Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup veřejnosti k dobrovolnictví

Přístup veřejnosti k dobrovolnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Bratršovská
Šetření:29. 01. 2014 - 12. 02. 2014
Počet respondentů:318
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma "Perspektiva dobrovolnictví v České republice".

Dotazník je zaměřen na názor české veřejnosti ohledně dobrovolnictví a je určen výhradně pro respondenty, kteří se v současné době dobrovolnictvím nezabývají. Dotazník je zcela anonymní. 

Děkuji Vám za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena25279,25 %79,25 %  
Muž6620,75 %20,75 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let11134,91 %34,91 %  
26-30 let5818,24 %18,24 %  
21-25 let5116,04 %16,04 %  
31-45 let4112,89 %12,89 %  
Méně než 20 let4012,58 %12,58 %  
více než 50 let123,77 %3,77 %  
46-50 let51,57 %1,57 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské15749,37 %49,37 %  
Vysokoškolské13040,88 %40,88 %  
Základní319,75 %9,75 %  

Graf

4. Setkal/a jste se ve svém životě s pojmem dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano30997,17 %97,17 %  
Nevím61,89 %1,89 %  
Ne30,94 %0,94 %  

Graf

5. Vykonával/a jste někdy ve svém životě dobrovolnickou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16852,83 %52,83 %  
Ne15047,17 %47,17 %  

Graf

6. Ve které oblasti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotnictví 42,38 %1,26 %  
práce s dětmi42,38 %1,26 %  
charita42,38 %1,26 %  
Sport31,79 %0,94 %  
Sociální 31,79 %0,94 %  
kultura31,79 %0,94 %  
Životní prostředí21,19 %0,63 %  
pomoc lidem10,6 %0,31 %  
všeobecná výpomoc10,6 %0,31 %  
Nezisková organizace. 10,6 %0,31 %  
ostatní odpovědi děti, sociálně slabí lidé, menšiny
stavba domu
pomoc při organizaci
Sociální a divadelní
Překlad webu pro dobrovolnickou organizaci
canisterapie
Lékařství - bezpříspěvkové dárcovství krve
multikulturní vzdělávání, práce s dětmi, divadelní aktivity, pomoc s organizací festivalu
rozdávání letáků
průvodce pro seniory, hudební programy, sbírky, úklid po povodních
zdravotnictví, kulturní a sportovní události, prodej předmětů pro charitu ...
sociální práce
Redaktor festivalového časopisu, průvodce zahraničních divadelních souborů
osvětlovač
děti
Pomoc zahraničním studentům studujícím v ČR přes program Erasmus (organizace ESN)
Dětské domovy
Dárcovství krve a pomáhání na dětských dnech
učitel angličtiny v rozvojové zemi
péče o staré lidi
Sociální služby, Kultura
Péče o zahraniční studenty, překlady, dobrovolní hasiči
výuka jazyka v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
práce s dětmi, které měla ADHD
pomoc opuštěným a týraným psům
výuka dětí v Africe, fundraising
filmový festival
jižní Evropa
mládež
sociálně-zdravotní sféra, kultura
Sociální služby
skolstvi, vychova mladeze
Vyklízení pavilonu želv v pražské ZOO po povodních.
Už si nepamatuji, jedná se o spontánní akce.
dobrovolní hasiči, práce s dětmi
Dětský volnočasový oddíl
zdravotně postižení (asistent), záchrana přírody (darování uměleckých předmětů do dobročinné aukce), pomoc při povodních atd.
pomoc v nouzy
doučování dětí ze sociálně slabých rodin
pomocné práce v denním stacionáři pro handicapované děti
zdravotnictví, přispívání nezisk. organizacím
domovy seniorů
Prodej odznáčků při Květinovém dni a podobných celorepublikových sbírkách, pomoc při odklízení po povodních
Den proti rakovině, nezisková organizace
Dětský festival
pohostinství
Pomoc na stavbě, učení AJ
ochrana památek
NZDM
životní prostředí, práce s mládeží
pracovník s dětmi (dětský turistický oddíl)
docházka do domova důchodců
Sport, práce s dětmi
především povodně a Český červený kříž
skaut
Pomoc s vyřizováním s úřady, exekutory, firma podpora akcí v obci hmotně i organizačně.
sociální prace,vedení děti
tvorba svobodného internetového obsahu (Wikipedie), domovní správa
Senioři
volný čas
Sociální práce - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
pohádkoví les na den dětí, sport pro všechny, technik na srazu trabantklubu.
na pomoc týraným dětem
práce v utulku
Drogove zavisli
Finance
darování krve
Pedagogika
práce s dětmi, pomoc na stavbě školy
Pomoc v mateřské školce
obnova památek
práce, koníčky
V rámci prodeje Světluška
organizece pro ohroženou mládež
ochrana přírody
práce s mládeží
uklid pro neziskovku, asistence hendikepovanym lidem
Průvodcovství nevidomých osob a osobní asistence u nevidomých osob
v dekoracich
Byla jsem dobrovolník na hudebním festivalu
Charitativní činnost- vybírání příspěvků
lektorka
s potiženými dětmi
volnočasové aktivity dětí a mládeže
lidská práva, děti z děcáku
překladatelství
děti - dětský domov
hasiči, pomoc na dětském turistickém kroužku, dětský tábor
pomoc při povidních, barmanka na charitativních akcích, vaření na akcích s postiženými dětmi
Sbírka
zdravotnictví, sociální služby
Sociální práce- s mládeží
Humanitární pomoc
sportovní, společenskovědní
Práce s dětmi, darování krve, práce se zahraničními studenty, pomoc potřebným
zvířata v útulku
podpora dětí v rozvojové zemi
zemedelstvi
školství, letní stanový tábor
Humanitární činnost
Postižení
pomoc při povodních
výcvik psů
péče o přírodu, sport
volnočasové aktivity pro děti
deti, bezdomovci, onkologicki pacienti
Péče v staré lidi v domovu důchodců, programy pro děti na základních školách a gymnáziích
dobrovolný hasič
environment
Pomoc komunitě starající se o mentálně postižené
ve zvířecím utulku
Ochrana zvířat
pomoc státu
ekologie, sport, mimořádné události
ve skole
Práce s mentálně hendikepovanými, práce se seniory, práce s jedinci se zrakovým postižením
práce s autistickými dětmi
Prodej výrobků chráněné dílny
Zábava pro děti
bezplatné brigády v chráněné krajinné oblasti, dárcovství krve
Irsko, Čr
Církev
Skauting
UNICEF
Vedení dětského kroužku pro soc. slabé děti. Canisterapie
Sociální- domov pro seniory
úklid po povodních, nemocniční klaun, návštěvy sirotčinců, utečeneckých táborů a cikánských ghett, organizování benefičních představení a koncertů
výuka čj
Odklízení škod
Festival
sport- trénování dětí
Doučování sociálně znevýhodněných žáků
maraton, půlmaraton
ochrana dětí a mládeže, tělovýchovné aktivity pro rozvoj cvičení malých dětí
zravotnictví
Péče o seniora
kultura, domov důchodců, tábory, práce s mládeží
kokot
nevím,dobrovolně se dá dělat spoustu věcí
Asistence z dětí se zdravotním postižením
Pomoc při záplavách
Praha
14284,52 %44,65 % 

Graf

7. Vykonával/a jste za poslední rok nějakou dobrovolnickou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11462,3 %35,85 %  
Ne6334,43 %19,81 %  
Nevím63,28 %1,89 %  

Graf

8. Jestliže jste nikdy nevykonával/a dobrovolnickou činnost, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli časové náročnosti5530,56 %17,3 %  
Nevím, v jaké oblasti bych mohl/a angažovat5128,33 %16,04 %  
Nemám o to zájem2413,33 %7,55 %  
Vadí mi, že to není finančně ohodnoceno137,22 %4,09 %  
Vlastní odpověď126,67 %3,77 %  
vykonávala31,67 %0,94 %  
vykonávala jsem21,11 %0,63 %  
vykonávala a vykonávám10,56 %0,31 %  
já ale vykonávala dobrovolnickou činnost... tahle otázka je špatně vygenerovaná :)10,56 %0,31 %  
vykonávala, máte šparně napojené otázky10,56 %0,31 %  
naprostá časová vytíženost a zdravotní problémy10,56 %0,31 %  
Dobrovolnictví jsem vykonávala.10,56 %0,31 %  
dobrovolnickou činnost jsem vykonávala10,56 %0,31 %  
vykonávala :)10,56 %0,31 %  
nelze označit žádnou odpověď10,56 %0,31 %  
z důvodu psychické nemoci10,56 %0,31 %  
Vybrala jsem si několik projektů přes EVS, ale neodpověděli10,56 %0,31 %  
protože pracuji v sociálních službách a ve svém volnu se podobné práci nechci věnovat10,56 %0,31 %  
časová náročnost a pracuji s jedinci s mentální retardaci a už nezvládám další takovou činnost10,56 %0,31 %  
Studuji časově velmi náročnou školu a musím si vydělat peníze!!!10,56 %0,31 %  
Občas dobrovolně někomu s něčím pomůžu - tu zorganizovat např autogramiádu, tu sehnat sponzora, tu poradit s byznys plánem (vše souvisi s mym oborem a schopnostmi), ale neni to klasické organizovane dobrovolnictví - nevím, co odpovědět...10,56 %0,31 %  
Z toho, co mě zatím napadlo, jsem nemohla nic dělat, např darování krve ze zdravotních důvodů.10,56 %0,31 %  
moc ráda bych vykonávala dlouhodobou dobrovolnickou činnost, ale finanční situace naší rodiny není taková, abych si to mohla dovolit10,56 %0,31 %  
Nevím kde se o ni hlásit.10,56 %0,31 %  
Ještě jsem se k tomu neodhodlala10,56 %0,31 %  
Nejsem si jistá, jestli by byl o mou pomoc zájem; strach z odmítnutí10,56 %0,31 %  
drive jsem o tom nevedela (nezajimalo me to), ted proste nemam cas10,56 %0,31 %  

Graf

9. Znáte ve svém okolí někoho, kdo vykonává/vykonával dobrovolnickou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23573,9 %73,9 %  
Ne5918,55 %18,55 %  
Nevím247,55 %7,55 %  

Graf

10. Znáte nějakou organizaci nebo instituci, ve které lze dělat dobrovolníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12, Nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20263,52 %63,52 %  
Ne8125,47 %25,47 %  
Nevím3511,01 %11,01 %  

Graf

11. Jaké organizace/instituce to jsou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lata52,48 %1,57 %  
ADRA41,98 %1,26 %  
Člověk v tísni41,98 %1,26 %  
dobrovolní hasiči31,49 %0,94 %  
červený kříž31,49 %0,94 %  
Charita20,99 %0,63 %  
Oblastní charita20,99 %0,63 %  
HNUTÍ BRONTOSAURUS20,99 %0,63 %  
útulek20,99 %0,63 %  
UNICEF20,99 %0,63 %  
ostatní odpovědi HESTIA, LATA
domov důchodců
adra, človľek v tísni atd..
útulky pro zvířata
unicef, různé projekty na podporu výzkumu rakoviny
Lata, Člověk v tísni, Červený kříž, Unicef
Arkáda, Inkano, Pomocné tlapky, Hospic ..
berkat, naděje, duha, greenpeace...
Člověk v tísni, Adra
greenpeace, asistence,
Červený kříž, Armáda spásy
Green Peace, Člověk v tísni
Foreins in Prague
Ústav pro mentálně postižené Psáry, různá amatérská divadélka
Campamento 99
pečovatelský dům lysá nad labem, ddm
Lata, Adra, Dobrovolnické centrum Motol
INEX-SDA, Adra, Greenpeace, Amnesty International, Červený kříž, útulky obecně, některé domovy seniorů, hnutí Duha, Umsem Umtam, AutoMat, Zachraň Jídlo, Člověk v tísni...
různé neziskovky, nedávno jsem nastoupila do firmy, kde je jednou ročně tzv. Charity day, ale ještě jsem na něm nebyla
život 90
Lata, Červený kříž...
skoro všechny ohledně lidí s postižením, seniorů, humanitární pomoc...
Člověk v tísni, Červený kříž
Festival Apostrof, Artama Praha
Krajinská
Statek Vlčkovice, Charita ČR, Adra, Unicef, nemocnice
Světluška, Hnutí Duha, Dětství bez úrazu
jakékoliv neziskovky
například zrovna naše ESN Liberec :-)
Opři se
AIESEC stáž, mimo jiné
psí útulky, domovy pro seniory, sportovní organizace
Člověk v plísni apod. :-)
V současnosti uplně konkrétně sháním dobrovolníky do Modrého domečku :-) Náruč o.s.
nemocnice motol- prace s dlouhodobe hosp. pacienty
ESN, Unicef, SDH
Charita, Domovy pro osoby s mentálním postižením
Charita u nás ve městě, organizace zabývající se hustorií a kulturou Keltů
neziskové organizace, na konkrétní názvy si nevzpomínám
Diakonie ČCE, Kojenecký ústav Most,...
FN Motol
Židovské muzeum v Praze
různá občasnská sdružení
depozita pro zvířata
prostor pro, ..
Amnesty International, Brontosaurus, Hnutí duha, AIESEC, ...
Evropská dobrovolná služba
Člověk v tísni, Armáda spásy, ADRA apod.
Amnesty International, Transparency International
INEX
Charita, nemocnice-LDN, dobrovolni hasici
dobrovolní hasiči, lékaři bez hranic, červený kříž
Adra, Uniceff, program 5P, Člověk v tísni, Hnutí Duha, atd...
sportovní
Lata, IC Zahrada,
hh
Amnesty International, Člověk v tísni, Katolická církev
kultura
Lata, Adra
OS kočky, Červený kříž
Mezinárodní Abilympiáda, eko organizace jako např. hnutí Duha, Brontosaurus nebo Greenpeace, Člověk v tísni, Adra,
řekla bych, že prakticky kdekoliv - mám na mysli útulky, zdrav. zařízení, amnesty international, ...
domovy seniorů
Člověk v tísni, Adra, Uniceff, Diakonie
Občanská sdružení zabývající se péčí o opuštěná zvířata - např. Toulavé tlapky, Devět životů
Domov Sue Ryder, Člověk v tísni, nemocnice
červený kříž, útulky pro kočky, nemocnice
Nadační fond Jičín - město pohádky
DUHA (v rámci ČR i jako zprostředkovatel SCI)
Člověk v tísni, Diakonie ČCE
Diecézní charita
Tandem
Tady a teď, Člověk v tísni, Lékaři bez hranic
nemocnice, charity...
Salesiánské středisko mládeže Praha, Apla, 5 P, Lata a další
mateřská centra, sportovní organizace organizující závody a soutěže
např. Český červený kříž, Člověk v tísni, hnutí Duha, Greepeace, Charita ..
clovek v tisni, charita
Školy, neziskovky a sportovní organizace
CHarita , politické strany
lata,hestia,armáda spásy,červený kříž,domovy seniorů,dětské domovy,domy děti a mládeže,charity...
nespočetně, jsem členem Wikimedia ČR
Lata, salesiáni
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, domov pro seniory, při mistrovství světa v hokeji....
Organizace zabývající se prací s dětmi, je jich hodně
DropIn, Lata
TJ, Dobrovolní hasiči, Charita, Adra, nemocnice a domovy důchodců, Trasnsfůzní stanice, ...
obč. sdr. Prostor Kolín
člověk v tísni, svoboda zvířat
Spoustu
neřeknu
Dobrý skutek => mě nejbližší
LMŠ Bílovice nad Svitavou, prakticky všechny neziskovky, Klokánek
církve
sociálně- pečovatelské
Zdravotnictví
charita...nadace
green peace, Amnesty International, Uniceff
AISEC
Adra, Unicef, Člověk v tísni
ekologické organisace
v oblasti práce s mládeží, otázky lidských práv, ekologie
socialni sluzby, ekologicke organizace, rozvojove agentury, EU, OSN
Lata, Jules a Jim
ADRA, Salesiánské středisko mládeže
SONS, Vodicí pes os, Fokus, domovy důchodců, dětské domovy
nemocnice ...
Unicef, Adra, Inex Sda
nejake krestanske
Greenpeace,...
ADRA,Help klub
charita,
Charita, ADRA a jiné organizace tohoto typu, dle mého do dobrovolnictví patří také darování krve a jiných krevních elementů, samozřejmě ve státním sektoru.
člověk v tísni, aiesec
organizace pracující s dětmi a mládeží, s handikepovanými, člověk v tísni, Pionýr, Junák...
hospic, domov důchodců
Amnesty International, Greenpeace, Člověk v tísni, dětské domovy, sociální zařízení, domovy důchodců
např. UNICEF
různé, pomoc starým lidem, pomoc postiženým, zábava pro děti..
diakonie ČCE, člověk v tísni, amnesty international, vlčovice ops, asistence, ramus ops
Hasičský záchranný sbor
Toulavé tlapky
znám jich desítky a jsem líná to vypisovat - dobrovolnická centra fungují skoro při každé větší nemocnici (Praha: VFN, Vojenská, Motol,...), Amélie, Lata, různé instituce pro handicapované (Jedličkův ústav apod), programy 5P, Adra, Hestia, Unicef atd
takove ty antropologicke
Salesiánské středisko mládeže
Lékaři bez hranic, člověk v tísni, Siriri, domov pro me
Skautské organizace, Městské charity, zdravotnická zařízení
Němá tvář, Unicef, Madio
Člověk v tísni, Rozvojovka, Unicef, Protibet, ShantiNepal, Brontosauři, Nepálčata
utulek pro zvirata, kamaradi :-)
MFDF Jihlava
Greenpeace, organizace spolupracující s politickými stranami, tábornické oddíly, vybrané školy
Český červený kříž, ADRA
Útulek Rudolice, KÚÚK, Aaja
úřad městské části, Apla, Člověk v tísni
nemocnice, domovy důchodců
dobrovolnicke organizacie, obcianske zdruzenia, neziskove organizacie
Domov důchodců, ZŠ a jiné školy
hasiči
INEX SDA, Duha, Skaut
Hnutí Duha
adra, domovy důchodců
Greenpeace, svoboda zvířat
Farní charita
charity, cirkve
Domovy pro seniory, Tyflocentra
APLA
Člověk v tísni, Filmový festival Jeden svět
Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, o.s.
EVS, Adra, Papežská misijní díla
Mládež pro Krista
Arnika
Dobrovolnická centra zajišťující pomoc v různých zařízeních (Domov důchodců, Dětský domov, Azylový dům,...) v daném městě, dětské neziskové organozace
Young life, UNICEF
Diakonie
G-centrum Tábor, Hospic Jordán Tábor,
ČČK
Mateřské centrum, DDM
Adra, Člověk v tísni, dobrovolnictví v rámci studia v programu UWC
Prague Pride
maltézská pomoc
Charita, Slezská Diakonie, ...
nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze, ADRA-člověk v tísni
Charita ČR, Červený Kříž
DS,LDN, Lata, Adra, 5P atd.
Clovek v tisni
Veřejně prospěšné
Naděje os, Vsetín
asistence ops, diakonie čce, útulky zvířat, adra, statek vlčkovice o.p.s
GreenPeace
Neziskové organizace
Bila pastelka, zelene plice sveta
Green Peace
17385,64 %54,4 % 

Graf

12. Jaká je podle Vás hlavní motivace pro zapojení se do dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomáhat druhým lidem15047,17 %47,17 %  
Získání nových zkušeností a vztahů4815,09 %15,09 %  
Smysluplné naplnění volného času3410,69 %10,69 %  
Seberealizace3410,69 %10,69 %  
Snaha změnit svět k lepšímu319,75 %9,75 %  
Splnění občanské povinnosti30,94 %0,94 %  
nevím20,63 %0,63 %  
naplnění volného času + pomoc druhým + seberealizace10,31 %0,31 %  
Pomoc známým a kamarádům10,31 %0,31 %  
pomáhat druhým, získání nových zkušeností a vztahů, seberealizace10,31 %0,31 %  
v podstatě téměř vše výše uvedené10,31 %0,31 %  
kombinace Smysluplné naplnění volného času; Získání nových zkušeností a vztahů a Pomáhat druhým lidem 10,31 %0,31 %  
nízké IQ10,31 %0,31 %  
Pomáhat tam, kde cítím potřebu pomoci.10,31 %0,31 %  
Nedokážu vybratjenom jednu: Kromě - Získání společenské prestiže je to od všeho něco!10,31 %0,31 %  
Smysluplné naplnění volného času, Pomáhat druhým lidem, získání nových zkušeností a vztahů, Seberealizace10,31 %0,31 %  
Vsechny moznosti se mi zdaji jednou velkou motivaci10,31 %0,31 %  
pomáhat zvířatům10,31 %0,31 %  
Nedovedu si představit ze špatné potká mě či mne blízké 10,31 %0,31 %  
zvýšit biodiversitu10,31 %0,31 %  
netuším10,31 %0,31 %  
pomahat druhy, seberealizace10,31 %0,31 %  
Získání společenské prestiže a uznání10,31 %0,31 %  

Graf

13. Myslíte si, že by dobrovolnictví mělo být součástí moderní společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16652,2 %52,2 %  
Spíše ano11034,59 %34,59 %  
Nevím3210,06 %10,06 %  
Spíše ne61,89 %1,89 %  
Ne41,26 %1,26 %  

Graf

14. Myslíte si, že dobrovolnictví v ČR má potenciál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10131,76 %31,76 %  
Určitě ano8125,47 %25,47 %  
Nevím6821,38 %21,38 %  
Spíše ne6018,87 %18,87 %  
Určitě ne82,52 %2,52 %  

Graf

15. Považujete dobrovolnictví za smysluplnou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano22069,18 %69,18 %  
Spíše ano7924,84 %24,84 %  
Spíše ne103,14 %3,14 %  
Nevím72,2 %2,2 %  
Určitě ne20,63 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

 • odpověď Méně než 20 let:
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Vykonával/a jste někdy ve svém životě dobrovolnickou činnost?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Vykonával/a jste za poslední rok nějakou dobrovolnickou činnost?
 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám o to zájem na otázku 8. Jestliže jste nikdy nevykonával/a dobrovolnickou činnost, z jakého důvodu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadí mi, že to není finančně ohodnoceno na otázku 8. Jestliže jste nikdy nevykonával/a dobrovolnickou činnost, z jakého důvodu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 15. Považujete dobrovolnictví za smysluplnou činnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, v jaké oblasti bych mohl/a angažovat na otázku 8. Jestliže jste nikdy nevykonával/a dobrovolnickou činnost, z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Setkal/a jste se ve svém životě s pojmem dobrovolnictví?

5. Vykonával/a jste někdy ve svém životě dobrovolnickou činnost?

7. Vykonával/a jste za poslední rok nějakou dobrovolnickou činnost?

8. Jestliže jste nikdy nevykonával/a dobrovolnickou činnost, z jakého důvodu?

9. Znáte ve svém okolí někoho, kdo vykonává/vykonával dobrovolnickou činnost?

10. Znáte nějakou organizaci nebo instituci, ve které lze dělat dobrovolníka?

12. Jaká je podle Vás hlavní motivace pro zapojení se do dobrovolnictví?

13. Myslíte si, že by dobrovolnictví mělo být součástí moderní společnosti?

14. Myslíte si, že dobrovolnictví v ČR má potenciál?

15. Považujete dobrovolnictví za smysluplnou činnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Setkal/a jste se ve svém životě s pojmem dobrovolnictví?

5. Vykonával/a jste někdy ve svém životě dobrovolnickou činnost?

7. Vykonával/a jste za poslední rok nějakou dobrovolnickou činnost?

8. Jestliže jste nikdy nevykonával/a dobrovolnickou činnost, z jakého důvodu?

9. Znáte ve svém okolí někoho, kdo vykonává/vykonával dobrovolnickou činnost?

10. Znáte nějakou organizaci nebo instituci, ve které lze dělat dobrovolníka?

12. Jaká je podle Vás hlavní motivace pro zapojení se do dobrovolnictví?

13. Myslíte si, že by dobrovolnictví mělo být součástí moderní společnosti?

14. Myslíte si, že dobrovolnictví v ČR má potenciál?

15. Považujete dobrovolnictví za smysluplnou činnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bratršovská, E.Přístup veřejnosti k dobrovolnictví (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pristup-verejnosti-k-dobrovo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.