Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup k učení

Přístup k učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magdaléna Svobodová
Šetření:16. 03. 2011 - 23. 03. 2011
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jmenuji se Magdaléna Svobodová a jsem studentkou 3. ročníku VOŠ Podskalské, obor Personalistika. Vyplněním tohoto dotazníku vytvoříte podklady k praktické části mé absolventské práce.

 

Dotazník je zcela anonymní a Vámi vyplněné údaje budou použity pro zpracování případové studie. Hodlám v ní zkoumat jakými způsoby se lidé nejčastěji učí, proměnlivost studijních stylů a vliv pohlaví na učební styly.

 

U některých otázek je možné zaškrtnout více odpovědí, některé otázky je možno přeskočit. Dotazník Vám zabere maximálně 3 minuty Vašeho času a jeho vyplněním mi velmi pomůžete.

 

Velice Vám děkuji za čas strávený u tohoto dotazníku a přeji krásný den.

Odpovědi respondentů

1. 1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9377,5 %77,5 %  
muž2722,5 %22,5 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 224840 %40 %  
23 – 253529,17 %29,17 %  
15 – 182218,33 %18,33 %  
26 - 301512,5 %12,5 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou 6150,83 %50,83 %  
2621,67 %21,67 %  
2621,67 %21,67 %  
VOŠ54,17 %4,17 %  
SOU – výuční list21,67 %1,67 %  

Graf

4. Na jaké škole studujete v současnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8167,5 %67,5 %  
SŠ s maturitou 3226,67 %26,67 %  
VOŠ75,83 %5,83 %  

Graf

5. Na jaký typ studia v současnosti docházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní (prezenční)10587,5 %87,5 %  
dálkové (distanční)1512,5 %12,5 %  

Graf

6. Jak často se učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často (pouze před zkouškami na VŠ nebo VOŠ)3730,83 %30,83 %  
2x – 3x týdně3125,83 %25,83 %  
4x – 7x týdně2117,5 %17,5 %  
vícekrát za měsíc1512,5 %12,5 %  
1x týdně1310,83 %10,83 %  
1x za měsíc32,5 %2,5 %  

Graf

7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe9579,17 %79,17 %  
přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů6655 %55 %  
schématy a barevnými zvýrazněními5747,5 %47,5 %  
logickým vysvětlením věci, diskusí5041,67 %41,67 %  
poslechem výkladu (na přednášce i jinde)3730,83 %30,83 %  
praktickým vyzkoušením2420 %20 %  
nahráním výkladu a následným opakovaným poslechem32,5 %2,5 %  

Graf

8. V jaké situaci se nejčastěji učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v sedě8772,5 %72,5 %  
v leže2520,83 %20,83 %  
při pohybu (chůze, konzumace potravin, bezděké pohyby atd.)86,67 %6,67 %  

Graf

9. Změnil se Váš způsob učení v průběhu života nebo se učíte stále stejným způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, změnil se při přechodu na SŠotázka č. 10, ano, změnil se při přechodu na VŠotázka č. 10, nezměnil seotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezměnil se 6957,5 %57,5 %  
ano, změnil se při přechodu na VŠ3428,33 %28,33 %  
ano, změnil se při přechodu na SŠ1714,17 %14,17 %  

Graf

10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe2455,81 %20 %  
poslechem výkladu (na přednášce i jinde)1841,86 %15 %  
přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů1125,58 %9,17 %  
schématy a barevnými zvýrazněními1023,26 %8,33 %  
praktickým vyzkoušením818,6 %6,67 %  
logickým vysvětlením věci, diskusí716,28 %5,83 %  
zkoumáním problému z různých úhlů511,63 %4,17 %  

Graf

11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma (na koleji atd.)2654,17 %21,67 %  
v tichu2654,17 %21,67 %  
při tlumených zvucích rádia, televize atd.1429,17 %11,67 %  
nic12,08 %0,83 %  

Graf

12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v sedě3165,96 %25,83 %  
v leže1123,4 %9,17 %  
při pohybu (chůze, konzumace potravin, bezděké pohyby atd.)510,64 %4,17 %  

Graf

13. V jakém počtu lidí jste se nejčastěji učívali dříve?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o samotě9986,09 %82,5 %  
se členy rodiny1210,43 %10 %  
ve skupině (diskuse, vzájemná interakce)43,48 %3,33 %  

Graf

14. V jakém prostředí se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma (na koleji atd.)7461,67 %61,67 %  
v tichu6856,67 %56,67 %  
při tlumených zvucích rádia, televize atd.4940,83 %40,83 %  
v knihovně nebo jiném cizím prostředí97,5 %7,5 %  

Graf

15. V jakém počtu lidí se nejčastěji učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o samotě11293,33 %93,33 %  
ve skupině (diskuse, vzájemná interakce)65 %5 %  
se členy rodiny21,67 %1,67 %  

Graf

16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost dosáhnout vyššího vzdělání (titulu)8369,17 %69,17 %  
potřeba seberealizace4940,83 %40,83 %  
zajímavost učiva4840 %40 %  
potřeba uspět oproti svému okolí3730,83 %30,83 %  
strach z prověřování znalostí3529,17 %29,17 %  
rodina, příbuzní2621,67 %21,67 %  
profesoři75,83 %5,83 %  
udělat zkoušku a nemuset se učit na další pokus10,83 %0,83 %  
blížící se termín zkoušky10,83 %0,83 %  
vidina dobré známky10,83 %0,83 %  
potřebuji mít znalosti-př. o cizí zemi, kam pojedu10,83 %0,83 %  
nic mě nemotivuje, učím se jen abych udělala zkouš10,83 %0,83 %  
Nic10,83 %0,83 %  
strach z propadnutí10,83 %0,83 %  
je to jediná trvalá hodnota, která vám přetrvá10,83 %0,83 %  
až do konce života, vše ostatní je pomíjivé 10,83 %0,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď :
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 18 na otázku 2. Kolik je Vám let?

4. Na jaké škole studujete v současnosti?

 • odpověď SŠ s maturitou :
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 18 na otázku 2. Kolik je Vám let?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Změnil se Váš způsob učení v průběhu života nebo se učíte stále stejným způsobem?

 • odpověď ano, změnil se při přechodu na VŠ:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v leže na otázku 12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Na jaké škole studujete v současnosti?

5. Na jaký typ studia v současnosti docházíte?

6. Jak často se učíte?

7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

8. V jaké situaci se nejčastěji učíte?

9. Změnil se Váš způsob učení v průběhu života nebo se učíte stále stejným způsobem?

10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?

13. V jakém počtu lidí jste se nejčastěji učívali dříve?

14. V jakém prostředí se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

15. V jakém počtu lidí se nejčastěji učíte?

16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Na jaké škole studujete v současnosti?

5. Na jaký typ studia v současnosti docházíte?

6. Jak často se učíte?

7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

8. V jaké situaci se nejčastěji učíte?

9. Změnil se Váš způsob učení v průběhu života nebo se učíte stále stejným způsobem?

10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?

13. V jakém počtu lidí jste se nejčastěji učívali dříve?

14. V jakém prostředí se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

15. V jakém počtu lidí se nejčastěji učíte?

16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, M.Přístup k učení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pristup-k-uceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.