %  
žádné11,89 %0,96 %  
211,89 %0,96 %  
žádnou11,89 %0,96 %  
nemám žádnou pojistnou smlouvu11,89 %0,96 %  

Graf

19. Jaký produkt životního pojištění máte uzavřen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pojištění pro případ smrti2554,35 %24,04 %  
pojištění pro případ dožití – důchodové pojištění1941,3 %18,27 %  
investiční životní pojištění1532,61 %14,42 %  
univerzální (flexibilní) životní pojištění1123,91 %10,58 %  
kapitálové životní pojištění510,87 %4,81 %  
žádné36,52 %2,88 %  
pojištění pro případ dožití – věnové pojištění (Pojištění sjednané na dožití finančně závislé osoby sjednané jedním z rodičů nebo oběma. Pojistné plnění nastává při dožití určitého věku pojištěné osoby – plnoletosti, ukončení školních studií, apod.)24,35 %1,92 %  
rizikové životní pojištění12,17 %0,96 %  
nevím12,17 %0,96 %  
žádný12,17 %0,96 %  

Graf

20. Máte ke sjednané pojistné smlouvě životního pojištění sjednané připojištění, pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - připojištění úrazu2650,98 %25 %  
ano - připojištění invalidity2039,22 %19,23 %  
ne2039,22 %19,23 %  
ano - připojištění vážné choroby1019,61 %9,62 %  
ano - připojištění nemoci917,65 %8,65 %  
ano - připojištění dlouhodobé péče47,84 %3,85 %  
pojištění "Žena" - určené speciálně pro ženy, rizikové těhotenství atp.11,96 %0,96 %  
nezaměstnanost11,96 %0,96 %  
zahraniční pojištění, extrémní sporty11,96 %0,96 %  

Graf

21. U které pojišťovny máte uzavřené smlouvy životního pojištění? (pokud máte uzavřeno více smluv životního pojištění u různých pojišťoven, uveďte v případě všechny pojišťovny)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Alianz

Alianz

Alianz

Alianz pojišťovna

Allianz

Allianz

Allianz

Allianz

axa

Axa

Ceska pojistovna

Ceska pojistovna

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna

česká spořitelna

Česká spořitelna- FLEXI životní pojištění

ČP

ČP

ČP

ČP. IPB (ČSOB),

ČSOB

ČSOB

Generali, Axa, Česká pojišťovna

já: VZP, manžel: Metal Alliance, děti: Kooperativa

KB

KB, Alianz

kooperativa

Kooperativa

Kooperativa

kooperativa

Kooperativa

Kooperativa, Česká poj.

Kooperativa, Generali

Kooperativa, Uniqa, ČSOB

nemám

nemám

nemám žádné

Netuším, mám jen "něco" spíše archaického.

Pojišťovna české spořitelny

u žádné

Uniqa

Uniqa

Uniqua

22. Hlavním důvodem uzavření životního pojištění pro Vás bylo:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krytí rizik (zejména k zajištění rizika úmrtí)2250 %21,15 %  
spořit si na důchod715,91 %6,73 %  
zaměstnavatel poskytuje příspěvek na tento druh pojištění49,09 %3,85 %  
nutnost k přijetí úvěru36,82 %2,88 %  
investice nadbytečných finančních prostředků12,27 %0,96 %  
krytí rizik (zejména k zajištění rizika trvalých následků úrazu a denního odškodného úrazu 12,27 %0,96 %  
zabezpecenie pozostalich12,27 %0,96 %  
nemám uzavřené nechápu proč ty otázky vyjíždějí12,27 %0,96 %  
poskytnutí záruk bance nebo jiné instituci za své závazky12,27 %0,96 %  
zaměstnavatel platí toto pojištění12,27 %0,96 %  
uzavřeli ho rodiče, ale blbě12,27 %0,96 %  
bylo by krytí rizik12,27 %0,96 %  

Graf

23. Poskytuje zaměstnavatel příspěvek na Vaše životní pojištění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4279,25 %40,38 %  
100%23,77 %1,92 %  
nevím23,77 %1,92 %  
nevím přesně procenta11,89 %0,96 %  
500 CZK11,89 %0,96 %  
20011,89 %0,96 %  
2500 Kč, já 2000 Kč11,89 %0,96 %  
50%11,89 %0,96 %  
50011,89 %0,96 %  
12011,89 %0,96 %  

Graf

24. Jaká je výše pojistného Vašeho životního pojištění, kterou zaplatíte za 1 kalendářní rok?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 6 600,- Kč2964,44 %27,88 %  
6 601 - 12 000,- Kč920 %8,65 %  
12 001 - 20 000,- Kč511,11 %4,81 %  
20 001,- Kč a více24,44 %1,92 %  

Graf

25. Jaká je doba trvání Vaší pojistné smlouvy (na jak dlouhou dobu jste své životní pojištění uzavřel(a))?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 let a více2352,27 %22,12 %  
21 – 30 let1022,73 %9,62 %  
do 10 let613,64 %5,77 %  
11 – 20 let511,36 %4,81 %  

Graf

26. Jaké je výše pojistného plnění v případě uplatnění pojistných nároků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 001,- Kč a více1230,77 %11,54 %  
do 100 000,- Kč820,51 %7,69 %  
100 001 – 250 000,- Kč717,95 %6,73 %  
250 001 – 500 000,- Kč512,82 %4,81 %  
750 001 – 1 000 000,- Kč410,26 %3,85 %  
500 001 – 750 000,- Kč37,69 %2,88 %  

Graf

27. Jak vnímáte obecně výnosnost životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízká4442,31 %42,31 %  
střední3432,69 %32,69 %  
nevím2322,12 %22,12 %  
vysoká32,88 %2,88 %  

Graf

28. Jak vnímáte obecně rizikovost životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízká4038,46 %38,46 %  
střední3331,73 %31,73 %  
nevím2322,12 %22,12 %  
vysoká87,69 %7,69 %  

Graf

29. Jakou vnímáte obecně likviditu životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty? ( V této souvislosti je likviditou myšlena schopnost přeměnit pojistnou smlouvu životního pojištění rychle a bez větších ztrát v peníze.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízká4341,35 %41,35 %  
střední3230,77 %30,77 %  
nevím2322,12 %22,12 %  
vysoká65,77 %5,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Počet dětí v domácnosti (vč. studentů do 26 let):

 • odpověď žádné:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - členná domácnost na otázku 4. Počet členů v domácnosti:

7. Zaměstnání:

 • odpověď Student:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000,- Kč na otázku 8. Hrubý měsíční příjem:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 19 - 23 > na otázku 2. Věk:
 • odpověď Zaměstnaný:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 001,- Kč a více na otázku 8. Hrubý měsíční příjem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 25 - 29 > na otázku 2. Věk:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 24 001 - 35 000,- Kč na otázku 8. Hrubý měsíční příjem:

15. Máte v současné době uzavřené neživotní pojištění? (označte všechny uzavřené produkty)

 • odpověď ano - úrazové pojištění:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - připojištění vážné choroby na otázku 20. Máte ke sjednané pojistné smlouvě životního pojištění sjednané připojištění, pokud ano, jaké?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - připojištění úrazu na otázku 20. Máte ke sjednané pojistné smlouvě životního pojištění sjednané připojištění, pokud ano, jaké?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 000 001,- Kč a více na otázku 26. Jaké je výše pojistného plnění v případě uplatnění pojistných nároků?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi univerzální (flexibilní) životní pojištění na otázku 19. Jaký produkt životního pojištění máte uzavřen?

16. Máte v současné době uzavřené životní pojištění (podmínkou je, abyste v pojistném vztahu vystupoval jako pojistník i pojištěný)?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - připojištění vážné choroby na otázku 20. Máte ke sjednané pojistné smlouvě životního pojištění sjednané připojištění, pokud ano, jaké?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - připojištění úrazu na otázku 20. Máte ke sjednané pojistné smlouvě životního pojištění sjednané připojištění, pokud ano, jaké?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 let a více na otázku 25. Jaká je doba trvání Vaší pojistné smlouvy (na jak dlouhou dobu jste své životní pojištění uzavřel(a))?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - připojištění invalidity na otázku 20. Máte ke sjednané pojistné smlouvě životního pojištění sjednané připojištění, pokud ano, jaké?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi investiční životní pojištění na otázku 19. Jaký produkt životního pojištění máte uzavřen?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pojištění pro případ smrti na otázku 19. Jaký produkt životního pojištění máte uzavřen?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 000 001,- Kč a více na otázku 26. Jaké je výše pojistného plnění v případě uplatnění pojistných nároků?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi univerzální (flexibilní) životní pojištění na otázku 19. Jaký produkt životního pojištění máte uzavřen?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi krytí rizik (zejména k zajištění rizika úmrtí) na otázku 22. Hlavním důvodem uzavření životního pojištění pro Vás bylo:
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Máte v současné době uzavřené neživotní pojištění? (označte všechny uzavřené produkty)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Rodinný stav:

4. Počet členů v domácnosti:

5. Počet dětí v domácnosti (vč. studentů do 26 let):

6. Dosažený stupeň vzdělání:

7. Zaměstnání:

8. Hrubý měsíční příjem:

9. Aktuální výše nesplacených závazků:

10. Hlavním účelem a principem životního pojištění je podle Vás:

11. Jakou přikládáte důležitost životnímu pojištění pro své či rodinné zabezpečení?

12. Váš postoj k riziku je:

13. Jak vnímáte potřebu státních zásahů ve formě regulace pojišťoven (jako např. povinné rezervy pojišťoven)

14. Domníváte se, že váš život je dostatečně zajištěn proti riziku smrti, následkům invalidity, nemoci, či trvalého úrazu?

15. Máte v současné době uzavřené neživotní pojištění? (označte všechny uzavřené produkty)

16. Máte v současné době uzavřené životní pojištění (podmínkou je, abyste v pojistném vztahu vystupoval jako pojistník i pojištěný)?

18. Kolik máte v současné době sjednaných pojistných smluv životního pojištění, kde figurujete jako pojistník a současně i pojištěný?

19. Jaký produkt životního pojištění máte uzavřen?

20. Máte ke sjednané pojistné smlouvě životního pojištění sjednané připojištění, pokud ano, jaké?

22. Hlavním důvodem uzavření životního pojištění pro Vás bylo:

23. Poskytuje zaměstnavatel příspěvek na Vaše životní pojištění?

24. Jaká je výše pojistného Vašeho životního pojištění, kterou zaplatíte za 1 kalendářní rok?

25. Jaká je doba trvání Vaší pojistné smlouvy (na jak dlouhou dobu jste své životní pojištění uzavřel(a))?

26. Jaké je výše pojistného plnění v případě uplatnění pojistných nároků?

27. Jak vnímáte obecně výnosnost životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty?

28. Jak vnímáte obecně rizikovost životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty?

29. Jakou vnímáte obecně likviditu životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty? ( V této souvislosti je likviditou myšlena schopnost přeměnit pojistnou smlouvu životního pojištění rychle a bez větších ztrát v peníze.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Rodinný stav:

4. Počet členů v domácnosti:

5. Počet dětí v domácnosti (vč. studentů do 26 let):

6. Dosažený stupeň vzdělání:

7. Zaměstnání:

8. Hrubý měsíční příjem:

9. Aktuální výše nesplacených závazků:

10. Hlavním účelem a principem životního pojištění je podle Vás:

11. Jakou přikládáte důležitost životnímu pojištění pro své či rodinné zabezpečení?

12. Váš postoj k riziku je:

13. Jak vnímáte potřebu státních zásahů ve formě regulace pojišťoven (jako např. povinné rezervy pojišťoven)

14. Domníváte se, že váš život je dostatečně zajištěn proti riziku smrti, následkům invalidity, nemoci, či trvalého úrazu?

15. Máte v současné době uzavřené neživotní pojištění? (označte všechny uzavřené produkty)

16. Máte v současné době uzavřené životní pojištění (podmínkou je, abyste v pojistném vztahu vystupoval jako pojistník i pojištěný)?

18. Kolik máte v současné době sjednaných pojistných smluv životního pojištění, kde figurujete jako pojistník a současně i pojištěný?

19. Jaký produkt životního pojištění máte uzavřen?

20. Máte ke sjednané pojistné smlouvě životního pojištění sjednané připojištění, pokud ano, jaké?

22. Hlavním důvodem uzavření životního pojištění pro Vás bylo:

23. Poskytuje zaměstnavatel příspěvek na Vaše životní pojištění?

24. Jaká je výše pojistného Vašeho životního pojištění, kterou zaplatíte za 1 kalendářní rok?

25. Jaká je doba trvání Vaší pojistné smlouvy (na jak dlouhou dobu jste své životní pojištění uzavřel(a))?

26. Jaké je výše pojistného plnění v případě uplatnění pojistných nároků?

27. Jak vnímáte obecně výnosnost životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty?

28. Jak vnímáte obecně rizikovost životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty?

29. Jakou vnímáte obecně likviditu životního pojištění v porovnání s jinými finančními produkty? ( V této souvislosti je likviditou myšlena schopnost přeměnit pojistnou smlouvu životního pojištění rychle a bez větších ztrát v peníze.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Loudová, M.Přístup české populace k životnímu pojištění (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pristup-ceske-populace-k-ziv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.